Істес кісілерді реттеуші дерекқорын басқа компьютерлердегі пайдаланушылармен ортақ пайдалану үшін Windows параметрлерін қалай өзгертемін?

Белгілері

әкімші ретінде Бизнес-контакт реттегішінің дерекқорын басқа компьютерлердегі пайдаланушылармен ортақ пайдаланбас бұрын, компьютеріңіздегі Microsoft Windows параметрлерінің кейбірін өзгертуіңіз қажет. Әйтпесе, пайдаланушылар компьютеріңіздегі ортақ дерекқорға қосыла алмайды.

Ескерту :  Windows XP Home жүйесін пайдаланғанда дерекқорыңызды тек бірдей компьютердегі пайдаланушылармен ғана ортақ пайдалана аласыз, себебі бұл нұсқа желі арқылы ортақ пайдалануды қолдамайды.

Маңызды :  Келесі өзгертулерді тек әкімші ғана енгізе алады.

Себебі

Windows брандмауэрі және Файлды қалыпты ортақ пайдалану сияқты Windows мүмкіндіктері компьютеріңіздегі деректерді қорғауға көмектесуге арналған. Басқа пайдаланушылардың компьютеріңіздегі деректерге қатынасуына рұқсат ету үшін, осы мүмкіндіктерге арналған параметрлерді өзгертіңіз.

Шешім

Ескерту :  Осы өзгертулердің барлығын «Ортақ пайдалануды басқару» шебері сіз үшін енгізеді. Бұл процедуралар жиі қажет етілмейді.

Әкімші ретінде кіріп, келесі өзгертулерді енгізіңіз. (Әкімші болмасаңыз, сіз үшін өзгертулер енгізілуі үшін әкімшіні келесі ақпаратпен қамтамасыз етіңіз.)

Windows параметрлеріне өзгертулер енгізіңіз

Келесі нұсқаулар сізге немесе әкімшіге өзгертулердің әсерін түсінуге және қандай да бір өзгертулерді қолмен енгізбес бұрын ағымдағы параметрлерді қарап шығуға көмектеседі.

Windows XP

 • Windows брандмауэр параметрлерін өзгерту

  Пайдаланушыларға ортақ дерекқорға қашықтағы компьютерлерден қатынасуға рұқсат ету үшін, Windows брандмауэрі арқылы байланыс (ерекшелік деп аталады) орнатылуына рұқсат етуіңіз тиіс. Оған қоса, «Файл мен принтерді ортақ пайдалану» мүмкіндігін ерекшеліктер тізіміне қосуыңыз қажет.

  Ескерту : Microsoft қауіпсіздік орталығындағыWindows брандмауэрі диалогтық терезесінің Жалпы қойыншасындағы Ерекшеліктерді рұқсат етпеу ұяшығына құсбелгі қойылғанда Контактілерді реттеуші дерекқорын басқа компьютердегі пайдаланушылармен ортақ пайдалану мүмкін емес. Әдепкіде, ерекшеліктерге рұқсат етілмейді. Брандмауэр параметрлерін өзгерткенде Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бұл ұяшық құсбелгісін пайдаланушыларға ортақ дерекқорға рұқсат ету мақсатында автоматты түрде алып тастайды. Кейде Windows брандмауэріне арналған бұрыннан бар параметрлер осы ұяшық құсбелгісінің автоматты түрде алынуына кедергі келтіреді және Ерекшеліктерге рұқсат етпеу ұяшығындағы құсбелгіні қолмен алуыңыз қажет болады.

  Әдепкіде, брандмауэр ерекшеліктері компьютеріңіз тиесілі жергілікті ішкі желі (үлкен желіні кіші желілерге бөлетін компьютердің IP мекенжайымен пайдаланылатын сан) үшін ғана конфигурацияланады. Бұл сіздің ішкі желіңізге тиесілі пайдаланушылар мен олардың компьютерлеріне ғана ортақ дерекқорға қатынасу рұқсатын береді.

  Сіздің ішкі желіңізге тиесілі емес компьютер пайдаланушысына ортақ дерекқорға қатынасу рұқсатын беру үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Бастау мәзіріндегі Басқару тақтасы түймешігін басыңыз.

  2. Басқару тақтасында, Классикалық көрініс параметріне ауысыңыз.

  3. Windows брандмауэрі түймешігін екі рет басыңыз.

  4. Windows брандмауэрі диалогтық терезесінде Ерекшеліктер қойыншасын басыңыз.

  5. Microsoft Small Business түймешігін, содан кейін Өңдеу түймешігін басыңыз.

  6. Ауқымды өзгерту түймешігін басыңыз.

  7. Параметрлердің біреуін таңдаңыз:

   • Реттелетін тізім түймешігін басыңыз да, үтірмен ажыратылған бір немесе бірнеше IP мекенжайларын енгізіңіз.

   • Кез келген компьютер (интернеттегілерді қоса) параметрін таңдаңыз.

  8. Барлық диалогтық терезелерді жабу үшін OK түймешігін басыңыз.

   Брандмауэр туралы қосымша ақпарат

   Егер компьютеріңіз Microsoft Windows (мысалы, желілік роутер немесе вирус іздеу құралының брандмауэрі) жүйесімен бірге берілген брандмауэрден басқа брандмауэрді пайдаланса және деректеріңізді брандмауэріңізге тиесілі емес компьютермен ортақ пайдалансаңыз, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші дерекқорды ортақ пайдаланудың жұмыс істеуіне қажетті портты аша алмауы мүмкін. Дерекқорды брандмауэріңізге кірмейтін пайдаланушылармен ортақ пайдалануда қиындық туындаса, дерекқорыңызды ортақ пайдалану үшін TCP портын 5356 ашуыңыз қажет. Осы портты ашу жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін, брандмауэр құжаттамасын қараңыз.

   Барлық ортақ дерекқорларды жойсаңыз, дерекқорларыңызды ортақ пайдалану пәрменін таңдағанда компьютеріңіздің брандмауэрі мен Microsoft SQL Server Native Client желі протоколдарына енгізілген өзгертулеріңіздің әсері сақталады. Егер брандмауэріңіз бен SQL Server Native Client желі протоколдарын әдепкі параметрлеріне орнату қажет болса, алдымен, әр дерекқорды ортақ пайдалануды тоқтатыңыз да, дерекқорларды жойыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Контактілерді реттеуші деректерін басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалану және Контактілерді реттеуші ішіндегі дерекқорды алып тастау немесе жою бөліміндегі «Дерекқорды ортақ пайдалануды тоқтату» бөлімін қараңыз.

 • Файл мен принтерді ортақ пайдалану параметрлерін өзгерту

  Кейде, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші қажетті Windows брандмауэр параметрлерін автоматты түрде конфигурациялай алмайды. Бұл жағдайда, «Файл мен принтерді ортақ пайдалану» параметрінің рұқсат етілген ерекшелік ретінде таңдалғанын қолмен тексеруіңіз қажет.

  Файл мен принтерді ортақ пайдалану ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Басқару тақтасында, Windows брандмауэрі түймешігін басыңыз.

  3. Windows брандмауэрі диалогтық терезесінде Ерекшеліктер қойыншасын басыңыз.

  4. Ерекшеліктер қойыншасында Файл мен принтерді ортақ пайдалану ұяшығына құсбелгі қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

 • Файлды қалыпты ортақ пайдалану параметрлерін өзгерту

  Файлды қалыпты ортақ пайдалану мүмкіндігі барлық қашықтағы пайдаланушыларды қонақ пайдаланушылар ретінде қарастырады. Дерекқорыңызға кімдердің қатынаса алатынын басқаруыңыз үшін, жеке пайдаланушылардың қатынасуына рұқсат етуіңіз қажет, ал оны орындау үшін, Файлды қалыпты ортақ пайдалану мүмкіндігін қолдану ұяшығындағы құсбелгіні алып тастауыңыз қажет.

  Файлды қалыпты ортақ пайдалану ұяшығындағы құсбелгіні алып тастаңыз.

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Басқару тақтасында, Қалта параметрлері түймешігін басыңыз.

  3. Қалта параметрлері диалогтық терезесінде Көрініс қойыншасын басыңыз.

  4. Көрініс қойыншасында Файлды қалыпты ортақ пайдалану мүмкіндігін пайдалану (ұсынылады) ұяшығындағы құсбелгіні алып тастаңыз.

  5. Барлық диалогтық терезелерді жабу үшін OK түймешігін басыңыз.

Windows Vista

 • Windows брандмауэр параметрлерін өзгерту

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Басқару тақтасында, Классикалық көрініс параметріне ауысыңыз.

  3. Windows брандмауэрі түймешігін екі рет басыңыз.

  4. Windows брандмауэр диалогтық терезесінде, Windows брандмауэрі қосулы параметрінің жанындағы Параметрлерді өзгерту түймешігін басыңыз.

  5. Windows брандмауэр параметрлері диалогтық терезесінде Ерекшеліктер қойыншасын басыңыз.

  6. Microsoft Small Business түймешігін, содан соң Сипаттар түймешігін басыңыз.

  7. Ауқымды өзгерту түймешігін басыңыз.

  8. Осылардың бірін орындаңыз:

   • Кез келген компьютер (интернеттегілерді қоса) түймешігін басыңыз.

   • Реттелетін тізімі түймешігін басыңыз да, үтірмен ажыратылған бір немесе бірнеше IP мекенжайларын енгізіңіз.

  9. Барлық диалогтық терезелерді жабу үшін OK түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушін Windows брандмауэр параметрлері диалогтық терезесінің Жалпы қойыншасындағы Барлық кіріс байланыстарын блоктау ұяшығына құсбелгі қойылғанда іске қосу мүмкін емес. Әдепкіде, ерекшеліктерге рұқсат етілмейді. Брандмауэр параметрлерін өзгерткенде, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бұл ұяшық құсбелгісін пайдаланушыларға ортақ дерекқорға рұқсат ету мақсатында автоматты түрде алып тастайды. Кейде Windows брандмауэріне арналған бұрыннан бар параметрлер осы ұяшық құсбелгісінің автоматты түрде алынуына кедергі келтіреді және Барлық кіріс байланыстарын блоктау ұяшығындағы құсбелгіні қолмен алуыңыз қажет болады.

 • Файл мен принтерді ортақ пайдалану параметрлерін өзгерту

  Кейде, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші қажетті Windows брандмауэр параметрлерін автоматты түрде конфигурациялай алмайды. Бұл жағдайда, «Файл мен принтерді ортақ пайдалану» параметрінің рұқсат етілген ерекшелік ретінде таңдалғанын қолмен тексеруіңіз қажет.

  Файл мен принтерді ортақ пайдалану ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Басқару тақтасында, Классикалық көрініс параметріне ауысыңыз.

  3. Windows брандмауэрі түймешігін екі рет басыңыз.

  4. Windows брандмауэрі диалогтық терезесінде, сол жақ аумақта Бағдарламаның Windows брандмауэрі арқылы қосылуына рұқсат ету түймешігін басыңыз.

  5. Ерекшеліктер қойыншасында Файл мен принтерді ортақ пайдалану ұяшығына құсбелгі қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

Windows 7

 • Windows брандмауэр параметрлерін өзгерту

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Жүйе мен қауіпсіздік түймешігін басып, Windows брандмауэрі түймешігін басыңыз.

  3. Сол жақ аумақта Қосымша параметрлер түймешігін басыңыз.

   Ескерту :  Егер Пайдаланушы тіркелгісін басқару хабар пайда болса, Иә түймешігін басыңыз.

  4. Кеңейтілген қауіпсіздігі бар Windows брандмауэрі терезесінің сол жақ аумағында Кіріс қосылымдарының ережелері түймешігін басыңыз.

  5. Ортаңғы аумақта, Кіріс қосылымдарының ережелері тармағында Microsoft Small Business түймешігін басыңыз.

  6. Microsoft Small Business сипаттары диалогтық терезесінде Ауқым қойыншасын басыңыз.

  7. Осылардың бірін орындаңыз:

   • Жергілікті IP мекенжайы және Қашықтағы IP мекенжайы тармағынан Кез келген IP мекенжайы түймешігін басыңыз.

   • Жергілікті IP мекенжайы және Қашықтағы IP мекенжайы тармағынан Осы IP мекенжайлары түймешігін басыңыз да, бір немесе бірнеше IP мекенжайларын қосыңыз.

  Ескерту :  Осы параметрлер туралы қосымша ақпарат алу үшін, Ауқымды реттеу туралы қосымша мәлімет алу түймешігін басыңыз.

  1. OK түймешігін басыңыз.

 • Файл мен принтерді ортақ пайдалану параметрлерін өзгерту

  1. Бастау түймешігін басып, Басқару тақтасы тармағын таңдаңыз.

  2. Жүйе мен қауіпсіздік түймешігін басып, Windows брандмауэрі түймешігін басыңыз.

  3. Сол жақ аумағында Бағдарлама не мүмкіндіктің Windows брандмауэрі арқылы қосылуына рұқсат ету түймешігін басыңыз.

  4. Параметрлерді өзгерту түймешігін басыңыз.

   Ескерту :  Егер Пайдаланушы тіркелгісін басқару хабар пайда болса, Иә түймешігін басыңыз.

  5. Рұқсат етілген бағдарламалар мен мүмкіндіктер тізімінен Файл мен принтерді ортақ пайдалану тармағының жанындағы ұяшығына құсбелгі қойып, OK түймешігін басыңыз.

Microsoft SQL Server Express қайта конфигурациялау

Қашықтағы компьютері бар пайдаланушылардың ортақ дерекқорға қатынасуына рұқсат ету үшін Microsoft SQL Server Express 2008 жиынтығын қайта конфигурациялаңыз

Әдепкіде, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші SQL Server Express 2008 жиынтығын орнатқанда, ол байланыстарды тек жергілікті компьютердегі пайдаланушыларға ғана шектейтіндей конфигурациялайды.

Контактілерді реттеуші дерекқоры ортақ пайдаланылғанда, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші басқа компьютердегі пайдаланушыларға ортақ дерекқорға TCP/IP протоколын және атаулы арна протоколын іске қосу арқылы қосылуларына рұқсат ету үшін желілік қолдауды автоматты түрде белсендіреді.

Пайдаланушыларға осы дерекқорға қашықтағы компьютерден қосылуына рұқсат ету мақсатында желілік қолдауды қолмен белсендіру үшін, төмендегі процедураны орындаңыз.

 1. Бастау түймешігін басып, Барлық бағдарламалар тармағын таңдаңыз.

 2. Microsoft SQL Server 2008 түймешігін басыңыз.

 3. Конфигурация құралдары түймешігін басып, SQL Server Конфигурация менеджері түймешігін басыңыз.

 4. SQL Server Конфигурация менеджері терезесінің сол жақ аумағындағы SQL сервер желісінің конфигурациясын кеңейтіп, MSSMLBIZ протоколдары параметрін таңдаңыз.

 5. Оң жақ аумақта Атаулы арналар параметрін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қосу түймешігін басыңыз.

 6. Оң жақ аумақта TCP/IP параметрін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қосу түймешігін басыңыз.

SQL сервері конфигурациясының менеджері терезесін жабыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×