Іздеу қызметінің жұмысқа қабілеттілігі туралы есептері

SharePoint Server 2013 бағдарламасындағы іздеу жүйесі жұмыс қабілеттілігі туралы есептің екі негізгі түрін, сұрау мен мазмұнын тексеріп шығудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есептерді ұсынады.

Осы бөлімде

Сұраудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есептер

Мазмұнын тексеріп шығудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есептер

Сұраудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есептер

Сұрау өнімділігі туралы төмендегі есептер қол жетімді:

Сұраудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есеп

Сипаттама

Тренд (Сұрау кідірісінің тренді)

Белгіленген уақыт аралығында сұрау кідірісін (миллисекундта) процентиль бойынша көрсетеді. Мысалы, барлық сұраулардың бес пайызы сызбадағы бесінші персентиль жолағы бойынша көрсетілген кідіріске қарағанда кідірісі аздау.

Сызбада сұрау деңгейі сұрау нысандар үлгісі берген нәтижелерге минутына сұраулардың саны болып табылатын белгіленген уақыт аралығындағы сұрау деңгейінің екінші диараммасы бар.

Сондай-ақ, сызбада сараптамаға арналған бөлшектік жаңарту деңгейі мен мазмұнын тексеріп шығу деңгейінің екінші диаграммасы бар.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

 • Толық тіркеу қосулы болса, тек көрсететін нәтиже беті (іздеу нәтижелері беті).

Әдепкі бойынша сызба Іздеу қызметі бағдарламасындағы барлық нәтиже беттеріне арналған деректерді көрсетеді.

Жалпы (Жалпы сұрау кідірісі)

Белгіленген уақыт аралығында миллисекундтағы сұрау кідірісінің екінші диаграммасы бар сұрау деңгейін (минуттағы сұрау саны) көрсетеді.

Төмендегі салалардың әрқайсысындағы сұрау кідірісін көрсетеді:

 • Нысан үлгісі. Бұл веб-сервер мен ішкі бөлігі арасындағы байланысқа жұмсалатын уақыт.

 • Ішкі бөлік. Бұл сұрауды түрлендіруге, индексті іздеуді орындауға, нәтижелерді өңдеуге (мысалы, көшірмелерді жою) және нысан үлгісіне нәтижелерді беруге жұмсалатын уақыт.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

 • Толық тіркеу қосулы болса, тек көрсететін нәтиже беті (іздеу нәтижелері беті).

Әдепкі бойынша, сызба Іздеу қызметі бағдарламасындағы нәтиже беттеріне арналған деректерді көрсетеді.

Негізіг ағын (әдепкі SharePoint ағыны сұрауының кідірісі)

Белгіленген уақыт аралығында сұрау мен өңделетін нәтижеге арналған негізгі ағындағы сұрау кідірісін (миллисекундтағы) көрсетеді. Бұл жүйенің сұрауды өңдейтін және нәтижелерді веб-серверге беретін жылдамдығын білдіреді. Сызба сұрау кідірісін көрсетеді:

 • Сұрау ереже шарттарының сәйкестігі

 • Сұраудың түрленуі

 • Сұрау бағыты

 • Аралас нәтиже

 • Орын таңдау

 • Сұрауды тіркеу

 • Басқа

Сызба белгіленген уақыт аралығында сұрау жиілігінің екінші диаграммасын қамтиды.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

Федерация (Федерация сұрау кідірісі)

Белгіленген уақыт аралығында барлық нәтиженің көз түрлеріне миллисекундтағы сұрау кідірісін көрсетеді.

Әдепкі бойынша, сызба Іздеу қызметі бағдарламасындағы нәтиже беттеріне арналған деректерді көрсетеді.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

 • Толық тіркеу қосулы болса, тек көрсететін нәтиже беті (іздеу нәтижелері беті).

 • Нәтиже көзі түрі (нәтиже көзінің түрі):

 • Ең қолайлы провайдер

 • Exchange іздеу провайдері

 • Жергілікті адамдар провайдері

 • Жергілікті SharePoint провайдері

 • OpenSearch провайдері

 • Жеке таңдаулылар провайдері

 • Қашықтағы адамдар провайдері

SharePoint іздеу провайдері (Жергілікті SharePoint іздеу ағынының сұрау кідірісі)

Белгіленген уақыт аралығында жергілікті SharePoint іздеу провайдері өңдеген барлық сұрауларға сұрау кідірісін (миллисекундтағы) көрсетеді. Сызба сұрау кідірісін көрсетеді:

 • Кілт сөз сараптамасы

 • Лингвистика

 • Қауіпсіздік рөлі бойынша ұсыныстар

 • Қауіпсіздік таңбалауышының құрылысы

 • Индексті іздеу

 • Өңдеу нәтижесінің түрі

 • Пайдаланушылық қауіпсіздік реттеуі

 • Жиынтық есеп жасау

 • Басқа

Сызба белгіленген уақыт аралығында сұрау жиілігінің екінші диаграммасын қамтиды.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

Адамдарды іздеу провайдері (Адамдарды іздеу ағынының сұрау кідірісі)

Белгіленген уақыт аралығында жергілікті адамдарды іздеу провайдері өңдеген барлық сұрауларға сұрау кідірісін (миллисекундтағы) көрсетеді. Сызба төмендегі салалардың әрқайсысындағы сұрау кідірісін көрсетеді:

 • Кілт сөз сараптамасы

 • Лингвистика

 • Адамдар — алдын ала өңдеу

 • Қауіпсіздік таңбалауышының құрылысы

 • Индексті іздеу

 • Өңдеу нәтижесінің түрі

 • Пайдаланушылық қауіпсіздік реттеуі

 • Жиынтық есеп жасау

 • Басқа

Сызба белгіленген уақыт аралығында сұрау жиілігінің екінші диаграммасын қамтиды.

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Клиент түрі

Индекстеу машинасы (Индесктеу машинасының сұрау кідірісі

Белгіленген уақыт аралығында сүзілетін әр индекс серверіне арналған миллисекундтағы сұрау кідірісін көрсетеді. Әдепкі бойынша, сызба Іздеу қызметі бағдарламасындағы нәтиже беттеріне арналған деректерді көрсетеді. Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Индекс сервері (кемінде бір индекс бөлігінің иесі болып табылатын компьютер)

 • Толық тіркеу қосулы болса, тек көрсететін нәтиже беті (іздеу нәтижелері беті).

Сызба бұрын белгіленген уақыт аралығындағы индекстің іздеу уақытының екінші диаграммасын қамтиды. Индекстің іздеу уақыты нәтижелерді беру үшін индекстеу машинасына жұмсалатын берлген минут барысындағы уақыттың орташа көрсеткіші болып табылады. Индекстің іздеу уақыты нәтижелерді беретін индекс машинасына арналған сұрауларға ғана қолданылады.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұнын тексеріп шығудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есептер

Мазмұнын тексеріп шығудың жұмысқа қабілеттілігі туралы төмендегі есептер қол жетімді:

Мазмұнын тексеріп шығудың жұмысқа қабілеттілігі туралы есеп

Сипаттама

Мазмұнды тексеріп шығу жылдамдығы

Белгіленген уақыт аралығында төмендегілердің сызбасы мен жиынтығын көрсетеді:

 • Минутына тексерілген мазмұн элементтерінің саны. Бұл төмендегілерді қамтиды:

 • Жалпы мазмұн элементтері

 • Өзгертілген элементтер. Бұл өзгертілген және қайта тексерілген мазмұн элементтері болып табылады.

 • Өзгертілмеген элементтер. Бұл өзгертілмеген және қайта тексерілмеген мазмұн элементтері болып табылады.

 • Қауіпсіздік элементтері. Бұл қауіпсіздік атрибуттары өзгертілген мазмұн элементтері болып табылады.

 • Жойылған элементтер. Бұл мазмұн көзінен жойылған және индекстен жойылуға тиісті мазмұн элементтері болып табылады.

 • Минутына орындалған басқа тексеру әрекеттерінің орташа саны. Бұл төмендегілерді қамтиды:

 • Қайталаулар (тексеру қайталаулары)

 • Ақаулар (тексеру ақаулары)

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Мазмұн көздері (мысалы, Жергілікті SharePoint сайттары)

 • Компьютер

Тексеру кідірісі

Белгіленген уақыт аралығында төмендегілердің әрқайсысына тексеру жүктеуін қалыптастыратын элементтер санының сызбасын көрсетеді:

 • Мазмұнын тексеріп шығу кезегінде

 • Мазмұнды өңдеудің жіберілуін күту

 • Мазмұнды өңдеуге жіберілді

 • Аяқталуын күту (SQL)

Бұл есепті тек компьютер арқылы сүзуге болады.

Сондай-ақ, белгіленген уақыт аралығында тексеру кедергілерінің сызбасы мен жиынтығын көрсетеді; әр мазмұн элементі жіберу арнасындағы мына ішкі жүйенің әрқайсысында болып табылатын миллисекундағы уақыт:

 • Тексеріп шығушы

 • Протокол өңдегіші (PH)

 • Репозиторий

 • SQL уақыты

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Мазмұн көзі (мысалы, Жергілікті SharePoint сайттары)

 • Компьютер

Тексеріп шығу кезегі

Белгіленген уақыт аралығында төмендегі екі тексеріп шығу кезегіндегі элементтердің санын көрсетеді:

 • Өңдеу сілтемелері. Бұл тексеру кезегіндегі тексерілмеген URL-мекенжайларының саны болып табылады.

 • Кезектегі транзакциялар. Бұл тексеру арнасының өңдеу кезегіндегі тексерілген URL-мекенжайлары болып табылады.

Бұл есепті басталу күні/уақыты және аяқталу күні/уақыты бойынша сүзуге болады.

Тексеріп шығу жаңартуы

Белгіленген уақыт аралығында іздеу жүйесі индекстейтін мазмұнның жаңартуын көрсетеді. Әр құжаттың соңғы өзгертілген уақыт белгісі сызбада белгіленген уақытпен салыстырылады. Мазмұн жаңартуын төмендегідей көре аласыз:

 • 1 айдан аз уақыт бұрын

 • 1 аптадан аз уақыт бұрын

 • 1 күннен аз уақыт бұрын

 • 4 сағаттан аз уақыт бұрын

Мазмұнды өңдеу әрекеті

Белгіленген уақыт аралығында мазмұнды өңдеуге жұмсалған уақытты көрсетеді:

 • Мазмұн көздері

 • Компьютерлер

 • Мазмұнды өңдеу компоненттері

 • Мазмұнды өңдеу әрекеті

Сызба түрлі мазмұнды өңдеу әрекетіне жұмсалған уақытты көрсетеді, мысалы:

 • Лингвистикалық өңдеу

 • Құжатты талдау

 • Құжаттың жиынтық есебін жасау

 • Индекстеу

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

 • Мазмұн көзі

 • Компьютер

 • Мазмұнды өңдеу компонентінің аты

 • Өңдеу әрекеті

Процессор және жад жүктемесі

Белгіленген уақыт аралығында қолданылған процессор пайызын, мегабайтпен пайдаланылған жадты және мына процесстердің жүйе шолуын көрсетеді:

 • MSSDmn

 • MSSearch

 • NodeRunner

 • Таймер

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Компьютер

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

Үздіксіз тексеріп шығу

Белгіленген уақыт аралығында ашылу уақытының (минутта) оверлейі бар процесстерге жұмсалған уақытты (миллисекунд) көрсетеді:

 • Сілтемелер кестесіндегі уақыт

 • Кезек кестесіндегі уақыт

 • Тексеріп шығушы уақыты

 • PH (Протокол өңдегіші) уақыты

 • Репозиторий уақыты

 • Мазмұн арнасының уақыты

 • SQL уақыты

Бұл есепті төмендегіше сүзуге болады:

 • Мазмұн көздері

 • Басталу күні/уақыты

 • Аяқталу күні/уақыты

Қосымша ақпарат алу үшін TechNet сайтындағы Іздеу диагностикаларын көру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×