Бизнеске арналған Skype және Lync клиенттік пайдаланушы интерфейстері арасында ауысу

Бизнеске арналған онлайн Skype ұйымдары үшін Office 365 бағдарламасындағы Remote PowerShell мүмкіндігін бизнеске арналған Skype пайдаланушыларына бизнеске арналған Skype клиентін немесе бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалануына мүмкіндік береді. Әдепкі параметрі пайдаланушыларға бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалануға арналған. Егер Lync клиенті тәжірибесін пайдалануды жөн көрсеңіз, Lync пайдаланушы интерфейсін көрсету мақсатында алғашқы іске қосу клиенті әрекетін осы тақырыптағы төмендегі қадамдарды орындау арқылы басқара аласыз.

Ескерту : Lync 2013 клиенттік тәжірибесі Бизнеске арналған Skype 2016 клиенттік нұсқаларына арналмаған. Lync 2013 клиентін пайдалану мақсатында клиенттік ортаны конфигурациялаудан бұрын, клиенттік нұсқаңыздың 16 санынан басталмайтындығына көз жеткізіңіз; мысалы: 16.x.x.x.

Кеңес : Егер пайдаланушы интерфейсін оңай ауыстыру қажет болса және қолмен орындалатын қадамдарды орындағыңыз келмесе, оны оңайлату мақсатында PowerShell сценарийіне арналған Microsoft жүктеу орталығын қараңыз.

Пайдаланушылар үшін Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсін ауыстыру

Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасына арналған Windows PowerShell модулі бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасын қосатын қашықтағы Windows PowerShell сеансын жасауға мүмкіндік береді. Тек 64 биттік компьютерлерді қолдайтын бұл модульді Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасына арналған Windows PowerShell модуліндегі Microsoft жүктеу орталығынан жүктеп алуыңызға болады. Басқа ақпаратты алу үшін Компьютеріңізді бизнеске арналған онлайн Skype басқаруы үшін конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Маңызды : Пайдаланушы интерфейсін ауыстыруға арналған Global саясат параметрі қолданылған реттелетін саясаты бар пайдаланушы үшін жарамсыз. Пайдаланушы интерфейсін өзгерту мүмкіндігін алу үшін қолданылған реттелетін саясаты бар әрбір пайдаланушы үшін келесіні іске қосуыңыз қажет:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Сақтық шарасы : ClientPolicyEnableSkypeUI саясаты бұрынғы реттелетін саясат параметрін пайдаланушы үшін алмастырады.

Ұйымыңыздағы барлық пайдаланушыларды бизнеске арналған Skype клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Егер саясат құқығын орнатсаңыз, келесіні көресіз:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Ұйымыңыздағы барлық пайдаланушыларды бизнеске арналған Skype (Lync) клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Егер саясат құқығын орнатсаңыз, келесіні көресіз:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Ұйымыңыздағы бір пайдаланушыны бизнеске арналған Skype клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Егер саясат құқығын орнатсаңыз, келесіні көресіз:

Бизнеске арналған онлайн Skype - пайдаланушылық интерфейсті қосу

Ұйымыңыздағы бір пайдаланушыны бизнеске арналған Skype (Lync) клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Егер саясат құқығын орнатсаңыз, келесіні көресіз:

Бизнеске арналған онлайн Skype - пайдаланушылық интерфейс ажыратулы

Ұйымыңыздағы бірнеше пайдаланушыны бизнеске арналған Skype клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ұйымыңыздағы бірнеше пайдаланушыны бизнеске арналған Skype (Lync) клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ұйымыңыздағы пайдаланушылар тобын бизнеске арналған Skype клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ұйымыңыздағы пайдаланушылар тобын бизнеске арналған Skype (Lync) клиентін пайдалану мүмкіндігімен қамтамасыз етсеңіз, Remote PowerShell мүмкіндігін ашып, келесіні теріңіз:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ескертулер : Пайдаланушы аты - саясат тағайындалуы тиіс пайдаланушы тіркелгісінің аты. Пайдаланушының тіркелгі атын келесі пішімдердің бірінде енгізуге болады:

 • Пайдаланушының SIP мекенжайы

 • Пайдаланушы, Пайдаланушының негізгі аты (UPN)

 • Пайдаланушының домені\пайдаланушы аты

 • Пайдаланушының Active Directory көрсетілетін аты

Lync Online бағдарламасын басқару үшін Windows PowerShell пайдалану

Бизнеске арналған онлайн Skype бағдарламасының саясат параметрлері

Бұл кесте саясат алғаш рет пайдаланушыларға қолданылғанда пайдаланушы тәжірибесін көрсетеді:

Басқару саясатының параметрі

Пайдаланушы интерфейсі көрсетілген

Саясат орнатылмады.

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана береді.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана береді.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Пайдаланушыдан бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсіне ауыстыру сұралады. Олар кейін ауыстырылады.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана береді.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Пайдаланушыдан бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсіне ауыстыру сұралады. Алдағы уақытта әкімші оларды бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсіне ауыстыратын параметрді өзгерте алады.

Бұл кесте саясат өзгертілгендегі пайдаланушы тәжірибесін көрсетеді:

Басқару саясатының параметрі

Бизнеске арналған Skype (Lync) пайдаланушы интерфейсі

Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсі

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Пайдаланушыдан бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсіне ауыстыру сұралады.

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана беретін болады.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана беретін болады.

Пайдаланушыдан бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсіне ауыстыру сұралады.

Саясат орнатылмады.

Саясат орнатылмаса, пайдаланушылар бизнеске арналған Skype (Lync) клиентінің пайдаланушы интерфейсін ешқашан көрмейді. Олар әрдайым бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдаланатын болады.

Пайдаланушы бизнеске арналған Skype клиентінің пайдаланушы интерфейсін пайдалана беретін болады.

Бұл кестеде барлық қолжетімді онлайн реттелетін саясаттар көрсетіледі. Әкімшілерді EnableSkypeUI жалаушаларын ауыстырған кезде ескі реттелетін саясатты сақтауда ыңғайлылықпен қамтамасыз ету үшін жаңа саясаттар жасалады. Төмендегі саясаттардың бірін пайдаланушыларға тағайындау үшін жоғарыда көрсетілген cmdlets мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

Саясат аты

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Жалған

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Жалған

Windows PowerShell бағдарламасымен жұмысты бастау үшін мына тақырыптарды қараңыз:

Алғаш іске қосу клиентінің әрекеттері

Әдепкіде, пайдаланушылар Бизнеске арналған Skype бағдарламасын алғаш рет іске қосқанда, олар әрдайым Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсін көретін болады--тіпті Lync клиенті тәжірибесін клиент саясатын алдында сипатталғандай Lync клиенті тәжірибесіне (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) орнату арқылы таңдаған жағдайда да. Бірнеше минуттан кейін пайдаланушылардан Lync режиміне ауысу сұралады.

Пайдаланушылар Бизнеске арналған Skype клиентін алғаш рет іске қосқанда Lync пайдаланушы интерфейсін көрсету қажет болса, жаңартылғаннан кейін клиент бірінші рет іске қосылмас бұрын мына қадамдарды орындаңыз:

 1. Осы тақырыптағы алдыңғы қадамдарды орындап, клиент саясатының Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсін өшіретіндей етіп орнатылғанын растаңыз.

 2. Пайдаланушы компьютеріндегі жүйелік тізбені жаңартыңыз. Бұл әрекетті пайдаланушылар Бизнеске арналған Skype клиентін алғаш рет іске қоспас бұрын орындауыңыз қажет және мұны тек бір қана жасаған жөн. Домен қосылған компьютердегі тізбені жаңарту мақсатында топтық саясат нысанын жасау жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін кейінірек осы тақырыптағы бөлімді қараңыз.

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    кілтінде жаңа Екілік мән жасаңыз.

  Мән атауы EnableSkypeUI   , ал Мән деректері00 00 00 00    мәніне орнатылуы тиіс.

  Кілт мынадай болуы тиіс:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Lync пайдаланушы интерфейсі енді пайдаланушылар Бизнеске арналған Skype клиентін алғаш рет іске қосқанда көрсетілетін болады.

Сәлемдесу экраны оқулығын дисплейін бақылау

Пайдаланушылар Бизнеске арналған Skype клиентін ашқанда, Адамдардың басым бөлігі сұрайтын 7 қысқаша кеңес мақаласын қамтитын сәлемдесу экраны әдепкі әрекет болып табылады. Сәлемдесу экранының дисплейін өшіріп, пайдаланушыларға оқулыққа клиенттік компьютерге келесі тізбе мәнін қосу арқылы қатынасуға рұқсат ете аласыз:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    кілтінде жаңа DWORD (32 биттік) Мәнді    жасаңыз. Мән атауы   IsBasicTutorialSeenByUser   , ал Мән деректері   1    параметріне орнатылуы тиіс.

Кілт мынадай болуы тиіс:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Клиент оқулығын өшіру

Пайдаланушылардың оқулыққа қатынасуын қаламасаңыз, келесі тізбе мәнімен клиент оқулығын өшіре аласыз:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    кілтінде жаңа DWORD (32 биттік) Мәнді    жасаңыз. Мән атауы   TutorialFeatureEnabled   , ал Мән деректері   0    параметріне орнатылуы тиіс.

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Мән деректерін   1    параметріне орнату арқылы оқулықты қайта қоса аласыз.

Домен қосылған компьютердегі тізбені өзгерту үшін топтық саясат нысанын жасаңыз.

Пайдаланушы Бизнеске арналған Skype клиентін алғаш рет қосқанда Lync клиент тәжірибесін көрсету мақсатында тізбені жаңарту тек бір рет орындалуы тиіс. Тізбені жаңарту үшін топтық саясат нысанын (GPO) пайдалансаңыз, мән деректерін жаңартудан бұрын, жаңа мән жасау үшін нысанды анықтауыңыз қажет. GPO қолданылғанда, жаңа мән болмаса, GPO оны жасайды және мән деректерін 0 етіп орнатады.

Келесі процедура Lync клиент тәжірибесі пайдаланушы Бизнеске арналған Skype бағдарламасын алғаш рет іске қосқанда көрсетілетіндей тізбені өзгерту әдісін сипаттайды. Сондай-ақ, бұл процедураны тізбені, жоғарыда сипатталғандай, сәлемдесу экраны оқулығын өшіру мақсатында жаңарту үшін пайдалана аласыз.

GPO жасау үшін
 1. Топтық саясатты басқару консолін іске қосыңыз.

  Топтық саясатты басқару консолін пайдалану әдісі туралы ақпаратты алу үшін Топтық саясатты басқару консолі бөлімін қараңыз.

 2. Топтық саясат нысандары түйінін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, мәзірден Жаңа пәрменін таңдаңыз.

 3. Жаңа GPO диалогтық терезесіне GPO атын енгізіп, мысалы, MakeLyncDefaultUI, OK түймешігін басыңыз.

 4. Жасалған жаңа GPO тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, мәзірден Өңдеу пәрменін таңдаңыз.

 5. Топтық саясатты басқару өңдегішінде Пайдаланушы конфигурациясын жайыңыз да, Параметрлер тармағын, Windows параметрлері тармағын жайып, Тізбе түйінін таңдаңыз.

 6. Тізбе түйінін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жаңа > Тізбе элементі тармағын таңдаңыз.

 7. Жаңа тізбе сипаттары диалогтық терезсінде келесіні жаңартыңыз:

  Өріс

  Таңдалатын не енгізілетін мән

  Әрекет

  Жасау

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  Кілт жолы

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Мән атауы

  EnableSkypeUI

  Мән түрі

  REG_BINARY

  Мән деректері

  00000000

 8. Өзгерістерді сақтау үшін OK түймешігін басыңыз да, GPO жабыңыз.

Келесіде, жасалған GPO сілтемесін OU сияқты саясатты тағайындағыңыз келетін пайдаланушылар тобына жіберуіңіз қажет.

Саясатты тағайындау мақсатында GPO пайдалану үшін
 1. Топтық саясатты басқару консолінде саясатты тағайындау қажет OU параметрін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Бұрынғы GPO сілтеме жіберу пәрменін таңдаңыз.

 2. GPO таңдау диалогтық терезесінде жасалған GPO таңдаңыз да, OK түймешігін таңдаңыз.

 3. Мақсатты пайдаланушы компьютерінде пәрмен сұрауын ашып, келесі пәрменді теріңіз:

  gpupdate /target:user   

  "Саясатты жаңартуда..." хабары GPO қолданылғанда көрсетіледі. Ол аяқталғанда, "Пайдаланушы саясатын жаңарту сәтті аяқталды" хабары көрсетіледі.

 4. Пәрмен сұрауына келесі пәрменді теріңіз:

  gpresult /r   

  «Тағайындалған топтық саясат нысандары» жасалған GPO атымен төменде көрсетіледі.

Сонымен бірге, GPO параметрінің пайдаланушы компьютеріндегі тізбені сәтті жаңартқанын тізбені тексеру арқылы растай аласыз. Тізбе өңдегішін ашып, [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    кілтіне өтіңіз. Егер GPO параметрі тізбені сәтті түрде жаңартса, EnableSkypeUI деп аталатын мәнді 0 мәнімен бірге көретін боласыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×