Басқа мекенжайлармен белгілер жасау

Біріктіруді қолданып әрбір пайдаланушы үшін белгіні тізімде жылдамырақ жасаңыз. Орнатылымға аз ғана уақыт жұмсалады, бірақ одан кейін белгілердің барлығын бір уақытта басып шығаруға болады. Сондай-ақ, белгілерді келесі жолы басып шығару үшін қолдану мақсатында белгі орнатылымын сақтай аласыз.

Белгілерге сәйкес келетін үлгіні таңдау

Арнайы өнім нөмірі бар белгілердің жиынтығы болса, сол өнімге арналған үлгіні іздеңіз.

 1. Файл > Жаңа тармағын таңдап, іздеу жолағына өндіруші нөмірін (Avery 8871 сияқты) теріңіз.

 1. Үлгіні таңдап, белгісі бар өнім нөмірімен жұмыс істейтіндігін тексеру үшін сипаттамасын көріңіз де, Жасау түймешігін басыңыз.

Белгі жарияланым мекенжайлар тізіміне қосу

Келесі қадам белгілердің парағын деректер көзіне қосу болып табылады. Деректер көзі — мекенжайлар тізімін қамтитын файл.

Outlook контактілерін немесе Excel электрондық кестесіндегі не Access дерекқорындағы мекенжайлар кітабын қолдануға болады. Сізде әлі тізім болмаса, біреуін Publisher бағдарламасында енгізуге болады.

Сізде әлі тізім болмаса,

мекенжайлар тізіміне енгізуді қалайтын барлық адамдардан мәліметтерді жинау арқылы бастаңыз.

 1. Publisher бағдарламасында Таратулар > Алушыларды таңдау > Жаңа тізімді енгізу тармақтарын таңдаңыз.

«Таратулар», «Алушыларды таңдау» түймешігінің параметрлері

 1. Алғашқы жолға тізімдегі алғашқы адам үшін мәліметтерді енгізіңіз.

  Жаңа мекенжайлар тізімінің жолағы

Кеңес :  Publisher бағдарламасындағы бағандарды өзгерту үшін Бағандарды реттеу түймешігін басыңыз. Тізімдегі бағандарды қосуға, жоюға, атын өзгертуге және олардың ретін қайта жасауға болады.

 1. Сол адам үшін барлық мәліметтер енгізілгенде, Жаңасын енгізу түймешігін басып, тізімдегі келесі адам үшін мәліметтерді енгізіңіз.

Мекенжайлар тізімін жасауға немесе өзгертуге арналған параметрлер

 1. Әрбір адамды тізімге қосқаннан кейін, ОК түймешігін басыңыз.

 2. Мекенжайлар тізімін сақтау диалогтық терезесінде Файл аты жолағындағы мекенжайлар тізімі үшін атауды енгізіп, тізім сақталатын қалтаны таңдаңыз.

Сізде мекенжайлар тізімі бұрыннан бар болса,…

 • Таратулар > Алушыларды таңдау тармақтарын таңдаңыз.

«Таратулар», «Алушыларды таңдау» түймешігінің параметрлері

 • Тізім электрондық кестеде немесе дерекқорда болса, Бар тізімді қолдану түймешігін басып, тізімді қамтитын файлға шолу жасаңыз да, Ашу түймешігін басыңыз. (Кестені таңдау сұралса, ОК түймешігін басыңыз.)

 • Outlook контактілерін қолдануды қаласаңыз, Outlook контактілерінен таңдау пәрменін, одан кейін қолданылатын контактілер қалтасын таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

Қамтылатын алушыларды таңдау

Бар тізімді немесе Outlook контактілерін қолданған кезде, Publisher файлдағы немесе контактілер қалтасындағы әрбір адамды қамтиды. Бірақ жоба үшін сол тізімді қысқартқыңыз келуі мүмкін.

 • Алушылар тізімін өңдеу түймешігін басыңыз. Біріктіруді алушылар диалогтық терезесінде қосқыңыз келген адамдардың қасындағы ұяшықтарға белгі қойыңыз және бұл уақытта қосқыңыз келмейтін адамдардың қасындағы ұяшықтардан белгіні алып тастаңыз.

  Біріктірілген алушылар тізімінің параметрлері

Қамтылатын адамдарды оңайырақ табу үшін тізімді сұрыптап, оны сүзіңіз.

Тізімдегі элементтерді сұрыптау

 1. Біріктірілген алушылар жолағында бойынша сұрыпталатын бағанның тақырыбын басыңыз.

Мысалы, тізімді тегі бойынша әліпби тұрғыда көрсеткіңіз келсе, Тегі баған тақырыбын басыңыз.

Кеңес :  Бірнеше нысан бойынша сұрыптау үшін (мысалы, күйі және қаласы арқылы), Біріктірілген алушылар жолағында Алушылар тізімін жақсарту тізімінің астында Сұрыптау түймешігін басыңыз. Сүзу және сұрыптау диалогтық терезесінде сұрыптау нысанын таңдаңыз.

 1. Қамтылатын адамдардың жанына белгілерді қойып, осы кезде қосылуын қаламайтын адамдардың жанындағы белгілерді алып тастаңыз.

  Белгілерді қою арқылы жолдарды таңдау

Тізімдегі элементтерді сүзу

 1. Сүзілетін баған тақырыбының жанындағы көрсеткіні басыңыз.

 2. Жалпы сүзу үшін (Бос) немесе (Бос емес) параметрлерін басыңыз. Арнайы нысан бойынша сүзу үшін мысалы, тек қана белгілі қалада тұратын адамдар бойынша, (Қосымша) түймешігін басып, сүзілетін нысан бойынша жолақтарды толтырыңыз.

Кеңес : Сүзу және сұрыптау жолағында бірнеше нысан бойынша да сұрыптауға болады.

 1. Қамтылатын адамдардың жанына белгілерді қойып, осы кезде қосылуын қаламайтын адамдардың жанындағы белгілерді алып тастаңыз.

Жазбаларды қайтадан көрсету үшін (Бәрі) түймешігін басыңыз.

Белгілерге мекенжайларды қосу

 1. Таратулар > Мекенжайды блоктау тармақтарын таңдаңыз.

  «Біріктіру», «Мекенжайды блоктау» пәрмені

 2. Аттың қалай пайда болатынын таңдаңыз.

Мекенжай блогы параметрлері

Кеңес :  Publisher тізімдегі атауларды және мекенжайларды табатынына сенімді болу үшін Өрістерді сәйкестендіру түймешігін басыңыз. Көрсетілетін сүзгілердің тізімде екенін тексеріңіз. Қалаған өріс Сәйкес келмейді десе, сол өріс үшін ашылмалы тізімді таңдап, тізімдегі сол бағанға сәйкес келетін баған атын таңдаңыз.

 1. ОК түймешігін басыңыз.

Publisher біріктіру өрісін жарияланымға қосады. Біріктіруді аяқтаған кезде, Publisher әрбір белгіде мекенжайы бар сол өрісті ауыстырады.

Ескерту :  Белгілердің басқа түрлерін белгілеп жатсаңыз және басқа ақпаратты қосқыңыз келсе, Біріктіру > Біріктірілген өрісті кірістіру тармақтарын таңдап, қосылатын ақпаратқа арналған атауды басыңыз.

Мекенжайды пішімдеу

 1. Жарияланымда оның басында және соңында белгілерді қамтитын Мекенжайды блоктау өрісін таңдаңыз.

  Таңдалған мекенжайды блоктау өрісі

 2. Мәтін жолының құралдарын пішімдеу параметрін таңдап, қалаған Қаріп, Қаріп өлшемі және Қаріп түсі тармақтарын таңдаңыз.

Белгілерді алдын ала қарап алу

Енді біріктіруді іске қоспас бұрын белгілердің көрсетілу жолын тексеруге болады.

 • Алдын ала қарап алу нәтижелері параметрін таңдап, белгілердің сіз қалаған түрде көрінетінін тексеру үшін көрсеткілерді басыңыз.

Кеңес :  Деректер көзінде арнайы жазбаны табу және алдын ала қарап алу үшін Алушыны табу түймешігін басып ізделетін нысанды Жазбаны табу жолағына енгізіп, Келесіні табу пәрменін таңдаңыз.

Ескертулер : 

 • Біріктірудің сыртында қалдыру үшін ойлаған атауды көрсеңіз, оны әлі де Осы алушыны шығарып тастау түймешігін басу арқылы жоюға болады.

 • Дұрыс емес тізімдерді біріктіргеніңізді тапсаңыз, Алушылар тізімін өңдеу пәрменін таңдап, қалаған тізімді алу үшін сұрыптаңыз немесе сүзіңіз.

Белгілерді басып шығару

 1. Аяқтау және біріктіру > Принтермен біріктіру тармақтарын таңдаңыз.

  Таратуларды аяқтау және біріктіру түймешігі

 2. Параметрлер тармағының астында Publisher Бір парақ үшін бірнеше бет дейтінін тексеріңіз.

 3. Басып шығару түймешігін басыңыз.

Кейінірек қолдану үшін белгі орнатылымын сақта

Біріктіруді аяқтағаннан кейін, белгіні кейінірек қайтадан қолдану үшін сақтаңыз.

 1. Файл қойындысын, одан кейін Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 2. Белгі файлын сақтағыңыз келген орынды басып, Шолу түймешігін басыңыз.

 3. Файл атауы жолағындағы белгі жарияланымы үшін атауды теріп, Сақтау түймешігін басыңыз.

Белгі файлы мекенжайлар тізіміне қосулы қалады. Белгілерді қайтадан жасау үшін файлды ашып, Publisher сол қосылымды сақтау туралы ескерткенде Иә түймешігін басыңыз. Одан кейін біріктіруде қамтылатын адамдарды немесе элементтерді өзгерткіңіз келсе, сұрыптау, сүзу және оларды таңдау үшін Алушылар тізімін өңдеу түймешігін басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×