Байланыс жасау, өңдеу немесе жою

Дерекқордағы әрбір тақырыпқа кесте жасағаннан кейін, Office Access 2007 бағдарламасын ол ақпаратты қажет болған кезде қайтадан кері әкелетін құралдармен қамтамасыз етуіңіз керек. Мұны істеу үшін ортақ өрістерді онымен байланысты кестелерге орналастырып, кестелердің арасындағы кесте байланыстарын анықтауыңызға болады. Одан кейін бір уақытта бірнеше кестедегі ақпаратты көрсететін сұраулар, пішіндер мен есептер жасауыңызға болады.

Бұл мақалада кесте байланысын жасау, өңдеу және жою іс реттері қадаммен беріледі. Сіз оқшау жазбалардың пайда болуының алдын алу үшін сілтемелер тұтастығын қолдану, сұрау нәтижесіне байланыстардың әрбір жағындағы жазбалардың қайсысы қосылғанын анықтау үшін қосылыс түрін белгілеу және сілтемелерді үндестірілген күйде сақтау үшін каскадтау параметрлерін белгілеу жолдарын үйренетін боласыз.

Кесте байланыстары туралы қосымша ақпаратты Кесте байланыстары бойынша нұсқаулық бөлімінен қараңыз.

Бұл мақалада

Кесте байланысын жасау

"Байланыстар" құжаты қойындысы арқылы кесте байланысын жасау

«Өріс тізімі» аймағы арқылы кесте байланысын жасау

Кесте байланысын өңдеу

Сілтемелер тұтастығын қолдану

Кесте байланысын жою

Кесте байланысын жасау

Кесте байланысын "Байланыстар" терезесінде немесе Өріс тізімі терезесінен бір деректер парағына сүйреп апару арқылы жасауыңызға болады. Кестелердің арасында байланыс жасаған кезде, ортақ өрістердің атауларының бірдей болуы қажет емес, дегенмен бұл жиі орын алып тұрады. Оның орнына, ортақ өрістердің деректер түрі бірдей болуы керек. Алайда, егер бірінші кезекті өріс АвтоСан өрісі болса, екі өрістің де ӨрісӨлшемі сипаты бірдей болған жағдайда бөтен кілттік өріс те "Сан" өрісі болуы мүмкін. Мысалы, екі өрістің де ӨрісӨлшемі сипаты "Сан" өрісі болған жағдайда, "АвтоСан" өрісі мен "Сан" өрісін сәйкестіруіңізге болады. Екі ортақ өріс те "Сан" өрістері болған кезде, олардың ӨрісӨлшемі сипатының параметрі бірдей болуы керек.

Беттің жоғарғы жағы

"Байланыстар" құжаты қойындысы арқылы кесте байланысын жасау

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобындағы Байланыстар пәрменін таңдаңыз.

  Access таспа сүреті

 4. Егер ешқандай байланыстар анықталмаған болса, Кестені көрсету тілқатысу терезесі автоматты түрде пайда болады. Егер ол пайда болмаса, Жасақтама қойындысының Байланыстар тобындағы Кестені көрсету пәрменін таңдаңыз.

  Таспа жасақтама көрінісінің Байланыстар тобы

  Кестені көрсету тілқатысу терезесі дерекқордағы барлық кестелер мен сұрауларды көрсетеді. Тек кестелерді көру үшін Кестелер пәрменін таңдаңыз. Тек сұрауларды көру үшін Сұраулар пәрменін таңдаңыз. Екеуін де көру үшін Екеуі де пәрменін таңдаңыз.

 5. Бір немесе бірнеше кестені немесе сұрауды таңдап, содан кейін Қосу түймешігін басыңыз. Кестелер мен сұрауларды "Байланыстар" құжат қойындысына қосып болғаннан кейін, Жабу түймешігін басыңыз.

 6. Бір өрісті (әдетте бірінші кезекті кілт) бір кестеден басқа бір кестедегі ортақ өріске (бөтен кілт) сүйреп апарыңыз. Бірнеше өрісті сүйреп апару үшін CTRL пернесін басып тұрып, әрбір өрісті таңдаңыз да, содан кейін оларды сүйреңіз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

  Қатынастар диалогтық терезесін өзгерту

 7. Көрсетулі өріс атаулары байланыстың ортақ өрістері екеніне көз жеткізіңіз. Егер бір өрістің атауы дұрыс болмаса, өріс атауын басыңыз да, тізімнен тиісті өрісті таңдап алыңыз.

  Бұл байланыстың сілтемелер тұтастығын қолдану үшін Сілтемелер тұтастығын қолдану құсбелгісін қойыңыз. Сілтемелер тұтастығы туралы қосымша ақпаратты Сілтемелер тұтастығын қолдану

  бөлімін, оған қоса, Кесте байланыстары бойынша нұсқаулықмақаласын қараңыз.

 8. Жасау түймешігін басыңыз.

  Access екі кестенің арасына байланыс сызығын жүргізеді. Егер Сілтемелер тұтастығын қолдану құсбелгісі қойылса, сызықтың әрбір ұшы жуан болып көрінеді. Оған қоса, тек Сілтемелер тұтастығын қолдану құсбелгісін қойған болсаңыз, келесі суретте көрсетілгендей, байланыс сызығының бір жағындағы жуан бөліктің үстінде 1 саны пайда болады да, сызықтың екінші жағындағы жуан бөліктің үстінде шексіздік белгісі () пайда болады.

Кестедегі өрісті екінші кестенің сәйкес өрісіне сүйреп апарыңыз

Ескертулер : 

 • Өзара бір мәнді байланыс жасау үшін    Ортақ өрістердің екеуінің де (әдетте бірінші кезекті кілт пен бөтен кілт өрістер) бірегей индексі болуы керек. Бұл осы өрістердің Индекстелген сипаты Иә (Қайталанулар жоқ) мәніне қойылуы тиіс екенін білдіреді. Егер өрістердің екеуінің де индекстері бірегей болса, Access өзара бір мәнді байланыс жасайды.

 • "Бірден-көпке" байланысын жасау үшін    Байланыстың бір жағындағы өрістің (әдетте бірінші кезекті кілттің) индексі бірегей болуы керек. Бұл осы өрістің Индекстелген сипаты Иә (Қайталанулар жоқ) мәніне қойылуы тиіс екенін білдіреді. "Көп" жағындағы өрісте бірегей индекс болмауы керек. Онда индекс болуы мүмкін болғанымен, ол қайталануларға жол беруі керек. Бұл осы өрістің Индекстелген сипаты не Жоқ , не Иә (Қайталанулар бар) мәніне қойылуы тиіс екенін білдіреді. Бір өрісте бірегей индексі бар, ал екіншісінде жоқ болған кезде, Access "бірден-көпке" байланысын жасайды.

Беттің жоғарғы жағы

«Өріс тізімі» аймағы арқылы кесте байланысын жасау

Office Access 2007 бағдарламасында, деректер парағы көрінісінде ашық тұрған бар кестеге бір өрісті Өріс тізімі аймағынан тасып апару арқылы қосуыңызға болады. Өріс тізімі аймағы байланыс кестелерде бар өрістерді, сондай-ақ, дерекқордағы басқа өрістердегі өрістерді көрсетеді. Бір өрісті «басқа» (байланыссыз) кестеден сүйреп апарып, содан кейін іздеу шеберін аяқтағаннан кейін, Өріс тізімі аймағы мен өріс сүйреп апарылған кестелердің арасында жаңа "көпке бір" байланысы автоматты түрде жасалады. Бұл Access арқылы жасалған байланыс сілтемелер тұтастығын әдепкіше қолданбайды. Сілтемелер тұтастығын қолдану үшін байланысты өңдеуіңіз керек. Қосымша ақпаратты Кесте байланысын өңдеу бөлімінен қараңыз.

Кестені Деректер парағы көрінісінде ашу

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Шарлау аумағында өріс қосылып, байланыс жасалатын кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Деректер парағы көрінісі пәрменін таңдаңыз.

Өріс тізімі аймағын ашу

 • Кесте қойындысының Жолақтар & Бағандар тобында Бар жолақтарды қосу түймешігін нұқыңыз.

  Access таспа суреті

  Өріс тізімі аймағы пайда болады.

  Өрістер тізімі аумағы

Өріс тізімі дерекқордағы санаттарға топталған барлық басқа кестелерді көрсетеді. Бір кестемен Деректер парағы көрінісінде жұмыс істеген кезде, Access өрістерді Өріс тізімі аймағында мына санаттардың біреуі арқылы көрсетеді: Байланысқан кестелерде бар өрістер және Басқа кестелерде бар өрістер. Бірінші санатта сіз қазір жұмыс істеп отырған кестемен байланысты барлық кестелердің тізімі беріледі. Екінші санатта кестемен байланысы жоқ барлық кестелердің тізімі беріледі.

Өріс тізімі аймағында кесте атауының жанындағы плюс таңбасын (+) басқан кезде, сол кестеде бар барлық өрістердің тізімін көресіз. Кестеге бір өріс қосу үшін керекті өрісті Өріс тізімі аймағынан деректер парағы көрінісіндегі кестеге сүйреп апарыңыз.

Өріс тізімі аймағына өріс қосу және одан байланыс жасау

 1. Кесте қойындысының Жолақтар & Бағандар тобында Бар жолақтарды қосу түймешігін нұқыңыз.

  Access таспа суреті

  Өріс тізімі аймағы пайда болады.

 2. Басқа кестелерде бар өрістер астынан кесте атауының жанындағы плюс таңбасын (+) басып сол кестедегі өрістердің тізімін бейнебетке шығарыңыз.

 3. Керекті өрісті Өріс тізімі аймағынан деректер парағы көрінісінде ашылған кестеге сүйреп апарыңыз.

 4. Кірістіру жолы пайда болған кезде өрісті орнына тастаңыз.

  Іздеу шебері іске қосылады.

 5. Іздеу шебері жұмысын аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

  Өріс деректер парағы көрінісіндегі кестеде пайда болады.

Бір өрісті "басқа" (байланыссыз) кестеден сүйреп апарып, содан кейін іздеу шеберін аяқтағаннан кейін, Өріс тізімі мен өріс сүйреп апарылған кестелердің арасында жаңа "көпке бір" байланысы автоматты түрде жасалады. Бұл Access арқылы жасалған байланыс сілтемелер тұтастығын әдепкіше қолданбайды. Сілтемелер тұтастығын қолдану үшін байланысты өңдеуіңіз керек. Қосымша ақпаратты Кесте байланысын өңдеу бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте байланысын өңдеу

Кесте байланысын оны "Байланыстар" құжат қойындысынан таңдап, содан кейін оны өңдеу арқылы өзгертесіз.

 1. Меңзерді ол байланыс сызығын көрсететін етіп абайлап орналастырыңыз да, содан кейін оны басып таңдаңыз.

  Байланыс сызығы таңдалғанда, ол қалыңырақ болып көрінеді.

 2. Байланыс сызығы таңдалған күйі оны екі рет басыңыз.

  –немесе–

  Жасақтама қойындысының Құралдар тобындағы Байланыстарды өңдеу түймешігін басыңыз.

Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесін ашыңыз.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобындағы Байланыстар түймешігін басыңыз.

  Байланыстар құжат қойындысы пайда болады.

  Егер қандай да бір байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз, және "Байланыстар" құжат қойындысын бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады. Егер тілқатысу терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Жасақтама қойындысының Байланыстар тобындағы Барлық байланыстар түймешігін басыңыз.

  Таспа жасақтама көрінісінің Байланыстар тобы

  Байланыстары бар кестелердің барлығы бейнебетке шығып, байланыс сызықтарын көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар тілқатысу терезесіндегі Жасырын құсбелгісі қойылған кестелер) мен олардың байланыстары Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі жасырын нысандарды көрсету параметрі таңдалмайынша, көрсетілмейтінін ескеріңіз.

  Жасырын нысандарды көрсету параметрі туралы қосымша ақпаратты Шарлау аумағы бойынша нұсқаулық мақаласынан қараңыз.

 5. Өзгертілетін байланыстың байланыс сызығын таңдаңыз. Байланыс сызығы таңдалғанда, ол қалыңырақ болып көрінеді.

 6. Байланыс сызығын екі рет басыңыз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Байланыстарды өңдеу түймешігін нұқыңыз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

  Қатынастар диалогтық терезесін өзгерту

 7. Өзгерістерді енгізіп, содан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі кесте байланысын өңдеуге мүмкіндік береді. Әсіресе, байланыстың кез келген жағындағы кестелерді немесе сұрауларды, не болмаса кез келген жақтағы өрістерді өзгертуіңізге болады. Сонымен қатар, қосылыс түрін орнатуыңызға, не болмаса сілтемелер тұтастығын қолдануыңызға және каскад параметрін таңдауыңызға болады. Қосылыс түрі мен оны орнату жолы туралы қосымша ақпаратты Қосылыс түрін орнату бөлімінен қараңыз. Сілтемелер тұтастығын қолдану мен каскад параметрін таңдау туралы қосымша ақпаратты Сілтемелер тұтастығын қолдану бөлімінен қараңыз.

Қосылыс түрін орнату

Бір кесте байланысын анықтаған кезде, байланыс туралы жайттар сұрау жасақтамаларын хабарлайды. Мысалы, екі кестенің арасындағы байланысты анықтап, содан кейін екі кестені пайдаланатын сұрау жасасаңыз, Access автоматты түрде байланыста көрсетілген өрістерге негіздей отырып әдепкі сәйкес өрістерді таңдайды. Сіз сұраудағы бұл бастапқы әдепкі мәндерді қабылдамасаңыз болады, бірақ байланыс ұсынатын мәндер жиі дұрыс болып шығады. Бірнеше кестедегі деректерді сәйкестендіріп, біріктіру ең қарапайым дерекқорлардан басқаның барлығы үшін жиі орындалатындықтан, байланыстар жасау арқылды әдепкі мәндерді орнату уақытты үнемдеуі және пайдалы болуы мүмкін.

Бірнеше кестелік сұрау ортақ өрістердегі деректер сәйкестендіру арқылы бірнеше кестедегі біріктіреді. Сәйкестендіру мен біріктіруді орындайтын әрекет қосу деп аталады. Мысалы, тұтынушылардың тапсырыстарын бейнебетке шығарғыңыз келді дейік. Сіз "Тұтынушылар" кестесі мен "Тапсырыстар" кестесін "Тұтынушы коды" өрісінің ішінде қосатын сұрау жасайсыз. Сұрау нәтижесінде тек тиісті сәйкестік табылған жолдардағы тұтынушы туралы ақпарат пен тапсырыс туралы ақпарат болады.

Әрбір байланыс үшін анықтауға болатын мәндердің бірі қосылыс түрі болып табылады. Қосылыс түрі Access бағдарламасына сұрау нәтижесіне қай жазбалар енгізілетінін айтады. Мысалы, тұтынушы кодын көрсететін ортақ өрістердегі "Тұтынушы" кестесі мен "Тапсырыстар" кестесін қосатын сұрауды қайтадан қарастырып көріңіз. Әдепкі қосылыс түрін (ішкі қосылыс деп аталады) пайдаланғанда, сұрау тек ортақ өрістер (қосылған өрістер деп те аталады) тең болатын "Тұтынушы" жолдары мен "Тапсырыс" жолдарын ғана көрсетеді.

Дегенмен, барлық тұтынушыларды, соның ішінде тіпті ешбір тапсырыс жасамағандарын да қосқыңыз келді дейік. Мұны іске асыру үшін қосылыс түрін ішкі қосылыстан сол жақ сыртқы қосылыс деп аталатын қосылысқа өзгертуіңіз қажет болады. Сол жақ сыртқы қосылыс байланыстың сол жақ кестесіндегі жолдардың барлығын және тек оң жақ кестедегіге сәйкестерін береді. Оң жақ сыртқы қосылыс оң жақтағы жолдардың барлығын және тек сол жақтағыға сәйкестерді береді.

Ескерту : Мұндай жағдайда, «сол жақ» және «оң жақ» кестелердің «Байланыстар» құжат қойындысындағы емес, Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесіндегі орнын білідреді.

Сіз бұл байланыстағы кестелерді қосатын сұраудан ең жиі керек болатын нәтиже туралы ойланып, содан кейін тиісінше қосылыс түрін орнатқаныңыз жөн.

Қосылыс түрін орнату

 1. Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесіндегі Қосылыс түрі пәрменін таңдаңыз.

  Сипаттарды қосу тілқатысу терезесі пайда болады.

 2. Таңдау жасап, Жарайды түймешігін басыңыз.

Келесі кестеде ("Тұтынушылар" мен "Тапсырыстар" кестелері арқылы) Сипаттарды қосу тілқатысу терезесінде көрсетілетін үш таңдау, оларда пайдаланылатын қосылыс түрі және әрбір кесте үшін барлық жолдардың немесе сәйкес жолдардың нәтиже беретіні көрсетіледі.

Таңдау

Қатынастық қосылыс

Сол жақ кесте

Оң жақ кесте

1. Тек екі кестедегі қосылған өрістері тең жолдарды қамтиды.

Ішкі қосылыс

Сәйкес жолдар

Сәйкес жолдар

2. "Тұтынушылар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тапсырыстар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Сол жақ сыртқы қосылыс

Барлық жолдар

Сәйкес жолдар

3. "Тапсырыстар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тұтынушылар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Оң жақ сыртқы қосылыс

Сәйкес жолдар

Барлық жолдар

Сіз 2 немесе 3-параметрді таңдаған кезде, байланыс сызығында көрсеткі пайда болады. Бұл көрсеткі байланыстың тек сәйкес жолдарды көрсететін жағын көрсетеді.

Сипаттарды қосу тілқатысу терезесінде өзгерістер енгізу

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобында Байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Access таспа сүреті

  Байланыстар құжат қойындысы пайда болады.

  Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Байланыстар құжат қойындысын бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады. Егер тілқатысу терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Жасақтама қойындысының Байланыстар тобында Барлық байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Таспа жасақтама көрінісінің Байланыстар тобы

  Барлық байланыстары бар кестелер бейнебетке шығып, байланыс сызықтарын көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар тілқатысу терезесіндегі Жасырын параметрі таңдалған кестелер) мен олардың байланыстары Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі "Жасырын нысандарды көрсету" параметрі таңдалмайынша, көрсетілмейтінін ескеріңіз.

  Жасырын нысандарды көрсету параметрі туралы қосымша ақпаратты Шарлау аумағы бойынша нұсқаулық мақаласынан қараңыз.

 5. Өзгертілетін байланыстың байланыс сызығын басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 6. Байланыс сызығын екі рет басыңыз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Байланыстарды өңдеу түймешігін нұқыңыз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

 7. Қосылыс түрі

 8. пәрменін таңдаңыз. Қосылыс сипаттары тілқатысу терезесінен бір параметрі таңдап, содан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

  Біріктіру сипаттары диалогтық терезесі

 9. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сілтемелер тұтастығын қолдану

Сілтемелер тұтастығының мақсаты оқшау жазбаларды болдырмау және жойылып кеткен басқа жазбаларға сілтеме жасайтын жазбалар болмау үшін сілтемелерді үндестірілген күйде сақтау болып табылады. Сілтемелер тұтастығын оны бір кесте байланысы үшін қосу арқылы қолданасыз. Қолданылғаннан кейін, Access бағдарламасы сол кесте байланысының сілтемелер тұтастығын бұзатын қандай да бір әрекетті қабылдамайды. Бұл - Access бағдарламасы сілтеменің нысанасын өзгертетін жаңартуды да, сілтеменің нысанасын жоқ қылатын жоюды да қабылдамайды деген сөз. Access сілтемелердің жаңартылуы мен жойылуын өткзіп, барлық байланысты жолдар сәйкесінше өзгеру үшін Каскадтау параметрлерін орнату бөлімін қараңыз.

Сілтемелер тұтастығын қосу немесе ажырату

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобында Байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Access таспа сүреті

  Байланыстар құжат қойындысы пайда болады.

  Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Байланыстар құжат қойындысын бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады. Егер тілқатысу терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Жасақтама қойындысының Байланыстар тобында Барлық байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Барлық байланыстары бар кестелер бейнебетке шығып, байланыс сызықтарын көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар тілқатысу терезесіндегі Жасырын параметрі таңдалған кестелер) мен олардың байланыстары Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі "Жасырын нысандарды көрсету" параметрі таңдалмайынша, көрсетілмейтінін ескеріңіз.

  Жасырын нысандарды көрсету параметрі туралы қосымша ақпаратты Шарлау аумағы бойынша нұсқаулық мақаласынан қараңыз.

 5. Өзгертілетін байланыстың байланыс сызығын басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 6. Байланыс сызығын екі рет басыңыз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Байланыстарды өңдеу түймешігін нұқыңыз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

 7. Сілтемелер тұтастығын қолдану құсбелгісін қойыңыз.

 8. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Сілтемелер тұтастығын қолданғаннан кейін, келесі ережелер қолданылатын болады:

 • Бірінші кезекті кестенің бірінші кезекті өрісінде болмаған жағдайда, бір байланысты кестенің бөтен кілт өрісіне мән енгізуге болмайды — мұны істеген жағдайда оқшау жазбалар пайда болады.

 • Егер байланысты кестеде сәйкес жазбалар бар болса, бірінші кезекті кестедегі жазбаны жоюға болмайды. Мысалы, бір жұмысшыға "Тапсырыстар" кестесінде тапсырыстар берілген жағдайда, "Жұмысшылар" кестесінен ол жұмысшының жазбасын жоюға болмайды. Дегенмен, бірінші кезекті жазба мен барлық байланысты жазбаларды Жоюмен байланысты жазбаларды каскадтау құсбелгісін қою арқылы бір әрекетпен жоюға болады.

 • Егер бұлай істеу оқшау жазбалардың пайда болуына себеп болатын болса, бірінші кезекті кестедегі брінші кезекті кілт мәнін өзгертуге болмайды. Мысалы, егер "Тапсырыс мәліметтері" кестесінде бір тапсырысқа қамсыздандыру заттары тағайындалған болса, "Тапсырыстар" кестесіндегі сол тапсырыстың нөмірін өзгертуге болмайды. Дегенмен, бірінші кезекті жазба мен барлық байланысты жазбаларды жаңартумен байланысты өрістерді каскадтау құсбелгісін қою арқылы жаңартуды таңдауыңызға болады.

  Ескертулер : Егер сілтемелер тұтастығын қосуда қиындықтар болса, сілтемелер тұтастығын қолдану үшін келесі шарттар қажет екендігін ескеріңіз:

  • Бірінші кезекті кестедегі ортақ өріс бірінші кезекті кілт болуы немесе оның бірегей индексі болуы керек.

  • Ортақ өрістердің деректер түрі бірдей болуы керек. Бір ерекшелігі - АвтоСан өрісі ӨрісӨлшемі сипатының параметрі Ұзын бүтін сан болатын бір сан өрісімен байланысты болуы мүмкін.

  • Бір Access дерекқорында екі кесте де бар. Сілтемелер тұтастығын сілтеме берілген кестелерге қолдануға болмайды. Дегенмен, бастапқы кестелер Access пішімінде болған жағдайда, олар сақтаулы дерекқорды ашып, сілтемелер тұтастығын сол дерекқорда қосуыңызға болады.

Каскадтау параметрлерін орнату

Сіз бір байланыстың «бір« жағындағы мәнді өзгерту үшін айтарлықтай қажеттілігіңіз болатын бір жағдайға кездесуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда, сізге Access бағдарламасының автоматты түрде барлық өзгеріске ұшыраған жолдарды бір әрекеттің бөлігі ретінде жаңартуы қажет болады. Осылайша, жаңарту толығымен аяқталып, дерекқор кейбір жолдары жаңарып, кейбір жолдары жаңармай, сәйкессіз күйде қалмайды. Access бағдарламасы жаңартумен байланысты өрістерді каскадтау параметрін қолдау арқылы бұл қиындықты болдырмауға көмектеседі. Сіз сілтемелер тұтастығын қолданып, жаңартумен байланысты өрістерді каскадтау параметрін таңдап, содан кейін бірінші кезекті кілтті жаңартқан кезде, Access бағдарламасы бірінші кезекті кілтке сілтеме беретін барлық өрістерді автоматты түрде жаңартады.

Сонымен қатар, бір жол мен барлық онымен байланысты жазбаларды, мысалы, бір жөнелтуші жазбасын және сол жөнелтушімен байланысты барлық тапсырыстарды жоюыңыз қажет болуы мүмкін. Осы себептен, Access бағдарламасы жоюмен байланысты өрістерді каскадтау параметрін қолдайды. Сіз сілтемелер тұтастығын қолданып, Жоюмен байланысты жазбаларды каскадтау құсбелгісін таңдаған кезде, ішінде бірінші кезекті кілт бар жазба жойылған жағдайда Access бағдарламасы автоматты түрде бірінші кезекті кілтке сілтеме беретін жазбалардың барлығын жояды.

Каскадты жаңартуды және/немесе каскадты жоюды қосу немесе ажырату

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобында Байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Access таспа сүреті

  Байланыстар құжат қойындысы пайда болады.

  Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Байланыстар құжат қойындысын бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады. Егер тілқатысу терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Жасақтама қойындысының Байланыстар тобында Барлық байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Барлық байланыстары бар кестелер бейнебетке шығып, байланыс сызықтарын көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар тілқатысу терезесіндегі Жасырын параметрі таңдалған кестелер) мен олардың байланыстары Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі "Жасырын нысандарды көрсету" параметрі таңдалмайынша, көрсетілмейтінін ескеріңіз.

  Жасырын нысандарды көрсету параметрі туралы қосымша ақпаратты Шарлау аумағы бойынша нұсқаулық мақаласынан қараңыз.

 5. Өзгертілетін байланыстың байланыс сызығын басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 6. Байланыс сызығын екі рет басыңыз.

  -немесе-

  Жасақтама қойындысының Құралдар тобында Байланыстарды өңдеу түймешігін нұқыңыз.

  Байланыстарды өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

 7. Сілтемелер тұтастығын қолдану құсбелгісін қойыңыз.

 8. Не Жаңартумен байланысты өрістерді каскадтау құсбелгісін, не Жоюмен байланысты жазбаларды каскадтау құсбелгісін, не болмаса екеуін де қойыңыз.

 9. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Ескерту : Егер бірінші кезекті кілт Автосанағыш деректерінің түрі өрісі болса, Жаңартумен байланысты өрістерді каскадтау құсбелгісін қоюдың еш әсері болмайды, себебі АвтоСан өрісіндегі мәнді өзгерту мүмкін емес.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте байланысын жою

Бір кесте байланысын жою үшін Байланыстар құжат қойындысындағы байланыс сызығын жоюыңыз керек. Меңзер байланыс сызығын көрсететін етіп оны мұқият орналастырыңыз да, содан кейін сызықты басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді. Байланыс сызығы таңдалған күйі DELETE пернесін басыңыз. Байланысты жойған кезде, қосылған жағдайда, сол байланыстың сілтемелер тұтастығын қолдауы да жойылатынын ескеріңіз. Нәтижеде, Access бағдарламасы енді қайтып байланыстың «көп» жағындағы оқшау жазбалардың пайда болуының алдын алмайтын болады.

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Ашутүймешігін нұқыңыз.

 2. Ашу тілқатысу терезесінде дерекқорды таңдап, ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Көрсету/Жасыру тобындағы Байланыстар түймешігін басыңыз.

  Access таспа сүреті

  Байланыстар құжат қойындысы пайда болады.

  Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Байланыстар құжат қойындысын бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету тілқатысу терезесі пайда болады. Егер тілқатысу терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Жасақтама қойындысының Байланыстар тобында Барлық байланыстар түймешігін нұқыңыз.

  Барлық байланыстары бар кестелер бейнебетке шығып, байланыс сызықтарын көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар тілқатысу терезесіндегі Жасырын параметрі таңдалған кестелер) мен олардың байланыстары Шарлау параметрлері тілқатысу терезесіндегі "Жасырын нысандарды көрсету" параметрі таңдалмайынша, көрсетілмейтінін ескеріңіз.

  Жасырын нысандарды көрсету параметрі туралы қосымша ақпаратты Шарлау аумағы бойынша нұсқаулық мақаласынан қараңыз.

 5. Жойылатын байланыстың байланыс сызығын басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 6. DELETE пернесін басыңыз.

  -немесе-

  Тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін ЖОЮ пәрменін таңдаңыз.

 7. Access бағдарламасы Таңдалған байланысты дерекқордан шынымен жойғыңыз келе ме? деген хабарлама көрсетуі мүмкін. Егер бұл растау хабарламасы пайда болса, Иә жауабын таңдаңыз.

Ескерту : Егер осы кесте байланысында пайдаланылатын кестелердің біреуі не басқа бір кісі немесе үрдіс, не пішін сияқты бір ашық дерекқор нысаны тарапынан пайдаланылып жатса, байланысты жоя алмайсыз. Байланысты жоюға әрекеттенерден бұрын бұл кестелерді пайдаланып жатқан қандай да бір ашық нысандарды жабуыңыз керек.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×