Іздеу ауқымдарын анықтау

Іздеу ауқымы іздеу индексіндегі мәліметтер жиынын анықтайды. Мазмұнның бүкіл индексі торт түрінде елестетсеңіз, ауқым – бір немесе бірнеше торт тілімі. Әдеттегі торт тілімінің кескіні үшбұрышты болуы мүмкін, бірақ ауқым ережелерін пайдалана отырып, сіз тортты әр түрлі кескіндерге тіле аласыз. Ауқымдарды тораптардағы Іздеу өрісінде, «Іздеу орталығы» торабындағы немесе кейбір веб-бөліктердегі қойынды ретінде қосуға және пайдаланушыларға белгілі бір орында немесе мазмұн жиынында іздеуге көңіл аударуға мүмкіндік береді.

Әдетте, іздеу ауқымдары ұйымдағы пайдаланушылар үшін маңызды және ортақ болып табылатын тақырыптар мен мазмұн көздерін қамтиды. Мысалы, қаржы немесе маркетинг сияқты ұйымдағы белгілі бір жобаға байланысты барлық элементтер үшін немесе белгілі бір топқа байланысты барлық элементтер үшін іздеу ауқымын жасауға болады. Сондай-ақ, бірнеше басқа ауқымды қамтитын іздеу ауқымын жасауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Ауқымдарды жоспарлау

«Ауқымдарды қарап шығу» бетін көрсету

Ауқымды жасау немесе өңдеу

Ауқым ережелерін қосу немесе өзгерту

Ауқымды немесе ауқым ережелерін жою

Ауқымды жою

Ауқым ережелерін жою

Аумақтарды көрсету топтарын теңшеу

Ауқым көрсету топтарын жасау немесе өңдеу

Ауқымды көрсету топтарына қосу

Тораптар жинағындағы барлық тораптарда ауқымдар ашылмалы тізімін көрсету немесе жасыру

Ауқымдарды жоспарлау

Іздеу ауқымын жасау және пайдалану үшін, ауқымды жасайсыз, оның ережелерін анықтайсыз және ауқымды көрсету тобына тағайындайсыз. Көрсету тобы — ауқым пайдаланушы интерфейсінде көрінетін орын. Әдепкі көрсету топтарына Іздеудің ашылмалы тізімі және Кеңейтілген іздеу кіреді. Басқа көрсету топтарын жасауға және оларға іздеу ауқымдарын жылжытуға болады.

Ауқым ережелері іздеу индексіндегі қай мазмұн ауқымға қосылатынын анықтайды. Ережелер нақты тораптар сияқты элементтерді қосуға немесе қоспауға мүмкіндік береді. Мысалы, іздеу нәтижелеріне қосу қажет емес құжаттар бар топ торабы болуы мүмкін. Сол топ торабын және оның мазмұнын іздеу нәтижелеріне қоспайтын ауқым ережесін жасауға болады. Ауқым ережелерін тек ауқым жасалғаннан және көрсету тобына тағайындалғаннан кейін қолдануға болады. Ережелерді кез келген уақытта жаңартуға немесе өзгертуге болады.

Сондай-ақ, федеративтік веб-бөліктермен бірге пайдаланылатын ауқымдарды жасауға және теңшеуге болады. Федеративтік іздеу — индекстелмеген, бірақ индекстелген мазмұнның жанында шығатын нәтижелер жиыны. Федеративтік іздеу нәтижелері ұйымның сыртынан келеді. Федеративтік іздеулер үшін ауқым ережелерін орнатуға және оларды федеративтік веб-бөлікке қолдануға болады.

Іздеу ауқымдарын екі деңгейде жасауға және анықтауға болады: іздеу қызметі деңгейі және торап жинағын басқару деңгейі. Іздеу қызметі деңгейінде жасалған іздеу ауқымдары, сонымен бірге, ортақ ауқымдар ретінде белгілі. Бұл ауқымдар барлық торап жинақтары үшін қол жетімді. Тораптар жинағының әкімшісі осы ауқымдардың көшірмесін жасай алады, бірақ ортақ ауқымды өзгерте немесе жоя алмайды.

Тораптар жинағының әкімшісі жаңа іздеу ауқымдарын және жаңа көрсету топтарын жасай алады. Бұл ауқымдар бір тораптар жинағындағы барлық тораптарда қол жетімді, бірақ басқа тораптар жинақтарындағы тораптарда қол жетімсіз болады.

Іздеулерде басқарылатын сипаттарды қол жетімді етуге болады. Бұл адамдарға сұрауларды тікелей бағандардағы метадеректерге бағыттау арқылы іздеуге көмектеседі. Ауқымдарда пайдалану үшін қол жетімді басқарылатын сипаттардың тізімі «Ауқым ережесін қосу» бетінің немесе «Ауқым ережесін өзгерту» бетінің Сипат сұрауы бөлімінде бар. Қосымша ақпаратты Ауқым ережелерін қосу немесе өзгерту бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

«Ауқымдарды қарап шығу» бетін көрсету

Тораптар жинағындағы барлық ауқымдарды көру және басқару үшін «Ауқымдарды қарап шығу» бетін пайдаланыңыз. «Ауқымдарды қарап шығу» бетінде жаңа ауқым қосуға, бар ауқымды өңдеуге, ауқымды көрсету топтарын көруге, ауқымның көрсету тобын қосуға, жаңартулардың күйін тексеруге, ауқымға қанша элемент кіретінін көруге және оның ортақ ауқым екенін немесе ортақ емес екенін көруге болады.

«Ауқымдарды қарап шығу» бетіне қатынасу үшін тораптар жинағының әкімші рұқсаттары бар әкімші болуыңыз керек.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. «Ауқымдарды қарап шығу» бетінде келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

Беттің жоғарғы жағы

Ауқымды жасау немесе өңдеу

Ауқымдар белгілі бір мазмұн жиынында іздеуге мүмкіндік береді. Тораптар жинағының әкімші рұқсаттары бар әкімші ортақ ауқымды көшіре алады және сол көшірмені өзгерте алады я болмаса дәл сол тораптар жинағында пайдалану үшін жаңа ауқымдарды қоса алады.

Тораптар жинағына жаңа ауқым қосқанда, Барлық тораптар сияқты бар ауқымды көшіруден бастап, мазмұнның орнын және сипат мәндеріне негізделіп не қосылуы немесе қосылмауы керек екенін көрсететін ережелерді қосу пайдалы. Бірнеше ережелерді біріктіру және реттеу арқылы нақты жұмыс топтарының қажеттіліктеріне сәйкестендірілген іздеулерді қамтамасыз ететін тораптар жинағы үшін ауқымдарды құрастыруға болады.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. Келесі қадамдардың біреуін орындаңыз:

  • Жаңа ауқым жасау үшін, Жаңа аумақ пәрменін таңдаңыз.

  • Бар ауқымды өңдеу үшін ауқымның тақырыбын нұқып, «Ауқымдардың сипаттары мен ережелері» бетін көрсетіңіз, одан кейін Аумақ параметрлерін өзгерту пәрменін таңдаңыз.

   Ескерту : Егер ауқым ортақ пайдаланылатын болса, оның параметрлерін өңдеу мүмкін емес болады. Олар ортақ ауқымдар басқару орталығында теңшеледі.

 5. Тақырып өрісінде ауқымды сипаттайтын сөзді, атты, қысқартуды немесе қысқа фразаны енгізіңіз. Тақырып Аумақтар тізімінде көрсетіледі және пайдаланушыға осы ауқымды пайдаланғанда іздейтін мазмұн түрін көрсетеді.

 6. Сипаттама өрісінде сілтеме және торап иелері үшін міндетті емес сипаттаманы енгізіңіз. Ол соңғы пайдаланушыларға көрсетілмейді.

 7. Көрсету топтары бөлімінде пайдаланушы интерфейсінде ауқымдар көрсетілетін бір немесе бірнеше орынды таңдаңыз. Мысалы, Іздеудің ашылмалы тізімі.

 8. Нәтижелердің соңғы беті бөлімінде осы ауқымның іздеу нәтижелерін әдепкі нәтижелер бетінде немесе басқа веб-бетте көрсетілуін таңдаңыз. Басқа іздеу нәтижелерінің бетін пайдалану үшін, Осы аумақтағы іздеу үшін басқа бетті көрсетіңіз пәрменін таңдап, Нәтижелердің соңғы беті өрісінде басқа бар нәтижелер беті үшін веб мекенжайды енгізіңіз (мысалы, http://site/subsite/folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Жарайды түймешігін басыңыз.

Ауқым ережелерін қосу үшін, Ауқым ережелерін қосу немесе өзгерту бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ауқым ережелерін қосу немесе өзгерту

Ауқым ережелері мазмұнның орнын, оның сипаттарын және ауқымға ненің кіруі немесе ненің кірмеуі керек екенін көрсетіп, ауқыммен байланысты мазмұнды анықтайды. Ережелерді ауқым жасалған кезде қосуға болады.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. Ережелерді қосу немесе өңдеу қажет тізімде ауқымның тақырыбын анықтап, одан кейін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

  • Егер ауқымда ережелер жоқ болса, Жаңарту күйі бағанында Ережелерді қосу пәрменін таңдаңыз.

  • Бар ережені өңдеу немесе қосымша ереже қосу үшін ауқымның тақырыбын нұқып, Ережелер бөлімінде өңдеу үшін бар ережені нұқыңыз немесе Жаңа ереже пәрменін таңдаңыз.

 5. Аумақ ережесінің түрі бөлімінде келесі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

  • Орынды қосу немесе қоспау және қалта, түйін атауы немесе домен/қосалқы домен сияқты мазмұн көзін көрсету, содан кейін Мінез-құлық бөліміндегі ережелерді пайдалану үшін Веб-мекенжай пәрменін таңдаңыз.

  • Басқарылатын сипатқа тағайындалған мән бойынша іздеу арқылы табылған мазмұнды қосу немесе қоспау үшін Сипат сұрауы пәрменін таңдаңыз.

  • Іздеу индексіндегі барлық тораптардың бүкіл мазмұнын қосу үшін, Бүкіл мазмұн пәрменін таңдаңыз.

   Кеңес :  Ережелерді бірнеше сипаттарға немесе мәндерге қолдану мақсатында әрбір сипат параметрі үшін бөлек ереже анықтаңыз.

 6. Ауқым ережесінің түрі — Веб-мекенжай болса, Сипат сұрауы бөлімінде төмендегі әрекеттердің біреуін таңдаңыз:

Параметр

Сипаттама

Қалта

Қалта топ торабындағы орын болуы мүмкін. Мысалы, http://site/subsite/folder. Ереже тек көрсетілген қалта және оның ішкі қалталарында орналасқан элементтерге қолданылады.

Түйін атауы

Бұл ереже сол түйіннің кез келген жеріндегі элементтерге қолданылады.

Домен немесе қосалқы домен

Бұл ереже көрсетілген домендегі барлық элементтерге қолданылады.

Ауқым ережесінің түрі — Сипат сұрауы болса, Сипат сұрауы бөлімінде сипатты таңдаңыз және мәнді енгізіңіз.

Кеңес :  Ережелерді бірнеше сипатқа немесе мәнге қолдану үшін әрбір сипат параметрі үшін бөлек ереже анықтаңыз.

 1. Мінез-құлық бөлімінде ауқымды анықтау үшін бұл ереже басқа ережелермен қалай бірігетінін таңдаңыз. «НЕМЕСЕ» ережесі үшін Қосу немесе «ЖӘНЕ ЕМЕС» ережесі үшін Шығару немесе «ЖӘНЕ» ережесі үшін Талап ету параметрін таңдаңыз.

 2. Жарайды түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Іздеу ауқымдары және олардың ережелері өткен жаңартулардың жиілігіне қарай автоматты түрде реттелетін кестеде құрастырылады. Бірінші рет құрастырылғанша, жаңа ауқым Іздеу өрісі ауқымдары тізімінде шықпайды.

Беттің жоғарғы жағы

Ауқымды немесе ауқым ережелерін жою

Тораптар жинағының әкімші рұқсаттары бар әкімші тек тораптар жинағын басқару деңгейінде жасалған ауқымдарды жоя алады. Қызмет әкімшісі тораптар жинағында пайдалану үшін жасаған ортақ ауқымдарды жою мүмкін емес.

Ауқымды жою

Тораптар жинағынан ауқымды жойғанда, ауқым, сондай-ақ, сол тораптар жинағындағы барлық тораптардан жойылады.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. «Ауқымдарды қарап шығу» бетінде ауқымның жанындағы көрсеткіні нұқыңыз.

 5. Жою пәрменін таңдаңыз.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

Ауқым ережелерін жою

 1. «Ауқымдарды қарап шығу» бетінде ауқымның жанындағы көрсеткіні нұқып, Сипаттар мен ережелерді өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 2. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Осыны орындау үшін:

Төмендегі әрекетті орындаңыз:

Жеке ережені жою

 1. Ауқым параметрлері мен ережелері бетінде, Ережелер астында ереженің атын таңдаңыз.

 2. Жою пәрменін таңдаңыз.

 3. Жарайды түймешігін басыңыз.

Ауқым үшін барлық ережелерді жою

 • Ауқым параметрлері мен ережелері бетінде, Ережелер астында Барлық ережелерді жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Аумақтарды көрсету топтарын теңшеу

Ауқымдар ауқымдарды қайда пайдалануға болатынын анықтайтын көрсету топтарына тағайындалады. Мысалы, ауқымды Іздеудің ашылмалы тізімі көрсету тобына тағайындасаңыз, бұл ауқым Іздеудің ашылмалы тізімі өрісі ауқымдар үшін теңшелгенде пайдаланушыларға көрінеді. Бұл орындар топ торабындағы веб-бөлікте немесе Іздеу өрісінде болуы мүмкін. Тораптар жинағының әкімші рұқсаттары бар әкімші жаңа көрсету тобын жасай алады және оның ішінде ауқымдарды реттей алады немесе бар көрсету топтарына ауқымдарды қоса алады. Содан кейін, торап иесі тораптағы кез келген Іздеу өрісінің ауқымына көрсету тобын қосып, пайдаланушыларға көбірек шоғырланған іздеулерді орындауға мүмкіндік бере алады.

Ауқым көрсету топтарын жасау немесе өңдеу

Торап иесіне Іздеу өрісінің жанындағы ауқымдар тізімінде бар ауқымдарды өзгертуге мүмкіндік беру үшін тораптар жинағының әкімшісі бар көрсету топтарын өзгерте алады немесе жаңа көрсету топтарын жасап, олардың ішінде ауқымдарды реттей алады.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. «Ауқымдарды қарап шығу» бетінде Көрсету топтары пәрменін таңдаңыз.

 5. Жаңа көрсету тобы пәрменін таңдап немесе бар көрсету тобының жанындағы көрсеткіні нұқып, Көрсету тобын өңдеу пәрменін таңдаңыз.

 6. «Ауқымда көрсету тобын жасау» немесе «Ауқымда көрсету тобын өңдеу» бетінде Тақырып өрісінде көрсету тобын тануға көмектесетін тақырыпты енгізіңіз.

 7. Сипаттама өрісінде міндетті емес көрсету тобының сипаттамасын енгізіңіз. Бұл сіз және торап иелерінің анықтамасы үшін және соңғы пайдаланушыларға көрсетілмейді.

 8. Аумақтар бөлімінде көрсету тобына қосу қажет ауқымдардың жанына құсбелгі қойыңыз.

 9. Көрсету тобындағы ауқымдардың ретін реттеу үшін Реттік нөмірі тізімін пайдаланыңыз.

 10. Әдепкі аумақ тізімінде соңғы пайдаланушы үшін әдепкі ауқым ретінде орнатылатын ауқымды таңдаңыз.

 11. Жарайды түймешігін басыңыз.

Ауқымды көрсету топтарына қосу

Тораптар жинағының әкімшісі торап иелері пайдалануы үшін тораптар жинағы деңгейінде жасалған ауқымдарды көрсету топтарына тағайындай алады. Ортақ ауқымды, сервер әкімшісі жасаған және анықталған ауқымдарды, көрсету топтарының арасында тораптар жинағы деңгейінде жылжыту мүмкін емес.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. «Торап параметрлері» бетінің Тораптар жинағын басқару бөлімінде Іздеу ауқымдары түймешігін басыңыз.

 4. Ауқым тақырыбын нұқыңыз.

  Ескерту : Ортақ бағанында құсбелгі жоқ екенін тексеріңіз. Ортақ ауқымды тораптар жинағының әкімшісі өзгерте алмайды.

 5. «Ауқым сипаттары мен ережелері» бетіндегі Аумақ параметрлері бөлімінде Аумақ параметрлерін өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 6. Ауқымды өңдеу бетіндегі Көрсету топтары бөлімінде ауқым кіруі керек көрсету топтарының құсбелгілерін қойыңыз.

 7. Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тораптар жинағындағы барлық тораптарда ауқымдар ашылмалы тізімін көрсету немесе жасыру

Ауқымдарды тораптар жинағындағы барлық тораптардың Іздеу өрісіне қосу үшін қосқыңыз келетін барлық ауқымдар Іздеудің ашылмалы тізімі көрсету тобында тізілгенін тексеріңіз. Содан кейін, тораптар жинағының параметрлерін ауқымдар ашылмалы тізімін көрсететіндей немесе жасыратындай өзгертіңіз.

 1. Жоғарғы деңгейдің торабының басты бетіне тораптар жинағының әкімші рұқсаттарымен кіріңіз.

 2. Тораптың әрекеті мәзірін ашып, Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Торап параметрлері бетінде, Торап жинағын басқару бөлімінде Іздеу параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 4. Іздеудің ашылмалы тізімі көрсету тобындағы ауқымдардың тізімін көрсету үшін Торапты іздеудің ашылмалы тізім күйі бөлімінде Аумақтардың ашылмалы тізімін көрсету пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×