Автоматты пішімдеуді болдырмау немесе ажырату

Автоматты пішімдеуді болдырмау немесе ажырату

Автопішім мүмкіндігін пайдалану арқылы мәтінге тақырыптар, байрақшалары немесе реттік нөмірлері бар тақырыптар, жиектер, сандар, таңбалар немесе мәтін бөлшектері сияқты пішімдеуді жылдам қолдана аласыз.

Төмендегілер автоматты пішімдеу параметрлерімен жұмыс істеген кезде ескерілуі керек:

 • Енгізу кезіндегі автопішімдеу параметрлері – бағдарламаның барлық файлдарына қолданылатын ғаламдық параметрлер.

 • Енгізу кезіндегі автопішімдеу параметрлерін мына Microsoft Office 2010 бағдарламаларында бұрын жазылған мәтіндерге қолдану мүмкін емес: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher және Visio.

 • Бір бағдарлама үшін барлық автопішімдеу мүмкіндігін ажырату үшін, бағдарламаның әрбір Енгізу кезіндегі автопішімдеу құсбелгісін алуыңыз керек.

Microsoft Office 2010 бағдарламасының қайсысы қолданылуда?

Word

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеу параметрлерін қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Енгізу кезінде қолдану

Енгізу кезінде автоматты түрде

Outlook

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеу параметрлерін қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Енгізу кезінде қолдану

Енгізу кезінде автоматты түрде

электрондық кестелерін

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Жұмыс кезінде қолдану

Жұмыс ретінде автоматты түрде

көрсетілімдерін

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Енгізу кезінде қолдану

Publisher бағдарламасы

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Енгізу кезінде қолдану

Visio

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Word

Құжатқа мәтін жазған соң немесе енгізген соң, оны автоматты түрде пішімдей аласыз. Екі жағдайда да Word бағдарламасы жасайтын өзгерістерді бақылауға болады. Сонымен қатар, автопішімдеу мүмкіндігін ажырата аласыз.

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Word бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады)

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда Word осы өзгерісті жасауды тоқтатады

 • Word бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеу параметрлерін қосу немесе ажырату

Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысындағы параметрлерді орнатқанда, Word бағдарламасы құжатқа мәтін жазу барысында мәтінді автопішімдей алады. Мысалы, артында нүктесі немесе сызықшасы, бос орны немесе қадамды бос орны, мәтіні бар сан жазсаңыз, Word бағдарламасы мәтінді нөмірленген тізім етеді.

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін таңдаңыз.

 4. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 5. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 6. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

 • «Жұптық тырнақшалары бар» бар «Тік тырнақшалар»    Тік тырнақшаларды ( ' ) және жұптық тырнақшаларды ( " " ) ирек, ашу немесе жабу тырнақшаларымен ( ) және ирек дәйекшелермен ( ) ауыстырыңыз.

 • Бөлшек таңбалары (½) бар бөлшектер (1/2)    Енгізілген бөлшектерді (1/2) бір таңбалы бөлшекпен (½) алмастырыңыз.

  Ескерту :  Бұл параметр тек мына енгізілген бөлшектерді ғана алмастырады: 1/4, 1/2 және 3/4.

 • *Қалың* және _көлбеу_ нақты пішімдеуі    Жұлдызшалармен (*) қоршалған кез келген мәтінге қалың қаріп қолданады; астыңғы сызықпен (_) қоршалған кез келген мәтінге көлбеу қаріп қолданады. Мысалы, *компьютер* компьютер болады және _компьютер_ компьютер болады.

 • Еренсілтемелері бар Интернет және желі жолдары    Енгізілген Интернет мекенжайларын, желі жолдарын және электрондық пошта мекенжайларын еренсілтемелермен алмастырады.

 • Жолүсті көрсеткіші бар реттік сандар (1-ші)    Жолүсті көрсеткіші бар ( жол үстілік таңба ретінде жазылған 1ші ) тіркесімдегі элементтің қатысты орнын көрсететін реттік сандарды (мысалы, 1-ші, 2-ші немесе 3-ші) алмастырады.

 • Ұзын тиресі бар (—) сызықшықтар (--)    Қос сызықшықты (--) ұзын тиремен (—) алмастырады; алдында және артында бос орны бар жалғыз сызықшықты ( - ) қысқа тиремен (–) алмастырады.

Енгізу кезінде қолдану

 • Автоматты таңбалаушы тізімдер    Кейін аралық немесе қадамды шегініс келетін мәтін жолы *, -, немесе > таңбасымен басталғанда таңбалаушы тізім жасайды.

  Ескерту :  Таңбалаушы тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Жиек жолдары    Мына ~, #, *, -, _, немесе = таңбаларының үш тізбекті даналарын жаңа жолға терген кезде сызық сызады, одан кейін ENTER пернесін басыңыз. Мысалы, жаңа жолға ~~~ таңбасын теріп, одан кейін ENTER пернесін басқан кезде бетке ирек сызықты сызады.

 • Бекітілген тақырып мәнерлері    ENTER пернесін екі рет басқаннан кейін тыныс белгілерімен аяқталмайтын бес немесе азырақ сөздерден құралатын ежелерге тақырып мәнерлерін қолданады. 1-тақырыпқа жаңа сызықты енгізіңіз; 2-тақырыпқа жаңа жолдың алдына бір қадамды шегініс қойыңыз; 3-тақырыпқа жаңа жолдың алдына екі қадамды шегініс қойыңыз.

  Ескерту :  Тақырып мәнерлерін автоматты түрде қолдану үшін, алдыңғы ежеден кейін ENTER пернесін екі рет басуыңыз тиіс.

 • Автоматты нөмірленген тізімдер    Нүкте немесе қадамды шегініс алдында келетін мәтін жолы 1 санымен басталған кезде нөмірленген тізім жасайды.

  Ескерту :  Нөмірленген тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Кестелер    Мәтін жолының басында қосу белгісі (+) мен сызықшық (-) тізбегін кірістіргенде бір жолды кесте жасайды, одан кейін ENTER пернесін басыңыз. Тізбекті қосу белгісімен бастауыңыз және аяқтауыңыз тиіс. Мысалы, +---+---+------+ белгілері үш бағаны бар бір жолды кестені жасайды. Баған ені қосу белгілері арасына енгізілген сызықшықтар санына тең болады. Жолдарды кестенің кез келген орнына қосу үшін меңзерді жаңа жолды кірістіргіңіз келетін жол аяғына орналастырып, ENTER пернесін басыңыз.

Енгізу кезінде автоматты түрде

 • Тізім элементінің бас жағын оның алдындағы нәрсе сияқты пішімдеу    Алдыңғы тізім элементінің кіріспе мәтіні сияқты тізім элементінің кіріспе мәтінін пішімдейді. Кіріспе пішімдеу тізім элементінің бірінші тыныс белгісіне, әдетте нүкте, қос нүкте, сызықшық, сызықша, сұрақ белгісі, леп белгісі немесе ұқсас таңбаға дейін қайталанады.

  Ескерту :  Келесі тізім элементінде тек барлық кіріспе мәтінге қолданылатын пішімдеу қайталанады. Кіріспе мәтін бөліміне қолданылатын пішімдеу кейінгі тізім элементтерінің кіріспе мәтінінде қайталанбайды.

 • Қойындылары мен шегінісі бар сол жақ және бірінші жол шегінісін орнату    Меңзерді бірінші жолдың алдына орналастырып, одан кейін TAB пернесін басып, еженің бірінші жолын шегіндіріңіз. Меңзерді еженің кез келген жолы алдына орналастырып (бірінші жолдан басқа), одан кейін TAB пернесін басып, ежені толығымен шегіндіріңіз. Шегіндіруді жою үшін меңзерді еженің бірінші жолына орналастырыңыз, одан кейін BACKSPACE пернесін басыңыз.

 • Пішімдеу негізінде мәнерлерді анықтау    Мәтін мәнері мен бекітілген мәнер бірдей болса, мәтінді қолдап пішімдеу барысында бекітілген мәнерді қолданады.

Беттің жоғарғы жағы

Outlook

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Word бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады)

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда Outlook осы өзгерісті жасауды тоқтатады

 • Outlook бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеу параметрлерін қосу немесе ажырату

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Пошта түймешігін басыңыз.

 4. Хабарлар жазуқұралдар тақтасындағы Өңдегіш параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 6. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 7. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

 • «Жұптық тырнақшалары бар» бар «Тік тырнақшалар».    Тік тырнақшаларды ( ' ) және жұптық тырнақшаларды ( " " ) ирек, ашу немесе жабу тырнақшаларымен ( ) және ирек дәйекшелермен ( ) ауыстырыңыз.

 • Бөлшек таңбалары (½) бар бөлшектер (1/2)    Енгізілген бөлшектерді (1/2) бір таңбалы бөлшекпен (½) алмастырыңыз.

  Ескерту :  Бұл параметр тек мына енгізілген бөлшектерді ғана алмастырады: 1/4, 1/2 және 3/4.

 • *Қалың* және _көлбеу_ нақты пішімдеуі.    Жұлдызшалармен (*) қоршалған кез келген мәтінге қалың қаріп қолданады; астыңғы сызықпен (_) қоршалған кез келген мәтінге көлбеу қаріп қолданады. Мысалы, *компьютер* компьютер болады және _компьютер_ компьютер болады.

 • Еренсілтемелері бар Интернет және желі жолдары.    Енгізілген Интернет мекенжайларын, желі жолдарын және электрондық пошта мекенжайларын еренсілтемелермен алмастырады.

 • Жолүсті көрсеткіші бар реттік сандар (1-ші).    Жолүсті көрсеткіші бар ( жол үстілік таңба ретінде жазылған 1ші ) тіркесімдегі элементтің қатысты орнын көрсететін реттік сандарды (мысалы, 1-ші, 2-ші немесе 3-ші) алмастырады.

 • Ұзын тиресі бар (—) сызықшықтар (--).    Қос сызықшықты (--) ұзын тиремен (—) алмастырады; алдында және артында бос орны бар жалғыз сызықшықты ( - ) қысқа тиремен (–) алмастырады.

Енгізу кезінде қолдану

 • Автоматты таңбалаушы тізімдер.    Кейін аралық немесе қадамды шегініс келетін мәтін жолы *, -, немесе > таңбасымен басталғанда таңбалаушы тізім жасайды.

  Ескерту :  Таңбалаушы тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Жиек жолдары.    Мына ~, #, *, -, _, немесе = таңбаларының үш тізбекті даналарын жаңа жолға терген кезде сызық сызады, одан кейін ENTER пернесін басыңыз. Мысалы, жаңа жолға ~~~ таңбасын теріп, одан кейін ENTER пернесін басқан кезде бетке ирек сызықты сызады.

 • Бекітілген тақырып мәнерлері.    ENTER пернесін екі рет басқаннан кейін тыныс белгілерімен аяқталмайтын бес немесе азырақ сөздерден құралатын ежелерге тақырып мәнерлерін қолданады. 1-тақырыпқа жаңа сызықты енгізіңіз; 2-тақырыпқа жаңа жолдың алдына бір қадамды шегініс қойыңыз; 3-тақырыпқа жаңа жолдың алдына екі қадамды шегініс қойыңыз.

  Ескерту :  Тақырып мәнерлерін автоматты түрде қолдану үшін, алдыңғы ежеден кейін ENTER пернесін екі рет басуыңыз тиіс.

 • Автоматты нөмірленген тізімдер.    Нүкте немесе қадамды шегініс алдында келетін мәтін жолы 1 санымен басталған кезде нөмірленген тізім жасайды.

  Ескерту :  Нөмірленген тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Кестелер.    Мәтін жолының басында қосу белгісі (+) мен сызықшық (-) тізбегін кірістіргенде бір жолды кесте жасайды, одан кейін ENTER пернесін басыңыз. Тізбекті қосу белгісімен бастауыңыз және аяқтауыңыз тиіс. Мысалы, +---+---+------+ белгілері үш бағаны бар бір жолды кестені жасайды. Баған ені қосу белгілері арасына енгізілген сызықшықтар санына тең болады. Жолдарды кестенің кез келген орнына қосу үшін меңзерді жаңа жолды кірістіргіңіз келетін жол аяғына орналастырып, ENTER пернесін басыңыз.

Енгізу кезінде автоматты түрде

 • Тізім элементінің бас жағын оның алдындағы нәрсе сияқты пішімдеу.    Алдыңғы тізім элементінің кіріспе мәтіні сияқты тізім элементінің кіріспе мәтінін пішімдейді. Кіріспе пішімдеу тізім элементінің бірінші тыныс белгісіне, әдетте нүкте, қос нүкте, сызықшық, сызықша, сұрақ белгісі, леп белгісі немесе ұқсас таңбаға дейін қайталанады.

  Ескерту :  Келесі тізім элементінде тек барлық кіріспе мәтінге қолданылатын пішімдеу қайталанады. Кіріспе мәтін бөліміне қолданылатын пішімдеу кейінгі тізім элементтерінің кіріспе мәтінінде қайталанбайды.

 • Қойындылары мен шегінісі бар сол жақ және бірінші жол шегінісін орнату.    Меңзерді бірінші жолдың алдына орналастырып, одан кейін TAB пернесін басып, еженің бірінші жолын шегіндіріңіз. Меңзерді еженің кез келген жолы алдына орналастырып (бірінші жолдан басқа), одан кейін TAB пернесін басып, ежені толығымен шегіндіріңіз. Шегіндіруді жою үшін меңзерді еженің бірінші жолына орналастырыңыз, одан кейін BACKSPACE пернесін басыңыз.

 • Пішімдеу негізінде мәнерлерді анықтау.    Мәтін мәнері мен бекітілген мәнер бірдей болса, мәтінді қолдап пішімдеу барысында бекітілген мәнерді қолданады.

Беттің жоғарғы жағы

электрондық кестелерін

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Excel бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады).

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда Excel осы өзгерісті жасауды тоқтатады.

 • Excel бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысындағы параметрлерді орнатқанда, Excel бағдарламасы жұмыс парағына мәтін жазу барысында мәтінді автопішімдей алады.

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін таңдаңыз.

 4. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 5. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 6. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

Еренсілтемелері бар Интернет және желі жолдары.    Енгізілген Интернет мекенжайларын, желі жолдарын және электрондық пошта мекенжайларын еренсілтемелермен алмастырады.

Жұмыс кезінде қолдану

Кестеге жаңа жолдар мен бағандар қосу.    Көршілес жолға немесе бағанға деректерді енгізген кезде ағымдық кестеге жаңа жолды немесе бағанды қосады. Мысалы, A мен B бағандарында екі бағанды кестеңіз болса және C бағанындағы көршілес ұяшыққа деректерді енгізсеңіз, C бағаны ағымдық кесте бөлігі ретінде автоматты түрде пішімделеді.

Жұмыс ретінде автоматты түрде

Есептелген бағандар жасау үшін кестелерді формулалармен толтыру.    Бағандағы барлық кесте ұяшықтарына жалғыз формула қолданады. Формула бағандағы барлық ұяшықтарға кеңею үшін автоматты түрде реттеледі.

Беттің жоғарғы жағы

көрсетілімдерін

Автоматты пішімдеуді болдырмау

PowerPoint бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады).

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда PowerPoint осы өзгерісті жасауды тоқтатады.

 • PowerPoint бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін таңдаңыз.

 4. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 5. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 6. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

 • «Жұптық тырнақшалары бар» бар «Тік тырнақшалар».    Тік тырнақшаларды ( ' ) және жұптық тырнақшаларды ( " " ) ирек, ашу немесе жабу тырнақшаларымен ( ) және ирек дәйекшелермен ( ) ауыстырыңыз.

 • Бөлшек таңбалары (½) бар бөлшектер (1/2).    Енгізілген бөлшектерді (1/2) бір таңбалы бөлшекпен (½) алмастырыңыз.

  Ескерту :  Бұл параметр тек мына енгізілген бөлшектерді ғана алмастырады: 1/4, 1/2 және 3/4.

 • Жолүсті көрсеткіші бар реттік сандар (1-ші).    Жолүсті көрсеткіші бар ( жол үстілік таңба ретінде жазылған 1ші ) тіркесімдегі элементтің қатысты орнын көрсететін реттік сандарды (мысалы, 1-ші, 2-ші немесе 3-ші) алмастырады.

 • Ұзын тиресі бар (—) сызықшықтар (--).    Қос сызықшықты (--) ұзын тиремен (—) алмастырады; алдында және артында бос орны бар жалғыз сызықшықты ( - ) қысқа тиремен (–) алмастырады.

 • Күлімсіреген беттер :-) және ==> көрсеткілерін арнайы нышандармен Енгізілген күлімсіреген беттерді және көрсеткілерді ұқсас таңба нышандарымен ауыстырады.

 • Еренсілтемелері бар Интернет және желі жолдары.    Енгізілген Интернет мекенжайларын, желі жолдарын және электрондық пошта мекенжайларын еренсілтемелермен алмастырады.

Енгізу кезінде қолдану

 • Автоматты таңбалаушы тізімдер.    Кейін аралық немесе қадамды шегініс келетін мәтін жолы *, -, немесе > таңбасымен басталғанда таңбалаушы тізім жасайды.

  Ескерту :  Таңбалаушы тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Толтырғышпен мәтін тақырыбын автоіріктегіш Мәтінді белгілі бір мәтін тақырыбы толтырғышына қиыстыру үшін мәтін тақырыбының қаріп өлшемін кішірейтеді.

  Ескерту : Мәтін тақырыбы қаріптің бекітілген қаріп өлшемдері негізінде тек бір қаріп өлшемін ұлғайту бойынша автоматты түрде кішірейеді, мысалы 44-тен 40-қа. Егер қаріп өлшемін әрі қарай кішірейткіңіз келсе, мәтін тақырыбын бөлектеңіз және «Қаріп өлшемі» тізімінен кішірек бекітілген қаріп өлшемін таңдаңыз немесе Қаріп өлшемі тізіміне қажетті қаріп өлшемін теріңіз.

 • Толтырғышпен негізгі мәтінді автоіріктегіш Мәтінді белгілі бір негізгі мәтін толтырғышына қиыстыру үшін негізгі мәтіннің қаріп өлшемін кішірейтеді.

Беттің жоғарғы жағы

Publisher бағдарламасы

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Publisher бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады).

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда Publisher осы өзгерісті жасауды тоқтатады.

 • Publisher бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

 1. Publisher бағдарламасында файл ашыңыз немесе жаңа файл жасаңыз.

 2. Файл қойындысын нұқыңыз.

 3. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 4. Емлені тексеру пәрменін таңдаңыз.

 5. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 6. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 7. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

 • «Жұптық тырнақшалары бар» бар «Тік тырнақшалар».    Тік тырнақшаларды ( ' ) және жұптық тырнақшаларды ( " " ) ирек, ашу немесе жабу тырнақшаларымен ( ) және ирек дәйекшелермен ( ) ауыстырыңыз.

 • Ұзын тиресі бар (—) сызықшықтар (--).    Қос сызықшықты (--) ұзын тиремен (—) алмастырады; алдында және артында бос орны бар жалғыз сызықшықты ( - ) қысқа тиремен (–) алмастырады.

Енгізу кезінде қолдану

 • Автоматты таңбалаушы тізімдер.    Кейін аралық немесе қадамды шегініс келетін мәтін жолы *, -, немесе > таңбасымен басталғанда таңбалаушы тізім жасайды.

  Ескерту :  Таңбалаушы тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

 • Автоматты нөмірленген тізімдер.    Нүкте немесе қадамды шегініс алдында келетін мәтін жолы 1 санымен басталған кезде нөмірленген тізім жасайды.

  Ескерту :  Нөмірленген тізімді аяқтау үшін ENTER пернесін екі рет басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Visio

Автоматты пішімдеуді болдырмау

Visio бағдарламасы автопішімдеуді қолданғанда, пайда болатын Автотүзету параметрлері түймешігін Түймешік суреті баса аласыз:

 • Пішімдеуді тек осы дана үшін болдырмау (ал оны тек болдырмауды таңдағаннан кейін ғана қайтаруға болады).

 • Тоқтату параметрін таңдау арқылы арнайы автопішімдеу параметрлерін жалпылай өзгертіңіз, сонда Visio осы өзгерісті жасауды тоқтатады.

 • Visio бағдарламасы параметрлерін Автопішімдеу параметрлерін басқару түймешігін басу арқылы өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Автоматты пішімдеуді қосу немесе ажырату

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Анықтама мәзірінің астындағы Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Емлені тексеру пәрменін таңдаңыз.

 4. Автоауыстырғыш параметрлері астында Автоауыстырғыш параметрлері тармағын нұқыңыз.

 5. Енгізу кезіндегі автопішімдеу қойындысын нұқыңыз.

 6. Қосқыңыз немесе ажыратқыңыз келетін параметрлердің жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Параметрлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Параметрлердің әрқайсысы нені білдіреді?

Енгізу кезіндегі ауыстыру

 • «Жұптық тырнақшалары бар» бар «Тік тырнақшалар».    Тік тырнақшаларды ( ' ) және жұптық тырнақшаларды ( " " ) ирек, ашу немесе жабу тырнақшаларымен ( ) және ирек дәйекшелермен ( ) ауыстырыңыз.

 • Бөлшек таңбалары (½) бар бөлшектер (1/2).    Енгізілген бөлшектерді (1/2) бір таңбалы бөлшекпен (½) алмастырыңыз.

  Ескерту :  Бұл параметр тек мына енгізілген бөлшектерді ғана алмастырады: 1/4, 1/2 және 3/4.

 • Жолүсті көрсеткіші бар реттік сандар (1-ші).    Жолүсті көрсеткіші бар ( жол үстілік таңба ретінде жазылған 1ші ) тіркесімдегі элементтің қатысты орнын көрсететін реттік сандарды (мысалы, 1-ші, 2-ші немесе 3-ші) алмастырады.

 • Ұзын тиресі бар (—) сызықшықтар (--).    Қос сызықшықты (--) ұзын тиремен (—) алмастырады; алдында және артында бос орны бар жалғыз сызықшықты ( - ) қысқа тиремен (–) алмастырады.

 • Күлімсіреген беттер :-) және ==> көрсеткілерін арнайы нышандармен Енгізілген күлімсіреген беттерді және көрсеткілерді ұқсас таңба нышандарымен ауыстырады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×