Ауқымдағы немесе кестедегі деректерді сұрыптау

Деректерді сұрыптау деректерді талдаудың біртұтас бөлігі болып табылады. Сіз атаулар тізімін әріп пен сан таңбалары ретімен қойғыңыз, өнімдердің қор деңгейлерін жоғарғысынан төменіне қарай тізбектеп жинақтағыңыз немесе жолдарды түсі немесе белгішелері бойынша реттегіңіз келуі мүмкін. Деректерді сұрыптау деректеріңізді жылдам көруіңізге, жақсы түсінуіңізге, қалаған деректеріңізді ұйымдастыруыңызға және табуыңызға, уақытылы тиімді шешімдерді неғұрлым көбірек қабылдауыңызға көмектеседі.

Ескерту : Жоғарғы 10 деңгей не төменгі 5 сату көлемдері сияқты ұяшықтар ауқымындағы немесе кестедегі жоғарғы не төменгі мәндерді табу үшін, Автосүзгі немесе шартты пішімдеуді пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Ауқымдағы немесе кестедегі деректерді сүзу және Шартты пішімдерді қосу, өзгерту немесе тазалау бөлімдерін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

Сұрыптау туралы қосымша мәлімет

Мәтінді сұрыптау

Сандарды сұрыптау

Күндерді немесе уақытты сұрыптау

Ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгішесі бойынша сұрыптау

Өзгертпелі тізім бойынша сұрыптау

Жолдарды сұрыптау

Бірнеше жол немесе баған бойынша сұрыптау

Ұяшықтар ауқымындағы бір бағанды басқаларына әсер етпей сұрыптау

Жалпы сұрыптауға қатысты мәселелер туралы қосымша мәлімет

Сұрыптау туралы қосымша мәлімет

Деректерді бір немесе бірнеше бағандағы мәтін (A-дан Я-ға дейін немесе Я-дан A-ға дейін), сандар (кішісінен үлкеніне қарай немесе үлкенінен кішісіне қарай) және күндер мен уақыт (алдыңғысынан кейінгісіне қарай және кейінгісінен алдыңғысына қарай) бойынша сұрыптай аласыз. Сондай-ақ, Өзгертпелі тізімі (Үлкен, Орташа және Кішкентай сияқты) немесе ұяшық түсін, қаріп түсін не белгіше түсін қамтитын пішім бойынша сұрыптай аласыз. Көптеген сұрыптау әрекеттері бағандарды сұрыптайды, бірақ жолдары бойынша да сұрыптауыңызға болады.

Сұрыптау шарттары жұмыс кітабымен сақталса, ұяшықтар ауқымына емес, Excel кестесіне жұмыс кітабын ашқан сайын сұрыптауды қайта қолдануыңызға болады. Егер жұмыс кітабын ашқаныңызда, сұрыптауды уақытылы қолдану үшін, сұрыптау шарттарын сақтағыңыз келсе, онда кестені пайдаланған жөн. Бұл көп бағанмен сұрыптауға және жасауға көп уақыт кететін сұрыптауға өте маңызды болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтінді сұрыптау

 1. Ұяшықтардың ауқымындағы әріп пен сан таңбалары деректерінің бағанын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың әріп пен сан таңбалары деректері бар кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 2. Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін басыңыз.

  Excel таспасының суреті

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Әріп пен сан таңбаларын артуы ретімен сұрыптау үшін, А-дан Я-ға дейін түймешігін басыңыз.

  • Әріп пен сан таңбаларын кемуі бойынша сұрыптау үшін, Я-дан А-ға дейін түймешігін басыңыз.

 4. Таңдаулы бойынша, әріп регистрін ескеріп, сұрыптауыңызға болады.

  Әріп регистрін ескеріп, сұрыптау әдісі

  1. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Сұрыптау & Сүзгі түймешігін нұқып, одан кейін Қолданбалы сұрыптау түймешігін нұқыңыз.

  2. Сұрыптау тілқатысу терезесіндегі Параметрлер түймешігін басыңыз.

  3. Сұрыптау параметрлері тілқатысу терезесінен Үлкен-кішілігін ескеру құсбелгісін қойыңыз.

  4. ОК түймешігін екі рет нұқыңыз.

Мәселе: Барлық деректердің мәтін түрінде сақталғанын тексеріңіз     Егер сұрыптағыңыз келген бағанда сандар түрінде сақталған сандар және мәтін түрінде сақталған сандар болса, онда олардың барлығын мәтін түрінде пішімдеу керек. Егер пішімдемесеңіз, сандар түрінде сақталған сандар мәтін түрінде сақталған сандардан бұрын сұрыпталады. Барлық таңдалған деректерді мәтін түрінде пішімдеу үшін, Басты қойындысындағы Қаріп тобынан Ұяшық қаріпін пішімдеу түймешігін басыңыз да, Сан қойындысын, одан кейін Санат астынан Мәтін түймешігін басыңыз.

Мәселе: Кез келген басындағы бос орындарды жою     Кейбір жағдайларда басқа бағдарламадан импортталған деректердің деректерден бұрын кірістірілген негізгі бос орындары болуы мүмкін. Деректерді сұрыптамай тұрып, негізгі бос орындарды жойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сандарды сұрыптау

 1. Ұяшықтардың ауқымындағы сан деректерінің бағанын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың ішінде сан деректері бар кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 2. Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін басыңыз да, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Кіші сандардан үлкен сандарға қарай сұрыптау үшін, Кішісінен үлкеніне қарай сұрыптау түймешігін басыңыз.

  • Үлкен сандардан кіші сандарға қарай сұрыптау үшін, Үлкенінен кішісіне қарай сұрыптау түймешігін басыңыз.

Мәселе: Барлық сандардың сандар түрінде сақталғанын тексеріңіз     Егер нәтижелер күткеніңіздей болмаса, бағанда сандар түрінде емес, мәтін түрінде сақталған сандардың болуы мүмкін. Мысалы, кейбір есептеу жүйелерінен импортталған теріс сандар немесе басында дәйекшемен (') енгізілген сан мәтін түрінде сақталады. Қосымша ақпарат алу үшін, Мәтін түрінде сақталған сандарды сандарға түрлендіру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Күндерді немесе уақытты сұрыптау

 1. Ұяшықтардың ауқымындағы күндер немесе уақыт бағанын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың ішінен күндер немесе уақыт бар кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 2. Ұяшықтар ауқымындағы немесе кестедегі күндер не уақыт бағанын таңдаңыз.

 3. Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін басыңыз да, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Алдыңғы күннен немесе уақыттан кейінгісіне қарай сұрыптау үшін, Ескіден жаңаға қарай сұрыптау түймешігін басыңыз.

  • Кейінгі күннен немесе уақыттан алдыңғысына қарай сұрыптау үшін, Жаңадан ескіге қарай сұрыптау түймешігін басыңыз.

Мәселе: Күндер мен уақыттардың күндер немесе уақыттар түрінде сақталғанын тексеріңіз     Егер нәтижелер күткеніңіздей болмаса, бағанда күндер немесе уақыттар емес, мәтін түрінде сақталған күндердің немесе уақыттардың болуы мүмкін. Excel бағдарламасында күндер мен уақыттарды дұрыс сұрыптау үшін, бағандағы барлық күн мен уақыт күн немесе уақыттың сериалы нөмірі ретінде сақталуы тиіс. Егер Excel бағдарламасы күн немесе уақыт түріндегі мәнді тануы мүмкін, күн немесе уақыт мәтін түрінде сақталған. Қосымша ақпарат алу үшін, Мәтін түрінде сақталған күндерді күндерге түрлендіру бөлімін қараңыз.

Ескерту :  Егер апта күндерімен сұрыптағыңыз келсе, апта күнін көрсету үшін, ұяшықтарды пішімдеңіз. Егер күнге қарамастан апта күнімен сұрыптағыңыз келсе, TEXT функциясы арқылы оларды мәтінге түрлендіріңіз. Дегенмен, TEXT функциясы мәтін мәнін қайтарады, сондықтан сұрыптау әрекеті әріп пен сан таңбалары деректеріне негізделеді. Қосымша ақпарат алу үшін, Күндерді апта күндері түрінде көрсету бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгішесі бойынша сұрыптау

Егер ұяшықтар ауқымын немесе кесте бағанын ұяшық түсі не қаріп түсі бойынша қолмен не шартты түрде пішімдесеңіз, осы түстер бойынша да сұрыптауыңызға болады. Сондай-ақ, шартты пішім арқылы жасалған белгіше бойынша сұрыптай аласыз.

 1. Ұяшықтар ауқымындағы деректер бағанын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 2. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Сұрыптау & Сүзгі түймешігін нұқып, одан кейін Қолданбалы сұрыптау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

  Сонда бейнебетке Сұрыптау тілқатысу терезесі шығады.

 3. Баған астындағы Сұрыптау жолағынан сұрыптағыңыз келген бағанды таңдаңыз.

 4. Сұрыптау астындағы сұрыптау түрін таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ұяшық түсі бойынша сұрыптау үшін, Ұяшық түсі параметрін таңдаңыз.

  • Қаріп түсі бойынша сұрыптау үшін, Қаріп түсі параметрін таңдаңыз.

  • Белгіше жиыны бойынша сұрыптау үшін, Ұяшық белгішесі параметрін таңдаңыз.

 5. Реті астындағы түймешіктің жанындағы көрсеткіні нұқып, пішім түріне байланысты ұяшық түсін, қаріп түсін немесе ұяшық белгішесін таңдаңыз.

 6. Реті астындағы қалаған сұрыптау әдісін таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ұяшық түсін, қаріп түсін немесе белгішені жоғары немесе солға жылжыту үшін, бағанымен сұрыптауға Үстінен параметрін, ал жолымен сұрыптауға Солдан параметрін таңдаңыз.

  • Ұяшық түсін, қаріп түсін немесе белгішені төмен немесе оңға жылжыту үшін, бағанымен сұрыптауға Астынан параметрін, ал жолымен сұрыптауға Оңнан параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Әдепкіде ұяшық түсімен, қаріп түсімен немесе белгішесімен сұрыптау реті жоқ. Сізге әрбір сұрыптау әрекетіне қалаған ретіңізді анықтауға тиіссіз.

 7. Келесі ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгішесі бойынша сұрыптауды анықтау үшін, Деңгейді қосу түймешігін басып, үштен беске дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

  Содан кейін жолағындағы бірдей бағанды таңдағаныңызды, ал Реті астындағы бірдей таңдау жасағаныңызды тексеріңіз.

  Сұрыптауға қосқыңыз келген әрбір қосымша ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгіше үшін, әрекетті қайталаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өзгертпелі тізім бойынша сұрыптау

Пайдаланушы анықтайтын ретпен сұрыптау үшін, өзгертпелі тізімді пайдалануыңызға болады. Excel бағдарламасы бекітілген, апта күні және жыл айы өзгертпелі тізімдерімен қамтамасыз етеді, сондай-ақ, жеке өзіңіздің өзгертпелі тізіміңізді де жасай аласыз.

 1. Таңдаулы бойынша, өзгертпелі тізімді жасаңыз.

  Өзгертпелі тізім жасау әдісі

  1. Ұяшықтар ауқымында сұрыптағыңыз келген мәндерді қалаған ретіңізбен жоғарыдан төмен қарай енгізіңіз. Мысалы:

  A

  1

  Жоғары

  2

  Орташа

  3

  Төмен

  1. Жаңа ғана енгізілген ауқымды таңдаңыз. Жоғарыдағы мысалда А1:А3 ұяшықтарын таңдауыңыз керек.

  2. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , Excel параметрлері түймешігін, Жиі қолданылатын санатын, одан кейін Excel қызметімен жұмыс істеудің негізгі параметрлері астынан Тізімдерді өзгерту түймешігін басыңыз.

  3. Өзгертпелі тізімдер тілқатысу терезесіндегі Импорттау түймешігін, одан кейін ОК түймешігін екі рет нұқыңыз.

   Ескертулер : 

   1. Мәнге (мәтін, сан және күн не уақытқа) негізделген өзгертпелі тізімді ғана жасауыңызға болады. Сіз пішімге (ұяшық түсі, қаріп түсі және белгішеге) негізделген өзгертпелі тізімді жасай алмайсыз.

   2. Өзгертпелі тізімнің ең көп ұзындығы 255 таңбаны құрайды және бірінші таңбасы саннан басталмауы тиіс.

 2. Ұяшықтар ауқымындағы деректер бағанын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 3. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Сұрыптау & Сүзгі түймешігін нұқып, одан кейін Қолданбалы сұрыптау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

  Сонда бейнебетке Сұрыптау тілқатысу терезесі шығады.

 4. Баған астындағы Сұрыптау немесе Содан кейін жолағында өзгертпелі тізім бойынша сұрыптағыңыз келген бағанды таңдаңыз.

 5. Реті астындағы Өзгертпелі тізім параметрін таңдаңыз.

 6. Өзгертпелі тізімдер тілқатысу терезесінде қалаған тізіміңізді таңдаңыз. Алдыңғы мысалда, Жоғары, Орташа, Төмен түймешігін басисыз.

 7. ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жолдарды сұрыптау

 1. Ұяшықтар ауқымындағы деректер жолын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың кесте бағанында екенін тексеріңіз.

 2. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Сұрыптау & Сүзгі түймешігін нұқып, одан кейін Қолданбалы сұрыптау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

  Сонда бейнебетке Сұрыптау тілқатысу терезесі шығады.

 3. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 4. Сұрыптау параметрлері тілқатысу терезесіндегі Бағдар астынан Солдан оңға қарай сұрыптау түймешігін, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

 5. Баған астындағы Сұрыптау жолағынан сұрыптағыңыз келген жолды таңдаңыз.

 6. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Мәні бойынша    

  1. Сұрыптау астындағы Мәндер параметрін таңдаңыз.

  2. Реті астынан келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Мәтін мәндері үшін А-дан Я-ға дейін немесе Я-дан А-ға дейін параметрін таңдаңыз.

   • Сан мәндері үшін Артуы бойынша немесе Кемуі бойынша параметрін таңдаңыз.

   • Күн немесе уақыт мәндері үшін Ескілерден жаңаларға немесе Жаңалардан ескілерге параметрін таңдаңыз.

    Ұяшық түсі, қаріп түсі немесе ұяшық белгішесі бойынша    

  3. Сұрыптау астындағы Ұяшық түсі, Қаріп түсі немесе Ұяшық белгішесі параметрін таңдаңыз.

  4. Түймешіктің жанындағы көрсеткіні нұқып, ұяшық түсін, қаріп түсін немесе ұяшық белгішесін таңдаңыз.

  5. Реті астындағы Солдан немесе Оңнан параметрін таңдаңыз.

Ескерту :  Жұмыс парағы контурының бөлігі болып саналатын жолдарды сұрыптағаныңызда, Excel бағдарламасы ең жоғарғы деңгейлі (1-деңгей) топтарды сұрыптайды, сонда толық мәліметті жолдар немесе бағандар жасырын болғанның өзінде, бірге қалады.

Беттің жоғарғы жағы

Бірнеше жол немесе баған бойынша сұрыптау

Сізде бір бағандағы немесе жолдағы бір мән бойынша топтағыңыз келген деректер болғанда, бірнеше баған немесе жол бойынша, одан кейін мәндері тең топтың ішіндегі басқа бағанды немесе жолды сұрыптауыңыз мүмкін. Мысалы, «Департамент» және «Қызметкерлер» бағаны болса, алдымен «Департамент» бағаны бойынша (бір департаменттегі барлық қызметкерлерді бірге топтастыру үшін) сұрыптауыңызға, одан кейін атауы бойынша (әрбір департаменттегі атауларды әріп пен сан таңбаларының ретімен қою үшін) сұрыптай аласыз. 64-ке дейінгі баған бойынша сұрыптауыңызға болады.

Ескерту : Жақсы нәтижелер алу үшін, сұрыпталатын ұяшықтар ауқымында баған тақырыптары болуы керек.

 1. Екі не одан да көп деректер бағаны бар ұяшықтар ауқымын таңдаңыз немесе белсенді ұяшықтың ішінен екі не одан көп бағандары бар кестеде екенін тексеріңіз.

 2. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Сұрыптау & Сүзгі түймешігін нұқып, одан кейін Қолданбалы сұрыптау түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

  Сонда бейнебетке Сұрыптау тілқатысу терезесі шығады.

 3. Баған астындағы Сұрыптау жолағынан сұрыптағыңыз келген бірінші бағанды таңдаңыз.

 4. Сұрыптау астындағы сұрыптау түрін таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Мәтіні, саны немесе күні мен уақыты бойынша сұрыптау үшін, Мәндер параметрін таңдаңыз.

  • Пішімі бойынша сұрыптау үшін, Ұяшық түсі, Қаріп түсі немесе Ұяшық белгішесі параметрін таңдаңыз.

 5. Реті астындағы қалаған сұрыптау әдісін таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Мәтін мәндері үшін А-дан Я-ға дейін немесе Я-дан А-ға дейін параметрін таңдаңыз.

  • Сан мәндері үшін Артуы бойынша немесе Кемуі бойынша параметрін таңдаңыз.

  • Күн немесе уақыт мәндері үшін Ескілерден жаңаларға немесе Жаңалардан ескілерге параметрін таңдаңыз.

  • Өзгертпелі тізіміне қарай сұрыптау үшін, Өзгертпелі тізім параметрін таңдаңыз.

 6. Сұрыптауға басқа бағанды қосу үшін, Деңгейді қосу түймешігін басып, үштен беске дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

 7. Сұрыптауға бағанды көшіру үшін, енгізбені таңдап, Деңгейді көшіру түймешігін басыңыз.

 8. Сұрыптаудан бағанды жою үшін, енгізбені таңдап, Деңгейді жою түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Сіз кемінде тізімде бір енгізбе сақтауға тиіссіз.

 9. Бағандардың сұрыпталу ретін өзгерту үшін, енгізбені таңдап, ретті өзгертуге, Жоғары немесе Төмен көрсеткісін нұқыңыз.

  Тізімнің жоғарғы жағындағы енгізбелер тізімнің төменгі жағындағы енгізбелерден бұрын сұрыпталады.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшықтар ауқымындағы бір бағанды басқаларына әсер етпей сұрыптау

Ескерту :  Осы мүмкіндікті пайдаланғанда мұқият болыңыз. Ауқымдағы бір баған бойынша сұрыптау сол бағандағы ұяшықтарды бір жолдағы басқа ұяшықтардан жылжыту сияқты қаламаған нәтижелерді шығаруы мүмкін.

Ескерту : Сіз кестеде келесі іс рәсімін орындай алмайсыз.

 1. Екі не одан көп бағандары бар ұяшықтар ауқымындағы бағанды таңдаңыз.

 2. Сұрыптағыңыз келген бағанды таңдау үшін, баған тақырыбын нұқыңыз.

 3. Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін басып, мүмкін болатын сұрыптау пәрмендерінің бірін орындаңыз:

 4. Сонда бейнебетке Сұрыптауды ескерту тілқатысу терезесі шығады.

 5. Ағымдық таңдалғанмен жалғастыру параметрін таңдаңыз.

 6. Сұрыптау түймешігін басыңыз.

 7. Сұрыптау тілқатысу терезесінен қалаған басқа кез келген сұрыптау параметрлерін таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

Егер нәтижелер қалағаныңыздай болмаса, Болдырмау Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жалпы сұрыптауға қатысты мәселелер туралы қосымша мәлімет

Егер деректеріңізді сұрыптағаныңызда, күтпеген нәтижелерді алсаңыз, келесі әрекетті орындаңыз:

Өрнек беретін мәндердің өзгергенін көру үшін тексеріңіз     Егер сұрыпталған деректерде бір не бірнеше өрнектер болса, жұмыс парағы қайта есептелгенде, сол өрнектер берген мәндер өзгеруі мүмкін. Ондай жағдайда, сұрыптауды қайта қолданғаныңызды немесе қазіргі нәтижелерді алу үшін, қайтадан сұрыптау жүргізгеніңізді тексеріңіз.

Сұрыптаудың алдында жолдар мен бағандарды көрсету     Бағандарды сұрыптағаныңызда жасырын бағандар, ал жолдарды сұрыптағаныңызда жасырын жолдар жылжымайды. Деректерді сұрыптаудың алдында жасырын бағандар мен жолдарды көрсетіп алған жөн.

Тіл параметрін тексеріңіз     Сұрыптау реттері тіл параметрі бойынша өзгереді. Сізде компьютеріңіздегі Басқару тақтасы тақтасында Аймақ параметрлері немесе Тіл және жергілікті стандарттар параметрінде дұрыс тіл параметрінің бар екенін тексеріңіз. Тіл параметрін өзгерту туралы қосымша ақпарат алу үшін, «Windows анықтама жүйесі» бөлімін қараңыз.

Баған тақырыптарын бір жолға ғана енгізіңіз     Егер бірнеше сызық белгілері қажет болса, ұяшықтың ішіндегі мәтінді тасымалдаңыз.

Тақырып жолын қосыңыз немесе өшіріңіз     Деректердің мағынасын жеңіл түсіну үшін, бағанды сұрыптағаныңызда, тақырып атының болғаны өте жақсы. Әдепкіде тақырып мәні сұрыптау әрекетінде қамтылмайды. Кенеттен тақырыпты қосқыңыз немесе өшігіңіздің келуі мүмкін, өйткені тақырыптың мәні сұрыптау әрекетінде немесе онда қамтылмаған. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Ол баған тақырыбы болғандықтан, деректердің бірінші жолын сұрыптаудан шығару үшін, Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін, одан кейін Пайдаланушылық сұрыптау түймешігін басып, Менің деректерімнің тақырыптары бар құсбелгісін қойыңыз.

 • Ол баған тақырыбы болмағандықтан, деректердің бірінші жолын сұрыптауға қосу үшін, Басты қойындысындағы Түзету тобынан Сұрыптау және сүзу түймешігін, одан кейін Пайдаланушылық сұрыптау түймешігін басып, Менің деректерімнің тақырыптары бар құсбелгісін алып тастаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×