Басқару элементінде нақты деректер енгізу әшекейін талап ету

Деректерді тексеру пайдаланушы пішінді толтырғанда, қателерді автоматты тексеру қабілеті болып табылады. Деректерді тексеруді пішін үлгіңіздегі басқару элементтеріне қосу арқылы сіз жинаған деректеріңіздің дәл және сәйкес екеніне және оның компанияңыздың қолданысындағы стандарттарына сай келетініне көз жеткізіңіз. Мысалы, сіз шығын элементіне пайдаланушылар енгізген көлемнің келісілген көлемнен асып кеткенде немесе олар телефон нөмірлерін жинауға пайдаланылатын жолаққа атауларын қате енгізгенде, олардың білуіне мүмкіндік беру үшін деректерді тексере аласыз.

Егер пішінде деректерді тексеру қателері болса және ол дерекқорға немесе веб қызметіне қосылса, пайдаланушылар сол қателерді анықтағанша, пішінді жібере алмайды. Пайдаланушылар пішіннің жергілікті көшірмесін сақтай және кейінірек деректерді түзетіп жібере алады.

Осы мақала басқару элементіне пайдаланушы тарапынан енгізілетін деректерді алдын ала белгіленген әшекейге сәйкес келтіру мақсатында деректерді тексеру әдісін пайдалану жолын түсіндіреді. Мәселен, телефон нөмірлері үшін арналған мәтін ұясының басқару элементіне деректерді тексеруді қосып, пайдаланушыдан осы нөмірдің бір бөлігі болып табылатын үш-санды мекен кодын енгізуді талап етуге болады.

Ескерту : 

 • Сондай-aқ, пайдаланушы тарапынан енгізілетін деректердің алдын ала белгіленген әшекейге сәйкес болуын талап ету үшін шартты пішімдеу әдісін қолдануға болады.

 • Басқару элементіне әшекей қосылған соң ол пайдаланушы тарапынан енгізілетін деректерді автоматты түрде қайта пішімдеп, белгіленген әшекейге сәйкес келтірмейді.

Бұл мақала келесі тақырыптарды қамтиды:

Бастамас бұрын

Сыйымдылық талдаулары

Басқару элементінде нақты деректер енгізу әшекейін талап ету

Бастамас бұрын

Осы үрдісті аяқтау үшін пішін үлгісі ішінде деректерді тексеруді қолдайтын басқару элементі болуы қажет. Деректерді тексеруі бар қандай да бір InfoPath басқару элементіне арналған үлгіге сәйкес шартты орнатқаныңызбен, үлгі сәйкестігі сандар, әріптер немесе тыныс белгілері сияқты таңбаларды бейнелейтін басқару элементтерімен өте жақсы жұмыс істейді. Мысалы, мәтін жолағына арналған үлгіге сәйкес шарт пайдалы нәтижелер беруі мүмкін, бірақ қанатшаға арналған шарт сияқты параметр пайдалы нәтижелер бермейді.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Сіз пішін үлгісін InfoPath пішінінде жасақтағаныңызда, сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтауға арнайы сыйымдылық режимін таңдай аласыз. Шолғышпен үйлесімді пішін үлгісі InfoPath Forms Services іске қосылған серверге жарияланса, онда қосылған шолғыш, пішін үлгісіне негізделген пішіндер веб-шолғышында көрінеді. Сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтағаныңызда, кейбір басқару элементтері Басқару элементтері тапсырмалар тақтасында қолданылмайды, себебі олар веб-шолғышта бейнеленбейді.

Кейбір деректерді тексеру мүмкіндіктері InfoPath бағдарламасына қарағанда веб шолғышында басқаша жұмыс істейді. Мысалы, деректерді тексеруді басқару элементіне қосқаныңызда, пайдаланушы сол басқару элементіне дұрыс емес деректі енгізгенде, сіз түсіндірме мәтінді көрінетін ете аласыз. Сіз осы түсіндірме мәтінді Қалқымалы кеңесте шығара аласыз және қосымша ретте пайдаланушыларға қосымша ақпараты бар ескертуді бейнелеуге мүмкіндік бере аласыз немесе пайдаланушы дұрыс емес деректі енгізгенде, сіз ескертуді автоматты түрде шығара аласыз. Ескертулер веб шолғышында көрінетін пішіндер үшін автоматты түрде бейнеленбейді, бірақ пайдаланушылар Қалқымалы кеңесті көре береді және қосымша ретте қосымша ақпараты бар ескертуді бейнелей алады.

Деректерді тексеруді қолдайтын басқару элементтерінің тізімі

Төмендегі кестеде деректерді тексеруді қолдайтын Microsoft Office InfoPath 2007 басқару элементтері тізімделген, сондай-ақ осы кесте шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде олардың бар-жоқтығын көрсетеді.

Ескерту : Деректерді тексеруі бар қандай да бір InfoPath басқару элементіне арналған үлгіге сәйкес шартты орнатқаныңызбен, үлгі сәйкестігі сандар, әріптер немесе тыныс белгілері сияқты таңбаларды бейнелейтін басқару элементтерімен өте жақсы жұмыс істейді. Мысалы, мәтін жолағына арналған үлгіге сәйкес шарт пайдалы нәтижелер беруі мүмкін, бірақ қанатшаға арналған шарт сияқты параметр пайдалы нәтижелер бермейді.

Деректерді тексеруі бар басқар элементтері

Шолғышпен үйлесімді пішін үлгілері үшін қолданыла ма?

Қанатша

Иә

Мерзімдік сұрыптағыш

Иә

Енгізбелі-өзгертпелі шаршы

Иә

Тізімді жолақ

Иә

Параметр түймешігі

Иә

Мәтін жолағы

Иә

Үлкен мәтін жолағы

Иә

Байрақшалы, нөмірленген немесе таза тізім

Жоқ

Өзгертпелі шаршы

Жоқ

Беттің жоғарғы жағы

Басқару элементінде нақты деректер енгізу әшекейін талап ету

 1. Деректерді тексеруді қосқыңыз келетін басқару элементін нұқыңыз.

 2. Пішім мәзірінде Деректерді тексеру түймешігін нұқыңыз.

 3. Деректерді тексеру тілқатысу терезесінде Қосу түймешігін басыңыз.

 4. Бұл шарт шын болса астында, бірінші жақтау ішінде Өріс немесе топ таңдау дегенін таңдаңыз, ал одан соң басқару элементімен байланыстырылған өрісті немесе топты таңдаңыз.

 5. Екінші жақтау ішінде әшекейге сәйкес келмейді дегенін таңдаңыз.

 6. Үшінші қоршауда Әшекей таңдау дегенін нұқыңыз.

 7. Деректер енгізу әшекейі тілқатысу терезесіндегі Стандартты әшекейлер астында келесі әрекеттердің біреуін істеңіз:

  • Стандартты әшекейді пайдалану үшін, әшекей таңдаңыз да OK түймешігін басыңыз.

   Стандартты әшекейлердің тізімі

   Әшекей

   Мысал

   Телефон нөмірі

   (555) 555-0100

   Әлеуметтік жеке код (СИК)

   000-000-0000

   Пошталық индекс

   00000

   Пошталық индекс + 4

   00000-0000

  • Өзгертпелі әшекей жасау үшін Өзгертпелі әшекей дегенін таңдаңыз, Өзгертпелі әшекей жақтауында қалаған әшекейді енгізіңіз де OK түймешігін басыңыз.

   Әшекей белгілеу үшін пайдаланылатын нышандар

   Әшекейдегі шектеулерді белгілейтін нышандар енгізуге болады: мәселен, тек әріптер, тек сандар, сызықшықтар, нүктелер, үтірлер және жай жақшалар. Осыларға қоса, бір нақты таңбаны бір неше рет пайдалануға рұқсат ету үшін келесі нышандарды пайдалануға болады:

   • Нөл немесе бір (?)     Алдыңғы таңбаны не нөл рет не бір рет пайдалануға болады. Мәселен, \d? санды (\d санды білдіреді) нөл рет не бір рет ғана пайдалануға болады деген мағынаны білдіреді.

   • Нөл немесе одан көбірек (*)     Алдыңғы таңбаны не нөл рет немесе одан көбірек пайдалануға болады. Мәселен к* "к" таңбасын нөл рет немесе одан көбірек пайдалануға болады деген мағынаны білдіреді.

   • Бір немесе одан көбірек (+)    Алдыңғы таңбаны бір рет немесе одан көбірек пайдалануға болады. Мәселен, .+ таңбаны (. таңба білдіреді) бір рет немесе одан көбірек пайдалануға болады деген мағынаны білдіреді.

 8. Қалқымалы кеңес жолағында пайдаланушы басқару элементін көрсеткенде немесе басқару элементін оң жақ пернемен нұқығанда, бейнелегіңіз келген мәтінді теріңіз.

 9. Пайдаланушы басқару элементін бос қалдырған кезде автоматты түрде тілқатысу терезелері арқылы хабар көрсету үшін Пайдаланушылар дұрыс емес деректер енгізген кезде дереу тілқатысу терезелері арқылы хабар көрсету параметріне құсбелгі қойыңыз.

  Ескерту : Веб-шолғыш ішінде тілқатысу терезелері автоматты түрде пайда болмайтындықтан, пішінді Веб-шолғыш арқылы толтыратын пайдаланушы тек қалқыма сөзкөмекті көре алады.

 10. Хабар жақтауында тілқатысу терезесінде дереу немесе пайдаланушы егжей-тегжейлі ақпарат сұраған соң пайда болатын мәтінді енгізіңіз.

  Ескерту : Деректерді тексеру қатесіне арналған қалқымалы кеңес Басқару элементі Сипаттар тілқатысу терезесінің Қосымша қойындысындағы әдепкі мәндегі қалқымалы кеңесі да бар басқару элементтерін көрсетпейді. Бұл қасиет басқару элементі атауының бейнебет оқырмандарын пайдаланып отырған пайдаланушыларға нақты беруін растауға көмектеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×