Бағандар мен жолдарды көрсету немесе жасыру

Бағандар мен жолдарды көрсету немесе жасыру

Жасыру пәрмені арқылы жолды немесе бағанды жасыруыңызға болады, бірақ жолдың биіктігін немесе бағанның биіктігін 0 (нөл) мәніне өзгерткеніңізде, жол да немесе баған да жасырулы болып қалады. Көрсету пәрмені арқылы қайтадан көрсетуіңізге болады.

Белгілі бір жолдарды және бағандарды көрсетуге немесе бір уақытта барлық жасырын жолдарды және бағандарды көрсетуге болады. Жұмыс парағының бірінші жолын немесе бағанын көрсету қиындау, бірақ мұны істеуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Бір немесе бірнеше жолды немесе бағанды жасыру

Бір немесе бірнеше жолды немесе бағанды көрсету

Барлық жасырын жолдарды және бағандарды бір уақытта көрсету

Жұмыс парағының бірінші жолын немесе бағанын көрсету

Бір немесе бірнеше жолды немесе бағанды жасыру

 1. Жасырғыңыз келетін бағанды немесе бағандарды таңдаңыз.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды бөлектеу жолы

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты нұқыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін, SHIFT пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдауға болады, одан кейін F8 пернесін бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созу үшін басыңыз. Бөлектелген элементті созуды тоқтату үшін, F8 пернесін қайта басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқып, одан кейін SHIFT пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Сонымен қатар, бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін, CTRL+A пернелер тіркесімін басуға болады.

  Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер болса, CTRL+A пернелер тіркесімі басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. CTRL+A пернелер тіркесімі екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін SHIFT+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Бөлектелген элементке ұяшықтар немесе ауқымдар қосуды тоқтату үшін, SHIFT+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Ескерту : Бүкіл таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ (жолдар үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, бағандар үшін ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ) пернелер тіркесімін басуға болады.

  Ескерту : Егер жолда немесе бағанда деректер болса, CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ пернелер тіркесімі жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. CTRL+SHIFT+КӨРСЕТКІ пернелер тіркесімі екінші рет басылғанда, бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын нұқып, одан кейін CTRL пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдап, одан кейін CTRL+КӨРСЕТКІ (жолдар үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, бағандар үшін ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ) пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар (төменгі сол жақ бұрыш)

  Бөлектелген ұяшықтарды жұмыс парағындағы (төменгі сол жақ бұрыш) соңғы пайдаланылған ұяшыққа дейін кеңейту үшін, бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+END пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ұяшықтарды жұмыс парағының басына

  Бөлектелген ұяшықтарды жұмыс парағының бас жағына дейін кеңейту үшін, бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+HOME пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Кеңес : Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты нұқыңыз.

 2. Басты қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін басыңыз.

  Excel Ribbon кескіні

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Көріну астындағы Жасыру және көрсету параметрін көрсетіп, Жолдарды жасыру немесе Бағандарды жасыру түймешігін басыңыз.

  • Ұяшық өлшемі астында Жол биіктігі немесе Баған ені пәрменін таңдаңыз да, Жол биіктігі немесе Баған ені жолағында 0 санын енгізіңіз.

Кеңес : Сондай-ақ, жолды немесе бағанды (немесе бірнеше жолдар немесе бағандар таңдауын) тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Жасыру пәрменін таңдауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Бір немесе бірнеше жолды немесе бағанды көрсету

 1. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жасырын жолдарды көрсету үшін көрсету керек жолдардың үстіндегі және астындағы жолды бөлектеңіз.

  • Жасырын бағандарды көрсету үшін көрсету керек бағандардың екі жағының жанындағы бағандарды бөлектеңіз.

  • Жұмыс парағындағы бірінші жасырулы жолды немесе бағанды көрсету үшін оны формула жолы жанындағы Атауы тармағындағы A1 теру арқылы таңдаңыз.

   Кеңес : Сондай-ақ, оны Өту тілқатысу терезесін пайдалана отырып таңдауға болады. Басты қойындысының Өңдеу тобының астында Табу және таңдау параметрін таңдап, Өту түймешігін басыңыз. Сілтеме жолағында A1 параметрін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды бөлектеу жолы

  Таңдау үшін

  Мынаны орындаңыз

  Бір ұяшық

  Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

  Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

  Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

  Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

  Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

  Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

  Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.

 3. Басты қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін басыңыз.

  • Excel Ribbon кескіні

 4. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Көріну астындағы Жасыру және көрсету параметрін көрсетіп, Жолдарды көрсету немесе Бағандарды көрсету түймешігін басыңыз.

  • Ұяшық өлшемі астындағы Жол биіктігі немесе Баған ені параметрін таңдап, қалаған мәніңізді Жол биіктігі немесе Баған ені жолағына енгізіңіз.

Кеңес : Сондай-ақ, жасырын жолдар мен бағандардың айналасындағы бөлектелген көрінетін жолдар мен бағандарды тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Көрсету пәрменін таңдауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Барлық жасырын жолдарды және бағандарды бір уақытта көрсету

 1. Жұмыс парағындағы барлық ұяшықты таңдау үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

   Бәрін бөлектеу түймешігі

  • CTRL+A пернелерін басыңыз.

   Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер бар болса және белсенді ұяшық деректердің үстінде немесе оң жағында болса, CTRL+A пернелер тіркесімін басу ағымдағы аймақты бөлектейді. CTRL+A пернелер тіркесімін екінші рет басу бүкіл жұмыс парағын бөлектейді.

 2. Басты қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін басыңыз.

  Excel Ribbon кескіні

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Көріну астындағы Жасыру және көрсету параметрін көрсетіп, Жолдарды көрсету немесе Бағандарды көрсету түймешігін басыңыз.

  • Ұяшық өлшемі астындағы Жол биіктігі немесе Баған ені параметрін таңдап, қалаған мәніңізді Жол биіктігі немесе Баған ені жолағына енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Жұмыс парағының бірінші жолын немесе бағанын көрсету

 1. Жұмыс парағындағы бірінші жасырын жолды немесе бағанды бөлектеу үшін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • формула жолы жанындағы Атауы өрісінде A1 таңбаларын енгізіңіз.

  • Басты қойындысындағы Өңдеу тобынла Табу және таңдау параметрін таңдап, Өту түймешігін басыңыз. Сілтеме жолағында A1 параметрін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Басты қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін басыңыз.

  Excel Ribbon кескіні

 3. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Көріну астындағы Жасыру және көрсету параметрін көрсетіп, Жолдарды көрсету немесе Бағандарды көрсету түймешігін басыңыз.

  • Ұяшық өлшемі астындағы Жол биіктігі немесе Баған ені параметрін таңдап, қалаған мәніңізді Жол биіктігі немесе Баған ені жолағына енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×