«SharePoint файлдары» құралы туралы

«SharePoint файлдары» құралы файл мазмұнын SharePoint құжат кітапханаларында сақтайтын ұйымдар үшін мына артықшылықтарды береді:

 • Қауым сыртында таңдалған адамдарға файл мазмұнына қатынас. «SharePoint файлдары» құралы қауымдық қорғау жүйесі құрылғысының сыртындағы адамдармен іскерлесудің ыңғайлы және тиімді жолын береді. Сонымен қатар, «SharePoint файлдары» құралы географиялық тұрғыдан кең тараған топтарға жұмыс істеу ортасын береді.

 • Файл мазмұнына дербес қатынас. «SharePoint файлдары» құралы үнемі қозғалыстағы жұмысшыларға немесе Интернетке шектеулі қатынасы бар адамдарға дербес күйде файл мазмұнына қатынасуға, қарауға және жаңартуға болатын ортаны береді.

 • «SharePoint файлдары» құралының пайдаланушылары жұмыс кеңістігінің басқа құралдарымен бірге сан алуан бағдарлама мүмкіндіктерін пайдалана алады.

SharePoint құжаттар кітапханасында сақталатын файлдармен өзара әрекеттесу үшін «SharePoint файлдары» құралын пайдалану туралы мына қосымша мәліметтерді және ұсыныстарды ескеріңіз:

 • «SharePoint файлдары» құралын Windows SharePoint Services 3.0 бағдарламасындағы немесе кейінгі нұсқасындағы құжаттар кітапханаларымен ғана салғастыруға болады. Егер Windows SharePoint Services бағдарламасының алдыңғы нұсқасындағы құжаттар кітапханасымен салғастыру әрекетін орындасаңыз, қате көрсетіледі.

 • «SharePoint файлдары» құралына файлдар алынатын SharePoint тораптарында нұсқаларды қосу ұсынылады. Нұсқалар үндестіру қателеріне немесе қайшылықтарына байланысты кейде орын алуы мүмкін деректердің жоғалу қаупін азайтуға көмектеседі.

 • SharePoint құжат кітапханаларында «SharePoint файлдары» құралы қолдамайтын немесе сақтамайтын метадеректер бар.

 • «SharePoint файлдары» құралы SharePoint құжаттар кітапханаларындағы көріністерді танымайды. Нәтижесінде, «SharePoint файлдары» құралында кейбір файлдар көріністер бойынша сүзілетін құжаттар кітапханасында көрінетіннен көбірек құжат болуы мүмкін.

Деректерді «SharePoint файлдары» құралында үндестіру әдісі

Деректер «SharePoint файлдары» құралында мына жолдармен үндестіріледі:

 • Деректер жұмыс кеңістігінің мүшелері арасында Groove файлдары құралымен бірдей жолмен үндестіріледі: жаңартулар жұмыс кеңістігіне сақталғаннан кейін желідегі жұмыс кеңістігінің мүшелері оларды жіберіп қабылдайды.

 • Жаңартулар SharePoint торабынан кесте бойынша автоматты түрде немесе үндестіруді басқаруы бар жұмыс кеңістігінің мүшесі үндестіруді бастаған кезде қолмен жіберіледі немесе алынады.

«SharePoint файлдары» құралындағы үндестіруші тапсырмасы туралы

«SharePoint файлдары» құралы бар жұмыс кеңістігінде барлық мына тіркелгі деректері бар кем дегенде бір мүше болуы керек:

 • Таңдалған SharePoint торабында қажетті құжаттар кітапханасына қатынасыңыз.

 • SharePoint торабында жаңартуларды жіберуге және алуға қажетті SharePoint рұқсаттары.

  Стандартты SharePoint рұқсаттарын ескере отыра, үндестірушінің ең төменгі рұқсаттары «Қатысу» мүмкіндігі қосылған «Иесі» болып табылады. Теңшелетін рұқсаттары бар SharePoint тораптары үшін үндестірушіде элементтерді қосу, өңдеу және жою үшін қосылған рұқсаттар болуы керек.

 • SharePoint торабымен үндестіру үшін қажетті рұқсаттар. Қонақтардан басқа барлық мүшелерде SharePoint құжаттар кітапханасымен үндестірудің немесе ағымдағы үндестірушіден құралға арналған үндестіруді басқаруды сұраудың әдепкі рұқсаты бар.

  Ескерту : «Қатысушы» рөлі бар жұмыс кеңістігінің мүшесі әдетте үндестіруші ретінде әрекет ете алғанымен, бұл рөлде әдетте файлды жою рұқсаты жоқ. Нәтижесінде, рөлі «Қатысушы» болып табылатын үндестіруші үндестіруді бастаған кезде файлды жою әрекеті орындалмағаны туралы үндестіру ескертулерін көруі мүмкін.

SharePoint торабында және «SharePoint файлдары» құралында қажетті рұқсаттары бар мүше «үндестіруші» жауапкершілігін ала алады: яғни, «SharePoint файлдары» құралы мен SharePoint торабы арасында үндестіруді мерзімді бастайтын адам немесе «SharePoint файлдары» құралын автоматты жоспарланған үндестіруге қосатын адам. Үндестіруді орындау үшін үндестіруші желіге қосылып, SharePoint торабына қатынасы болуы керек.

«SharePoint файлдары» құралына үндестіруші жұмыс кеңістігінің бір мүшесі ғана бола алады. Қажетті рұқсаттары бар басқа мүшелер үндестіруші тапсырмасын алуды сұрай алады. Ағымдағы үндестіруші болып табылатын мүше осы рөлді беруді немесе сұрауды қабылдамауды және жауапкершілікті сақтап қалуды таңдай алады. Үндестіруші басқа мүшеге үндестіруші тапсырмасын беруді бастай алмайды; тапсырма жауапкершілігін басқа мүше сұрауы керек.

Егер ағымдағы үндестіруші осы тапсырмаға иелік ету рұқсатын жоғалтса (мысалы, егер үндестірушінің жұмыс кеңістігіндегі рөлінің деңгейі төмендетілсе немесе егер үндестіруші жұмыс кеңістігінің мүшесі болуын тоқтатса), үндестіру басқару элементі жұмыс кеңістігінің басқа жарамды мүшесіне автоматты түрде беріледі. Егер осы уақытта қажетті рұқсаттары бар жұмыс кеңістігінің мүшелері болмаса, «SharePoint файлдары» құралын енді SharePoint торабымен үндестіруге болмайды және ол стандартты «Файлдар» құралына қайтарылады.

Ағымдағы үндестірушінің аты құрал қойындысының үстіндегі күй жолағында көрсетіледі:

Ағымдағы үндестірушінің аты

Күй жолағы үндестірушіге құралдағы үндестірілмеген өзгертулерді хабарлайды. Үндестіруші Осы жерден үндестіру... пәрменін таңдаған кезде «Үндестіруді алдын ала қарап шығу» терезесі файл қайшылықтарымен бірге барлық күтілетін жаңартуларды көрсетеді. Үндестіруден бұрын үндестіруші қайшылықтарды шешу үшін шара қолдана алады.

Үндестіруші тапсырмасын SharePoint торабына қатынасы және SharePoint торабында қажетті рұқсаттары бар басқа мүшеге беру үшін ағымдағы үндестірушіге сұрау ғана қажет.

Кей жағдайларда үндестіруші тапсырмасын басқа мүшеге беру қажет. Мысалы, егер үндестіруші ұзақ уақыт бойы (мүмкін демалыста болғандықтан) үндестіруді бастай алмаса, ол қажетті тіркелгі деректері бар жұмыс кеңістігінің басқа мүшесінен үндестіруші болуға сұрау жіберуді айту керек. Осыған ұқсас, үндестіруші кесте бойынша автоматты үндестіруді қоса алады. Бірақ бұл әдіс қауіпті болуы мүмкін, себебі ол үндестірушінің компьютері барлық уақыт бойы іске қосылып, желіге қосылуын талап етеді.

Күй жолағында жұмыс кеңістігінің барлық мүшелері ағымдағы үндестірушінің атын көреді және құрамында SharePoint торабының URL мекенжайы бар хабар жолағын көрсету үшін бірге болатын қалта сілтемесінің белгішесін көрсетеді. Веб-шолғышты ашып, SharePoint торабына өту үшін қажетті тіркелгі деректері бар жұмыс кеңістігінің мүшелері қалта сілтемесінің белгішесін баса немесе Өңдеу мәзіріндегі SharePoint торабына өту пәрменін таңдай алады.

Күй жолағы барлық мүшелерге соңғы үндестірудің күнін және уақытын хабарлайды. Үндестіру кестесі туралы мәліметтерді қарау үшін барлық мүшелер «Күнтізбе» белгішесін нұқи алады.

Үндестіруді, жоспарлау параметрлерін өзгерту және үндестіру қателерін шешу сияқты күй жолағындағы параметрлерді таңдау арқылы үндестіруші бірнеше әрекетті бастай алады.

Үндестіруді бастау параметрлері

Үндестірушіде үндестіруді бастаудың екі мүмкіндігі бар:

 • Қолмен үндестіру. Бұл мүмкіндікпен «SharePoint файлдары» құралы және SharePoint торабы үндестіруші үндестіруді бастауды таңдағанда ғана үндестіріледі.

 • Жоспарланған үндестіру. Бұл мүмкіндікпен үндестіруші автоматты үндестіру үшін белгілі бір уақыт аралығын белгілейді.

  Ескерту : Ағымдағы желі қозғалысының жүктемесі сияқты жайттарға қарай жоспарланған үндестірулерді кейде сервер келесі жоспарланған уақытқа дейін кейінге қалдыруы мүмкін.

SharePoint көзін басқару тапсырмаларын орындау туралы

«SharePoint файлдары» құралындағы файлдармен мына SharePoint көзін басқару тапсырмаларын үндестіруші ғана орындай алады:

 • Файлдарды тексеріп алу. Файлды тексеріп алу SharePoint торабындағы файлға құрсау салады, сондықтан SharePoint торабындағы файлға тікелей кіретін пайдаланушылардың SharePoint Workspace бағдарламасында бір уақытта жаңартылып жатқанда оны жаңартуына жол бермейді.

  Ескерту : «SharePoint файлдары» құралындағы файлдың ағымдағы нұсқасында үндестірілмеген өзгертулер болмайынша, файлды тексеріп алу SharePoint құжаттар кітапханасынан файлдың ең соңғы нұсқасын алады. Басқаша айтқанда, SharePoint Workspace бағдарламасында файлды өңдеп тексерсеңіз, файлдың өңделген нұсқасын SharePoint кітапханасының бастапқы көшірмесімен қайта жазбайсыз.

 • Файлдарды қайтару. «SharePoint файлдары» құралынан файлды қайтару SharePoint торабындағы файлды жаңартып, бөліп алудың құрсауын алып тастайды.

 • Бөліп алуды болдырмау. Бөліп алуды болдырмау SharePoint торабында файлдан құрсауды жойып, оны өңдеу үшін қол жетімді етеді.

Құрамында «SharePoint файлдары» құралы бар жұмыс кеңістіктерін көшірмелеу немесе мұрағаттау туралы

Құрамында «SharePoint файлдары» құралы бар жұмыс кеңістіктерін көшірмелеуге немесе оларды мұрағат немесе үлгі файлдары ретінде сақтауға болады. Дегенмен, көшірмеленген жұмыс кеңістігіндегі немесе мұрағаттан немесе үлгі файлдарынан жасалған «SharePoint файлдары» құралы SharePoint құжаттар кітапханасына қосылымды сақтамайтынын және мүмкіндіктері стандартты «Файлдар» құралына шектелетінін ескеріңіз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×