Басты/егжей-тегжей басқару элементтерін енгізу

Microsoft Office InfoPathде, бірінші басқару элементтегі таңдау басқа басқару элементте пайда болатынынды белгілеп беру үшін басты/егжей-тегжей басқару элементтеріден пайдаланып бір басқару элементін басқа басқару элементіне байланыстыруыңызға болады.

Бұл мақалада

Басты/егжей-тегжей басқару элементтерінден пайдалану туралы

Сыйымдылық талдаулары

Басты/егжей-тегжей басқару элементтерін енгізу

Әдепкі басты/егжей-егжей қатынасын өзгерту

Басты/егжей-тегжей басқару элементтерінден пайдалану туралы

Ақиқатында, басты/егжей-тегжей басқару элементі бұл бір-біріне байланыстырылған екі басқару элементтер жиынтығы. Басқару элементтерінің бірі белгіленген басқару элементі болып табылады, басқасы егжей-тегжей басқару элементі. Басты басқару элементі бұлқайталанатын кесте. Егжей-тегжей басқару элементі бұл қайталанатын кесте немесе қайталанатын бөлім болуы мүмкін.

Сіз келесілерді орындауды қалағанда басты/егжей-тегжей басқару элементтерінен пайдаланыңыз:

 • Пайдаланушылар сіздің пішін үлгіңізге негізделген үлгіні толтырып жатқанда үлкен көлемді деректерден тиімді пайдалануға мүмкіндік беру.

 • Бірге-бір қатынасының баламасын көрсетіңіз. Мысалу үшін жұмысшылар дерекқорына байланыстырылған еңбекші ресурстар пішін үлгісін жаратып жатқаныңызда басты/егжей-тегжей басқару элементтеріден пайдалануыңызға болады. Басты басқару элементі жұмысшының атын және оның лауазымын көрсетіп тқру мүмкін, егжей-тегжей басқару элементі болса жұмысшының мекен-жайын, жұмысқа алынған күнін және туған күнін көрсету мүмкін.

 • Бірге-көп қатынасының баламасын көрсетіңіз. Мысалы үшін жазбалардың бір жиынтығын (мысалу үшін клиенттердің аттарын) көрсету үшін сіз басты басқару элементінден пайдалалануыңызға болады және оларға байланысты егжей-тегжей мәліметтерін (мысалы үшін клиенттардың тапсырыстарын) көрсету үшін егжей-тегжей басқару элементінден пайдалануыңызға болады.

Келесі суретде еңбекші ресурстар бөлімі жұмысшы тұралы толық мәлімет алу үшін қайталанатын кестедегі жолды шертіп тұр.

Жұмысшылар туралы ақпарат үлгінің басты және егжей-тегжей басқару элементтің ішінде

Пайдаланушылар қайталанатын кестеде білгілі бір жолды шертгенде (басты басқару элементі), үлгінің қайталанатын бөліміде немесе қайталанатын кестеде бір немесе бірнеше егжей-тегжей мәліметтерін көрсетеді (егжей-тегжей басқару элементі).

InfoPath Басқару элементтері тапсырмалар аймағы арқылы енгізілетін басты/егжей-тегжей басқару элементтерімен қамтамасыз етеді. Қайталанатын кестені және қайталанатын бөлімді (немесе екі қайталанатын кестені) енгізіп содан соң әр басқару элементтер үшін сипаттарын өзгерту арқылы да басты/егжей-тегжей басқару элементтерін жаратуыңызға болады.

Егер сіздің пішін үлгіңіз негізінен бейнебетде көру үшін жаратылған болса, пішін үлгіңізде егжей-тегжей басқару элементті айналдыру аймағы ішіне орналастыруын ойластырып қойыңыз. Сонда егер үлкен мөлшерде ақпарат көрсетілетін болса, пайдаланушылар жүгірткіні жылжыту арқылы ақпаратты көре алады. Егер пайдаланушыларыңыз үлгіні басып шығаруын қалайтын болса, бұл көрініс онша ынғайлы емес себебі көрінбей тұрған ақпарат басып шығарғандан кейін де көрінбей тұрады.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Пішін үлгіні InfoPathде жаратып жатсаңыз браузерге үйлесімді форма үлгісі жаратуын таңдауыңызға болады. Шолғышмен сай келетін пішін үлгіні жаратып жатқаныңызда Басқару элементтер тапсырмалар аймағындағы басқару элементтері қол жеткізгісіз болады себебі олар шолғышта көрсетілмейді.

Оған қоса Қайталанатын бөлім сипаттары мүмкіндігіндегі Басты/Егжей-тегжей қойындысына және Қайталанатын кесте сипаттары тілқатысу жолағына қатынасыңыз болғанымен ол қойындыдағы барлық параметрлер қол жеткізгісіз (күңгірт түсінде көрінеді).

Осы шектеуді айналып өту үшін, сіз пішін үлгіңізді пайдаланушылар екі көрінісден пайдаланатын қылып яғни белгілі бір заттарды көрсететін "басты" көрініс мен басты көріністегі әр бір заттың егжей-тегжей мәліметтерді кеңейтіп көрсететін "егжей-тегжей" көріністерін жаратуыңыз мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Басты/егжей-тегжей басқару элементтерін енгізу

Дерекқорыда немесе басқа сыртқы дерек көздерінде сіз жаратып жатқан үлгіңізге қарап яғни ол жаңа, бос пішін үлгі ме немесе өзіңіздің дизайныңызға негізделген пішін үлгі ме басты/егжей-тегжей басқару элементерін енгізу процедурасында кішкене айырмашылығы бар.

Басты/егжей-тегжей басқару элементтерін Басқару элементтері тапсырмалар аймағындан енгізіп жатқаныңызда, InfoPath дерек көзіндегі сол қайталанатын топқа байланыстыру қайталанатын кесте мен қайталанатын бөлімді енгізеді. Әдепкі бойынша өріс элементтерін екеуді осы қайталанатын топтағы өрістерге байланыстырылған басқа басқару элементерін өз ішіне алады.

Келесі сурет басты/егжей-тегжей басқару элементіні құрастыру тәртібіде енгізіп болғаныңыздан кейін қалай көрінетінін көрсетеді.

Басты/егжей-тегжей басқару элементі яғни егжей-тегжей басқару элементі дизайн күйінде таңдалған.

Басқару элементтерінің байланысы болуы немесе болмауы мүмкін. Басқару элементінің байланысы болғанда, басқару элементіне енгізілген деректердің негізінде жататын пішін (.xml) файлында сақталуы үшін ол жолаққа немесе топқа қосылмайды. Басқару элементінің байланысы болмағанда, ол жолаққа немесе топқа қосылмайды, ал басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. меңзеріңізді басқару элементі арқылы таңдағаныңызда немесе жылжытқаныңызда, мәтін мен байланысы бар белгіше басқару элементінің жоғарғы оң жақ бұрышына шығады. Мәтін басқару элементі деректер көзінде байланысқан топты немесе жолақты көрсетеді. Белгіше басқару элементінің сол топқа немесе жолаққа дұрыс байланысқанын көрсетеді. Байланыс дұрыс болғанда, жасыл белгіше шығады. Егер байланыс дұрыс болмаса, орнына сіз көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Пішін үлгісіне арналған деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар тақтасында реттелген көрініспен шығатын жолақтар мен топтардан тұрады. Басты/егжей-тегжей басқару элементі әрдайым қайталанатын топмен байланыстырылған болады. Келесі мысалда басты және егжей-тегжей басқару элементтерінің екеуде Дерек көзі тапсырмалар аймағындағы d:Жұмысшылар қайталанатын тобы мен байланыстырылған.

Пішін үлгіңіздегі дерек көзіндегі басты/егжей-тегжей басқару элементі мен қайталанатын топмен қатынасы

Ескерту : Әдетте бірге-көп қатынаста басты және басқару элементтері түрлі қайталанатын топтармен байланысты. Бірге-көп қатынысының орнына бірге-бір қатынасын жарату жолын білу үшін, осы мақалада кейінірек жарияланатын Әдепкі басты/егжей-тегжей қатынасын өзгертубөлімін көріңіз.

Жаңа, бос үлгіге басты/егжей-тегжей басқару элементін енгізу

InfoPath Басқару элементтері тапсырмалар аймағы арқылы енгізілетін басты/егжей-тегжей басқару элементтерімен қамтамасыз етеді. Қайталанатын кестені және қайталанатын бөлімді (немесе екі қайталанатын кестені) енгізіп содан соң әр басқару элементтер үшін сипаттарын өзгерту арқылы да басты/егжей-тегжей басқару элементтерін жаратуыңызға болады.

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, Басқару элементтері тапсырмалар тақтасындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасы әдепкі мәнімен таңдалады. Сіз басқару элементтерін пішін үлгісіне қосатындықтан, ол InfoPath бағдарламасына жолақтар мен топтарды деректер көзінде автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл жолақтар мен топтар Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы қалта және файл белгішелерімен көрсетіледі.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін енгізу дегенді астында Басты/Егжей-тегжей басқару элементтерін шертіңіз.

 4. Басты/Егжей-тегжейді енгізу тілқатысу жолағындағы Басты басқару эелементтегі бағанлар саны жолағына басты басқару элементтер үшін қажетті бағанлар санын енгізіңіз.

 5. Егжей-тегжейге өрістер саны жолағында егжей-тегжей басқару элементі үшін өрістер санын енгізіңіз.

  Пішін үлгіңізге InfoPath екі басқару элементтерін енгізіп жатыр. Біріншісінің Қайталанатын кесте (басты басқару элементі) деген жазбасы бар, екіншісінде Қайталанатын бөлім (егжей-тегжей басқару элементі) деп белгіленген.

 6. Басты/егжей-тегжей қатынасты тексеру үшін, Стандартты құрал үстелінде Алдын ала көруді басып басты басқару элементіне деректерді енгізіңіз. Байланысты деректер егжей-тегжей басқару элементінде пайда болу керек.

Бар деректер көзіне негізделген пішін үлгіге басты/егжей-тегжей басқару элементін енгізу.

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Бұл сценарийде, келесі процедурада көрсетілгендей басты/егжей-тегжей басқару элементін Басқару элементтер тапсырмалар аймағындан енгізуіңізге болады.

Басты және егжей-тегжей басқару элементтері сіздің талаптарыңызға қарап сол қайталанатын топқа немесе басқа қайталанатын топтарға байланыстырылған болуы мүмкін. Басты/егжей-тегжей басқару элементінің ішінде пайда болатын басқару элементтер қайталанатын топтардың бір бөлегі болған өрістермен байланысты.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерді енгізу параметрінің астында, Қайталанатын кесте дегенді шертіңіз.

 4. Қайталанатын кестені байланыстыру шеберін бірінші бетінде, сіз жолмен байланыстырмақшы болған қайталанатын топты шертіп Келесі шертіңіз. Егер сіздің кестеңіз бір ғана бағандан құрылған болса қайталанатын топтың орнына қайталанатын өрісті таңдаңыз.

  Кеңес : Кестені байланыстыратын жаңа қайталанатын топты жарату үшін, осы қайталанатын топты қосмақшы болған топты тінтүірдің оң батырмасына шертіңіз, мәтінмәндік мәзірде Қосуды шертіп Өрісті немесе топты қосу тілқатысу жолағына осы қайталанатын топтың сипаттарын енгізіңіз.

 5. Кестеге қоспақшы болған бағандарды қосу үшін Деректерді байланыстыру тізімінде осы өрістерді қос шертіңіз.

  Кеңес : Жаңа өрісті баған ретінде енгізу үшін, кестеге байланыстырылған топты тінтүірдің оң батырмасын басыңыз, мәтінмәндік мәзірде Қосу батырмасын шертіп Өрісті немесе топты қосу тілқатысу жолағына осы өрістің сипаттарын енгізіңіз.

 6. Бағанларды қайтадан реттеу үшін Кестедегі бағанлар тізімінде бағанды шертіп Жоғары жылжыту немесе Төменге жылжыту параметрін шертіңіз содан соң Дайын батырмасын басыңыз.

 7. Пішін үлгіңіздің төмен жағындағы Қайталанатын кесте белгісін қос шертіңіз

 8. Басты/Егжей-тегжей қойындысын шертіңіз.

 9. Басты ретінде орнату параметрін шертіңіз, Басты басқару элементінің коды жолағында атын енгізіңіз, содан соң OK батырмасын басыңыз.

 10. Пішін үлгіңізде жүгірткіні қайталанатын бөлімді орналастырмақшы болған жерге қойыңыз Енгізу нүктесін пішін үлгіңізге орналастырыңыз.

 11. Басқару элементтері тапсырмалар аймағында Басқару элементтерін енгізу парамерінің астында Қайталанатын бөлім батырмасын шертіңіз.

  Ескерту : Басқа қайталанатын кестеден егжей-тегжей басқару элементі ретінде пайдалануыңызға болады.

 12. Қайталанатын кестені байланыстыру шеберін бірінші бетінде, сіз бөліммен байланыстырмақшы болған қайталанатын топты шертіп Келесі батырмасын шертіңіз.

 13. Сізідң пішін үлгіңіздің төмен жағында пайда болатын Қайталанатын бөлім белгісін қос шертіңіз.

 14. Басты/Егжей-тегжей қойындысын шертіңіз.

 15. Егжей-тегжей ретінде орнатыңыз батырмасын шертіп Басты түпнұсқалығына сілтеме тізімінде басты басқару элементінің атын енгізіңіз.

 16. Әдепкі басты/егжей-тегжей басқару элементінің бірге-бір қатынасын бірге-көп қатынасқа өзгерту үшін Басты/Егжей-тегжей қатынасы астында Басты өріспен дегенді шертіңіз содан соң Батырма суреті Басты өріс (басты басқару элементі) батырмасыдан кейін орналасқан XPathды таңдау дегенді шертіңіз және сіз қалаған басты өрістерді таңдау үшін Басты өріс (егжей-тегжей басқару элементі) параметрін таңдаңыз.

 17. Басты/егжей-тегжей қатынасты тексеру үшін, Стандартты құрал үстелінде Алдын ала көру параметрін басып басты басқару элементіне деректерді енгізіңіз. Байланысты деректер егжей-тегжей басқару элементінде пайда болу керек.

Кеңес : Басты/егжей-тегжей басқару элементін енгізу үшін Дерек көзі тапсырмалар аймағындан пайдалануыңызға болады. Басты басқару элементін енгізу үшін Дерек көзіне тапсырмалар аймағындан пайдалануыңызға болады яғни басты басқару элементімен байланыстырмақшы болған қайталанатын топты таңдап мәтінмәндік мәзірде Қайталанатын кесте батырмасын шертіңіз. Егжей-тегжей басқару элементін енгізу үшін де осы қадамдардан пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әдепкі басты/егжей-егжей қатынасын өзгерту

Басқару элементтер тапсырмалар аймағы арқылы басты/егжей-тегжей басқару элементін пішін үлгіңізге енгізіп жатқанда, InfoPath басты және егжей-тегжей басқару элементтері арасында бірге-бір қатынасын жаратады. Бірге-бір қатынасы дегені басты басқару элементіндегі әр бір таңдау үшін егжей-тегжей басқару элементінде жалғыз сәйкестік нәтиже көрсетіледі.

Басты/егжей-тегжей қатынасын әдепкі бірге-бір қатынасындан бірге-көп қатынасына өзгертуіңізге болады. Бірге-көп қатынасы дегені басты басқару элементіндегі әр бір таңдау үшін егжей-тегжей басқару элементінде бірнеше сәйкестік нәтиже көрсетіледі.

Басты/егжей-тегжей басқару элементін пішін үлгіңізге енгізіп жатқаныңызда InfoPath қайталанатын кесте және қайталанатын бөлімді әдепкі бойынша енгізеді. Бұл басқару элементтерін екеуде дерек көзіндегі қайталанатын топқа байланысты. Әдепкі бойынша басқару элементтерін екеуді осы қайталанатын топтағы өрістерге байланыстырылған басқа басқару элементерін өз ішіне алады. Әдетте бірге-көп қатынаста басты және басқару элементтері түрлі қайталанатын топтармен байланысты.

Пішін үлгіңізге басты/егжей-тегжей басқару элементтерін Басқару элементтері тапсырмалар аймағындан енгізген болсаңыз және сіз бірге-бір қатынастың орнына бірге-көп қатынасты жаратқан болсаңыз, InfoPath жарататын егжей-тегжей басқару элементін жойып тастауыңызға болады. Келесі процедурада көрсетілгендей, сіз өзіңіз мақұл көрген жаңа егжей-тегжей басқару элементін жаратуыңызға болады:

 1. Егежей-тегжей басқару элементі ретінде жаратылған қайталанатын бөлімді таңдап ЖОЮ батырмасын басыңыз.

 2. Пішін үлгіге жаңа қайталанатын бөлімді енгізіңіз.

  Қалай?

  1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

  2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

  3. Басқару элементтері тапсырмалар тақтасында Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасын таңдаңыз.

  4. Басқару элементтерді енгізу параметрінің астында, Қайталанатын бөлім дегенін шертіңіз.

 3. Қайталанатын бөлімге енгізгіңіз келген басқару элементін енгізіңіз.

  Қалай?

  1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

  2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

  3. Басқару элементтер тапсырмалар аймағында Дерек көзін автоматты түрде жарату құсбелгі көзін белгілеңіз.

  4. Басқару элементтерін енгізу параметрінің астында сіз енгізбекші болған басқару элементін таңдаңыз.

  5. Әр бір енгізбекші болған басқару элементер үшін 1-шіден 4-ші қадамдардағы нұсқаулықтарды орындаңыз.

 4. Пішін үлгіңіздегі қайталанатын бөлімді қос шертіңіз.

 5. Басты/Егжей-тегжей қойындысын басыңыз.

 6. Басты/Егжей-тегжей параметрлері астында Егжей-тегжей ретінде орнату таңдаңыз.

 7. Басты басқару элементінің коды тізімінде басты басқару элементінің атын шертіңіз.

 8. Басты/егжей-тегжей қатынасы астында Басты өріспен деген парметрді шертіңіз.

 9. Батырма суреті Басты өріс (басты басқару элементі) жолағындан кейін орналасқан XPathды таңдау параметрін шертіңіз, содан соң Өріс немесе Топты таңдау тілқатысу жолағында басты басқару элементі үшін басты өрісті шертіп OK батырмасын басыңыз.

 10. Батырма суреті Басты өріс (басты басқару элементі) жолағындан кейін орналасқан XPathды таңдау параметрін шертіңіз, содан соң Өріс немесе Топты таңдау тілқатысу жолағында басты басқару элементі үшін басты өрісті шертіп OK батырмасын басыңыз.

Кеңес : Әуелі басты/егжей-тегжей элементін жаратып одан кейін бірге-көп қатынасты жаратпақшы болсаңыз Басқару элементтер тапсырмалар аймағында қатынаулы алдын ала жаратылған басты/егжей-тегжей басқару элементтерінден пайдаланудың орнына өзіңіздің басты/егжей-тегжей басқару элементтерін жаратуды ойластырыңыз. Пішін үлгіде қайталанатын кесте және қайталанатын бөлім арасында немесе екі қайталанатын кесте арасында басты/егжей-тегжей қатынасын жарату арқылы да өзіңіздің басқару элементіңізді жаратуыңызға болады. Оны істеу үшін Сипаттары тілқатысу жолағыны ашып бір басқару элементін басты басқару элементі етіп және басқа басқару элементін егжей-тегжей элементі етіп тағайындаңыз. Егжей -тегжей басқару элементі үшін сипаттарын өзгерту арқылы бірге-көп қатынасты орнатуыңызға болады яғни оның үшін басты өрістерден пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×