Бетті қарап шығу құралы веб-бөлігі

Веб-бөлік бетінде веб-бетті, файлды немесе қалтаны көрсету үшін бетті қараудың веб-бөлігін пайдалана аласыз. Мазмұнмен байланыстыру үшін гиперсілтемені, файл жолын немесе қалта атауын енгізесіз.

Ескертулер : 

 • Беттерді қарау веб-бөлігін HTML IFRAME элементін қолдайтын браузерде ғана пайдалануға болады.

 • Файлды немесе қалтаны көрсету Microsoft Internet Explorer браузерін қажет етеді.

Бұл мақалада

Беттерді қарау веб-бөлігін пайдалануға болатын жолдар

Веб-бөлік бетінде беттерді қарау веб-бөлігінің веб-бетті көрсету әдісі

Беттерді қарау веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Веб-бөліктердің жалпы сипаттары

Беттерді қарау веб-бөлігін пайдалануға болатын жолдар

Беттерді қарау веб-бөлігін келесіні көрсету үшін пайдалануға болады:

 • Веб-бөлік бетінің арнайы жаңалықтар жиынтығы бөліміндегі Интернеттегі таңдаулы жаңалықтар көзі.

 • Тұрақты көретін желі серверіндегі белсенді жұмыс тобы файлдарының тізімі.

 • Жалпы қолданылатын құжат немесе электрондық кесте.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөлік бетінде беттерді қарау веб-бөлігінің веб-бетті көрсету әдісі

Беттерді қарау веб-бөлігінің байланыстырылған мазмұны HTML IFRAME элементін пайдалану арқылы веб-бөлік бетіндегі басқа мазмұннан оқшауланады. Бұл элемент беттерді қарау веб-бөлігінде мазмұн ретінде көрсетілетін HTML элементтері веб-бөлік бетіндегі басқа HTML элементтерге қарама-қайшы болмауын қамтамасыз етеді. Мысалы, веб-бөлік бетінде HTML FORM элементі бұрыннан болуы мүмкін және байланыстырылған мазмұн HTML IFRAME элементінен тыс HTML FORM элементінде де болса, бет дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

Бетті қарау веб-бөлігі мазмұнды беттің қалған бөлігінен үндестірілмеген түрде көрсетеді. Ол мазмұнды қайтару үшін сілтеме көп уақыт алатын болса, бетте басқа веб-бөліктерді қарап шығуға және пайдалануға болатынын білдіреді.

Беттің жоғары бөлігі

Беттерді қарау веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Беттерді қарау веб-бөлігінің реттелетін сипаттары төменде тізімделген.

Ескерту : Бұл реттелетін сипаттардың кез келгенін жеке көріністе көре немесе өңдей алмайсыз.

Сипат

Сипаттама

Веб-бөлік, Қалта немесе Файл тобы

Беттерді қарау веб-бөлігіндегі көрсетілетін мазмұн түрін көрсетеді.

Төмендегі әрекеттердің біреуін таңдаңыз:

 • Веб-бет     Веб-бөлікті беттерді қарау веб-бөлігінің мазмұны ретінде көрсету қажет болса, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр Сілтеме мәтін ұясындағы гипермәтін жіберу протоколын (http://) автоматты түрде енгізеді және көрінген жағдайда Шолу түймешігін жасырады. Бұл — әдепкі мән.

 • Қалта     Осы параметрді қалтадағы файлдар тізімін көрсету қажет болған жағдайда таңдаңыз. Осы параметр көрінген жағдайда Шолу түймешігін жасырады.

 • Файл     Осы параметрді файл мазмұндарын көрсету үшін таңдаңыз. Осы параметр сонымен қатар Сілтеме мәтін ұясының астындағы Шолу түймешігін көрсетеді. Файл жеке браузерде немесе файлды ашатын бағдарлама браузер терезесіндегі сол файлға арналған кірістірілген белсендіруді қолдайтын файлды ашса, веб-бөлікте ашылады.

Сілтеме

Беттерді қарау веб-бөлігінде көрсетілетін мазмұнға сілтеме жасау үшін гиперсілтемені, қалтаны немесе файлды көрсетеді:

 • Жоғарыдағы Веб-бөлік параметрін таңдасаңыз, жарамды гиперсілтемені енгізуіңіз керек. Пайдалануға болатын екі жарамды гиперсілтеме протоколдары:

  • Гиперсілтеме орын ауыстыру протоколы (http://)

  • Қауіпсіз байланысу протоколы (SSL) шифрлауын (https://) пайдаланатын гипермәтін жіберу протоколы

   Абсолютті URL немесе салыстырмалы URL мекенжайын пайдалануға болады. Алайда, файл жолын пайдалану мүмкін емес.

 • Жоғарыдағы Қалта параметрін таңдасаңыз, тиісті орынды немесе желі қалтасын енгізуіңіз керек. Қалтаны көрсету Microsoft Internet Explorer браузерін қажет етеді.

 • Жоғарыдағы Файл параметрін таңдасаңыз, тиісті файл жолын енгізуіңіз керек. Файлды көрсету Microsoft Internet Explorer браузерін қажет етеді. Файлды іздеу үшін Шолу түймешігін басуға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөліктердің жалпы сипаттары

Барлық веб-бөліктер түр, орналасу, қосымша, Ajax параметрлері және әр түрлі сипаттамаларын бақылайтын сипаттардың жалпы жиынтығы.

Ескерту :  Құралдар аумағында көретін жалпы веб бөлік сипаттары біренше себеп бойынша осы бөлімде құжатталғаннан басқаша болуы мүмкін:

 • Тапсырмалар аумағындағы Қосымша бөлімін көру үшін сізде тиісті рұқсат болуы керек.

 • Белгілі бір веб бөлік үшін веб бөлік жасақтаушысы осы жалпы сипаттардың біреуін немесе бірнешеуін көрсетпеуді таңдаған болуы мүмкін немесе төменде тапсырмалар аумағының Сыртқы түр, Орналасу және Қосымша бөлімдерінде тізілмеген қосымша сипаттарды жасауды және көрсетуді таңдаған болуы мүмкін.

 • Кейбір рұқсат пен сипат параметрлері веб-бөлік сипаттарын өшіруі немесе жасыруы мүмкін.

Сыртқы көрініс

Сипат

Сипаттама

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктігі

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Хром күйі

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда бетте бүкіл веб бөлік көрсетілетін-көрсетілмейтінін көрсетеді. Әдепкі бойынша, хром күйі Қалыпты деп орнатылады және бүкіл веб бөлік көрсетіледі. Күй Қайырылған деп орнатылғанда тек терезе тақырыбы көрсетіледі.

Хром түрі

Веб-бөлік жақтауының терезе тақырыбының және жиегінің көрсетілгенін немесе көрсетілмегенін көрсетеді.

Орналасу

Сипат

Сипаттама

Жасырын

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда веб бөлік көрінетін-көрінбейтінін көрсетеді. Егер құсбелгі қойылған болса, веб бөлік тек бетті құрастырып жатқанда көрінеді және тақырыбына (Жасырын) суффиксі бекітілген болады.

Веб бөлік байланысы арқылы басқа веб бөлікке деректерді қамтамасыз ету үшін пайдалану керек, бірақ веб бөлікті көрсету керек болмаса, веб бөлікті жасыруға болады.

Бағыт

Веб бөлік мазмұнындағы мәтіннің бағытын көрсетеді. Мысалы, араб — оңнан солға жазу тілі; ағылшын және басқа еуропалық тілдердің көпшілігі — солдан оңға жазу тілдері. Бұл параметр кейбір веб бөлік түрлері үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

Аймақ

Веб бөлік бетіндегі веб бөлік орналасқан аймақты көрсетеді.

Ескерту :  Веб бөлік бетіндегі аймақтар аймақты өзгертуге рұқсатыңыз болмаса, тізімді жолақта тізілмейді.

Аймақ индексі

Аймақта бірнеше веб-бөлік болған кезде аймақтағы веб-бөліктің орнын көрсетеді.

Ретін көрсету үшін тізімді жолаққа бүтін санды теріңіз.

Аймақтағы веб-бөліктер жоғарыдан төменге қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың жоғарғы жағында шығатынын білдіреді. Аймақтағы веб-бөліктер солдан оңға қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың сол жағында шығатынын білдіреді.

Мысалы, веб-бөлікті жоғарыдан төменге қарай орналасқан бос аймаққа қосқан кезде аймақтар индексі 0 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың төменгі жағына қосқан кезде аймақтар индексі1 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың жоғарғы жағына жылжыту үшін 0 мәнін теріңіз, одан кейін бірінші веб-бөлік үшін 1 мәнін теріңіз.

Ескерту : Аймақтағы әрбір веб-бөлікте бірегей аймақтар индексінің мәні болуы қажет. Демек, ағымдағы веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгерту аймақтағы басқа веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгертеді.

Қосымша

Сипат

Сипаттама

Барынша кішірейтуге рұқсат беру

Веб-бөліктің барынша кішірейтілетінін көрсетеді.

Жабуға рұқсат беру

Веб бөлікті веб бөліктер бетінен жоюға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жасыруға рұқсат беру

Веб-бөлікті жасыруға болатынын көрсетеді.

Аймақты өзгертуге рұқсат ету

Веб-бөліктің басқа аймаққа жылжытуға болатынын көрсетеді.

Байланыстарға рұқсат беру

Веб-бөліктерді басқа веб-бөліктерге қосылу кезінде пайдалануға болатындығын көрсетеді.

Жеке көріністе өңдеуге рұқсат беру

Веб-бөлік сипаттарының жеке көріністе өзгертуге болатынын көрсетеді.

Экспорттау режимі

Бұл веб-бөлік үшін экспорттауға рұқсат берілген деректер деңгейін көрсетеді. Конфигурацияға байланысты бұл параметр қол жетімді болуы мүмкін.

Тақырыптың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы қосымша ақпаратты қамтитын файлдың URL мекенжайын көрсетеді. Файл веб бөлік тақырыбын басқанда бөлек терезеде көрсетіледі.

Сипаттама

Тінтуір меңзерін веб бөлік тақырыбына немесе веб бөлік белгішесіне апарғанда көрсетілетін қалқыма сөзкөмекті көрсетеді. Бұл сипаттың мәні Веб бөліктерді мәзірінде Іздеу пәрменін пайдаланып отырып келесі веб бөліктер жиынтықтарында веб бөліктерді іздегенде пайдаланылады: «Сайт», «Виртуалдық сервер» және «Веб бөліктер беті».

Анықтаманың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы анықтама ақпаратын қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Анықтама ақпараты веб бөлік мәзірінде Анықтама пәрменін таңдағанда бөлек шолғыш терезесінде көрсетіледі.

Анықтама режимі

Браузердің веб-бөлік үшін Анықтама мазмұнын қалай көрсететінін көрсетеді.

Келесілердің бірін таңдаңыз:

 • Модальды Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб бөлікке оралу алдында терезені жабуы керек.

 • Модальды емес Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб-бетке оралу алдында терезені жабуы керек емес. Бұл — әдепкі мән.

 • Шарлау Веб-бетті ағымдағы шолғыш терезесінде ашады.

Ескерту : Реттелетін Microsoft ASP.NET веб-бөліктері осы сипатты қолдағанымен, әдепкі Windows SharePoint Services 3.0 анықтама бөлімдері тек бөлек шолғыш терезесінде ашылады.

Каталог белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб бөліктер тізімінде веб бөлік белгішесі ретінде пайдаланылатын суретті қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Сурет өлшемі 16 х 16 пиксел болуы керек.

Тақырып белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб-бөліктің тақырып терезесінде пайдаланылатын сурет бар файлдың орнын көрсетеді. Суреттің өлшемі 16х16 пиксел болуы керек.

Импорттау қатесі туралы хабар

Веб-бөлікті импорттау кезінде қате пайда болғанда шығатын хабарды көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×