Істес кісілерді реттеушідегі тіркелгі пішіні

Тіркелгіформатіркелгі туралы, оның ішінде істес кісі, қайнар көз және компания профайлы туралы кеңейтілген мәліметтерді енгізуіңізге болады. Сондай-ақ, Бизнес-контактмен жұрнал элементібайланыстырып, теңшелетін мәліметтер қосуға болады. Бұл мәлімет кейін Тіркелгі жазбасыретінде сақталады.

Пішінде төрт көрініс бар: Жалпы, Мәліметтер, Байланыс журналыжәне Пайдаланушының өрістері. Әрбір көріністе бір не бірнеше бөлім болады.

Өріске мекенжай не электрондық пошта мекенжайы сияқты бірнеше енгізбелер қосу үшін өріс жанындағы төмен көрсеткіні   Өріс көрсеткісі  нұқыңыз.

Жалпыкөрінісі

Жалпыкөрінісі тіркелгі туралы мәліметті енгізуге немесе өңдеуге болатын төмендегі бөлімдерді қамтиды.

 • Тіркелгі

  Тіркелгінің (міндетті) және оған байланысты кеңсе атын (таңдамалы) теріңіз.

 • Телефон нөмірлері

  Тіркелгінің телефон нөмірлерін теріңіз.

 • Мекенжай

  Осы тіркелгімен байланыстыру үшін әдепкі қызмет мекенжайын теріңіз. Егер бір тіркелгінің бірнеше мекенжайы болса, поштаны біріктірукезінде қай мекенжай пайдаланылатынын анықтау үшін Пошталық мекенжай ретінде есептеупараметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  * Біріктіру Publisher немесе Word бағдарламаларын талап етеді. Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші2007 нұсқасына нұсқасының оқшау шығарылымы Publisher және Word бағдарламаларының 2007 не 2003 нұсқаларымен пайдаланылады.

 • Бастапқы мәлімет

  Тіркелгінің қайнар көзі мен қызығушылық аясын таңдаңыз. Қайнарнемесе Қызығушылық аясытізімдеріне жаңа элемент қосу немесе онда бар элементті өңдеу үшін Осы тізімді өңдеутүймешігін басыңыз.

  Қосымша мәліметтер алу үшін Бастаушытүймешігін басыңыз. Науқанды, істес кісіні, мүмкіндікті немесе іскери жобаны таңдаутілқатысу терезесіндегі Қалтамәзірінен тізім таңдап, одан кейін осы тіркелгімен алғашқы өзара қатынас қалай болғандығын барынша жақсы сипаттайтын тізім элементін таңдаңыз. Элементті тіркелгі жазбасымен байланыстыру үшін Байланыстырутүймешігін басыңыз. Жаңа элемент жасау үшін Жаңатүймешігін басыңыз.

 • Істес кісілер

  Осы тіркелгімен бір не бірнеше істес кісіні байланыстыру үшін Қосутүймешігін басып, одан кейін оны тізімнен таңдаңыз. Тіркелгіден істес кісіні ажырату үшін істес кісіні таңдап, Жоютүймешігін басыңыз.

  Ескерту : Істес кісіні бір ғана тіркелгімен байланыстыруға болатындықтан, тізім тіркелгіге байланыстырыла қоймаған істес кісілерді ғана бейнелейді. Егер барлық істес кісілер лайықты тіркелгілермен байланыстырылса, тізім бос болады, себебі көрсетілетін қатынаулы, байланыстырылмаған істес кісілер жоқ.

 • Электрондық пошта және Интернет мекенжайлары

  Тіркелгімен байланысты электрондық пошта мекенжайларын немесе мекенжайларды және веб-беті мекенжайын енгізіңіз. Тіркелгінің аты хабардың Кімге:жолында қалай бейнеленетінін анықтау үшін оны Бейнеленетін атаужолағына теріңіз.

  Тіркелгіге сурет қосу үшін сурет жақтауын нұқыңыз.

  contact picture

  Iстес кiсiнің суретін қосутілқатысу терезесінен суреті бар қалтаны іздеп тауып, одан кейін сурет файлын қосу үшін оны екі нұқыңыз. Сурет өлшемі автоматты түрде сыйдырылады.

 • Сыныптау

  Тіркелгіні Белсендідеп белгілеу үшін Күйпараметрі жанына құсбелгі қойыңыз немесе алыңыз. Тіркелгінің кімге тағайындалғанын, бағасын және төлем күйін таңдау үшін өрістер жанындағы төмен көрсеткіні   Өріс көрсеткісі  нұқыңыз.

Ескерту : > Жалпыкөрінісіндегі Қайнар, Қызығушылық аясы, Тіркелгі бағасыжәне Төлем күйіөрістері теңшеледі.

Егжей-тегжейкөрінісі

> Мәліметтеркөрінісінде компания профайлының мәліметтері, байланыс теңшелімдері және комментарийлерболады. Тіркелгі жазбасына аңғартпаларды басқа файлдардан алып қоюыңызға немесе тікелей қосуыңызға болады

 • Ұйым профайлы

  Тіркелгі нөмірін, нышан таңбасын (мүмкін болса), жылдық табысын және жұмысшылар санын енгізіңіз. Тіркелгінің айналысатын қызмет түрі мен аумағын таңдау үшін өрістер жанындағы төмен көрсеткіні   Өріс көрсеткісі  нұқыңыз.

  Ескерту : Қызмет түрімен Аумақөрістерімен байланысты параметрлер тізімін өңдей аласыз.

 • Байланыс

  Тіркелгімен ең жақсы байланыс әдісін таңдау үшін Ең жақсы әдісөрісіндегі төмен көрсеткіні   Өріс көрсеткісі  нұқыңыз немесе тізімге элементтер қосу, өңдеу не жою үшін Осы тізімді өңдеутүймешігін басыңыз. Тіркелгіге қолданылмауы тиіс байланыс түрлерін анықтау үшін Телефон соқпау, Электрондық пошта жібермеу, Факс жібермеунемесе Хат жолдамаупараметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 • Аңғартпалар

  Тіркелгі жазбасына аңғартпаларды басқа файлдардан алып қоюыңызға немесе тікелей қосуыңызға болады. Аңғартпалардың күнін белгілеу үшін Уақыт белгісін қосутүймешігін басыңыз.

Журналкөрінісі

Журналкөрінісінде осы жазбабайланысқан барлық байланыс журналы элементтері бар. Тізімге көрініс түрін таңдау үшін Көрінісөрісіндегі төмен көрсеткіні   Өріс көрсеткісі  нұқыңыз. Байланыс журналы элементін ашу үшін оны екі рет нұқыңыз. Жаңатүймешігін басып, одан кейін іскери жазба, телефон журналы, кездесу немесе тапсырма сияқты элементтерді жазбамен байланыстыру арқылы тіркелгі туралы егжей-тегжейлі журнал жасауыңызға болады.

Пайдаланушының өрістерікөрінісі

пайдаланушы анықтайтын өрісбөлімінде өзіңіз жасап, ұйымдастыратын өзгертпелі өрістер болады. Өрістер топ бойынша ұйымдастырылып, екі бағанда бейнеленеді.

таспаПараметрлертобында топтарды немесе өрістерді жасау немесе басқару үшін Пішінді өзгертутүймешігін басыңыз.

The Financial Historyview

If Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушіis integrated with your есепке алу жүйесіand this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

 • Transaction list

  Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

  Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

  Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

  Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

  Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summaryview

If Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушіis integrated with your есепке алу жүйесі, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

 • Balance due

  Current      Displays the current balance.

  Overdue      Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

  Total balance      Displays the total balance.

 • Payment information

  Average days to pay      Displays the average number of days that the Account took to pay.

  Average days to pay (YTD)      Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

 • Terms

  Preferred shipping method      Displays the preferred shipping method.

  Preferred payment method      Displays the preferred payment method.

 • Sales information

  Month-to-date      Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

  Year-to-date      Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

  Last year      Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

  Lifetime sales      Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Таспа шарлауы

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеушібағдарламасына тән  — Microsoft Office Fluent пайдаланушы тілдесуінің бір бөлігі болып табылатын таспада орналасқан мына белгішелер  пішінде қамтылған.

Топта

Басыңыз

Көрсетуүшін

Жалпы

Негізгі ақпаратты енгізуге мүмкіндік беретін пішіндегі жалпы көріністі бейнелейді.

Көрсетуүшін

Егжей тегжейлі мәліметтер

Жеке ақпаратты енгізуге мүмкіндік беретін пішіндегі Толық мәліметтер көрінісін бейнелейді.

Көрсетуүшін

Журнал

Осы арнайы жазбаға арналған барлық байланыс журналы элементтерін көрсетеді.

Көрсетуүшін

Пайдаланушының өрістері

Осы пішінге теңшелген барлық пайдаланушының өрістерін көрсетеді.

Байланысу

Жаңа журнал элементі

Жаңа іскери жазбаны, телефон журналын, мүмкіндікті, іскери жобаны, тапсырманы, электрондық пошта хабарламасын, кездесуді немесе файлды жазбаның байланыс журналына қосады.

Параметрлер

Пішінді теңшеу

Пайдаланушының өрістерін осы пішінге қосады.

Параметрлер

Электрондық поштамен автобайланыстыру

Электрондық пошта хабарламаларын осы жазбадағы электрондық поштаға және одан автоматты түрде байланыстырады.

Ескерту : Егер ешқандай электрондық пошта мекенжайы қатынаулы болмаса, бұл белгіше жанбайды.

Параметрлер

Атауларын тексеру

Электрондық пошта мекенжайын немесе байланыстырылған жазбаны шешеді және оның жарамды екенін растайды.

Ескерту : Тіркелгі пішініне қатынасу үшін Істес кісілерді реттеушімәзіріндегі Тіркелгілерпараметрін таңдап, тіркелгіні екі нұқыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×