«Құм жәшік» күйі арқылы құрсауланған Access 2007 бағдарламасындағы функциялар мен сипаттар

Осы бөлімде Microsoft Office Access 2007 бағдарламасында «құм жәшік» күйі рұқсат ететін және құрсаулайтын функциялар мен сипаттар туралы анықтамалық ақпарат беріледі. Office Access 2007 бағдарламасы бірнеше жаңа функцияның, соның ішінде MonthName және StrReverseфункцияларының «құм жәшік» күйінде іске қосылуына рұқсат етіп, ол Assistance, ExportNavigationPaneжәне LoadCustomUI сияқты тағы бірнеше функцияларды құрсаулайды. Жалғастырған кезде, осы бөлімдегі ақпаратты пайдалана білу үшін дерекқорға сенуіңіз (ішіндегі мазмұнды қосуыңыз) немесе дерекқорды сенімді бір жерге орналастыруыңыз керектігін есте сақтаңыз.

Дерекқорлардағы мазмұнды қосу немесе дерекқорларды сенімді бір жерге орналастыру туралы қосымша ақпарат алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Бұл бөлімде

Қауіпті өрнектерді іске қосатын етіп «құм жәшік» күйін теңшеу

«Құм жәшік» күйінде пайдалануға болатын функциялар

«Құм жәшік» күйінде қателік тудыратын функциялар

«Құм жәшік» күйінде құрсауланатын функциялар

«Құм жәшік» күйінде құрсауланатын сипаттар

Қауіпті өрнектерді іске қосатын етіп «құм жәшік» күйін теңшеу

Дерекқорға бір өрнек қосқан кезде, ол «құм жәшік» күйі деп аталатын Access бағдарламасындағы бір амалдық ортада іске қосылады. Access бағдарламасында бұл әрекет не Office Access 2007 нұсқасында, не бұрынғы Access файл пішімдерінде жасалған дерекқорлар үшін орындалады. Access бағдарламасында «құм жәшік» күйі әдепкі ретінде іске қосылып, өз кезегінде «құм жәшік» күйі әрқашан қауіпті өрнектерді, тіпті дерекқорға сенсеңіз де ажыратады.

Егер бір дерекқорға сенсеңіз, бірақ «құм жәшік» күйі ажырататын бір өрнекті іске қосқыңыз келсе, ол өрнекті «құм жәшік» күйін ажырататын тізбе кілтін өзгерту арқылы орындауға болады. Осы бөлімдегі қадамдарды орындау үшін алдымен дерекқорға сенуіңіз керек екенін есте сақтаңыз.

Бұл суретте қауіпті өрнектерді іске қосу керектігі туралы шешім қабылдау кезінде орындайтын үрдіс көрсетілген.

Құмжәшік режимі үшін шешім процесі

Абайлаңыз      Тізбені қате өңдеу жүйеңізді қайта орнатуды қажет етітіндей елеулі түрде зақымдауы мүмкін. Microsoft корпорациясы тізбені қате өңдеу салдарынан болған ақаулықтардың түзетілу мүмкіндігін кепілдендірмейді. Тізбені қате өңдемес бұрын, қандай да бір маңызды деректеріңіз болса, сақтық көшірмесін жасаңыз. Компьютеріңіздің тізбесін пайдалану және сақтау жөніндегі ең жаңа ақпаратты Microsoft Windows Анықтамалығынан қараңыз.

Егер тізбемен таныс болмасаңыз немесе тізбе кілтін өзіңізге өзгерту қолайсыз болса, бұрынғы Access нұсқасындағы дерекқорды Office Access 2007 файл пішіміне түрлендіретін біреумен хабарласыңыз не өзіңіз түрлендіріп көріңіз. Сонымен қатар, тізбе мәндерін өзгерту үшін сізде компьютер әкімшісінің рұқсаттары болуы керек.

Тізбе кілтін өзгерту

Маңызды : Бұл қадамдар орындалғанда, компьютердегі бүкіл пайдаланушылар үшін барлық Access нұсқаларында қауіпті өрнектер іске қосылады.

Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

 • Windows Vista жүйесінде    

  1. Бастау түймешігін Түйме суреті басып, Барлық бағдарламалар тармағын, Стандартты тармағын, одан кейін Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

  2. Ашу жолағына regedit деп теріп, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.

   Тізбе өңдегіші іске қосылады.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE қалтасын жайып, келесі тізбе кілтіне барыңыз:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

  4. Тізбе өңдегішінің оң жақ аймағындағы Атауы астынан SandboxMode тармағын екі рет басыңыз.

   DWORD мәнін өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

  5. Мән деректері өрісіндегі 3 мәнін 2 мәніне өзгертіп, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

  6. Тізбе өңдегішін жабыңыз.

 • Microsoft Windows XP немесе Microsoft Windows Server 2003 жүйесінде    

  1. Құралдар тақтасындағы Бастау түймешігін басып, одан кейін Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

  2. Ашу жолағына regedit деп теріп, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.

   Тізбе өңдегіші іске қосылады.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE қалтасын жайып, келесі тізбе кілтіне барыңыз:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

  4. Тізбе өңдегішінің оң жақ аймағындағы Атауы астынан SandboxMode тармағын екі рет басыңыз.

   DWORD мәнін өңдеу тілқатысу терезесі пайда болады.

  5. Мән деректері өрісіндегі 3 мәнін 2 мәніне өзгертіп, одан кейін OK түймешігін басыңыз.

  6. Тізбе өңдегішін жабыңыз.

Маңызды    Егер алдымен дерекқорға сенбесеңіз, Access бағдарламасында бұл тізбе параметрінің өзгертілген-өзгертілмегеніне қарамастан, барлық қауіпті өрнектер ажыратылатынын есте сақтаңыз.

Бұл тізбе мәндеріне келесі мәндерді теңшей аласыз, 0 (нөл) мәні ең көп рұқсаты бар, ал 3 саны ең аз рұқсаты бар.

Параметр

Сипаттама

0

«Құм жәшік» күйі барлық кездерде ажыратулы болады.

1

«Құм жәшік» күйі Access бағдарламасы үшін пайдаланылады, бірақ Access бағдарламасына қатысы жоқ бағдарламаларда қолданылмайды.

2

«Құм жәшік» күйі Access бағдарламасына қатысы жоқ бағдарламаларда пайдаланылады, бірақ Access бағдарламасы үшін қолданылмайды.

3

«Құм жәшік» күйі барлық кездерде пайдаланылады. Бұл — әдепкі параметр, ол Office Access 2007 орнатылғанда белгіленеді.

Беттің жоғарғы жағы

«Құм жәшік» күйінде пайдалануға болатын функциялар

Келесі кестеде «құм жәшік» күйі қосылған кезде, Access дерекқоры жүйесінің сұрауларында қолдануға болатын функциялардың тізімі берілген. Тізімде көрсетілмеген функциялардың барлығы «құм жәшік» күйінде қолданылмайды.

Ең жиі қолданылатын функциялар туралы қосымша анықтама алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Abs

Array

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Date

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Day

DDB

Error

Error$

Exp

Fix

Format

Format$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Hour

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Left

Left$

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

Minute

MIRR

Month

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

Oct$

Partition

Pmt

PPmt

PV

QBColor Function

Rate

Replace

RGB

Right

Right$

RightB

Rightb$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

Second

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Space

Space$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

String$

StrReverse

Switch

SYD

Tan

Time

Time$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Weekday

Year

Беттің жоғарғы жағы

«Құм жәшік» күйінде қателік тудыратын функциялар

Келесі Бағдарламалар үшін Visual Basic (VBA) функциялары Access дерекқоры жүйесінің сұрауларындағы өрнектен шақырылғанда немесе Access сипатынан шақырылғанда қате тудырады.

Ең жиі қолданылатын функциялар туралы қосымша анықтама алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

AppActivate

Beep

Calendar

CallByName

ChDir

ChDrive

Command

Command$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Input

Input$

InputB

InputB$

Kill

Load

Loc

LOF

Randomize

Reset

SaveSetting

Seek

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tab

Unload

UserForms

Width

Беттің жоғарғы жағы

«Құм жәшік» күйінде құрсауланатын функциялар

Сұраудағы өрнектен немесе Access сипатынан шақырылғанда келесі Access функциялары «құм жәшік» күйінде құрсауланады. Функция атауынан кейінгі жұлдызша (*) оның Office Access 2007 нұсқасына жаңадан енгенін көрсетеді.

Ең жиі қолданылатын функциялар туралы қосымша анықтама алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Application

Assistant

Assistance*

AutoCorrect

AutomationSecurity*

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDETerminate

DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane*

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane*

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Modules

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Parent

ProductCode

Quit

References

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Run

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Беттің жоғарғы жағы

«Құм жәшік» күйінде құрсауланатын сипаттар

Алдыңғы бөлімдегі тізімде берілген функцияларға қоса, «құм жәшік» күйінде бірқатар нысан сипаттары да құрсауланады. Келесі кестеде нысандар мен әр нысанға құрсауланған сипаттың немесе сипаттардың тізімі беріледі.

Ең жиі қолданылатын сипаттар туралы қосымша анықтама алу үшін Қосымша қараңыз бөліміндегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Object

Blocked Property or Properties

BoundObjectFrame

Object

Combobox

Recordset

Control

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

CustomControl

Object

Form

Dynaset

Hyperlink

Add to favorites

Listbox

Recordset

ObjectFrame

Object

Report

Recordset

SmartTagAction

Execute

Screen

ActiveDataAccessPage

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×