Бетке динамикалық мазмұнды қосу

Мазмұн сұрынысының Веб-бөлікн қолдану арқылы мазмұныңыздың динамикалық көріністерін жасауыңызға болады. Қандай мазмұн көрсетілетінін белгілейтін сұранысты және сол бетте мазмұн қалай көрсетілетінін белгілейтін көрініс теңшеулерін бейімдеуіңізге болады.

Бұл мақалада

Мазмұн сұранысы деген не?

Сұранысты құрастыру

Деректер көрсетілуін бейімдеу

Мазмұн сұранысы деген не?

Мазмұн сұранысы деген Веб шолғыш арқылы құрастырылатын сұранысыңызға негізделген динамикалық элементтер жинағын көрсететін Веб-бөлігі. Сұранысты қолдану арқылы элементтердің қайсысы көрсетілетінін белгілеуіңізге және сол элементтер аяқталған бетте қалай көрсетілетінін белгілейтін көрсету опцияларын қоюыңызға болады.

Мазмұн сұранысының веб-бөлігі арқылы көрсетілген элементтер әрқашанда бетті қарап шығу құралы қарауға рұқсаты бар сұраныспен алынған ең соңғы элементтер жинағын көрсетеді. Сұраныс Мазмұн сұранысының веб-бөлшегі бар беті ашылған кезде орындалады. Егер жаңа мазмұн қосылып сұраныс критерийлеріне сәйкес келсе, ол автоматты түрде Мазмұн сұранысының веб-бөлшегі арқылы көрсетіледі.

Ескерту : Жаңа мазмұнның қосылатын мен Мазмұн сұранысының веб-бөлшегі арқылы көрсетілетін уақытының арасында бірнеше минут кідіріс болуы мүмкін.

Мазмұн сұранысының веб-бөлшегін бетке қосқаныңыздан кейін, веб-бөлшегін өңдеу арқылы қандай элементтерді және қалай көрсету керек екенін белгілеуіңізге болады. Мазмұн сұранысының веб-бөлшегін өңдеу үшін, веб-бөлшегінің жоғарғы оң жағындағы Өңдеу батырмасын басып, Ортақ веб-бөлгішін модификациялау дегенді нұқыңыз. Жаңа құралдар тақтасы ашылып, Мазмұн сұранысының веб-бөлігі теңшеулерін көрсетеді.

Теңшеулердің бес категориялары бар:

 • Сұраныс      Сұранысты құрастыруға осы теңшеулерді қолданыңыз. Осы теңшеулер жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, Сұранысты құрастыру бөлімін қараңыз.

 • Көрсетілуі      Сұраныспен алынатын элементтер көрсетілуін бейімдеу үшін осы теңшеулерді қолданыңыз. Осы теңшеулер жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, Деректер көрсетілуін бейімдеу бөлімін қараңыз.

 • Көрінуі      Веб-бөлшегінің көрінуін жөндеуге осы теңшеулерді қолданыңыз. Осы теңшеулерді өзгеру арқылы Веб-бөлгіштің тақырыбын, биіктіктің, енін және хромын (Веб-бөлгішті жақтайтын безендіру және шарлау элементтері) өзгертуіңізге болады. Осы теңшеулер жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, Веб-бөліктерін бейімдеу мақаласын қараңыз.

 • Орналасуы      Веб-бөлгіштің орналасуын жөндеу үшін, осы теңшеулерді қолданыңыз. Веб-бөлгіштің көрсетілетінін, бағытталғанын (солдан оңға қарай, оңнан солға қарай немесе ешқайсысы емес), қай зонадан шығатынын (жоғарғы, сол не оң жақтағы бағанада) және зона индексін өзгертуіңізге болады. Осы теңшеулер жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, Веб-бөліктерді бейімдеу мақаласын қараңыз.

 • Кеңейтілген      Одан әрі кеңейтілген неше түрлі Веб-бөлігі опцияларын жөндеуге осы теңшеулерді қолданыңыз. Осы теңшеулер жөнінде қосымша мәлімет алу үшін, Веб-бөліктерін бейімдеу мақаласын қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сұранысты құрастыру

Сұраныс қандай мазмұнды алатынын келесі Сұраныс теңшеулерін қолдану арқылы белгілеуіңізге болады.

 • Бастапқы      Бұл теңшеу сұранысыңыздың көлемін белгілейді. Бұл қажет етілетін теңшеу. Мұнда үш опция бар:

  • Осы торап жиынтығындағы барлық тораптардан алынған элементтерді көрсетеді      Бүкіл торап жиынтығына сұраныс жіберу үшін, осы опцияны қолданыңыз. Бұл әдепкі теңшеу.

  • Келесі тораптан және барлық ішкі тораптардан алынған элементтерді көрсету      Сұранысты тораптар жинағындағы белгілі бір торапқа шектеу үшін, осы опцияны қолданыңыз. Торапты белгілеу үшін, оның адресін теруіңізге болады, бірақ сайтты Шолу батырмасы арқылы таңдауды ұсынамыз. Шолу батырмасын басқан кезіңізде, Торапты таңдау веб-бөлігінің тілқатысу терезесі ашылып, торап жинағының бұтақ көрінісін көрсетеді. Сұраныс жібергіңіз келетін торапты нұқып, OK батырмасын басыңыз.

  • Келесі тізімнен алынған элементтерді көрсету:      Сұранысты тораптар жинағындағы белгілі бір тізімге немесе кітапханаға шектеу үшін, осы опцияны таңдаңыз. Тізімді белгілеу үшін, оның адресін теруіңізге болады, бірақ тізімді немесе кітапхананы Шолу батырмасы арқылы таңдауды ұсынамыз. Шолу батырмасын басқан кезіңізде, Тізімді немесе Кітапхананы таңдау веб-бөлігінің тілқатысу терезесі ашылып, торап жинағының бұтақ көрінісін көрсетеді. Егер сұраныс жібергіңіз келетін тізім немесе кітапхана белгілі бір торапта болса, сол торап атының қасындағы қосу (+) белгісін нұқыңыз. Сұранысы жібергіңіз келетін тізімді немесе кітапхананы көрген кезіңізде, оны нұқып, OK батырмасын басыңыз.

 • Тізім түрі      Бұл теңшеу қажет етіледі. Торап жиынтығыңыздағы тізімнің кез келген түрін таңдауыңызға болады. Әдепкі теңшеу Беттер кітапханасы болады. Сіз таңдайтын тізімнің түрі сұраныс аумағындағы қандай тізімдер немесе кітапханалар сұраныспен өңделетінін белгілейді.

 • Мазмұн түрі      Мазмұн түріне екі теңшеу берілген: Мазмұн түрінің тобы және Мазмұн түрі. Бұл теңшеулер қалауыңызға беріледі. Бұл теңшеулерді қолдану арқылы сұранысты тораптар жиынтығыңызда белгіленген белгілі бір контент түрі-нің элементтеріне шектеуіңізге болады.

 • Аудиторияға көздеу      Бұл теңшеуді қалауыңыз бойынша қолданыңыз. Егер Аудиторияға көздеу теңшеуін таңдасаңыз, сұраныс бетті қарап алу құралы жататын аудиторияға көзделген мазмұнды ғана көрсету үшін алатын мазмұнды сүзгіден өткізеді. Аудиториялар жүйе бойынша белгіленген және Мазмұн сұранысының веб-бөлігін қолдану арқылы өзгертілмейді. Бұл теңшеу Веб-бөлгіш Аудиторияға көздеуді қолдайтынын не қолдамайтынын белгілейді.

  Аудиторияға көздеу дегенді таңдасаңыз, екінші теңшеу қолдануға беріледі: Әрқашанда арнайы көзделмеген элементтерді көрсету. Бұл теңшеуді таңдаған кезіңізде, бетті кім қарап жатқанына байланыссыз, аудиторияға арнайы көзделмеген қандай-да болсын мазмұн сұраныспен алынады. Егер Аудиторияға көздеу дегенді таңдасаңыз, ал бұл теңшеуді таңдамасаңыз, аудиторияға арнайы көзделмеген мазмұн сұраныспен алынады.

 • Қосымша сүзгілер      Бұл теңшеуді қалауыңыз бойынша қолданыңыз. Бұл теңшеуді сұраныс алатын мазмұнды одан әрі шектеу үшін қолдануыңызға болады. Сүзгі өрісі мен салыстыру операторын таңдап, критерийлеріңізді енгізіңіз. Мысалы, Автор сүзгі өрісін, Is Equal To салыстыру операторын және Тони Поу критериін қолдану арқылы сұраныстың нәтижелерін Тони Поу авторымен жазылған элементтерге шектеуіңізге болады.

  Қосымша сүзгілер теңшеуін қолдану арқылы барлығы үш сүзгі белгілеуіңізге болады. Егер біреуден көп сүзгі қолдансаңыз, онда екінші мен үшінші сүзгінің алдына қойылатын AND және OR опцияларын қолдану арқылы сүзгілерді бірге қалай қолдануға болатынын белгілеуіңізге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Деректер көрсетілуін бейімдеу

Сұраныс келесі Көрсетілуі теңшеулерін қолдану арқылы алатын мазмұнның көрсетілуін бейімдеуіңізге болады. Бұл теңшеулердің барлығын қалауыңыз бойынша қолданыңыз.

 • Топтау мен Сұрыптау      Бұл теңшеулерді сұраныспен алынған элементтерді реттеу үшін қолданыңыз.

  • Элементтерді келесі бойынша топтау      Элементтерді топтарға бөлу үшін қолданылатын өрісті таңдаңыз. Мысалы, егер элементтерді авторы бойынша топтағыңыз келсе, Автор дегенді таңдаңыз.

   Топтау критерийіне қажетті өрісті таңдаған кезіңізде, элементтердің артуы не кемуі бойынша реттелетінін Топтарды артуы бойынша көрсету және Топтарды кемуі бойынша көрсету опцияларын қолдану арқылы белгілеуіңізге болады.

  • Бағаналар саны      Элементтерді реттеуге қолданғыңыз келетін бағаналардың санын белгілеңіз. Элементтерді барлығы бес бағанаға реттеуге болады.

  • Элементтерді келесімен сұрыптау      Элементтерді сұрыптауға қолданылатын өрісті таңдаңыз. Егер элементтердің топталатынын белгілеп қойған болсаңыз, онда олар сол топтардың ішінде сұрыпталады.

   Сұрыптау критерийіне қажетті өрісті таңдаған кезіңізде, элементтердің артуы не кемуі бойынша реттелетінін Элементтерді артуы бойынша көрсету және Элементтерді кемуі бойынша көрсету опцияларын қолдану арқылы белгілеуіңізге болады.

  • Көрсетілетін элементтердің санын шектеу      Осы опцияны қою арқылы көрсетілетін элементтердің санын шектеуіңізге болады. Егер шектеуді қоймасаңыз, сұраныспен алынатын элементтердің барлығы көрсетіледі. Егер элементтердің саны көп болса, бет оларды сыйдыру үшін кеңейеді.

 • Мәнерлер      Бұл теңшеулерді топтар мен элементтерге көрнегі мәнерлерді қолдану үшін пайдаланыңыз.

  • Топтық мәнер      Топтың тақырып атына қолданылатын мәнерді таңдаңыз. Мысалы, егер авторы бойынша топтасаңыз, әр элементтер тобының тақырыбына автордың аты беріледі және автордың аты сіз осы теңшеумен белгілеген мәнерде көрсетіледі.

  • Элемент мәнері      Элементтерге қолданылатын мәнерді таңдаңыз.

 • Арна      Сұраныс веб-бөлігімен берілген мазмұныңызды RSS арнасы ретінде қызмет етуін таңдауыңызға болады. Бұл мүмкіндік бетті қараушыларға, бетті қайтадан ашпай жаңа шыққан элементтерді ала алатындай, Веб-бөлігінің сұраныс нәтижелеріне жазылу опциясын береді. RSS арнасының тақырыбы мен сипаттамасын белгілеу үшін, осы теңшеулерді қолданыңыз.

  • Арна тақырыбы      RSS арнасына қолданғыңыз келетін атты енгізіңіз. Бұл ат жазылушыларға RSS оқушысындағы арнаны анықтауға көмектеседі.

  • Арна сипаттамасы      RSS арнасына қолданғыңыз келетін сипаттаманы енгізіңіз. Бұл сипаттама жазылушыларға RSS оқушысындағы арнаны анықтауға көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×