Ағымдағы дерекқорға пайдаланушы параметрлерін орнату

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Ескерту :  Бұл мақала Access бағдарламаларына қолданылмайды — Access бағдарламасымен дерекқордың жаңа түрін құрастырып және онлайн режимінде жариялай аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Access бағдарламасын жасау бөлімін қараңыз.

Ағымдағы ашық Microsoft Access 2013 дерекқорына арналған нысан терезелерінің көрінуі, пернелер тіркесімі және автоматты реттеу параметрлерін ашу сияқты пайдаланушы параметрлерін реттеу үшін Файл, Параметрлер түймешігін басып, Ағымдағы дерекқор ішіндегі параметрлерді өзгертіңіз.

Ескерту : Параметрдің өзгерісі дерекқорды жауып, қайта ашқан соң барып күшіне енеді.

Не істегіңіз келеді?

Ағымдағы дерекқордың параметрлерін орнату

Нысан терезелерінің көрсетілуі параметрлерін таңдау

Access пернелер тіркесімін пайдалануды қосу

Ағымдағы деректер үшін файлдарды басқару параметрлерін орнату

Ағымдағы дерекқорға шарлау параметрлерін таңдау

Ағымдағы дерекқордағы өрістердің атауларын қадағалау және түзету

Ағымдағы дерекқорға сүзгі параметлерін орнату

Ағымдағы дерекқордың параметрлерін орнату

Бағдарлама атауы мен логотиптің қалай көрінетінін, нысан терезелері қалай көрінетінін және ағымдағы бағдарлама немесе дерекқор үшін файлдарды қалай басқару керектігін жылдам реттеуге болады. Ағымда ашық тұрған дерекқордан:

  1. Файл, Параметрлер және Ағымдағы дерекқор түймешіктерін басыңыз.

  2. Ағымдағы дерекқорларға параметрлерді таңдаңыз. Мына жерде жиі қолданылатын параметрлер бар; толығырақ төменде көрсетілген.

Параметр

Сипаттама

Бағдарлама тақырыбы

Ағымдағы дерекқордың Windows тақырыбында көрсетілетін қолданбалы атауды көрсетіңіз.

Бағдарлама белгішесі

Ағымдағы дерекқордың белгішесін таңдаңыз. Файл суретінің атауын немесе түрін енгізіңіз немесе сурет файлын табу үшін Браузер түймешігін басыңыз. Таңдалған белгіше Windows тақырыбында көрінеді.

Пішін мен есеп белгішесі ретінде пайдалану

Таңдалған кезде бағдарлама белгішесі ағымдағы дерекқордың барлық пішіні мен есеп қойындысын көрсетеді. Егер құжат қойындылары қосылмаған болса, белгіше көрсетілмейді.

Көрсету пішіні

Ағымдағы дерекқор ашылған кезде пайда болатын пішінді басыңыз. Дерекқор ашылғанда шығатын пішіннің шығуын қаламасаңыз, әдепкі параметрді (ешқандай) сақтаңыз.

Веб көрсету пішіні

Таңдалған кезде, пайдаланушыларға орнатуға, өзгертуге немесе интернетте пайда болатын пішіндерді жоюға мүмкіндік береді.

Күй жолағын көрсету

Таңдалған кезде Access жұмыс кеңістігінің төменгі жағындағы күй жолағын көрсетеді.

  1. Аяқталған кезде OK түймешігін басыңыз.

    Параметрлер күшіне ену үшін кейбір параметрлер дерекқорды жауып, оны қайта ашуды қажет етеді.

Беттің жоғары бөлігі

Нысан терезелерінің көрсетілуі параметрлерін таңдау

Access 2013 нысан терезесінің жоғарғы бөлігіндегі оңай қол жететін қойындылардың қатарындағы ашық нысандарды көрсетуға арналған параметрді қамтиды. Құжат терезесінің параметрлері аймағындағы Ағымдағы дерекқор санатында мына көрсету параметрлерін орнатуыңызға болады.

Параметр

Сипаттама

Терезелердің қабаттасуы

Таңдалған кезде бірнеше ашық нысандар бір-біріне қабаттасып көрсетіледі.

нысан терезелерінің қабаттасып көріну әдісі

Қойындылары бар құжаттар

Таңдалған кезде бірнеше нысандар ашық болса да, сол уақытта тек бір нысан көрінеді.

қойындылары бар құжаттардың параметрі таңдалған кезде ашық нысандардың көрсетілуінің суреті

Пайдаланушылар бір уақытта бір нысанмен жұмыс істеуге қажет болған кезде ыңғайлы болатын құжаттың қойындыларын көрсетпестен Қойындылары бар құжат параметрін пайдалануыңызға болады. Егер бұл параметрден белгіні алсаңыз, пайдаланушылардың басқа нысандарға ауысуына мүмкіндік беретін басқа навигация параметрін қосқаныңызды тексеріңіз.

Құжат қойындыларын көрсету

Егер Қойындылары бар құжаттар параметрін таңдасаңыз, барлық ашық нысандардың қойындыларын көрсету үшін осы параметрді таңдауыңызға болады.

Пішіндердегі Windows тақырыбындағы басқару элменттерін пайдалану

Таңдалған кезде пішіндердің Windows тақырыптарын немесе ағымдағы деректер есептерін пайдалану.

Орналасу көрінісін қосу

Таңдалған кезде Орналасу көрінісі түймешігін Access күй жолағында және тінтуірдің оң түймешігімен нысан қойындысын басқан кезде шығатын контекстік мәзірлерде көрсетеді. Егер бұл параметрді алып тастасаңыз, пайдаланушы Орналасу көрінісіндегі есептер мен пішіндерді аша алмайды.

Ескерту : Осы параметрді алып тастағаннан кейін Орналасу көрінісі Көріністер тобынан немесе контекстік мәзірден қол жетімді болмайды.

Деректер кестесінің көрінісінде кестелер үлгісінің өзгеруін қосу

Таңдалған кезде Деректер кестесінің көрінісінде кестелер үлгісін өзгертуге мүмкіндік береді.

Сандық өрістердің қысқаруын тексеру

Таңдалған кезде Access бағдарламасы барлық мәнді көрсетуге өте тар болған кезде сандарды "#####" ретінде көрсетеді. Егер бұл параметр таңдалмаса, бағанда көрінетін мәндер бағанға сыйюы негізінде қысқарады.

Суреттер сипаттарын сақтау пішімі

Таңдалған кезде Access бағдарламасы суреттерді бастапқы пішімдерде сақтайды. Дерекқор өлшемін кішірейту үшін осы параметрді таңдаңыз.

Барлық суреттерді нүктелік кескіндерге түрлендіру (Access 2003 бағдарламасымен және алдыңғы нұсқаларымен үйлесімді)

Таңдалған кезде Access бағдарламасы барлық суреттерді нүктелік Windows нүктелік кескіндерде және Құрылғының жеке нүктелік кескіндер пішімдерінде бастапқы файлдың көшірмесін жасайды. Access 2003 бағдарламасында және алдыңғы нұсқаларында жасалған дерекқорлардағы суреттерді көру үшін осы параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Access пернелер тіркесімін пайдалануды қосу

Access арнайы пернелерін пайдалану параметрі таңдалған кезде, пайдаланушылар ағымдағы дерекқорда пернелер мына пернелер тіркесімін пайдалана алады:

Пернелер

Нәтиже

F11

Шарлау аумағын көрсетеді және жасырады.

CTRL+G

Жылдамтерезесін Visual Basic өңдегішін көрсетеді.

ALT+F11

Visual Basic өңдегішін іске қосады.

CTRL+BREAK

Осы пернелер тіркесімін басу Access бағдарламасының серверден жазбаларды шығаруын тоқтатады.

Беттің жоғары бөлігі

Ағымдағы деректер үшін файлдарды басқару параметрлерін орнату

Осы файл басқару параметрлері параметрлерді таңдаған кезде ашық дерекқорға ғана қолданылады.

Параметр

Сипаттама

Жабу барысындағы қысу

Таңдалған кезде дерекқорды жапқан кезде ол автоматты түрде қысылады және жөнделеді.

Сақтау кезінде файл сипаттарынан жеке ақпаратты жою

Таңдалған және файлды сақтаған кезде файл сипаттарынан жеке ақпараттарды автоматты түрде жояды.

Беттің жоғары бөлігі

Ағымдағы дерекқорға шарлау параметрлерін таңдау

Ағымдағы бағдарлама үшін шарлауды мына параметрлерден реттеуге болады:

шарлау параметрлерін орнату

Параметр

Сипаттама

Шарлау аумағын көрсету

Егер бұл параметрдің құсбелгісін алсаңыз, ағымдағы дерекқор ашылғанда Шарлау аумағы көрсетілмейді.

Шарлау параметрлері

Таңдалған кезде Шарлау аумағында шығатын санаттар мен топтарды өзгертуіңізге және ағымдағы дерекқорда нысандардың ашылу параметрлерін орнатуыңызға болады.

Таспа атауы

Қолданбалы таспа тобының атауын таңдау.

Контекстік мәзір жолы

Контекстік мәзірлердің мәзір жолағын орнату немесе өзгерту.

Толық мәзірлерге рұқсат ету

Егер сіз осы құсбелгіні алсаңыз, таспада тек Басты қойындысы көрінеді. Сонымен қатар Файл түймешігін басқан кезде Сақтау және Басқаша сақтау пәрмендері қол жетімді болмайды.

Әдепкі контексік мәзірлерге рұқсат ету

Шарлау аумағында дерекқор нысанын тінтуірдің оң түймешігімен басқан кезде шығатын контекстік (қалқымалы) мәзірлерді қосу немесе өшіру немесе пішінде басқару немесе есеп жасау. Көрсетілген параметр әсер ету үшін ағымдағы дерекқорды жауып қайта ашуыңыз керек.

Беттің жоғары бөлігі

Ағымдағы дерекқордағы өрістердің атауларын қадағалау және түзету

Атты автоматты түрде түзету параметрі Access бағдарламасынан пішінде, есептерде және сұрауларда атты қадағалауды және түзетуді сұрайды. Ағымдағы дерекқорға мына параметрлерді орната аласыз:

Параметр

Сипаттама

Атты автоматты түрде түзету ақпаратын қадағалау

Таңдалған кезде Access бағдарламасы атау беру қателерін түзетуге қажетті ақпаратты сақтайды. Нысан арақатынасы мүмкіндігін пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Access бағдарламасы Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау параметрі таңдалғанға дейін қатетерді түземейді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау

Таңдалғанда, Access бағдарламасы атау беру қателердің атауын жөндейді. Егер Ақпаратты автотүзету атауын қадағалау параметрін және осы параметрді бос қалдырсаңыз, Access бағдарламасы осы параметрді сақтағанға дейін кез келген қатені сақтайды.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы

Access бағдарламасы дерекқорға жасалған өзгерістерді атауын өзгертіп AutoCorrect.log деп аталатын кестеде тіркейді.

Беттің жоғары бөлігі

Ағымдағы дерекқорға сүзгі параметрлерін орнату

Пішін бойынша сүзгілеу анықтамасын пайдаланып белгілеу арқылы көрсетілген ақпартты сұрыптауыңызға және ағымдағы дерекқордың Пішін бойынша сүзгілеу терезесінің мәндерін таңдаңыз.

Бұл бөлімдегі параметрлер Пішін бойынша сүзгілеу терезесінде берілген өрісте пайда болатын мән тізімдерінің өлшемі сияқты бірнеше мүмкіндіктерді басқарады. Пайдаланушы белгіленген немесе белгіленбеген өрістерге және байланыстырылған кестеге арналған мәндерді көрсету үшін параметрлерді таңдауыңызға болады. Пішін бойынша сүзгілеу пайдаланылған кезде пішіндегі басқару элементтерінде пайда болатын мән тізімдеріне арналған параметрлерді таңдауыңызға болады.

Параметр

Сипаттама

Жергілікті белгіленген өрістер

Таңдалған кезде Пішін бойынша сүзгілеу терезесінде пайда болатын мән тізімдеріндегі жергілікті белгіленген өрістерден мәндерді көрсетеді.

Жергілікті белгіленбеген өрістер

Пішін бойынша сүзгілеу терезесінде пайда болатын мән тізімдеріндегі жергілікті белгіленбеген өрістерден алынған мәндерді қамтиды.

ODBC өрістері

Ашық дерекқор байланысын пайдалану арқылы қосылатын кестелерден алынған мәндерді қамтиды.

Осы жазбалар саны оқылған жерден басқа жерде тізімдерді көрсетпеу

Пішін бойынша сүзгілеу әрекеттері үшін мән тізімі жасалу кезінде Access бағдарламасының оқығанын қалайтын жазбалардың ең көп санын енгізіңіз. Егер тізімді толтыруға қажетті жазбалар саны көрсетілгеннен асып кетсе мән тізімі шықпайды. Барлық мән тізімдерінде олардың өрістері көрсетілмесе де тек бірегей мәндер болады. Әдепкісі 1000.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×