Істес кісілерді реттеуші жазба түрлеріне жалпы шолу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасындағы мәліметтерді ұйымдастыру орталығы «Тіркелгі» және «Істес кісі» жазбалары болып табылады, себебі олар бизнеспен айналысатын адамдар туралы контакт мәліметтерін сақтайды. Басқа жазба түрлерінің көбісін оларға байланыстыру керек.

Бұл мақалада Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші жазба түрлері және басқа жазба түрлеріне байланыстыруға болатын немесе байланыстыру керек жазбалар көрсетіледі.

Жазбаларды байланыстыру әдісі туралы ақпаратты сол жазба түрі туралы мақаладан қараңыз.

Осы мақалада

Жазба түрлері

Жазбаларды бірге байланыстыру себебі

Жазба түрлері

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасының құрамында мына жазба түрлері бар:

 • Тіркелгі     Тіркелгі — жұмыс жасап жатқан бизнесіңіз немесе ұйымыңыз. Егер медициналық немесе тіс емдеу секілді қызметтерді Тіркелгі арқылы көрсетіп отырсаңыз, Тіркелгі, сондай-ақ, тұтынушы ретінде де болуы мүмкін.

  «Тіркелгі» жазбалары туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде тіркелгілер туралы мәліметтерді сақтау бөлімінен қараңыз.

 • Істес кісі     Бизнес-контакт - бизнеспен айналысатын ұйымдағы адам. Істес кісіні тіркелгіге байланыстыруға болады, бірақ байланыстыру қажет емес.

  Істес кісілер туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде істес кісілерді пайдалану бөлімінен қараңыз.

 • Ықтимал тұтынушы      басшылық - бизнесіңіз ұсынатын өнімдерді немесе қызметтерді сатып алуға қызығуы ықтимал адам. Әдетте, ықтимал тұтынушылар сату ұжымына өзінің төлейтін тұтынушыға айналу мүмкіндігі туралы ой беру үшін көрсетіледі.

  Ықтимал тұтынушы «Істес кісі» жазбасының түрі болып табылады, себебі «Ықтимал тұтынушы» пішіні теңшеу арқылы «Істес кісі» пішініне негізделген. Жеке жазба түрлерін жасау туралы ақпаратты Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу бөлімінен қараңыз.

  Ықтимал тұтынушылар туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде ықтимал тұтынушыларды басқару бөлімінен қараңыз.

 • Мүмкіндік     Мүмкіндік — тіркелгіге немесе істес кісіге өнімдерді немесе қызметтерді ықтимал сатудың жазбасы. Әрбір мүмкіндікте тұтынушылар қызығатын өнімдер немесе қызметтер көрсетіледі. Мүмкіндік жазбаларын «Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне байланыстыру керек.

  Сату мүмкіндіктері туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде ықтимал сату мүмкіндіктерін бақылау бөлімінен қараңыз.

 • Маркетинг әрекеті     Қоңыраулар тізімі немесе мақсатты электрондық пошта сияқты маркетингілікәрекет нарық үлесін көбейту, жаңа өнімді таныстыру немесе тұтынушыларды сақтап қалу сияқты іскерлік нәтижеге қол жеткізу үшін байланыс әрекеттерін жоспарлауға және бақылауға мүмкіндік береді. Маркетингілік әрекеттер жеке тұрады, бірақ жазбаларды және маркетингілік әрекеттен түскен табысты бақылау үшін жазба түрлеріне байланыстыруға болады.

  Маркетингілік әрекет жазбалары туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде өнімдерді және қызметтерді сату бөлімінен қараңыз.

 • Іскерлік жоба     Бизнес жобасы сату мәжілісін өткізу немесе тұтынушы үшін жайластыру жобасын орындау сияқты бір істі білдіреді. Іскерлік жоба әдетте мақсатқа жетуге көмектесетін тапсырмалар қатарынан құралады.

  Іскерлік жобаларды «Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне байланыстыру керек.

  Іскерлік жобалар туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде іскерлік жобаларды ұйымдастыру бөлімінен қараңыз.

 • Жоба тапсырмасы     Жоба тапсырмасы - іскерлік жобаның бөлігі болып табылатын жұмыс элементі.

  «Жоба тапсырмасы» жазбалары туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде жоба тапсырмаларын пайдалану бөлімінен қараңыз.

 • Байланыс жұрналы элементтері.     Электрондық пошта хабары, файл немесе телефон жұрналы сияқты байланыс жұрналының элементі жеке тіркелгімен немесе істес кісімен байланыс әрекетті бақылауға мүмкіндік береді.

  Байланыс жұрналының элементтерін тіркелгіге немесе істес кісіге байланыстыру керек.

  Байланыс жұрналының элементтері туралы қосымша ақпаратты Істес кісілерді реттеушіде тұтынушылармен байланыстарды бақылау бөлімінен қараңыз.

Ескерту : «Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түрі негізінде жеке жазба түрлерін жасауға болады. Жазбаларды теңшеу туралы ақпаратты Жазба түрлерін және тізімдерді жасау және теңшеу бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жазбаларды бірге байланыстыру себебі

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші жазбалары арасындағы қатынасты жасау және қатысты мәліметтерге оңай кіру үшін оларды бірге байланыстырыңыз.

Маркетингілік әрекеттер мен жоба тапсырмаларынан басқа жазба түрлерінің көбісін тіркелгіге немесе істес кісіге байланыстыру керек. Бұл жазбаны сақтамас бұрын байланыстырылатын тіркелгіні немесе істес кісіні таңдау керектігін білдіреді.

«Тіркелгі» және «Істес кісі» жазбаларының байланыс жұрналында оларға байланыстырылған барлық басқа жазбалардың байланыс жұрналы көрсетіледі.

Төмендегі кесте әр жазба түріне қосылатын элементтерді көрсетеді.

Жазба түрі

Байланыстырылатын жазбалар мен элементтер

Тіркелгі     

(жеке тұра алады)

 • Бірнеше істес кісі

 • Байланыс жұрналы элементтері

  • Мүмкіндік

  • Электрондық пошта хабарламасы

  • Іскерлік жазба

  • Телефон жұрналы

  • Іскерлік жоба

  • Тапсырма

  • Файл

   Ескерту : Жоба тапсырмалары «Тіркелгі» жазбасының байланыс жұрналына қосылады, бірақ оларды «Тіркелгі» жазбасына тікелей байланыстыруға болмайды. Жоба тапсырмалары көрсетіледі, себебі «Тіркелгі» жазбасы байланған іскерлік жобалардың жоба тапсырмаларын иеленеді.

Істес кісі немесе Ықтимал тұтынушы    

(жеке тұра алады)

 • (Тектік) жазба. Тіркелгіге байланыстыру міндетті емес.

 • Байланыс жұрналы элементтері

  • Мүмкіндік

  • Электрондық пошта хабарламасы

  • Іскерлік жазба

  • Телефон жұрналы

  • Іскерлік жоба

  • Файл

  • Outlook тапсырмасы

  • Кездесу

   Ескерту : Жоба тапсырмалары «Істес кісі» жазбасының байланыс жұрналына қосылады, бірақ оларды «Істес кісі» жазбасына тікелей байланыстыруға болмайды. Жоба тапсырмалары көрсетіледі, себебі «Істес кісі» жазбасы байланған іскерлік жобалардың жоба тапсырмаларын иеленеді.

Мүмкіндік    

(«Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне байланыстыру керек)

 • (Тектік) Тіркелгі немесе Істес кісі жазба түрі

 • Байланыс жұрналы элементтері

  • Электрондық пошта хабарламасы

  • Іскерлік жазба

  • Телефон жұрналы

  • Файл

  • Outlook тапсырмасы

  • Кездесу

Іскерлік жоба    

(«Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне байланыстыру керек)

 • (Тектік) Тіркелгі немесе Істес кісі жазба түрі

 • Communication History элементтері

  • Іскерлік жазба

  • Телефон жұрналы

  • Файл

  • Outlook тапсырмасы

  • Кездесу

Жоба тапсырмасы    

(іскерлік жобаға байланыстыру керек)

 • (Тектік) Іскерлік жоба

Маркетинг әрекеті    

(жеке тұру)

 • Маркетинг науқанымен салыстырылуы мүмкін.

 • «Тіркелгі» және «Істес кісі» жазбаларындағы Іске қосылған өрісіндегі маркетингілік әрекет атауын таңдап бақылау үшін «Тіркелгі», «Істес кісі», «Ықтимал тұтынушы», «Мүмкіндік» жазбаларымен байланыстыруға болады.

Байланыс жұрналы элементтері    

(«Тіркелгі» немесе «Істес кісі» жазба түріне байланыстыру керек)

 • Мүмкіндік

 • Электрондық пошта хабары

 • Іскерлік жазба

 • Телефон жұрналы

 • Іскерлік жоба

 • Тапсырма

 • Файл

 • (Тектік) жазба немесе «Істес кісі» жазба түрі

 • Мүмкіндік

 • Іскерлік жоба

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×