Істес кісілерді реттеуші есептері туралы

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасында Тіркелгі, Бизнес-контакт, басшылық, Мүмкіндік, әрекет, Бизнес жобасыжәне Маркетинг науқаныжағдайын көру үшін 50-ден астам есептің бірін пайдалануыңызға болады. Деректерді сұрыптауға және сүзуге, іскери әрекетті ұйымдастыру мен қадағалауға және бизнесіңіздің мақсаттарын анықтауға көмектесу үшін, есептер жасауыңызға болады. If Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушіis integrated with an есепке алу жүйесі, you can also run financial reports.

Не істегіңіз келеді?

Істес кісілерді реттеушінің есебін іске қосу

Істес кісілерді реттеушінің есебін теңшеу

Істес кісілерді реттеушінің есебін әрі қарай сараптауға Microsoft Office Excel немесе басқа бағдарламаларға экспорттау

Істес кісілерді реттеушінің есебін электрондық пошта хабарламасындағы Excel файл тіркемесі түрінде жіберу

Істес кісілерді реттеушінің есебінен маркетингілік науқанды іске қосу

Істес кісілерді реттеуші есебін сақтау, жаңарту немесе басып шығару

Істес кісілерді реттеушінің есебін іске қосу

Есепті іске қосу үшін Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Есептерпәрменін, есептер тобын көрсетіп, одан кейін есеп түрін немесе Сақталған есепті ашупәрменін таңдаңыз.

Ескерту : Егер есепке қосылған пайдаланушы анықтайтын өрісағымдағы дерекқордан жойылған болса, сақталған есепте теңшелген мәлімет көрсетілмейді, себебі есептер әрбір ашылған уақытта қайта іске қосылып отырады. Excel бағдарламасына экспортталған есептер өзгеріске ұшырамайды, себебі олар басқа бір бағдарламада сақталады.

Есепті өзгерту бойынша көмек алу үшін Есептер құралдар үстеліАнықтама Анықтама белгішесі түймешігін басыңыз.

Кеңес : Егер жазба 90 немесе одан да көп күнге дейін жаңартылмаса, тіркелгілер не істес кісілер еленбеген тіркелгілер немесе еленбеген істес кісілер есептеріне қамтылады.

Беттің жоғарғы жағы

Істес кісілерді реттеушінің есебін теңшеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасындағы есептерді бірнеше жолмен баптауыңызға болады.

 • Есеп іске қосылғанға дейін пішімдерге пайдаланушының өрістерін қосып, белгілі өрістерге арналған тізімдегі қатынаулы мәндерге өңдеулер жасай аласыз. Тізімдер де ашылмалы тізімдерге сілтеме жасайды.

 • Есепті іске қосуды басталғаннан кейін есепте қамтылған жазбаларды жаңарту үшін есеп сүзгіҚарапайымжәне Қосымшақойындыларын пайдалануға болады.

 • Есепті сақтау немесе басып шығару алдында пішінге қосқан пайдаланушының өрістерін немесе пайдаланушы бағанын көрсетуді қамтитын жазбаның пішімі мен мазмұнына өзгерістер енгізу үшін Есепті өзгертуаумағындағы қатынаулы пәрмендерді пайдалануға болады.

Келесі кестеде есептермен және қосымша мәлімет алу үшін анықтама тақырыбына берілген сілтемемен бірге орындауға болатын теңшеулер тізімі берілген.

Есептермен бірге орындауға болатын теңшеулер

Теңшеу

Анықтама тақырыбы

Пішінге пайдаланушының өрістерін қосу

Істес кісілерді реттеушінің пішіндерін пайдаланушының өрістері арқылы теңшеу

Пішіндегі ашылмалы тізімді өңдеу

Істес кісілерді реттеушінің пішіндеріндегі ашылмалы тізімдерді теңшеу

Есептегі жазбаларды сүзу

Істес кісілерді реттеуші есептеріндегі жазбаларды сүзу

Есепті өзгерту

Істес кісілерді реттеуші есебін өзгерту бойынша анықтама

Беттің жоғарғы жағы

Істес кісілерді реттеушінің есебін әрі қарай сараптауға Microsoft Office Excel немесе басқа бағдарламаларға экспорттау

Әдепкіде Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасында сақталған есептер .bcr файл кеңейтімімен Істес кісілерді реттеуші есебі пішімінде сақталады. Алайда, есепті әрі қарай сараптауға Excel немесе басқа бағдарламаларға экспорттауыңызға болады. Есеп деректерін басқа бір бағдарламаға экспорттау үшін, есепті Excel бағдарламасына экспорттап, одан кейін есепті керекті файл пішіміне көшіріңіз немесе сақтаңыз.

 1. Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Есептерпараметрін көрсетіп, Сақталған есепті ашупәрменін таңдаңыз.

 2. Ашу қажет есепті нұқыңыз.

 3. Файлмәзіріндегі Excel бағдарламасына экспорттаупәрменін таңдаңыз.

 4. Excel бағдарламасында есепті қажет файл пішімінде сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Істес кісілерді реттеушінің есебін электрондық пошта хабарламасындағы Excel файл тіркемесі түрінде жіберу

Есепті электрондық пошта хабарламасында қарап шығуға болатындай Excel тіркемесі түрінде жіберуге болады.

 1. Жіберу қажет есепті ашыңыз.

 2. Файлмәзірінде Excel тіркемесімен электрондық пошта хабарламасын жіберупәрменін таңдаңыз.

  Жаңа электрондық пошта хабарламасы тіркелген есеппен бірге ашылады.

 3. Жіберу қажет мәліметті электрондық пошта хабарламасына қосып, Жіберутүймешігін басыңыз.

Ескерту : Сақталған есепті ашу үшін Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Есептерпараметрін көрсетіп, Сақталған есепті ашупәрменін таңдаңыз. Есеп файлының атауында .bcr файл атауының кеңейтімі болады.

Беттің жоғарғы жағы

Істес кісілерді реттеушінің есебінен маркетингілік науқанды іске қосу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасымен тіркелгілер, істес кісілер немесе ықтимал серіктестер есебінде маркетингтік науқанды жасап, іске қосуыңызға болады.

 1. Есепті іске қосу

  Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Есептер, Тіркелгілер, Істес кісілернемесе Ықтимал тұтынушыларпараметрін көрсетіп, жасау қажет есепті нұқыңыз немесе Сақталған есепті ашупәрменін таңдаңыз.

 2. Есепті сүзгілердің көмегімен нақтылау (таңдамалы)

  1. Маркетингілік науқанды қабылдаушылардың белгілі тізімін жасау үшін есептің Әрекеттермәзіріндегі Есепті сүзупәрменін таңдаңыз.

  2. Керекті мәліметті анықтау үшін Сүзгітілқатысу терезесіндегі Қарапайым сүзгіжәне Қосымша сүзгіқойындыларын пайдаланыңыз.

  3. Сүзілген қабылдаушылар тізімін көру үшін Нәтижелерді қарап шығуқойындысын нұқыңыз. Егер қажет нәтижелер шықпаса, Қарапайым сүзгінемесе Қосымша сүзгіқойындысына қайта оралып, қажет нәтижелер шыққанға дейін сүзгілерді нақтылауды жалғастырыңыз.

  Кеңес : Тек таңдаулы қабылдаушыларды қамтитын маркетингілік науқан жасау үшін алдымен CTRL пернесін басып, тізімге қосқыңыз келетін қабылдаушыларды таңдап шығыңыз.

 3. Есептен маркетингілік науқан жасаңыз.

  Әрекеттермәзіріндегі Маркетингілік науқанды іске қосупәрменін көрсетіп, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Есептегі барлық қабылдаушыларды қамтитын жаңа маркетингілік науқанды жасау үшін Барлық элементтертүймешігін басыңыз.

  2. Есептегі таңдалған қабылдаушыларды ғана қамтитын жаңа маркетингілік науқанды жасау үшін Таңдалған элементтертүймешігін басыңыз.

 4. Маркетингілік науқанды іске қосыңыз.

  Маркетингілік науқан пішінін аяқтап Іске қосутүймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Істес кісілерді реттеуші есебін сақтау, жаңарту немесе басып шығару

 • Есепті сақтау үшін, Файлмәзіріндегі Есепті сақтаунемесе Есепті басқаша сақтаупәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Егер есептегі пайдаланушының өрісі есеп сақталғаннан кейін ағымдағы дерекқордан жойылса, есеп қайта іске қосылғанда ол есепте көрсетілмейді, себебі есептер әрбір ашылған сайын қайта жүргізіліп отырады. Excel бағдарламасына экспортталған есептер өзгеріске ұшырамайды, себебі олар басқа бағдарламада сақталады.

 • Есепті жаңарту үшін, Көрінісмәзіріндегі Есепті жаңартупәрменін таңдаңыз.

  Ескерту : Есепті тек ол Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасында ашылып тұрған жағдайда ғана жаңартуға болады. Басқа бағдарламада сақталған есепті жаңарту үшін, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасын ашып, есепті қайтадан іске қосып, одан кейін оны бағдарламаға экспорттап, қайта сақтаңыз.

 • Есепті басып шығару үшін, Файлмәзіріндегі Басып шығарупәрменін таңдаңыз.

* Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушінұсқасының оқшау шығарылымы Excel 2007 немесе Excel 2003 бағдарламаларымен пайдаланылады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×