Бизнеске арналған Skype үшін пернелер тіркесімдері

Пернелер тіркесімі дегеніміз - әдетте тінтуірді немесе басқа меңзеу құралын қажет ететін тапсырманы орындау үшін пайдалануға болатын екі немесе одан да көп пернелер тіркесімі болып табылады. Осы жерде сипатталған пернелер тіркесімі Америка Құрама Штаттары Lync пернетақта схемасын көрсетеді. Басқа схемалардағы пернелер АҚШ пернетақтасындағы пернелермен сәйкес келмеуі мүмкін.

Бұл пернелер тіркесімі Lync пайдаланушы интерфейсінің (UI) мүмкіндіктер аймағына қатысты. Мысалы, Esc пернесі контактілер картасын жабу үшін, сіз контакт картасында болуыңыз керек.

Tab және Shift+Tab кез келген UI арқылы жылжудың жиі пайдаланылатын жолдары. Tab пернесі ретімен UI арасымен жылжытады, ал Shift+Tab пернесі оны кері ретте жылжытады.

Кейбір мүмкіндіктер сіздің тіркелгіңіз үшін қол жетімді болмауы мүмкін. Олар көрсетілген.

Пернелер тіркесімін табу:

Жалпы (кез келген терезе)

Бизнеске арналған Skype (Lync) бағдарламасының негізгі терезесі

Контактілер тізімі

Контакт картасы

Сұхбат терезесі

Қоңыраудың баскару элементтері (Сұхбат терезесі)

Бейне (Сұхбат терезесі)

Жылдам хабар (Сұхбат терезесі)

Сұхбат немесе жиналыс кезеңі

Сұхбат ортасы

PPT ортақ пайдалану: Бұрынғы PPT көру құралы

Қойыншалардағы сөйлесулер

Тұрақты чат

Жалпы (кез келген терезе)

Қай терезеде жұмыс жасап отырғаныңызға қарамастан, келесі пернелер тіркесімін қолдана аласыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Windows логотипі пернесі+Shift+O

Кіріс шақыру хабарламасын қабылдайды.

Windows логотипі пернесі+Esc

Шақыру хабарламасынан бас тартады.

Windows логотипі пернесі+F4

Дыбысты өздігінен қосады/өшіреді.

Windows логотипі пернесі+F5

Бейне әлі де қоңырауды орнатылғанда камераны қосады/өшіреді.

Ctrl+Shift+Бос орын

Фокустымді бағдарламаны ортақ пайдалану құралдар тақтасына қояды.

Ctrl+Alt+Shift+3

Басты терезені ашып, фокусты іздеу өрісіне қояды.

Ctrl+Alt+Spacebar

Экранды ортақ пайдалану кезінде басқаруды қайтарады.

Ctrl+Shift+S

Экранды ортақ пайдалануды тоқтатады.

Бизнеске арналған Skype негізгі терезесі

Lync негізгі терезесі басқа терезелер алдында ашылуы қажет болғанда осы пернелер тіркесімдерін пайдаланыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Ctrl+1

Контактілер тізімі қойындысына ауыстырады.

Ctrl+2

Тұрақты чат қойындысына ауыстырады.

Ctrl+3

Сөйлесу тізімі қойындысына ауыстырады.

Ctrl+4

Телефон қойындысына ауыстырады.

Ctrl+1 немесе Ctrl+Shift+1

Өкілдер ретінде қоңырауды жұмыс нөміріне жібереді. Lync Basic бағдарламасында немесе барлық Office 365 жазылымдары ішінде қол жетімсіз.

Alt+Spacebar

Жүйе мәзірін ашады. Alt пернесі мәзірлер тақтасын ашады.

Alt+F

Файл мәзірін ашады.

Alt+M

Жиналысты дәл сол мезетте бастайды.

Alt+T

Құралдар мәзірін ашады.

Alt+H

Анықтама мәзірін ашады.

Контактілер тізімі

Контактілер тізімінде болғанда осы пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Delete

Таңдалған реттелетін топты не контактіні жояды.

Alt+Жоғары көрсеткі

Таңдалған топты жоғары жылжытады.

Alt+Төмен көрсеткі

Таңдалған топты төмен жылжытады.

Alt+Enter

Тіркесімдер мәзірінде: таңдалған контакт не топ контактілер картасын ашады.

Spacebar

Таңдалған топты тасалайды не кеңейтеді.

Shift+Delete

Таңдалған контактіні Контактілер тізімінен жояды (тек тарату емес топ мүшелері).

Контакт картасы

Контакт картасында болған кезде осы пернелер тіркесімін қолданыңыз. Контакт картасын ашу үшін Alt+Enter перенлерін пайдаланыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Esc

Контакт картасын жабады.

Ctrl+Tab

Контакт картасының төменгі жағындағы қойындалар арқылы жылжиды.

Ctrl+Shift+Tab

Контакт картасының төменгі жағындағы қойындалар арқылы кему ретімен жылжиды.

Сұхбат терезесі

Осы пернелер тіркесімін сөйлесу терезесінде болғанда қолданыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

F1

Анықтаманың басты бетін ашады (Анықтама мәзірінде).

Esc

Егер қосулы болса, толық экран көрінісін аяқтайды. Егер бұл көрініс қосылмаған болса, сөйлесу терезесі дыбыс, бейне не ортақ пайдалану орын алмаған болса жабылады.

Alt+C

Шақыру хабарландыруларының барлық түрлерін қабылдайды. Бұл дыбыс, бейне және ортақ пайдалану шақыруларын қамтиды.

Alt+F4

Сөйлесу терезесін жабады.

Alt+l

Барлық шақыру хабарландыруларын елемейді. Бұл дыбыс, бейне және ортақ пайдалану шақыруларын қамтиды.

Alt+R

Жиналыстағы дыбысты қайта қосады.

Alt+S

Сөйлесу терезесінде жіберілген файл үшін Басқаша сақтау диалогтық терезесін ашады.

Alt+V

Бар сөйлесуге контакт шақырады.

Ctrl+S

ЖХ журналының мазмұнын сақтайды. Outlook бағдарламасын пайдаланғанда бетпе-бет сөйлесуге арналған.

Ctrl+W

жылдам хабарлама аймағын көрсетеді не жасырады.

Ctrl+F

Файлды жібереді, не конференция мазмұнында жиналыс қосымшасын қосады.

Ctrl+N

Microsoft OneNote жазбалар жасау бағдарламасы арқылы өз жазбаларыңызды жасаңыз. OneNote бағдарламасын іске қосады. (Lync Basic ішінде қол жетімді)

Ctrl+R

Қатысушылар тізімін көрсетеді не жасырады.

Ctrl+Shift+Alt+Оң жақ көрсеткі

Сөйлесу терезесінде бірден келесі UI элементіне өтіңіз. Бұл пернелер тіркесімі бас назарды бір UI элементінен келесісіне жылжытуға арналған Tab пернесін алмастырады.

Ctrl+Shift+Alt+Сол жақ көрсеткі

Сөйлесу терезесінде бірден алдыңғы UI элементіне өтіңіз. Бұл пернелер тіркесімі бас назарды бір UI элементінен алдыңғысына жылжытуға арналған Tab пернесін алмастырады.

Ctrl+Shift+Enter

Бейне қосады/бейнені аяқтайды.

Ctrl+Shift+H

Ағымдағы дыбыстық сөйлесуді тоқтата тұрады не жалғастырады.

Ctrl+Shift+I

Сөйлесуді маңыздылық деңгейі жоғары деп таңбалайды. Бетпе-бет сөйлесулерге арналған, жиналыстар үшін қол жетімсіз.

Ctrl+Shift+Y

Бөлісу кезеңін көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

Ctrl+Shift+P

Қысылған көрініске ауыстырыңыз.

Ctrl+Shift+K

Тек мазмұнды көрсету көрінісіне ауыстырады.

Ctrl+Enter

Бейне қосады/бейнені аяқтайды.

Жоғары көрсеткі

Режим түймешігі басулы тұрғанда, сәйкес бөлімді ашады.

Spacebar

Фокусім режим түймешігінде болғанда, әдепкі әрекет орындалады. Дыбыс үшін дыбыс қосылады не өшіріледі, ал бейне үшін бұл перне камераны қосады не тоқтатады.

Esc

Перне фокусы бар ашық шолулар мен сақиналарды қабылдамайды не жасырады.

Қоңыраудың баскару элементтері (Сұхбат терезесі)

Қоңыраулар бақылауларындағы осы перне тіркесімдерін бетпе-бет сөйлесуде қолдануға болады. Бұл перне тіркесімдері конференция қоңырауында қол жетімсіз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Alt+Q

Қоңырауды аяқтайды.

Ctrl+Shift+T

Көшіру: бетпе-бет қоңырау кезінде контакт таңдау құралын ашыңыз. (Lync Basic бағдарламасында немесе Office 365 жазылымдарында қол жетімсіз.)

Ctrl+Shift+H

Қоңырауды күту күйіне қояды.

Ctrl+Shift+D

Пернетақтаны көрсетеді.

Бейне (Сұхбат терезесі)

Сөйлесу терезесінде бейнемен жұмыс істеу кезінде осы пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

$225 000

Бейнені толық экранда көрсетеді. Егер сөйлесу терезесіндегі кезең аумағы көрінетін болса, F5 пернесі бейнені толық экранға шығармайды.

Esc

Бейнені толық экран күйінен шығарады.

Ctrl+Shift+O

Жиынтық бөлімі өалқып шығады; Жиынтық бөлімі экранда көрсетілмейді.

Ctrl+Shift+L

Жиналыс қатысулары үшін сіздің бейнелеріңізді блоктайды.

Жылдам хабар (Сұхбат терезесі)

Жедел хабар алмасу арқылы қарым-қатынаста болған кезде осы пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

F1

Анықтаманы ашады.

F12

ЖХ сөйлесуін сақтайды.

Shift+Enter

Жол ауыстыруларын қосады.

Shift+Insert немесе Ctrl+V

Қояды.

Ctrl+A

Барлық мазмұнды ерекшелейді.

Ctrl+B

Таңдалған мәтінді қалыңдатады.

Ctrl+C

Ерекшеленген мәтінді көшіреді.

Ctrl+X

Ерекшеленген мәтінді қиады.

Ctrl+l

Таңдалған мәтінді қиғаштайды.

Ctrl+U

Таңдалған мәтіннің астын сызады.

Ctrl+Y

Соңғы әрекетті қайталайды.

Ctrl+Z

Соңғы әрекетті болдырмайды.

Ctrl+Shift+F

Қаріп түсін өзгертеді. (Тек қана сіз теретін мәтін түсін өзгерте, өзге адамдар терген мәтін түсін өзгертпейді.)

Alt+P

Алынған файлды ашады.

Alt+D

Жіберілген файлдан бас тартыңыз.

Ctrl+Shift+M

Фокусты ЖХ енгізу аумағына аудару.

Сұхбат немесе жиналыс кезеңі

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

$225 000

Сөйлесу терезесінің жиналыс кезеңін толық экранда көрсетеді.

Esc

Егер қосылған болса, толық экран күйінен шығарады.

Alt+T

Ортақ пайдалануды тоқтатады.

Ctrl+Shift+E

Көрсетілетін мазмұнды басқарыңыз.

Ctrl+Shift+Y

Бөлісу кезеңін көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

Ctrl+Shift+A

L1 хабарлама жіберілмегендігі жөніндегі ескертуді толық экранда көрсетеді.

Ctrl+Shift+J

Сөйлесуші көрінісіне ауыстырады.

Ctrl+Shift+l

Жиынтық көрінісіне ауыстырады.

Ctrl+Alt+оң жақ көрсеткі немесе

Ctrl+Alt+сол жақ көрсеткі

Тікелей бағыттағы бөлісу аймағының қойындысы және/немесе кері бағыттағы бөлісу аймағының қойындысы.

Сұхбат ортасы

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Delete

Таңдалған элементтерді жойыңыз.

Home

Тізімнің жоғарғы жағына жылжытыңыз.

End

Тізімнің төменгі жағына жылжытыңыз.

Page Up

Бір бет жоғары.

Page Down

Бір бет төмен.

Жоғары көрсеткі

Сөйлесу үшін алдыңғы контактіге жылжытыңыз.

Төмен көрсеткі

Сөйлесу үшін келесі контактіге жылжытыңыз.

PPT ортақ пайдалану: Бұрынғы PPT көру құралы

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Tab

Мазмұн фокуста болғанда, PPT ортақ пайдалануы үшін басқару элементтері арқылы жылжытыңыз (Алдыңғы көрсеткі, келесі көрсеткі, белгілер және жазбалар).

Оң көрсеткі

Фокус мазмұн аймағында болғанда, ағымдағы слайдта анимацияға арналған басу әрекеті болмаса, келесі басуға не слайдқа жылжытады.

Left немесе Right Arrow

Фокус белгі аймағында болғанда, фокусты алдыңғы не келесі белгіге ағымдағы слайдты өзгертпей-ақ жылжытады.

Сол көрсеткі

Фокус мазмұн аймағында болғанда, ағымдағы слайдта анимацияға арналған басу әрекеті болмаса, алдыңғы басуға не слайдқа жылжытады.

Home

Фокус белгі аймағында болғанда, фокусты алғашқы слайд белгісіне ағымдағы слайдты өзгертпей-ақ жылжытады.

Enter

Егер белгі жолында фокус болса және ол таңдалған болса, фокустағы бақылауды таңдайды (ағымдағы слайд өзгертіледі).

End

Белгі аумағы фокуста болғанда, фокусты соңғы слайд белгісіне ағымдағы слайдты өзгертпей-ақ орнатады.

Қойыншалардағы сөйлесулер

Перне не
пернелер тіркесімін басыңыз

Әрекеті:

Alt+Spacebar

Терезенің жүйе мәзірін ашады.

Ctrl+Shift+T

Қойындылардағы сөйлесу көрінісінде қойынды элементінде фокусты орнатыңыз.

Ctrl+Tab

Келесі қойындыға ауыстырады (барлық қойындылар арқылы жалғасады).

Ctrl+1,2…9

Белгілі бір нөмірлі қойындыға ауысады және сол сөйлесудегі пернелерге басты назарды қояды.Ctrl+1.

Ctrl+O

Қойынды терезесінен/қойынды терезесіне таңдалған сөйлесуді бекемдеу/бекемдемеу.

Esc

Қойындыны жабыңыз.

Тұрақты чат

Тұрақты чат терезесі сөйлесу терезесі мен жылдам хабар алмасу пайдаланатын пернелер тіркесімін пайдаланады. (Office 365 жазылымдары үшін қол жетімсіз.)

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×