Іздеу нәтижелері веб-бөлігіне арналған параметрлерді өзгерту

Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде іздеу ұяшығы веб-бөлігінде енгізілген сұрауды іздеу нәтижелерін көрсетіледі.

Әдепкі бойынша іздеу нәтижелері веб-бөлігі барлық тік беттерде (Барлығы, Адамдар, Сөйлесулер және Бейнелер) пайдаланылады. Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде іздеу нәтижелері көрсетіледі, сондай-ақ, ол іздеу нәтижелерін нақтылау веб-бөлігіне және іздеуді шарлау веб-бөлігіне жібереді.

Ідеу нәтижелері веб-бөлігі нәтижелерді көрсету үшін веб-бөлікте белгіленген сұрауды пайдаланады. SharePoint Online әкімшісі ретінде сұрауды не іздеу нәтижелерін көрсетуге арналған өзге параметрлерді өзгерте аласыз.

Не істегіңіз келеді?

Іздеу нәтижелері веб-бөлігіндегі сұрауды өзгерту

Кеңейтілген режимде кілтсөзді сұрау тілін (KQL) пайдалану арқылы сұрауды анықтау

Нақтылаулар қосу

Сұрыптауды анықтау

Қосымша параметрлер қосу

Сұрауды тексеру

Жылдам режимде алдын ала анықталған мәндерді пайдалану арқылы сұрауды анықтау

Дисплей үлгісі параметрлерін өзгерту

Нәтижелер параметрлерін және нәтижелерді басқару параметрлерін өзгерту

Іздеу нәтижелері веб-бөлігіндегі сұрауды өзгерту

Іздеу нәтижелері веб-бөлігі нәтижелерді көрсету үшін веб-бөлікте белгіленген сұрауды пайдаланады. Әдепкі бойынша, бұл сұрау сұраудың айнамалы мәнін {searchboxquery} пайдаланады. Сұрау айнымалы мәні мән үшін толтырғыш болып табылады, бұл дегеніміз сұрау іске қосылғанда мән толтырғышты ауыстырады. Мысалы, пайдаланушы іздеу ұяшығына сары іздеу шартын енгізгенде, іздеу нәтижелері веб-бөлігіндегі айнымалы мәні {searchboxquery} сары сөзін қамтитын барлық элементтерді іздейді.

Іздеу нәтижелері веб-бөлігіндегі сұрауды өзгерту арқылы келесілерді орындай аласыз:

 • Ізделінетін мазмұнды көрсету үшін нәтиже көзін өзгерту. Әдепкі бойынша бұл нәтижелер көздері түрлі іздеу тік беттері үшін орнатылған:

 • Барлығы (results.aspx): Жергілікті SharePoint нәтижелері (Жүйе)

 • Адамдар (peopleresults.aspx): Жергілікті адамдар нәтижелері (Жүйе)

 • Сөйлесулер (conversationresults.aspx): Сөйлесулер (Жүйе)

 • Бейнелер (videoresults.aspx): Жергілікті бейне нәтижелері (Жүйе)

 • Әр түрлі пайдаланушылар не пайдаланушы топтарына арналған іздеу нәтижелерін реттеу үшін сұрау айнымалы мәндерін не сипат сүзгілерін қосыңыз.

 • Іздеу нәтижелері ішінде элементтер не беттердің деңгейін көтеріңіз немесе төмендетіңіз.

 • Іздеу нәтижелерін сұрыптауды өзгертіңіз.

Сұрауды өзгертудің екі басты жолы бар:

Кеңейтілген режимде кілтсөзді сұрау тілін (KQL) пайдалану арқылы сұрауды анықтау

 1. Іздеу нәтижелері бетіндегі Параметрлер түймешігін басыңыз, содан соң Бетті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері беті өңдеу режимінде ашылады.

 2. Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде меңзерді веб-бөлік тақырыбының оң жағына жылжытыңыз, көрсеткіні басыңыз, содан соң мәзірдегі Веб-бөлікті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері веб-бөлігі құралдар тақтасы беттің жоғарғы оң жағындағы таспаның төменгі жағында ашылады.

 3. Веб-бөліктің құралдар тақтасындағы Іздеу шарттары бөлімінде Сұрауды өзгерту түймешігін басыңыз.Сұрауды құрастыру диалогтық терезесі Кеңейтілген режимде ашылады.

 4. НЕГІЗГІЛЕР қойындысында Сұрауды таңдау бөлімінде ізделінетін мазмұнды белгілеу үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

 5. Қазір Сұрау мәтінін өзгерте аласыз. Әдепкі бойынша, сұрау айнымалы мәні{іздеуұяшығысұрауы} анықталады. Cұрау мәтінін кілтсөзді сұрау тілін (KQL) пайдалану арқылы өзгертіңіз не сұрауды құрастыру үшін Kілтсөз сүзгісі және Сипат сүзгісі тізімдерін пайдаланыңыз:

  • Кілтсөз сұрауы еркін мәтін кілтсөздерінен, сипат сүзгілерінен және операторлардан құрала алады. Сұрау айнымалы мәндерін бөлектеу үшін жақшаларды пайдаланыңыз. Сұрау қосылғанда, сұрау айнымалы мәндері мәнмен ауыстырылатын болады. Кілтсөз сұрауларының максималды ұзындығы - 2 048 таңба. KQL туралы қосымша ақпарат алу үшінKілт сөзді сұрау тілі (KQL) синтаксистік сілтемесі бөлімін қараңыз.

  • Сұрауға сұрау айнымалы мәндерін қосу үшін кілтсөз сүзгісін пайдаланыңыз. Тізімнен алдын ала анықталған сұрау айнымалы мәндерін таңдаңыз және оларды сұрауға Сипат сүзгісін қосу түймешігін басу арқылы қосыңыз. Қолжетімді сұрау айнымалы мәндері туралы ақпарат алу үшін SharePoint Server 2013 бағдарламасындағы сұрау айнымалы мәндері бөлімін қараңыз.

  • Іздеу сұлбасында сұралынатын ретінде орнатылған басқарылатын сипаттар мазмұнын сұрау үшін сипат сүзгілерін пайдаланыңыз. Басқарылатын сипаттарды Сипат сүзгісі тізімдерінен таңдаңыз. Cұрауға сүзгі қосу үшін Сипат сүзгісін қосу пәрменін басыңыз.

 6. Іздеу нәтижелерінің алдын ала көрінісін қару үшін Сұрауды тексеру пәрменін басыңыз.

 7. Сұрауға қосымша мәліметтер қоса аласыз:

 8. Сұрауды сақтау және веб-бөлік құралдар тақтасына оралу үшінOK түймешігін басыңыз.

Нақтылаулар қосу

НАҚТЫЛАУ қойындысында сұрауға алдын ала таңдалған нақтылауды қосу арқылы берілген нәтижелерді шектеуді таңдай аласыз.

Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде қайтарылған іздеу нәтижелері нақтылаудан бір не бірнеше мәнге шектелуі қажет екенін белгілей аласыз. Тізім іздеу сұлбасында нақтылаулар ретінде қосылған барлық басқарылған сипаттарды көрсетеді.

 • Сұрауға нақтылау қосу үшін тізімнен нақтылауды таңдаңыз және Қосу пәрменін басыңыз.

Бір не бірнеше басқарылған сипаттар негізінде топтастырылуы тиіс іздеу нәтижелерін белгілей аласыз. Бұл белгілі бір элемент үшін бірнеше нұсқалар болғанда және оларды бір нәтижеге топтастыру қажет болғанда пайдалы.

 • Нәтижелерді топтастыруды анықтау үшін Нәтижелерді топтастыру бөлімін көру үшін Көбірек көрсету түймешігін басыңыз.

Сұрыптауды анықтау

Іздеу нәтижелерін сұрыптау жолын белгілеу үшін СҰРЫПТАУ қойындысын пайдаланыңыз. Сұрыптаудың бірнеше деңгейін анықтай аласыз, бағалау үлгілерінің қайсысын пайдалану керектігін таңдай аласыз және динамикалық реттеуге арналған ережелер қоса аласыз.

Сұрыптау реті тізімі іздеу сұлбасында сұрыпталатын ретінде орнатылған барлық басқарылған сипаттарды көрсетеді.

 • Басқарылған сипаттар негізінде нәтижелерді сұрыптау үшін:

  1. Сұрыптау реті тізімінде басқарылған сипатты таңдаңыз, содан соң, Кему реті бойынша не Өсу реті бойынша опцияларының бірін таңдаңыз.

  2. Қосымша сұрыптау деңгейлерін қосу үшін Сұрыптау деңгейін қосу пәрменін басыңыз.

 • Нәтижелерді маңыздылығы бойынша бағалау арқылы сұрыптау үшін:

  1. Сұрыптау реті тізімінен Бағалау тармағын таңдаңыз.

  2. (Қосымша) Бағалау үлгісі тізімінде пайдалану қажет бағалау үлгісін таңдаңыз.

  3. (Қосымша) Динамикалық реттеу тармағының төменгі жағында нақты жағдайлар қолданылғанда нәтижелер ретін өзгертетін ережелерді қосу арқылы қосымша бағалауды белгілей аласыз. Динамикалық реттеу ережесін қосу түймешігін басыңыз және шартты ережелерді белгілеңіз.

Қосымша параметрлер қосу

Сұрау үшін қосымша параметрлер таңдау үшін Параметрлер қойыншасын пайдаланыңыз. Сұрау ережелерін, URL қайта жазуын пайдалануды, жүктеу әрекетін таңдау және көшірме нәтижелерді жою не жоймау әрекетін таңдай аласыз.

Сұрауды тексеру

Тексеру қойындысы басқа қойындыларда таңдалғанға байланысты соңғы сұрау мәтінін көрсетеді. Сұрау мәтінін өңдеу арқылы баламалы сұрауларды тікелей тексеруге болады. Сондай-ақ, Толығырақ түймешігін басу арқылы әр түрлі сұрау опцияларын тексеруге болады.

Ескерту : Teксеру қойындысында сұрауға жасалған кез келген өзгерту сақталмайды.

Бөлім

Сипаттамасы

Сұрау мәтіні

Іздеу нәтижелері веб-бөлігі арқылы іске қосылатын соңғы сұрауды көрсетеді. Соңғы сұраудың мәтіні динамикалық айналымалы мәндерді ағымдағы мәндер ауыстыратын бастапқы сұрау үлгісіне негізделеді. Өзге өзгертулерді сұрауға сұрау ережесінің бөлігі ретінде енгізуге болады.

Қосымша ақпаратты қарау үшін Басқаларын көрсету түймешігін басыңыз.

Сұрау үлгісі

Сұрау үшін қолданылатын сұрау үлгісінің мазмұны.

Өңделді

НАҚТЫЛАУЛАР қойыншасында белгіленген сұрау үшін қолданылатын нақтылау.

Топталған

НАҚТЫЛАУ қойындысында анықталғандай іздеу нәтижелері топтастырылуы тиіс басқарылған сипат.

Қолданылатын сұрау ережелері

Сұрау үшін қандай сұрау ережелері қолданылатынын көрсетеді.

Сұрау үлгісі айнымалы мәндері

Сұрау үшін қолданылатын сұрау айнымалы мәндері және ағымдағы бетке қолданылатын айнымалы мәндердің мәндері. Сұрауға жасалатын әсерді тексеру үшін өзге мәндерді енгізіңіз.

Пайдаланушы сегменті шарттары

Сұрау түрлі пайдаланушы сегмент шарттары үшін қалай жұмыс істейтіндігін тексеріңіз. Cұрауға шарттар қосу үшін Пайдаланушы сегменті шартын қосу түймешігін басыңыз.

Сұрауды тексеру

Іздеу нәтижелерін алдын ала қарау үшін Сұрауды тексеру түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жылдам режимде алдын ала анықталған мәндерді пайдалану арқылы сұрауды анықтау

 1. НЕГІЗГІЛЕР қойындысында кеңейтілген режимде екеніңізге көз жеткізіңіз. Кеңейтілген режимде болсаңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы Жылдам режиміне ауысу түймешігін басыңыз.

 2. Сұрауды таңдау бөлімінде ізделінетін мазмұнды белгілеу үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

 3. Қолданба арқылы шектелген бөлімінде нәтижелерді белгілі бір сайт, кітапхана, тізім не URL мекенжайына шектеу үшін тізімнен опцияны таңдаңыз.

 4. Термин жиынан алынған терминдер арқылы шифраланған мамұндарға нәтижелер шектеуін қою үшін Тег бойынша шектеу бөлімінен опцияларды таңдаңыз:

 5. Қандай да тег бойынша шектеу қоймау: Іздеу нәтижелеріне тегтер негізінде шектеу қойылмайды (әдепкі).

 6. Ағымдағы беттің шарлау шарттары бойынша шектеу: Іздеу нәтижелері ағымдағы бет шарттарымен шифрланған мазмұндарға шектелетін болады. Ағымдағы тег URL мекенжайының ең соңғы бөлігі ретінде көрсетіледі. Бұл таңдау тек сайт басқарылатын шарлауды пайдаланатын болса ғана маңызды.

 7. Ағымдағы және қосалқы шарлау бойынша шектеу: Іздеу нәтижелері ағымдағы бет (URL мекенжайының ең соңғы бөлігі ретінде көрсетілген) және шарттарымен шифрланған мазмұндарға шектелетін болады. Тек сайт басқарылатын шарлауды пайдаланатын болса ғана маңызды.

 8. Осы тегте шектеу: Іздеу нәтижелері ұяшыққа енгізілген тегпен шифрланған мазмұндарға шектелетін болады.

 9. Сұрауға қосымша мәліметтер қоса аласыз:

 10. Сұрауды сақтау және веб-бөлік құралдар тақтасына оралу үшінOK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дисплей үлгісі параметрлерін өзгерту

 1. Іздеу нәтижелері бетіндегі Параметрлер түймешігін басыңыз, содан соң Бетті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері беті өңдеу режимінде ашылады.

 2. Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде меңзерді веб-бөлік тақырыбының оң жағына жылжытыңыз, көрсеткіні басыңыз, содан соң мәзірдегі Веб-бөлікті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері веб-бөлігі құралдар тақтасы беттің жоғарғы оң жағындағы таспаның төменгі жағында ашылады.

 3. Веб-бөлік құралдар тақтасындағы Үлгілерді көрсету бөлімінің Нәтижелер басқару элементтері дисплейінің үлгілері тізімінен веб-бөліктің жалпы көрінісін басқару үшін қажетті дисплей үлгісін таңдай аласыз.

 4. Осы бөлімдегі өзге тізімдерде жарамсыз нәтижелерге арналған дисплей үлгісін таңдай аласыз:

  • Әдепкі таңдау - Нәтиже түрлерін элементтерді көрсету үшін пайдалану. Бұл таңдау іздеу нәтижесінің нәтиже түріне байланысты түрлі дисплей үлгілерін қолданатын болады. Мысалы, егер іздеу нәтижесінің нәтиже түрі PDF файлы болса, PDF элементі дисплей үлгісі қолданылады. Егер іздеу нәтижесінің нәтиже түрі кескін болса, Сурет элементі дисплей үлгісі қолданылатын болады.

  • Бір дисплей үлгісін іздеу нәтижелерінің барлық нәтиже түрлеріне қолдану үшін Дисплей элементтері үшін жалғыз үлгі пайдалану пәрменін таңдаңыз және қолданғыңыз келетін дисплей үлгісін таңдаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Нәтиже түрін және дисплей үлгілерін пайдалану арқылы іздеу нәтижелерінің көрінісін өзгерту бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Нәтижелер параметрлерін және нәтижелерді басқару параметрлерін өзгерту

 1. Іздеу нәтижелері бетіндегі Параметрлер түймешігін басыңыз, содан соң Бетті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері беті өңдеу режимінде ашылады.

 2. Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде меңзерді веб-бөлік тақырыбының оң жағына жылжытыңыз, көрсеткіні басыңыз, содан соң мәзірдегі Веб-бөлікті өңдеу пәрменін басыңыз. Іздеу нәтижелері веб-бөлігі құралдар тақтасы беттің жоғарғы оң жағындағы таспаның төменгі жағында ашылады.

 3. Іздеу нәтижелері веб-бөлігі құралдар тақтасында Параметрлер бөліміндегі Нәтижелер параметрлері тарауын нәтижелердің көрсетілу жолын белгілей отырып өзгертіңіз:

Егер келесіні таңдасаңыз

Веб-бөлікте көрсетіледі

Әдепкі бойынша таңдалған

Бір бетте көрсетілетін нәтижелер саны

Бір бетте көрсетілетін іздеу нәтижелерінің максималды саны.

Реттелген нәтижелерді көрсету

Реттелген нәтижелер.

Тек қана деңгейі көтерілген блоктар (деңгейі көтерілген нәтижелер не жеке таңдаулылар секілді) не нәтиже басқару элементтері (нәтиже саны секілді) көрсетілетіндей етіп тазалаңыз.

Иә

Деңгейі көтерілген нәтижелерді көрсету

Сұрау ережелерін пайдалану арқылы деңгейі көтерілген нәтижелерді іздеңіз.

Иә

"Айтқыңыз келгені мынау шығар?" хабарын көрсету

«Айтқыңыз келгені мынау шығар?» ұсыныстары секілді сұрау емлесі түзетулері.

Иә

Жеке таңдаулыларды көрсету

Пайдаланушы бұған дейін басқандар нәтижесінде анықталған пайдаланушының жеке таңдаулылары.

Иә

Көшірмелерді қарау сілтемесін көрсету

Көшірмелер ретінде жіктелген нәтижелерді қарау үшін пайдаланушы баса алатын «Көшірмелерді қарау» сілтемесі.

Жоқ

Іздеу орталығына арналған сілтемені көрсету

Іздеу орталығы сілтемесі.

Жоқ

 1. Іздеу нәтижелері веб-бөлігінде көрсету үшін қосымша опцияларды белгілеу үшін Нәтиже басқару элементтері параметрлерін өзгерту:

Егер келесіні таңдасаңыз

Веб-бөлікте көрсетіледі

Әдепкі бойынша таңдалған:

Қосымша сілтемені көрсету

Қосымша іздеу бетіне арналған сілтеме.

Иә

Нәтиже санын көрсету

Табылған нәтижелер саны.

Иә

Тіл ашылмалы тізімін көрсету

Тіл ашылмалы тізімі. Пайдаланушыларға сұрау тілін өзгерту жолын ұсынады. Егер пайдаланушы іздеу пайдаланушы параметрлері бетінен екі не одан да көп тілді таңдаған болса, ашылмалы тізім пайда болады

Иә

Сұрыптау ашылмалы тізімін көрсету

Сұрыптау ашылмалы тізімі. Пайдаланушыларға нәтижелерді сұрыптау ретін өзгерту жолын таңдауға мүмкіндік береді.

Жоқ

Бет санын орнатуды көрсету

Іздеу нәтижесі астында бет санын орнатуды басқару.

Иә

Параметрлер сілтемесін көрсету

Іздеу пайдаланушы параметрлері бетіне сілтеме.

Иә

Маған ескерту сілтемесін көрсету

Маған ескерту бетіне арналған сілтеме.

Иә

Беттің жоғары бөлігі

Қосымша ақпарат:

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×