Ақпараттық құқықтарды басқаруды тізім не кітапханада қолдану

Сіз Ақпараттық құқықтарды басқаруды (АҚБ) Microsoft SharePoint Server 2010 бағдарламасының тораптарымен тізімдер не кітапханалардан қотарылған файлдарды басқаруға және қорықтауға жәрдемдесу үшін пайдалануыңыз мүмкін.

Бұл мақалада:

Ақпараттық құқықтарды басқару не?

АҚБ мазмұнды қалай қорғауға көмектесуі туралы.

АҚБ мазмұнды қалай қорғауға көмектесе алмайды.

Ақпараттық құқықтарды басқару SharePoint тізімдері және кітапханалары үшін қалай істейді.

Ақпараттық құқықтарды басқару мүмкіндігін тізім не кітапханада қолдану.

Ақпараттық құқықтарды басқару не?

Ақпараттық құқықтарды басқару (АҚБ) сізге пайдаланушылардың SharePoint тізімдері немесе кітапханаларынан қотарылатын файлдарға қатысты орындайтын әрекеттерін шектеуге мүмкіндік береді. АҚБ қотарылған файлдарды шифрлап, осы файлдардың шифрін шешуге рұқсат берілген пайдаланушылар мен бағдарламалар санын шектейді. Сонымен қатар, файлдарды оқуға рұқсаты бар пайдаланушылар файлдардың көшірмесін басып шығару не олардағы мәтіндерді көшіру сияқты әрекеттерді орындауды болдырмау үшін АҚБ сол пайдаланушылардың құқықтарын шектейді.

Құпия ақпараттың таралуын шектеу үшін ақпараттық құқықтарды басқаруды тізімдерде не кітапханаларда қолдануыңыз мүмкін. Мысалы, алдағы өнімдер туралы ақпаратты таңдамалы маркетинг өкілдерімен ортақтасуды үшін құжаттар кітапханасын жасап тұрған болсаңыз, Ақпараттық құқықтарды басқаруды пайдаланып, осы кісілерді ұйымның басқа жұмысшыларымен бірге осы мазмұнды ортақтасуды болдырмауыңыз мүмкін.

On a SharePoint Server 2010 торабында, сіз Ақпараттық құқықтарды жеке файлдарда пайдаланғаннан гөрі, бүкіл тізім не кітапханада қолдана аласыз. Бұл бүкіл құжаттар және файлдар жиынына бірдей қорғаныс деңгейін қамтамасыз етуді жеңілдетеді. Сөйтіп, АҚБ ұйымыңызға құпиялы не меншікті ақпараттарды пайдалану және таратуды басқаратын қауымдық саясаттарды орындауға көмектеседі.

АҚБ мазмұнды қалай қорғауға көмектесуі туралы

АҚБ төмендегі жолдармен шектелген мазмұндарды қорғауға көмектеседі:

 • Рұқсаты бар көрушінің мазмұнды рұқсат етілмеген мақсатпен көшіруіне, өзгертуіне, басып шығаруына, факс арқылы жіберуіне, не көшіруіне және кірістіруіне жол бермеу.

 • Рұқсаты бар көрушіге Microsoft Windows жүйесінің Print Screen мүмкіндігін пайдаланып, мазмұнды көшіруіне жол бермеу.

 • Егер мазмұн серверден қотарылғаннан кейін, электрондық пошта арқылы жіберілген болса, рұқсаты жоқ көрушінің мазмұнды көруіне жол бермеу.

 • Мазмұнға қатынасты белгілі мерзімге шектеп қояды, сол мерзім біткеннен соң, пайдаланушылар құқықтарын құптауға және мазмұнды қайта қотаруға тиісті.

 • Мазмұнның ұйымыңыз ішінде қолданылуын және таратылуын басқаратын қауымдық саясаттарды орындауға көмектесу.

АҚБ мазмұнды қалай қорғауға көмектесе алмайды

АҚБ шектелген мазмұнды төмендегілерден қорғай алмайды:

 • Троян вирустары, перне басылымдарын тіркеушілері, және тыңшылық бағдарламалардың белгілі түрлері сияқты қаскүнемдік бағдарламалар себебші болатын өшірілу, ұрлық, тартып алыну, не берілім.

 • Компьютер вирустарына себебші болатын жоғалту не бұзылу.

 • Бейнебеттегі мазмұнды қолмен көшіру не қайта теру.

 • Бейнебеттегі мазмұнның цифрлық не кәдімгі фотосуреті.

 • Бөгде экранды жазып алу бағдарламалары арқылы көшіру.

 • Бөгде экранды жазып алу бағдарламаларын не көшіру және кірістіру әрекетін пайдалану арқылы мазмұн метадеректерін (баған мәндерін) көшіру.

Беттің жоғарғы жағы

Ақпараттық құқықтарды басқару SharePoint тізімдері және кітапханалары үшін қалай істейді

АҚБ тізімдердегі және кітапхана деңгейіндегі файлдарда қолданылады. Тізім не кітапхана үшін Ақпараттық құқықтарды басқаруды қосқан соң, сіз алдыңғы веб серверлерінің бәріне қорғаушы бағдарлама орнатылған тізімдегі не кітапханадағы қандай болса да файл түрін қорғай аласыз. Қорғаушы бұл белгілі файл пішіміндегі құқықтары басқарылатын файлдарды шифрлауды және шифрін шешуді басқаратын бағдарлама болып табылады.

SharePoint Server 2010 бағдарламасы мынау файл түрлері үшін қорғаушыларды қамтиды:

Microsoft Office InfoPath пішіндері.

Мынау Microsoft Office бағдарламаларының 1997-2003 жылғы файл пішімдері: Word, Excel, және PowerPoint.

Мына Microsoft Office бағдарламаларының Office Open XML пішімдері: Word, Excel, және PowerPoint.

XML Қағаз сипаттамасы (XPS) пішімі.

Егер ұйымыңыз Ақпараттық құқықтарды басқару мүмкіндігін жоғарыда айтылған файл түрлерінен басқа файл түрлерін да қорғау үшін қолдануды жоспарласа, серверлік әкімшіңіз сол қосымша файл пішімдері үшін қорғаушыларды орнатуға тиіс.

АҚБ кітапхана үшін іске қосылғаннан соң, құқықтарды басқару сол кітапханадағы файлдардың бәрінде қолданылады. АҚБ тізім үшін іске қосалған кезде, құқықтарды басқару тізім элементтерінің өздерінде емес, тек қана тізім элементтеріне тіркелген файлдарда қолданылады.

Адамдар файлдарды АҚБ қосылған тізім не кітапханаларға қотарған кезде, файлдарды тек қана рұқсаты бар кісілер көре алуы үшін олар шифрланады. Әрбір құқықтары басқарылатын файл файлды көретін кісілерге шек қоятын беру лицензиясын қамтиды. Әдетте қойылатын шектерге файлды тек оқылатын ету, мәтінді көшіру мүмкіндігін ажырату, кісілерге жергілікті көшірмені сақтап қоюға жол бермеу, және кісілерге файлды басып шығаруға жол бермеу кіреді. АҚБ қолданылатын файл түрлерін оқи алатын клиенттік бағдарламалары сол шектеулерді орындау үшін беру лицензиясын құқықтары басқарылатын файл ішінде пайдаланады. Сөйтіп, құқықтары басқарылатын файл серверден қотарылғаннан соң да, өзінің қорғанысын сақтап қалады.

Файл тізім не кітапханадан қотарылған кезде онда қолданылатын шектеу түрлері жеке пайдаланушылардың сол файл сақталған SharePoint торабындағы рұқсаттарына негізделген. Төменгі кесте SharePoint Server 2010 тораптарындағы рұқсаттар АҚБ рұқсаттарымен қалайша сай келуін түсіндіреді.

SharePoint Server 2010 рұқсаттары

IRM рұқсаттары

Рұқсаттарды басқару, Веб-торапты басқару

Толық басқару (клиенттік бағдарламасы анықтаған түрде): Бұл рұқсат әдетте пайдаланушыға құқықтары басқарылатын мазмұнның рұқсаттарын оқуға, өңдеуге, көшіруге, сақтауға, және өзгертуге мүмкіндік береді.

Элементтерді өңдеу, Тізімдерді басқару, Беттерді қосу және теңшеу

Өңдеу, Көшіру және Сақтау: Тізім не кітапхана үшін Ақпараттық құқықтарды басқару бетінде Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат беру құсбелгісі қойылған болса ғана, пайдаланушы файлды басып шығара алады.

Элементтерді қарап шығу

Оқу: Пайдаланушы құжатты оқи алады, бірақ оның мазмұнын көшіруі не өзгертуі мүмкін болмайды. Тізім не кітапхана үшін Ақпараттық құқықтарды басқару бетінде Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат беру құсбелгісі қойылған болса ғана, пайдаланушы басып шығаруы мүмкін.

Басқа

Басқа ешқайсы рұқсаттар АҚБ рұқсаттарымен сай келмейді.

Беттің жоғарғы жағы

Ақпараттық құқықтарды басқару мүмкіндігін тізім не кітапханада қолдану

Windows Server 2008 ішіндегі Microsoft Active Directory құқықтарды басқару қызметтері (AD RMS) SharePoint тораптары үшін ақпараттық құқықтарды басқаруға қолдау көрсетеді. Бөлек немесе қосымша орнату қажет емес.

Тізімге немесе кітапханаға АҚБ қолданбас бұрын оны алдымен тораптың басқару орталығында қосу керек. Сондай-ақ, сервер әкімшісі алдыңғы Веб-серверлердің бәрінде ұйымыңыздағы жұмысшыларға АҚБ мүмкіндігін пайдаланып қорғау қажет болған әрбір файл түрі үшін қорғаушы бағдарламалар орнатылуы тиіс.

АҚБ мүмкіндігін тізім не кітапханаға қолдану үшін, кем дегенде, сол тізім не кітапханаға арналған Құрастырушы рұқсаттар деңгейіңіз болуы керек.

 1. АҚБ теңшеу қажет тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Таспадағы Кітапхана қойындысын нұқып, Кітапхана параметрлері түймешігін басыңыз (Егер тізімде жұмыс істеп жатсаңыз, Тізім қойындысын нұқып, Тізім параметрлері түймешігін басыңыз).

 3. Рұқсаттар және басқару параметрі астында, Ақпараттық құқықтарды басқару пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Егер Ақпараттық құқықтарды басқару сілтемесі бейнеленбесе, АҚБ мүмкіндігі торабыңыз үшін іске қосылмаған болуы мүмкін. Сервер әкімшіңізбен байланысып, торабыңыз үшін АҚБ мүмкіндігін іске қосу мүмкіндігін тексеріңіз. Ақпараттық құқықтарды басқару сілтемесі сурет кітапханалары үшін бейнеленбейді.

 4. Ақпараттық құқықтарды басқару мүмкіндігінің параметрлері бетінде, шектелген рұқсатты осы тізім не кітапханадан қотарылған құжаттарда қолдану үшін Қотару кезінде рұқсатты осы кітапханадағы құжаттарға шектеу құсбелгісін қойыңыз .

 5. Рұқсат саясаты тақырыбы астында, саясатты кейінірек басқа саясаттардан ажырата алуыңыз үшін оған сипаттайтын атау беріңіз.

  Мысалы,ұйымның құпиялы құжаттарын қамтитын тізім не кітапханада шектелген рұқсатты пайдаланып тұрған болсаңыз Ұйымның құпиясы деген атау енгізіңіз.

 6. Рұқсат саясатының сипаты дегеннің астында, осы тізім не кітапхананы пайдаланатын кісілерге бейнеленіп, оларға осы тізім не кітапханадағы құжаттарды қалай қолдануды түсіндіретін сипаттаманы теріңіз.

  Мысалы, осы құжаттардағы ақпаратқа қатынасты ішкі қызметкерлер пайдалануына шектеуді қаласаңыз Осы құжаттың мазмұнын тек қана басқа қызметкерлермен талқылау деп енгізесіз.

 7. Осы тізім не кітапханалардағы құжаттарда қосымша шектеулерді қолдану үшін төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

Бұл үшін:

Төмендегі әрекетті орындаңыз:

Пайдаланушыларға осы тізімдегі не кітапханадағы құжаттарды басып шығаруға рұқсат беру

Пайдаланушыларға құжаттарды басып шығаруға рұқсат беру құсбелгісін қойыңыз.

Кем дегенде, Элементтерді қарап шығу рұқсаты бар пайдаланушыларға құжатта ендірілген код не макростарды жегуге рұқсат беру.

Пайдаланушыларға мазмұнға бағдарламалық түрде қатынасқа рұқсат беру құсбелгісін қойыңыз.

Ескерту : Осы параметрді таңдасаңыз, пайдаланушылар құжат мазмұндарын бөліп алу үшін кодті жеге алады.

Пайдаланушылар өздерінің құқықтарын белгілі аралықта тексеруін талап ету.

Егер сіз мазмұнға қатынасты белгілі мерзімге шектеуді қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Егер сіз осы параметрді таңдасаңыз, пайдаланушылардың мазмұнға қатынасу лицензияларының мерзімі белгілі күндерден соң бітеді, және пайдаланушылардан серверге қайтып, өздерінің құқықтарын тексеруге және жаңа көшірме қотаруға талап етіледі.

Пайдаланушылар құқықтарын тексеруге тиісті құсбелгісін қойып, сонан соң құжаттың бейнеленетін күндер санын белгілеңіз.

Пайдаланушыларға АҚБ мүмкіндігін қолдамайтын құжаттарды осы тізім не кітапханаға кері қотаруын болдырмау.

Егер сіз осы параметрді таңдасаңыз, пайдаланушылар төмендегідей файл түрлерін кері қотара алмайды:

 • Алдыңғы Веб-серверлерде сәйкесті АҚБ мүмкіндігін қорғаушы бағдарламалары орнатылмаған файл түрлері.

 • SharePoint Server 2010 бағдарламасы шифрлерін шеше алмайтын файл түрлері.

 • Басқа бағдарламадағы АҚБ жәрдемімен қорғалған файл түрлері

Пайдаланушыларға АҚБ қолданылмайтын құжаттарды кері қотаруға рұқсат бермеу құсбелгісін қойыңыз.

Осы тізбе не кітапханадан шектелген рұқсаттарды белгілі күнде жою үшін.

Рұқсаттарды осы кітапханадағы құжаттармен шектеуді тоқтату құсбелгісін қойып, сонан соң сізге керекті күнді таңдаңыз.

 1. Сізге керекті параметрлерді таңдап болғаннан соң, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×