Басқа жұмыс кітабындағы ұяшық ауқымының сыртқы сілтемесін (байланыс) жасау

Сыртқы сілтеме жасау арқылы басқа жұмыс кітабындағы ұяшықтардың мазмұнына сілтеме жасауға болады. Сыртқы сілтеме (байланыс деп те аталады) — басқа Excel жұмыс кітабындағы ұяшыққа немесе ауқымға жасалған сілтеме немесе басқа жұмыс кітабындағы анықталған атқа жасалған сілтеме. Белгілі бір ұяшық ауқымына, ұяшық ауқымының анықталған атқа сілтеме жасауға немесе сыртқы сілтеме атауын анықтауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Сыртқы сілтемелер туралы қосымша мәлімет

Әр түрлі жұмыс кітаптарындағы ұяшықтар арасында сыртқы сілтеме жасау

Басқа жұмыс кітабындағы анықталған атқа сыртқы сілтеме жасау

Басқа жұмыс кітабындағы ұяшықтарға жасалған сыртқы сілтемесі бар атауды анықтау

Сыртқы сілтемелер туралы қосымша мәлімет

Сыртқы сілтемелер ұяшық сілтемелеріне ұқсас болғанымен, араларында маңызды айырмашылықтар бар. Деректердің үлкен көлемімен немесе бірнеше жұмыс кітаптарында қолданылып отырған күрделі өрнектермен жұмыс жасағанда, сыртқы сілтемелер пайдаланылады. Оларды әр түрлі жолмен жасағандықтан, олар ұяшыққа немесе өрнек жолына әр түрлі болып шығады.

Сыртқы сілтемелерді тиімді қолдануға болатын жерде

Үлкен жұмыс парағы үлгілерін бірге бір жұмыс кітабында сақтау мүмкін болмаған кезде, сыртқы сілтемелер өте пайдалы болып табылады.

 • Бірнеше жұмыс кітаптарындағы деректерді біріктіру    Бірнеше пайдаланушылардың немесе бөлімдердің жұмыс кітаптарын байланыстырып, сәйкес деректерді жиынтық жұмыс кітабына біріктіруге болады. Осылай бастапқы файл жұмыс кітаптары өзгертілгенде, жиынтық жұмыс кітабын қолмен өзгертудің қажеті болмайды.

 • Деректердің әр түрлі көріністерін жасау    Деректердің барлығын бір не бірнеше бастапқы жұмыс кітаптарына енгізуге және сәйкес деректерге ғана жасалған сыртқы сілтемелері бар есеп жұмыс кітабын жасауға болады.

 • Қарапайымдалған үлкен, күрделі үлгілер    Күрделі үлгілерді бірқатар өзара тәуелді жұмыс кітаптарына бөлу арқылы барлық қатысты парақтарын ашпай, үлгіде жұмыс істеуге болады. Кішірек жұмыс кітаптарын өзгерту оңай, көп жад қажет етпейді және ашу, сақтау мен есептеу жылдамырақ жүреді.

Сыртқы сілтемелерді жасау жолдары

Егер сыртқы сілтеме жасау үшін ұяшық сілтемесі пайдаланылса, онда мәліметке өрнектерді қолдануға да болады. Әр түрлі ұяшық сілтемелерінің арасында ауыстырып қосу арқылы сыртқы сілтемені жылжыту арқылы қайсы ұяшықтардың байланыстырылғанын да бақылауға болады. Мысалы, қатысты сілтеме қолданылса, сыртқы сілтемені жылжытқанда, жұмыс парағындағы жаңа орнын көрсету үшін, байланыстырылатын ұяшық немесе ұяшықтар өзгереді.

Бір жұмыс кітабынан екінші жұмыс кітабына сыртқы сілтеме жасаған кезде, байланыстырылатын ұяшықтарға сілтеме жасау үшін атауын пайдалану керек. Анықталған ат арқылы сыртқы сілтемені жасауға немесе сыртқы сілтемені жасаған кезде, атауын анықтауға болады. Атауы арқылы байланыстырылатын ұяшықтардың мазмұнын еске түсіру жеңіл болады. Анықталған атты пайдаланатын сыртқы сілтемелер жылжығанда өзгермейді, өйткені атау нақты ұяшыққа немесе ұяшықтар ауқымына сілтеме жасайды. Егер анықталған атты пайдаланатын сыртқы сілтемені жылжытқан кезде, өзгерту қажет болса, сыртқы сілтемеде пайдаланылатын атауды немесе атауына сілтеме жасайтын ұяшықтарды өзгертуге болады.

Басқа жұмыс кітабының сыртқы сілтемесі қандай болып көрінеді

Басқа жұмыс кітаптарына жасалған сыртқы сілтемелері бар өрнектер бастапқы жұмыс кітабының — өрнекте қолданылатын деректер бар жұмыс кітабының — ашық немесе жабық болуына байланысты екі жолмен бейнеленеді.

Бастапқы жұмыс кітабы ашылғанда, сыртқы сілтеме жұмыс парағы атынан, леп белгісінен (!) және өрнегі тәуелді ұяшықтардан кейін келетін тік жақшадағы ([ ]) жұмыс кітабының атауын қамтиды. Мысалы, төмендегі өрнек Бюджет.xls деп аталатын жұмыс кітабының C10:C25 ұяшықтарын қосады.

Сыртқы сілтеме

=SUM([Бюджет.xlsx]Жылдық!C10:C25)

Бастапқы жұмыс кітабы ашылмағанда, сыртқы сілтеме тұтас жолды қамтиды.

Сыртқы сілтеме

=SUM('C:\Есептер\[Бюджет.xlsx]Жылдық'!C10:C25)

Ескерту : Егер басқа жұмыс парағының немесе жұмыс кітабының атауында әліпбиден басқа таңбалар болса, атауды (немесе жолды) бір таңбалы тырнақшаларға алу керек.

Басқа жұмыс кітабындағы анықталған аты байланыстырылатын өрнектерде жұмыс кітабы атауынан кейін келетін леп белгісі (!) және атау пайдаланылады. Мысалы, төмендегі өрнек Бюджет.xls жұмыс кітабындағы «Сату» деп аталатын ауқымдағы ұяшықтарды қосады.

Сыртқы сілтеме

=SUM(Бюджет.xlsx!Сату)

Беттің жоғарғы жағы

Әр түрлі жұмыс кітаптарындағы ұяшықтар арасында сыртқы сілтеме жасау

 1. Сыртқы сілтемені қамтитын жұмыс кітабын (тағайындалған файл жұмыс кітабын) байланыстыру қажет деректері бар жұмыс кітабын (бастапқы жұмыс кітабын) ашыңыз.

 2. Бастапқы жұмыс кітабында Жылдам қатынау тақтасы мәзіріндегі Сақтау Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 3. Ішінде сыртқы сілтеме жасалу қажет ұяшықты не ұяшықтарды таңдаңыз.

 4. Теңдік белігісін (=) енгізіңіз. Егер сыртқы сілтеме мәніндегі есептеулерді немесе функцияларды жүзеге асыру қажет болса, оператор немесе сыртқы сілтемесі жылжытылатын функцияны енгізіңіз.

 5. Бастапқы жұмыс кітабын қосып, байланыстыру қажет ұяшықтары бар жұмыс парағын таңдаңыз.

 6. Байланыстыру қажет ұяшықты немесе ұяшықтарды таңдаңыз.

 7. Тағайындау жұмыс кітабына оралып, Excel бағдарламасының бастапқы жұмыс кітабына және алдыңғы қадамда таңдалған ұяшықтарға жасалған сілтеменің қосылғанын тексеріңіз.

 8. Таңдау бойынша тағайындау жұмыс парағында өрнекті өңдеңіз немесе өзгертіңіз.

 9. CTRL+SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Басқа жұмыс кітабындағы анықталған атқа сыртқы сілтеме жасау

 1. Сыртқы сілтемесі болатын жұмыс кітабын (тағайындау жұмыс кітабын) және байланыстыру қажет деректері бар жұмыс кітабын (бастапқы жұмыс кітабын) ашыңыз.

 2. Бастапқы жұмыс кітабында Жылдам қатынау тақтасы мәзіріндегі Сақтау Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 3. Ішінде сыртқы сілтеме жасалу қажет ұяшықты не ұяшықтарды таңдаңыз.

 4. Теңдік белігісін (=) енгізіңіз. Егер сыртқы сілтеме мәніндегі есептеулерді немесе функцияларды жүзеге асыру қажет болса, амалдағыш немесе сыртқы сілтемесі жылжытылатын функцияны енгізіңіз.

 5. Көрініс қойындысының Терезе тобындағы Терезелер арасында ауысу түймешігін басып, бастапқы жұмыс кітабын таңдаңыз да, байланыстыру қажет ұяшықтары бар жұмыс парағын нұқыңыз.

  Көрініс қойындысындағы терезелер тобы

 6. F3 пернесін басып, байланыстыру қажет атауды таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Басқа жұмыс кітабындағы ұяшықтарға жасалған сыртқы сілтемесі бар атауды анықтау

 1. Мақсатты жұмыс кітабы мен бастапқы жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Мақсатты жұмыс кітабының Өрнектер қойындысындағы Анықталған ұяшықтар тобынан Атты анықтау түймешігін басыңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Жаңа атау тілқатысу терезесіндегі Аты жолағына ауқым атауын теріңіз.

 4. Ауқым жолағында мазмұндарды жойып, жүгіргіні жолақ ішінде қалдырыңыз.

  Егер атауда өрнек болса, өрнекті енгізіп, сыртқы сілтемені орналастыру қажет жерге жүгіргіні қойыңыз. Мысалы, =SUM() функциясын теріп, жүгіргіні жақшалардың арасына қойыңыз.

 5. Көрініс қойындысының Терезе тобындағы Терезелер арасында ауысу түймешігін басып, бастапқы жұмыс кітабын таңдаңыз да, байланыстыру қажет ұяшықтары бар жұмыс парағын нұқыңыз.

  Көрініс қойындысындағы терезелер тобы

 6. Байланыстыру қажет ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

 7. Жаңа атау тілқатысу терезесіндегі OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×