Бизнеске арналған Skype бағдарламасымен экранды оқу құралымен бастау

Office арнайы мүмкіндіктер орталығы > Бизнеске арналған Skype үшін арнайы мүмкіндіктерді қолдау

Аудио және бейне сөйлесулерді бастау, жылдам хабар алмасу (IM) және басқалармен жиналысты бастау үшін экранды оқу құралын және Бизнеске арналған Skype бағдарламасын пайдалануға болады.

Ескертулер : 

 • Бұл тақырып JAWS пайдаланушылары «Виртуалды таспа мәзірі» мүмкіндігін өшірді деп есептейді.

 • Бұл бөлімде ендірілген Windows 10 экраннан оқу бағдарламасын, Экрандық дикторды пайдалануыңыз қарастырылады. Экрандық дикторды пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, Экрандық диктормен жұмысты бастау бөліміне өтіңіз.

 • JAWS туралы қосымша ақпарат алу үшін, JAWS құжаттамасы бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

Бизнеске арналған Skype бағдарламасын іске қосу

Бизнеске арналған Skype бағдарламасын қосу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Windows пернесін басып, Бизнеске арналған Skype сөзін теріңіз және Enter пернесін басыңыз.

 • Жиналыс шақыруында Skype жиналысына қосылу сілтемесін таңдаңыз.

 • Windows іске қосыңыз (егер Опциялар диалогтық терезесіндегі Жеке қойындысында орналасқан Мен Windows жүйесіне кіргенде бағдарламаны автоматты түрде іске қосу белгісін қойған болсаңыз).

Ескерту : Skype атыңызбен немесе Microsoft тіркелгісімен емес, ұйымыңыздың тіркелгі деректерімен кіріңіз.

Windows жүйесі қосылғанда Skype бағдарламасын автоматты түрде іске қосу

 1. Опциялар диалогтық терезесін ашу үшін, Alt+T пернелерін, одан кейін O пернесін басыңыз. "Жалпы" сөзін естисіз.

 2. P пернесін басыңыз. "Жеке" сөзін естисіз.

 3. Alt+U пернелерін басыңыз. "Windows жүйесіне кіргенде бағдарламаны автоматты іске қосу" сөздерін естисіз.

 4. "Құсбелгі қойылды" сөздерін естігенше бос орын пернесін басыңыз.

 5. Enter пернесін басыңыз. Опциялар диалогтық терезесі жабылады және фокус негізгі терезедегі іздеу өрісіне жылжиды.

Күйді өзгерту

Бизнеске арналған Skype қосылған кезде, кейбір экраннан оқу бағдарламалары негізгі терезенің жоғарғы жағында орналасқан және басқа Skype пайдаланушыларына көрсетілетін атыңызды, желіде болу күйіңізді, орныңызды және жеке жазбаңызды оқып шығады.

Пайда болатын ақпаратты немесе фотосуретті өзгерту үшін, қажетті опцияның атауы естілгенше Shift+Tab пернелерін басып, одан кейін бос орын пернесін басыңыз.

Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсін үйреніңіз

Бизнеске арналған Skype терезесі ашылғанда немесе жаңартылғанда фокус іздеу өрісіне жылжиды, осылайша Контактілер тізімінен (Ctrl+1) немесе ұйым ішінен контактіні жылдам таба аласыз.

Іздеу өрісінің астында, негізгі терезеде контактілеріңіздің тізімі бар Контактілер қойындысы көрсетіледі. Сөйлесуді бастау үшін, контактіні таңдап, одан кейін байланысу әдісін таңдаңыз—Жедел хабар жіберу, Қоңырау шалу немесе Бейне қоңырауды бастау. Басқа көріністерді ашу үшін Сөйлесулер қойындысына (Ctrl+3) немесе Жиналыстар қойындысына (Ctrl+5) өтіңіз. Тіркелгіңізге байланысты, Чат бөлмелері (Ctrl+2) және Телефон (Ctrl+4) атты қосымша екі қойынды болуы мүмкін.

Пернетақтада көптеген тапсырмаға тән тіркесімдер қолжетімді. Бизнеске арналған Skype қызметіндегі пернелер тіркесімі бөлімін қараңыз.

Жасырылған мәзір жолағын көрсету

Негізгі терезе төрт мәзірі бар жасырын мәзір жолағын қамтиды: Файл (Alt+F), Жиналысты бастау (Alt+M), Құралдар (Alt+T) және Анықтама (Alt+H). Мәзір жолағы кез келген мәзірдің пернелер тіркесімін басу арқылы экранды оқу құралдарымен оқылады. Мысалы, мәзір жолағын көрсету және Файл мәзірін ашу үшін Alt+F пернелерін басыңыз.

Не болмаса Мәзірді көрсету түймешігіне өтіп, бос орын пернесін басыңыз және одан кейін Мәзір жолағын көрсету (S) түймешігін таңдаңыз.

Экранды оқу құралдарымен жұмыс істеу

Skype және экранды оқу құралымен тапсырмалар орындау

Бизнеске арналған Skype қызметіндегі пернелер тіркесімі

Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған Бизнеске арналған Skype арнайы мүмкіндіктері

Бизнеске арналған Skype бағдарламасындағы контактілер тізіміне адамдар қосу үшін экранды оқу құралын пайдалану

Бизнеске арналған Skype бағдарламасында қоңырау шалу немесе қабылдау үшін экраннан оқу бағдарламасын пайдалану

Дауыстық поштаны тексеру үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасы бар экранды оқу құралын пайдаланыңыз

Бизнеске арналған Skype арқылы жылдам хабар жіберу үшін Skype бағдарламасымен экранды оқу құралын пайдалану

Экранды оқу құралы бар Бизнеске арналған Skype көмегімен онлайн жиналысқа қосылу

Экраннан оқу бағдарламасы бар Бизнеске арналған Skype көмегімен экранды бөлісу

Онлайн жиналыс барысында аудионы немесе бейнені өшіру үшін экранды оқу құралын пайдалану

Бұл мақала Mac құрылғыңызда Бизнеске арналған Skype бағдарламасын экранды оқу құралымен пайдалануды бастауға көмектеседі. Дауыстық және бейне қоңыраулар шалу, жылдам хабар алмасуды (ЖХ) пайдалану және контактілер тізіміне қосқыңыз келетін адамдарды іздеу үшін Mac жүйесі үшін Бизнеске арналған Skype бағдарламасымен экранды оқу құралын пайдаланыңыз.

Ескертулер : 

 • Бұл тақырыпта VoiceOver атты Mac OS жүйесінің экраннан оқу бағдарламасын пайдалануыңыз қарастырылады. VoiceOver қызметін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, VoiceOver жұмысты бастау нұсқаулығы бөліміне өтіңіз.

 • Quick Nav опциясы тек көрсеткі пернелерінің көмегімен бағдарламаларды шарлауға мүмкіндік береді. Quick Nav опциясын қосу үшін, сол жақ және оң жақ көрсеткілерінің пернелерін бір уақытта басыңыз. Quick Nav туралы толығырақ мәлімет алу үшін, Mac жүйесіне арналған VoiceOver: Quick Nav көмегімен шарлау бөліміне өтіңіз.

Бұл бөлімде

Бизнеске арналған Skype бағдарламасын ашып, жүйеге кіріңіз

 1. Бағдарламалар тізіміне өтіңіз, Finder қызметінде Shift+Command+A пернелерін басыңыз.

 2. "S" әрпінен басталатын бағдарламаларға өту үшін S пернесін басып, "Бизнеске арналған Skype бағдарламасы" сөздері естілгенше төмен көрсеткі пернесін басыңыз.

 3. Бизнеске арналған Skype ашу үшін Command+төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 4. Электрондық поштаңызды теріңіз. Tab пернесін басып, құпия сөзді теріңіз және Enter пернесін басыңыз. "Енді Бизнеске арналған Skype жиналыс терезесінде. Негізгі шарлау тобы" сөздерін естисіз.

 5. Жүйеге кіру немесе шығу үшін, Command+G пернелерін басыңыз.

  Кеңес : Жүйеге кіру үшін тіркелгі деректерін енгізген кезде, "Құпия сөзімді сақтау, құсбелгі қойылмаған, құсбелгі өрісі" сөздерін естігенше Tab пернесін басыңыз. Құпия сөзімді сақтау құсбелгі өрісін таңдау үшін Control+Option+Spacebar пернелерін басыңыз. "Құпия сөзімді сақтау құсбелгісін қою" сөздерін естисіз. Skype бағдарламасын келесі жолы ашқан кезде, тіркелгіңізге кіру үшін, жай ғана Enter пернесін басуыңызға болады.

Бизнеске арналған Skype пайдаланушы интерфейсін үйреніңіз

Бизнеске арналған Skype бағдарламасын ашқан кезде фокус негізгі шарлау тобында болады. Негізгі шарлау тобының ішінде жылжу үшін, Control+Tab пернелерін басыңыз. Негізгі шарлау тобындағы опциялардың бірін таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз. Негізгі шарлау тобында келесі қойындылар болады:

 • Менің профилім қойындысы: бұл жерде желіде болу күйіңізді өзгертуге болады

 • Чаттар қойындысы: жазылған чаттар көрсетіледі

 • Жиналыстар қойындысы: жоспарланған жиналыстар көрсетіледі

 • Қоңыраулар қойындысы: қоңырауларыңыз көрсетіледі

 • Контактілер қойындысы: Контактілерді іздеу іздеу өрісін және оның астында қосылған контактілер тізімін қамтиды

Quick Nav опциясын қосып, "Негізгі шарлау тобы" сөздері естілгенше оң жақ немесе сол жақ көрсеткі пернелерін пайдаланып шарлау арқылы негізгі шарлау тобына оралуыңызға болады. Негізгі шарлау тобына ауысу үшін, кесте ішіне болмағаныңызға көз жеткізіңіз. Кестеден шығу үшін, Control+Option+Shift+жоғары көрсеткісі пернелерін басыңыз. Негізгі шарлау тобымен жұмыс істеу үшін, Control+Option+Shift+төмен көрсеткісі пернелерін басыңыз.

Ескерту : Негізгі шарлау тобымен әрекеттесуді түсіндірген кезде, бұл тақырыпта Quick Nav опциясы өшірілген болып қарастырылады.

Сонымен қатар, Бизнеске арналған Skype бағдарламасының мәзірлері мен пернелерін қамтитын бағдарлама мәзіріне кіруіңізге болады. Бағдарлама мәзірі мәзір жолағында орналасады. Мәзір жолағына өту үшін, Fn+Control+F2 пернелерін басыңыз. Келесі мәзірлердің ішін шарлау үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз: Бизнеске арналған Skype, Файл, Өңдеу, Контактілер, Сөйлесулер, Терезе және Анықтама. Мәзірді ашу үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз және мәзірдің ішінде шарлау үшін, жоғары және төмен көрсеткілерінің пернесін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз.

VoiceOver экраннан оқу бағдарламасымен жұмыс істеу

Бизнеске арналған Skype бағдарламасымен VoiceOver атты Mac жүйесіне ендірілген экраннан оқу бағдарламасын пайдалануға болады. Экраннан оқу бағдарламасы мәтінді дауыстап сөйлеуге түрлендіреді және контентке қосымша ретінде дауыстап айтылған пәрмендерді, орындарды, тізімдерді және түймешіктерді оқиды.

Мұнда VoiceOver құралымен жұмыс істеу туралы кейбір жазбалар берілген.

 • Mac құрылғысында VoiceOver опциясын қосу немесе өшіру үшін, Command+F5 пернелерін басыңыз.

 • VoiceOver туралы толығырақ мәлімет алу үшін, VoiceOver жұмысты бастау нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

Skype және экранды оқу құралымен тапсырмалар орындау

Мына жерде экранды оқу құралын пайдаланғанда көмектесетін қысқа тапсырмалар берілген:

Желіде болу күйіңізді өзгерту

 1. Негізгі шарлау тобында, топпен әрекеттесу үшін, Control+Option+Shift+төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. "Менің профилім түймешігі" сөздерін естисіз. Одан кейін бос орын пернесін екі рет басыңыз. “Мәзір. 7 элемент” сөздерін естисіз.

 2. Қажетті күйді профиліңізде көрсету үшін, жоғары немесе төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз: Желіде, Бос емес, Мазаламау, Жақын арада қайтып ораламын, Жұмыста емес немесе Орнында жоқ.

 3. Күйді таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз. Менің профилім тармағына оралу үшін, негізгі шарлау тобында Esc пернесін басыңыз.

Қоңырау шалу

 1. Негізгі шарлау тобында, топпен әрекеттесу үшін Control+Option+Shift+төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. Одан кейін "Контактілер түймешігі" сөздері естілгенше Tab пернесін басыңыз.

 2. Контактілер тізіміне өту үшін, бос орын пернесін және Tab пернесін екі рет басыңыз. "Контактілер кестесі" сөздерін естисіз.

 3. Қоңырау шалғыңыз келетін адамның атын естігенше контактілер тізімін шарлау үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. Қажет болса, контактілер тобын кеңейту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 4. Таңдалған контактіге қоңырау шалу үшін, Shift+Command+R пернелерін басыңыз.

 5. Қоңырауда болған кезде, бірқатар перне тіркесімдерін пайдалана аласыз:

  • Бейне қоңырауды қосу немесе өшіру үшін, Shift+Command+V пернелерін басыңыз.

  • Микрофонның дыбысын өшіру немесе қосу үшін, Shift+Command+M пернелерін басыңыз.

  • Қоңырауды аяқтау үшін, Shift+Command+E пернелерін басыңыз.

Жылдам хабар арқылы чатпен сөйлесу

 1. Негізгі шарлау тобында, топпен әрекеттесу үшін Control+Option+Shift+төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. Одан кейін "Контактілер түймешігі" сөздері естілгенше Tab пернесін басыңыз.

 2. Контактілер тізіміне өту үшін, бос орын пернесін және одан кейін Tab пернесін екі рет басыңыз. "Контактілер кестесі" сөздерін естисіз.

 3. Чатты бастағыңыз келетін адамның атын естігенше контактілер тізімін шарлау үшін, төмен көрсеткісінің пернесін басыңыз. Қажет болса, контактілер тобын кеңейту үшін, оң жақ көрсеткісінің пернесін басыңыз.

 4. Бос орын пернесін басып, "Чат түймешігі" сөздері естілгенше Tab пернесін басыңыз.

 5. Чатты бастау үшін, Control+Option+Spacebar пернелерін басыңыз. “Қазір мәтін аумағындасыз” сөздерін естисіз.

 6. Хабарды теріңіз. Жіберу үшін, Enter пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат

Мүмкіндіктері шектеулі тұтынушыларға техникалық қолдау көрсету

Microsoft корпорациясы барлық тұтынушыларына ең үздік тәжірибе ұсынғысы келеді. Егер мүмкіндігіңіз шектеулі немесе арнайы мүмкіндіктерге қатысты сұрақтарыңыз болса, техникалық көмек алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз. Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қолдау көрсету тобы көптеген танымал көмекші технологияларды пайдалануға жаттықтырылған және ағылшын, испан, француз және америкалық ишарат тілінде көмек ұсына алады. Өзіңіздің аймағыңыздағы байланысу мәліметтерін алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметі сайтына өтіңіз.

Егер сіз мемлекеттік мекеме, коммерциялық ұйым немесе корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, корпоративтік Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×