Іскери деректердің веб-бөліктерін пайдалану

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Бизнес-деректердің веб-бөліктері сыртқы тізімнің деректерімен жұмыс істеуге арналған және бұл веб-бөліктерді пайдалы жолдармен біріктіруге болады. Мысалы, тізімнің және элементтің веб-бөліктерін қосуға болады, сонда бейсенбі күнгі төлемдер сияқты тізімнің веб-бөлігіндегі Аванстық есеп элементін таңдаған кезде элемент туралы мәліметтер қонақ үй, саяхат және тамақтың бағалары сияқты элементтің веб-бөлігінде көрсетіледі.

For more information, see Create Associations in SharePoint Designer, Business Data Web Parts (Demo), and Find content about external data.

Бұл мақалада:

Бизнес деректерінің веб-бөліктерін жалпы шолу

Жұмысты бастамас бұрын

Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректер тізімінің сипаттары

Деректер көрінісінің сипаттары

Бизнес-деректер элементінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректер элементінің сипаттары

Деректер көрінісінің сипаттары

Бизнес-деректер әрекеттері веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Бизнес-деректер әрекеттерінің сипаттары

Бизнес-деректер қосылу мүмкіндігі сүзгісі веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Сүзгі сипаттары

Кеңейтілген сүзгу параметрлерінің сипаттары

Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректерге байланысты тізім сипаттары

Деректер көрінісінің сипаттары

Бизнес-деректер элементтерін құрастырғыш веб-бөлік

Бизнес-деректер веб-бөлігің жалпы сипаттары

Сыртқы көрініс

орналасу

Кеңейтілген

Ajax параметрлері

Әр түрлі.

Бизнес деректерінің веб-бөліктерін жалпы шолу

Келесі кестеді әр іскерлік деректер веб-бөлігінің қысқаша түйіні берілген.

Веб-бөлік

Сипаттама

Бизнес-деректер тізімі

Сыртқы тізімдегі элементтер тізімін көрсетеді.

Бизнес-деректер элементі

Сыртқы тізімнен элементті көрсетеді.

Бизнес-деректері бар әрекеттер

Сыртқы тізімнің әрекетін көрсетеді.

Бизнес-деректерге қосылу мүмкіндігінің сүзгісі

Сыртқы тізімдегі мәндер тізімін пайдалана отырып қосылған іскери деректер веб-бөлігінің мазмұнын сүзеді.

Бизнес-деректер элементін тұрғызушы

URL сұрау жолындағы параметрлерден іскерлік деректер элементін жасайды және оны басқа іскерлік деректер веб-бөліктеріне қамтамасыз етеді.

Бизнес-деректердің байланысқан тізімі

Сыртқы тізімнен негізгі элементпен байланысқан қосалқы элементтер тізімін көрсетеді. Байланыстар қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Бастамас бұрын

Деректерге қауіпсіз кіруге мүмкіндік беру үшін сыртқы деректермен жұмыс істеуге бірнеше алғышарт тапсырмалар қажет. Келесі мәліметтер келесі қадамдарды жоспарлауға көмек береді. Сонымен қатар, сыртқы деректермен жұмыс істеуде мәселелерге тап болсаңыз, бұл ақпарат ақауды анықтауға көмектеседі. Сыртқы деректерге кіру үшін сіздің немесе әкімшінің келесі әрекеттерді жасауы қажет:

Сыртқы деректер көзін дайындау    Деректерге дұрыс адамдардың кіруін және деректерге жарамсыз адамдардың кірмеуін қамтамасыз ету үшін әкімшінің тіркелгі жасауы және деректер көзіне рұқсаттарды қамтамасыз етуі қажет болуы мүмкін. Сыртқы дерекқорда қажетсіз нәтижелерді шектеу және өнімділікті жақсарту үшін әкімшінің ерекше кестелер, көріністер, сұраулар және т.с.с. жасауды қалауы да мүмкін.

SharePoint қызметтерін реттеу    Әкімші іскери деректерге қосылу қызметтерін және қауіпсіз қойма қызметін белсендіруі керек.

Қауіпсіз қойма қызметін реттеу    Әкімші сыртқы деректер көзіне ең жақсы қатынас режимін анықтауы, мақсатты бағдарламаны жасауы және мақсатты бағдарламаның тіркелгі деректерін орнатуы керек.

Бизнес-деректерге қосылу қызметтерін реттеу    Әкімші сыртқы мазмұн түрін жасайтын пайдаланушыда іскери деректерге қосылу (BDC) метадеректер қоймасына рұқсаттары бар екеніне және тиісті пайдаланушыларда сыртқы тізім негізделген мазмұн түріне қатынасы бар екеніне көз жеткізуі керек.

Сыртқы тізім жасау    Пайдаланушы сыртқы мазмұн түріне сыртқы тізімді және қажетінше бір немесе бірнеше сыртқы тізім көрінісін жасауы керек.

Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректер тізімінің сипаттары

Сипат

Сипаттамасы

Түрі

Көрсетілетін сыртқы мазмұн түрін енгізіңіз. Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір Сыртқы мазмұн түрін таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Көрініс

Көрсетілетін көріністі таңдаңыз.

Ескерту :  Сыртқы мазмұн түрін таңдағаннан кейін барлық көріністерді көруге бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Құралдар тақтасын көрсету

Құралдар тақтасын көрсету үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Жүктелу кезінде анимацияны көрсету

Жүктелу кезінде дисплейді қимылдату немесе қимылдатпау үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Деректер көрінісінің сипаттары

Сипат

Сипаттама

XSL өңдегіші

Кәдімгі мәтіндік өңдегішке XSLT деректер көзінің кодын енгізу үшін пайдаланыңыз. XSLT синтаксисін білу бұл өңдегішті пайдалану үшін қажет. Мысалы, сан мен валюта бағандарын қайта пішімдеу үшін осы сипатты пайдалану керек.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректер элементінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректер элементінің сипаттары

Сипат

Сипаттамасы

Түрі

Көрсетілетін сыртқы мазмұн түрін енгізіңіз. Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір Сыртқы мазмұн түрін таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Көрініс

Көрсетілетін көріністі таңдаңыз.

Ескерту :  Сыртқы мазмұн түрін таңдағаннан кейін барлық көріністерді көруге бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Элемент

Көрсетілетін элементтерді енгізіңіз. Элементтер бар-жоғын тексеру және белгілі бір элементті таңдау үшін жолақ жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз. Я болмаса, элемент мәнін автоматты түрде енгізу үшін веб-бөлік байланысына сенім артуға болады.

Жүктелу кезінде анимацияны көрсету

Жүктелу кезінде дисплейді қимылдату немесе қимылдатпау үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Өрістер

Көрсетілетін өрістерді және элемент тізіміндегі олардың қалпын таңдаңыз.

Әрекеттер

Алдын ала анықталған көрсетілетін әрекетті таңдаңыз.

Әдепкі бойынша, жаңа әрекеттерді көрсету

Әдепкі бойынша, жаңа әрекеттерді көрсету үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Деректер көрінісінің сипаттары

Сипат

Сипаттама

XSL өңдегіші

Кәдімгі мәтіндік өңдегішке XSLT деректер көзінің кодын енгізу үшін пайдаланыңыз. XSLT синтаксисін білу бұл өңдегішті пайдалану үшін қажет. Мысалы, сан мен валюта бағандарын қайта пішімдеу үшін осы сипатты пайдалану керек.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректер әрекеттері веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Бизнес-деректер әрекеттерінің сипаттары

Сипат

Сипаттамасы

Түрі

Көрсетілетін сыртқы мазмұн түрін енгізіңіз. Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір Сыртқы мазмұн түрін таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Элемент

Көрсетілетін элементтерді енгізіңіз. Элементтер бар-жоғын тексеру және белгілі бір элементті таңдау үшін жолақ жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз. Я болмаса, элемент мәнін автоматты түрде енгізу үшін веб-бөлік байланысына сенім артуға болады.

Әрекеттер

Алдын ала анықталған көрсетілетін әрекетті таңдаңыз.

Әдепкі бойынша, жаңа әрекеттерді көрсету

Әдепкі бойынша, жаңа әрекеттерді көрсету үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Мәнер

Келесі көрсетілетін мәнерлердің біреуін таңдаңыз:

  • Таңбалауышы тізім

  • Тізім

  • Құралдар тақтасы

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректер қосылу мүмкіндігі сүзгісі веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Сүзгі сипаттары

Сипат

Сипаттама

Сүзгі атауы

Сүзгіге бірегей және маңызды атау қойыңыз.

Сыртқы мазмұн түрі

Көрсетілетін сыртқы мазмұн түрін енгізіңіз. Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір Сыртқы мазмұн түрін таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Көрініс

Көріністі таңдаңыз.

Ескерту :  Сыртқы мазмұн түрін таңдағаннан кейін барлық көріністерді көру үшін бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Мәндер бағаны

Сізгі мәні ретінде пайдаланатын бағанды таңдаңыз.

Сипаттама бағаны

Пайдаланушыға көрсету үшін баламалы және маңыздырақ мән ретінде пайдаланатын бағанды таңдаңыз.

Тізімді басқаша көрсету

Қол жетімді параметрлердің бірінен сүзгінің көрсетілу жолын таңдаңыз.

Кеңейтілген сүзгу параметрлерінің сипаттары

Сипат

Сипаттама

Ені

Веб-бөліктің енін бақылау үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Пикселмен өлшенген белгілі бір енін енгізіңіз.

  • Өрісті бос қалдырыңыз немесе енін автоматты үрде өлшеу үшін 0 енгізіңіз.

Пайдаланушы мәнді таңдауы қажет

Пайдаланушыға мәнді таңдатқызу немесе мәнді бос қалдыруға рұқсат беру үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Әдепкі мән

Элемент мәнін енгізіңіз. Элементтердің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір элементтерді таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігінің пайдаланушы сипаттары

Бизнес-деректерге байланысты тізім сипаттары

Сипат

Сипаттамасы

Түрі

Көрсетілетін сыртқы мазмұн түрін енгізіңіз. Сыртқы мазмұн түрінің бұрыннан бар екендігін тексеру және белгілі бір Сыртқы мазмұн түрін таңдау үшін ұяшықтың жанындағы түймешіктерді пайдаланыңыз.

Қарым-қатынас

Алдын ала анықталған байланыс негізіндегі қарым-қатынасты таңдаңыз.

Құралдар тақтасын көрсету

Құралдар тақтасын көрсету үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Жүктелу кезінде анимацияны көрсету

Жүктелу кезінде дисплейді қимылдату немесе қимылдатпау үшін бұл ұяшыққа белгі қойыңыз немесе белгіні алып тастаңыз.

Деректер көрінісінің сипаттары

Сипат

Сипаттама

XSL өңдегіші

Кәдімгі мәтіндік өңдегішке XSLT деректер көзінің кодын енгізу үшін пайдаланыңыз. XSLT синтаксисін білу бұл өңдегішті пайдалану үшін қажет. Мысалы, сан мен валюта бағандарын қайта пішімдеу үшін осы сипатты пайдалану керек.

Беттің жоғары бөлігі

Бизнес-деректер элементтерін құрастырғыш веб-бөлік

Бұл веб-бөліктің реттелетін сипаттары жоқ. Ол URL сұрау жолындағы параметрлерден іскери деректер элементін жасайды және оны басқа іскери деректер веб-бөліктеріне қамтамасыз етеді. Бұл веб-бөлік пайдаланушыға көрінбейді, бет өңдеу режимінде болғанда ғана көрінеді.

Бизнес-деректер веб-бөлігің жалпы сипаттары

Барлық веб бөліктер көрінісін, орналасуын, кеңейтілген Ajax параметрлерін және әр түрлі сипаттамаларын басқаратын жалпы сипаттар жиынын ортақ пайдаланады.

Ескерту :  Құралдар аумағында көретін жалпы веб бөлік сипаттары біренше себеп бойынша осы бөлімде құжатталғаннан басқаша болуы мүмкін:

  • Тапсырмалар аумағындағы Қосымша бөлімін көру үшін сізде тиісті рұқсат болуы керек.

  • Белгілі бір веб бөлік үшін веб бөлік жасақтаушысы осы жалпы сипаттардың біреуін немесе бірнешеуін көрсетпеуді таңдаған болуы мүмкін немесе төменде тапсырмалар аумағының Сыртқы түр, Орналасу және Қосымша бөлімдерінде тізілмеген қосымша сипаттарды жасауды және көрсетуді таңдаған болуы мүмкін.

Сыртқы көрініс

Сипат

Сипаттама

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктік

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Хром күйі

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда бетте бүкіл веб бөлік көрсетілетін-көрсетілмейтінін көрсетеді. Әдепкі бойынша, хром күйі Қалыпты деп орнатылады және бүкіл веб бөлік көрсетіледі. Күй Қайырылған деп орнатылғанда тек терезе тақырыбы көрсетіледі.

Хром түрі

Веб-бөлік жақтауының терезе тақырыбының және жиегінің көрсетілгенін немесе көрсетілмегенін көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Орналасу

Сипат

Сипаттама

Жасырын

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда веб бөлік көрінетін-көрінбейтінін көрсетеді. Егер құсбелгі қойылған болса, веб бөлік тек бетті құрастырып жатқанда көрінеді және тақырыбына (Жасырын) суффиксі бекітілген болады.

Веб бөлік байланысы арқылы басқа веб бөлікке деректерді қамтамасыз ету үшін пайдалану керек, бірақ веб бөлікті көрсету керек болмаса, веб бөлікті жасыруға болады.

Бағыт

Веб бөлік мазмұнындағы мәтіннің бағытын көрсетеді. Мысалы, араб — оңнан солға жазу тілі; ағылшын және басқа еуропалық тілдердің көпшілігі — солдан оңға жазу тілдері. Бұл параметр кейбір веб бөлік түрлері үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

Аймақ

Веб бөлік бетіндегі веб бөлік орналасқан аймақты көрсетеді.

Ескерту :  Веб бөлік бетіндегі аймақтар аймақты өзгертуге рұқсатыңыз болмаса, тізімді жолақта тізілмейді.

Аймақ индексі

Аймақта бірнеше веб-бөлік болған кезде аймақтағы веб-бөліктің орнын көрсетеді.

Ретін көрсету үшін тізімді жолаққа бүтін санды теріңіз.

Аймақтағы веб-бөліктер жоғарыдан төменге қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың жоғарғы жағында шығатынын білдіреді. Аймақтағы веб-бөліктер солдан оңға қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың сол жағында шығатынын білдіреді.

Мысалы, веб-бөлікті жоғарыдан төменге қарай орналасқан бос аймаққа қосқан кезде аймақтар индексі 0 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың төменгі жағына қосқан кезде аймақтар индексі1 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың жоғарғы жағына жылжыту үшін 0 мәнін теріңіз, одан кейін бірінші веб-бөлік үшін 1 мәнін теріңіз.

Ескерту : Аймақтағы әрбір веб-бөлікте бірегей аймақтар индексінің мәні болуы қажет. Демек, ағымдағы веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгерту аймақтағы басқа веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгертеді.

Беттің жоғары бөлігі

Қосымша

Сипат

Сипаттама

Барынша кішірейтуге рұқсат беру

Веб-бөліктің барынша кішірейтілетінін көрсетеді.

Жабуға рұқсат беру

Веб бөлікті веб бөліктер бетінен жоюға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жасыруға рұқсат беру

Веб-бөлікті жасыруға болатынын көрсетеді.

Аймақты өзгертуге рұқсат ету

Веб-бөліктің басқа аймаққа жылжытуға болатынын көрсетеді.

Байланыстарға рұқсат беру

Веб-бөліктерді басқа веб-бөліктерге қосылу кезінде пайдалануға болатындығын көрсетеді.

Жеке көріністе өңдеуге рұқсат беру

Веб-бөлік сипаттарының жеке көріністе өзгертуге болатынын көрсетеді.

Экспорттау режимі

Бұл веб-бөлік үшін экспорттауға рұқсат берілген деректер деңгейін көрсетеді. Конфигурацияға байланысты бұл параметр қол жетімді болуы мүмкін.

Тақырыптың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы қосымша ақпаратты қамтитын файлдың URL мекенжайын көрсетеді. Файл веб бөлік тақырыбын басқанда бөлек терезеде көрсетіледі.

Сипаттама

Тінтуір меңзерін веб бөлік тақырыбына немесе веб бөлік белгішесіне апарғанда көрсетілетін қалқыма сөзкөмекті көрсетеді. Бұл сипаттың мәні Веб бөліктерді мәзірінде Іздеу пәрменін пайдаланып отырып келесі веб бөліктер жиынтықтарында веб бөліктерді іздегенде пайдаланылады: «Сайт», «Виртуалдық сервер» және «Веб бөліктер беті».

Анықтаманың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы анықтама ақпаратын қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Анықтама ақпараты веб бөлік мәзірінде Анықтама пәрменін таңдағанда бөлек шолғыш терезесінде көрсетіледі.

Анықтама режимі

Браузердің веб-бөлік үшін Анықтама мазмұнын қалай көрсететінін көрсетеді.

Келесілердің бірін таңдаңыз:

  • Модальды Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб бөлікке оралу алдында терезені жабуы керек.

  • Модальды емес Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб-бетке оралу алдында терезені жабуы керек емес. Бұл — әдепкі мән.

  • Шарлау Веб-бетті ағымдағы шолғыш терезесінде ашады.

Ескерту :  Реттелетін Microsoft ASP.NET веб бөліктері осы сипатты қолдағанымен, әдепкі анықтама бөлімдері тек бөлек шолғыш терезесінде ашылады.

Каталог белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб бөліктер тізімінде веб бөлік белгішесі ретінде пайдаланылатын суретті қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Сурет өлшемі 16 х 16 пиксел болуы керек.

Тақырып белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб-бөліктің тақырып терезесінде пайдаланылатын сурет бар файлдың орнын көрсетеді. Суреттің өлшемі 16х16 пиксел болуы керек.

Импорттау қатесі туралы хабар

Веб-бөлікті импорттау кезінде қате пайда болғанда шығатын хабарды көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Ajax параметрлері

Ескерту :  Келесі жалпы сипаттар Бизнес-деректер тізімі және Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігі үшін ғана қол жетімді.

Сипат

Сипаттама

Синхрондалмаған жүктеуді қосу

Деректерді синхрондалмаған (бүкіл деректер жүктелмей тұрып жұмыс істеуді жалғастыруға болады) немесе синхрондалған (соңғы көрініс деректердің барлығы серверден қайтарылғанша «жүктелудегі» суретті көрсетеді) жүктеу үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Синхрондалмаған жаңартуды қосу

Келесі әрекеттер үшін синхрондалмаған немесе синхрондалған мінез-құлықты қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз: сұрыптау, беттеу, сүзу және жаңарту.

Қолмен жаңарту түймешігін көрсету

Тізім көрінісін қолмен жаңарту түймешігін көрсету немесе жасыру үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Синхрондалмаған автоматты жаңартуды қосу

Тізім көрінісін автоматты жаңартуды қосу немесе ажырату үшін осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Автоматты жаңарту аралығы (секундтар)

Әр автоматты жаңарту әрекеті арасындағы уақыт аралығын көрсетіңіз. Әдепкі мән — 60 секунд.

Беттің жоғары бөлігі

Әр түрлі

Ескерту :  Келесі жалпы сипаттар Бизнес-деректер тізімі және Бизнес-деректер тізімінің веб-бөлігі үшін ғана қол жетімді.

Сипат

Сипаттама

Үлгі деректер

Үлгіні дерек көзі арқылы қайтарылған дерек құрылымымен бірдей құрылымы бар жарамды XML файлы ретінде енгізіңіз. Microsoft SharePoint Designer 2013 секілді SharePoint өңдегіші осы параметр арқылы белгіленген XML дерек үлгісін дерек көрінісін құрастыру уақытында аудару үшін пайдалана алады.

XSL сілтемесі

Кәдімгі мәтіндік өңдегішке XSLT деректер көзінің кодын енгізу үшін пайдаланыңыз. XSLT синтаксисін білу бұл өңдегішті пайдалану үшін қажет. Мысалы, сан мен валюта бағандарын қайта пішімдеу үшін осы сипатты пайдалану керек.

Деректер көрінісін кэштеуді қосу

XSL түрлендіруін, сонымен бірге, деректер көзін басқару данасын кэштеу немесе кэштемеу үшін осы құсбегіні қойыңыз немесе алыңыз.

Деректер көрінісін кэштеуді күту уақыты (секундтар)

Кэшты тазалау үшін секундтар түріндегі ұзақтықты көрсетеді. 0 мәнін таңдау бұл сипатты 86 400 секунд (бұл — бір күн) әдепкі мәніне орнатады.

Бет жүктелгенде қосылған веб бөліктерге бірінші жолды жіберу

Бет жүктелгенде, деректердің бірінші жолын бір немесе бірнеше қосылған веб бөліктерге жіберу немесе жібермеу үішн осы құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×