Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін орнату

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі дерекқор құрылымын өзгерткенде дерекқор жұмысының бұзылмауын сақтауға көмектеседі. Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндіктері:

 • дерекқор нысанының атауы өзгерген кезде бүлінген басқа нысандарды анықтай алады;

 • осы проблеманы автоматты түрде түзете алады;

 • жасалған түзетулерді тіркей алады.

Әдепкіде, аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі түзетулерді тіркеу үшін емес, проблемаларды анықтау және түзету үшін орнатылады. Аттарды автоматты түрде ауыстыру аздап жүйе өнімділігіне кедергі жасайды, сондықтан, дерекқор құрылымына жоспардан тыс өзгерістер енгізілмейтін болса, оны ажыратуға болады. Сонымен қатар, ол жасаған түзетулерді бақылау үшін, Access бағдарламасы қажет болуы мүмкін. Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін әрбір дерекқорға орнатуға болады.

Ескерту : Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі дерекқор нысандарының атауларын синхрондауға көмектеседі. Жойылған дерекқор нысандарынан туындаған проблема сияқты басқа ықтимал құрылымды өзгерту проблемаларын аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі шеше алмайды.

Ескерту : Осы мақалада түсіндірілген функционалдық «Access бағдарламаларына» қолданылмайды. Access бағдарламаларымен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін <толтырғышқа сілтемені кірістіру> тақырыбын қараңыз

.

Бұл мақалада:

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігін пайдаланудың себебі

Аттарды автоматты түрде ауыстырудың жұмыс істеу жолы

Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін қосу немесе ажырату

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігін пайдаланудың себебі

Құрылымын пайдаланушылар жиі өзгертетін дерекқормен жұмыс істеген кезде басқа дерекқор нысандарының құрылымы өзгертілсе, дерекқор нысандары жұмысын тоқтатуы мүмкін. Нысан атауы өзгеріп, бірақ сол өзгеріс бастапқы нысанға тәуелді нысандарды да сәйкесінше өзгертпеуі осы жағдайдың орын алуына бір себеп болып табылады.

Мысалы, «Тұтынушылар» деп аталатын кесте негізінде сұрау жасалып, ал сол кестенің атауы кейін «Тұтынушы» болып өзгертілсе, жасалған сұрау осы өзгеріске байланысты жұмысын тоқтатады. Бұдан басқа сұрауға қатысты проблемалар болмайды, ал кесте атауы сұраулар құрастырушысында өзгертілсе, сұрау қайта жұмыс істейді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі атау өзгерістерін бақылайды және пішімдер, есептер, кестелер, сұраулар, өрістер немесе мәтін ұялары сияқты басқару элементтері атауларын автоматты түрде түзетеді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру және нысан тәуелділігі туралы ақпарат

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі кестелер, сұраулар, пішіндер және есептер үшін нысан тәуелділігінің атау карталарын жасайды. Бұл карталар Нысан тәуелділігі тапсырмалар аймағын таңдалған кесте немесе пішінге тәуелді нысандар тізімін қарау үшін, сонымен қатар, кесте мен пішін тәуелді нысандарды да қарауға мүмкіндік береді. Нысанның атау картасы сол нысан сақталып, жабылған сайын жаңартылады.

Ескерту : Әдепкіде, Access 97 немесе Access бағдарламасының одан кейінгі нұсқаларын пайдаланып жасалған дерекқорларда, тіпті сол дерекқорларды жаңа дерекқор файл пішіміне түрлендірсеңіз де, атау өзгерісін бақылау мүмкіндігі қосылмайды. Дегенмен, осындай дерекқорларды жаңалау пішінге түрлендірген соң, атау өзгерісін бақылау мүмкіндігін қоса аласыз. Access 2000, Access 2002, Access 2003, Access 2007 немесе Access 2010 нұсқаларын пайдаланып дерекқор жасағанда, атау өзгерісін бақылау мүмкіндігі әдепкі параметр ретінде қосылады.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігін пайдаланбайтын кездер

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігін мына жағдайларда пайдаланбаңыз:

 • Дерекқор құрылымы өзгермегенде.    Дерекқор құрылымы өзгермесе, аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігін ажырату арқылы жүйе өнімділігін жақсарта аласыз.

 • Дерекқор файлының көлемін кішірейту және нысан атауы өзгерістерін қолдан басқару қажет болғанда.    Дерекқор үшін аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі қосылғанда, дерекқор көлемінің артқаны байқалады. Ол аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі қосылғанда жасалатын атау карталарына байланысты артады. Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрі ажыратылса, атау карталары жойылып, дерекқор көлемі азаяды.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрі түзетпейтін нәрселер

Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрі мына нәрселерді түзетпейді:

 • Пішін, есеп немесе басқару элементінің атауларына енгізілген өзгерістер бақыланбайды.

 • Макростардағы және кодтағы кесте, сұрау немесе өріс атаулары түзетілмейді.

Беттің жоғары бөлігі

Аттарды автоматты түрде ауыстырудың жұмыс істеу жолы

Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерінің үш түрі болады: Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау, Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау және Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы. Соңғы екі параметрдің әрқайсысы бастапқы қосылған параметрге тәуелді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі дерекқордың атау өзгерісін бақылау үшін қосылса, Access мына әрекеттерді орындайды:

 1. Дерекқорға ерекше рұқсат алуға әрекет етеді.

 2. Ашық нысандарды іздейді.

 3. Ашық нысандарды сұрайды және жабады.

 4. Атау карталарын кестелерді, сұрауларды, пішіндерді және есептерді ашу, сақтау және жабу арқылы жаңартады.

 5. Дерекқорды монополиялық режим үшін сұралғанға дейін болған бұрынғы кез келген күйіне қайтарады.

Үзілген атау картасы

Атау карталарын жасауға бірнеше минут кетеді. Бұл қадамды болдырмау үшін, ESC пернесін басыңыз. Дегенмен, кейбір нысандардың атау карталары ескіреді және атау карталары жаңартылғанша, сол нысандардың тәуелділігі туралы ақпаратты көре алмайсыз.

Маңызды : Access бағдарламасы атау карталарын жаңарту барысында оны үзген болсаңыз (ESC пернесін басу арқылы), Access бағдарламасы Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрін ажыратпайды. Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрі барлық атау карталары жаңартылмаса да, таңдалған күйінде қалады. Атау карталарын жаңарту процесін қайта іске қосу үшін, мына процедураны пайдаланыңыз:

 1. Таспадағы Файл қойындысын басыңыз. Backstage көрінісі ашылады.

 2. Сол жақтағы Параметрлер түймешігін басыңыз. Access параметрлері диалогтық терезесі ашылады.

 3. Access параметрлері диалогтық терезесінің сол жақ бөлігінде Ағымдағы дерекқор параметрін таңдаңыз.

 4. Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау ұяшығынан белгіні алып тастап, OK түймешігін басыңыз. Access бағдарламасы барлық ашық дерекқор нысандары өзгеріс күшіне енуі үшін жабылуы керектігі туралы ескертеді.

 5. Дерекқорды жабыңыз және қайта ашыңыз.

 6. Access параметрлері диалогтық терезесін қайта ашып, Ағымдағы дерекқор санатының астынан Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау ұяшығына белгі қойыңыз да, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

Сонымен қатар, белгілі бір нысанның атау картасын қолмен жаңарту үшін, нысанды құрастырушы көрінісінде ашып, нысанды сақтаңыз.

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрі ажыратылған кезде не болады

Аттарды автоматты түрде ауыстыру мүмкіндігі атау өзгерісін бақылау әрекетін тоқтату үшін ажыратылса, Access мына әрекеттерді орындайды:

 1. Дерекқорға ерекше рұқсат алуға әрекет етеді.

 2. Ашық нысандарды іздейді.

 3. Ашық нысандарды сұрайды және жабады.

 4. Атау карталарын барлық кестелерден, сұраулардан, пішіндерден және есептерден жояды.

 5. Дерекқорды монополиялық режим үшін сұралғанға дейін болған бұрынғы кез келген күйіне қайтарады.

Access бағдарламасы түзетулерді бақылау немесе атау карталарын жою процестерін аяқтамаса, ол қатені «Аттарды автоматты түрде ауыстырған кезде сақтауда кеткен қателер» кестесіне тіркейді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау параметрін таңдамай тұрып, алдымен Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрін қосу қажет.

Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау параметрі қосылғанда, Access бағдарламасы атау карталарын атау өзгерістерінің басқа дерекқор нысандарына жасаған әсерін анықтау үшін пайдаланады, одан кейін сол басқа нысандарда кездесетін өзгерген атауды түзетеді.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы

Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы параметрін таңдамай тұрып, алдымен Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау және Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау параметрлерін қосыңыз.

Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы параметрі қосылғанда, Access бағдарламасы нысан атаулары өзгерісінен жасалған барлық түзетулерді бақылайды. Әрбір түзету «Аттарды автоматты түрде ауыстыру журналы» кестесіндегі жазба ретінде пайда болады.

Беттің жоғары бөлігі

Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін қосу немесе ажырату

Аттарды автоматты түрде ауыстырудың үш параметрін де Access параметрлері диалогтық терезесінде қосуға болады. Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін тек ағымдағы дерекқорда ғана қоса аласыз.

 1. Таспадағы Файл қойындысын басыңыз. Backstage көрінісі ашылады.

 2. Сол жақтағы Параметрлер түймешігін басыңыз. Access параметрлері диалогтық терезесі ашылады.

 3. Access параметрлері диалогтық терезесінің сол жақ бөлігінде Ағымдағы дерекқор параметрін таңдаңыз.

 4. Аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлері астынан қажет параметрлерге белгі қойыңыз, ал қажет емес белгілерді алып тастаңыз:

  • Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау    Осы параметр таңдалған кезде, Access бағдарламасы дерекқордағы нысан атауы өзгерістерін бақылайды. Бақылау ақпараты атау карталарында сақталады. Осы параметр бірінші рет қосылған кезде, Access бағдарламасы әрбір бұрыннан бар дерекқор үлгісі үшін карта жасайды. Осы параметр қосылып тұрса, атау картасы жаңартылып отырады. Атау карталары атауды өзгерту салдарынан болған қателерді түзетеді және нысан тәуелділігі туралы ақпаратты жасайды.

   Басқа аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрлерін таңдамас бұрын осы параметрді қосу керек.

   Ескерту : Осы параметр іске қосылғанда атау өзгерістері автоматты түрде түзетілмейді. Бұл параметр іске қосылғанда тек болашақта жасалатын түзетулер үшін пайдаланылатын карталарды жасайды.

  • Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау    Осы параметр таңдалған кезде, Access бағдарламасы кездескен атау өзгерістерін автоматты түрде түзетеді. Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрі таңдалған болса ғана, осы параметрді таңдауға болады. Аттарды автоматты түрде ауыстыруды орындау үшін Access бағдарламасы Аттарды автоматты түрде ауыстыруды бақылау параметрі қосылған кезде жасалған атау карталарын пайдаланады.

   Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы параметрін таңдамас бұрын осы параметрді қосу қажет.

  • Аттарды автоматты түрде ауыстыру өзгерістерінің журналы    Access бағдарламасы аттарды автоматты түрде ауыстыру параметрі жасаған түзетулер журналын сақтайды. Әрбір түзету «Аттарды автоматты түрде ауыстыру журналы» кестесіндегі жазба ретінде пайда болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×