«Шартты пішімдерді өзгерту, табу немесе өшіру» диалогтық терезесінің параметрлері

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Шартты пішімді деректерді көзбен шолып және талдауда, қиын мәселелерді анықтауда және әшекейлер мен трендтерді тануда көмек ретінде пайдаланыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Барлық ұяшықтарды екі түсті масштабтауды пайдалану арқылы пішімдеу

Барлық ұяшықтарды үш түсті масштабтауды пайдалану арқылы пішімдеу

Барлық ұяшықтарды гистограммаларды пайдалану арқылы пішімдеу

Барлық ұяшықтарды белгішелер жиынын пайдалану арқылы пішімдеу

Ішінде мәтін, сан, күн немесе уақыт мәндері бар ұяшықтарды пішімдеу

Тек бірінші немесе соңғы мәндерді пішімдеу

Орташа мәннен жоғары немесе төмен мәндерді ғана пішімдеу

Тек бірегей немесе қайталанатын мәндерді пішімдеу

Пішімделетін ұяшықтарды анықтау үшін формула пайдалану

Шартты пішімдері бар ұяшықтарды табу

Шартты пішімдеулерді тазарту

Келесі қадам

Барлық ұяшықтарды екі түсті кеңейтімді пайдалану арқылы пішімдеу

Түс кеңейтімдері деректердің үлестірімі мен түрлерін түсінуге көмектесетін көрнекі бағыттауыштар болып табылады. Екі түсті кеңейтім ұяшықтар ауқымын екі түстің градациясын пайдалану арқылы салыстыруға көмектеседі. Түс реңктері жоғары немесе төмен деңгейлерді танытады. Мысалы, төменде көрсетілгендей, жасыл және сары түс кеңейтімдеріндегі жоғары мәнді ұяшықтардың қайсысында жасыл түс басым және төмен мәнді ұяшықтардың қайсысында сары түс басым екендігін анықтай аласыз.

Екі түс шкаласы бар барлық ұяшықтарды пішімдеу

Кеңес : Егер ауқымдағы кез келген ұяшықтарда қатені қайтаратын өрнек болса, шартты пішімдеу осы ұяшықтарға қолданылмайды. Шартты пішімдеудің сол ұяшыққа қолданылғандығын тексеру үшін қате мәннен өзге мәнді қайтаруға IS немесе IFERROR функциясын пайдаланыңыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу тармағының қасындағы көрсеткіні, содан кейін Түстің шкалалары түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Екі түсті кеңейтуді таңдаңыз.

  Белгішелердің қайсысы екі түсті кеңейту болып табылатындығын көру үшін түс кеңейтімдері белгішелерінің үстіне меңзеңіз. Жоғарғы түс жоғары мәндерді, ал төменгі түс төмен мәндерді көрсетеді.

Шартты пішімдеу қолданылған жиынтық кесте жолының қасындағы Пішімдеу параметрлері параметрлер түймешігінен кейін көрінетін жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгертуге болады.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау, Бөлектелген ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Мән белгісіне арналған барлық ұяшықтар, жалпы қорытынды мен қосымша қорытындыны қоспағанда, <Жол жапсырмасы> параметрінің <Мән жапсырмасы> параметрін таңдаңыз.

  • Мән белгісіне арналған барлық ұяшықтар, <Мәндер кестесі> мәндерін көрсетудегі барлық ұяшықтар параметрін таңдаңыз.

 5. Ереже түрін таңдау астындағы Барлық ұяшықтарды олардың мәндерінің негізінде пішімдеу (әдеттегі) түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамаларын өзгертіңіз астындағы Пішім мәнері тізімді жолағында 2 түсті кеңейту түймешігін басыңыз.

 7. Түрі жолағынан Ең кіші мән және Ең үлкен мән параметрлерін таңдау үшін түр таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ең төменгі және ең жоғарғы мәндерді пішімдеу.   Ең кіші мән және Ең үлкен мән параметрін таңдаңыз.

   Бұл жағдайда Ең кіші мән және Ең үлкен мән Мән параметрлерін енгізбейсіз.

  • Санды, күнді немесе уақыт мәнін пішімдеу:   Сан параметрін таңдап, Ең кіші мән және Ең үлкен мән шамасын көрсетіп, Мән тармағын таңдаңыз.

  • "Пайыз" пайыздық көрсеткішін пішімдеу:   Ең кіші мән, Ең үлкен мән және Мән параметрлерін таңдаңыз.

   Жарамды мәндер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды. Пайыз таңбасын енгізбеңіз.

   Барлық мәндерді мөлшерлеп көргіңіз келгенде, пайыздық көрсеткішті пайдаланыңыз, себебі мәндер үлестірімі пропорционалды.

  • Процентильді пішімдеу:    Пайыз параметрін таңдап, Ең кіші мән және Ең үлкен мән шамасын көрсетіп, Мән тармағын таңдаңыз.

   Бір түс дәрежесінде жоғарғы мәндер тобын (жоғарғы 20 -шы процентиль) және басқа түс дәрежесінде төменгі мәндерді (төменгі 20 -шы процентиль) көргіңіз келгенде процентильді пайдаланыңыз, себебі ол деректеріңіздің көрсетілімін өзгертуі мүмкін ерекше мәндерді береді.

  • Өрнек нәтижесін пішімдеу.    Формула параметрін таңдап, Ең кіші мән және Ең үлкен мән параметрлеріне мәндер енгізіңіз.

   • Сан, күн немесе уақыт мәнін пішімдеу.

   • Формуланы теңдік (=) белгісімен бастаңыз.

   • Жарамсыз формулалар пішімдеудің қолданылмауына әкеледі.

   • Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

    Ескертпелер   

    • Ең кіші мән Ең үлкен мәннен аз екенін тексеріңіз.

    • Ең кіші мән және Ең үлкен мән үшін әртүрлі түр таңдай аласыз. Мысалы, Ең кіші мән үшін сан, ал Ең үлкен мән үшін пайыз таңдай аласыз.

 8. Ең кіші мән және Ең үлкен мән түс кеңейтімін таңдау үшін әрқайсысы үшін Түс түймешігін басып, одан кейін түсті таңдаңыз.

  Егер қосымша түстер таңдағыңыз немесе өзгертпелі түс жасағыңыз келсе, Қосымша түстер түймешігін басыңыз. Таңдайтын түс кеңейтімі Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Барлық ұяшықтарды үш түсті кеңейтімді пайдалану арқылы пішімдеу

Түс кеңейтімдері деректердің үлестірімі мен түрлерін түсінуге көмектесетін көрнекі бағыттауыштар болып табылады. Екі түсті кеңейтім ұяшықтар ауқымын екі түстің градациясын пайдалану арқылы салыстыруға көмектеседі. Түс реңктері жоғары немесе төмен деңгейлерді танытады. Мысалы, жасыл және қызыл түс кеңейтімдеріндегі жоғары мәнді ұяшықтардың қайсысында жасыл түс басым және төмен мәнді ұяшықтардың қайсысында қызыл түс басым екендігін анықтай аласыз.

Кеңес : Егер ауқымдағы кез келген ұяшықтарда қатені қайтаратын өрнек болса, шартты пішімдеу осы ұяшықтарға қолданылмайды. Шартты пішімдеудің сол ұяшыққа қолданылғандығын тексеру үшін қате мәнінің орнына көрсетілген (мысалы, 0 немесе «Қолданыста жоқ») мәнді қайтаруға IS немесе IFERROR функциясын пайдаланыңыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу тармағының қасындағы көрсеткіні, содан кейін Түстің шкалалары түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Үш түсті кеңейтуді таңдаңыз. Жоғарғы түс жоғары мәндерді, ортаңғы түс орташа мәндерді және төменгі түс төмен мәндерді білдіреді.

  Белгішелердің қайсысы үш түсті кеңейту болып табылатындығын көру үшін түс кеңейтімі белгішелерінің үстіне меңзеңіз.

Шартты пішімдеу қолданылған жиынтық кесте жолының қасындағы Пішімдеу параметрлері параметрлер түймешігінен кейін көрінетін жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгертуге болады.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Мәндеріне негізделіп барлық ұяшықтарды пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамаларын өзгертіңіз астындағы Пішім мәнері тізімді жолағында 3 түсті кеңейту түймешігін басыңыз.

 7. Ең кіші мән , Орта мән және Ең үлкен мән үшін түр таңдаңыз. Төмендегінің бірін орындаңыз:

  • Ең төменгі және ең жоғарғы мәндерді пішімдеу.   Орта мән параметрін таңдаңыз.

   Бұл жағдайда Ең кіші және Ең жоғарғы Мән енгізбейсіз.

  • Сан, күн немесе уақыт мәнін пішімдеу.    Сан параметрін таңдап, Ең кіші мән, Орта мән және Ең үлкен мән мәндерін енгізіңіз.

  • Пайыздық көрсеткішті пішімдеу:    Пайыз бөлімін таңдап, Ең үлкен мән, Орта мін және Ең үлкен мән ішіне мәнді енгізіңіз. Жарамды мәндер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды. Пайыз (%) таңбасын енгізбеңіз.

   Барлық мәндерді мөлшерлеп көргіңіз келгенде, пайыздық көрсеткішті пайдаланыңыз, себебі пайыздық көрсеткішті пайдалану мәндер үлестірімі пропорционалды екеніне көз жеткізеді.

  • Пайыздық көрсеткішті пішімдеу.    Процентиль таңдап, Ең кіші мән, Орта мән және Ең үлкен мән үшін мәндер енгізіңіз.

   Жарамды процентильдер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды.

   Бір түс дәрежесінде жоғарғы мәндер тобын (жоғарғы 20 -шы процентиль) және басқа түс дәрежесінде төменгі мәндерді (төменгі 20 -шы процентиль) көргіңіз келгенде процентильді пайдаланыңыз, себебі ол деректеріңіздің көрсетілімін өзгертуі мүмкін ерекше мәндерді береді.

  • Өрнек нәтижесін пішімдеу.    Сан таңдап, Ең кіші мән, Орта мән және Ең үлкен мән үшін мәндер енгізіңіз.

   Формула сан, күн немесе уақыт мәнін қайтаруға тиісті. Формуланы теңдік белгісінен (=) бастаңыз. Жарамсыз формулаларда ешқандай пішімдеу қолданылмайды. Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

   Ескертпелер   

   • Ұяшықтардың ауқымы үшін ең кіші, орта мән және ең үлкен мәндер орната аласыз. Ең кіші мәндер Орта мәндерден кіші болатынына көз жеткізіңіз, ол Ең үлкен мәннен кіші болады.

   • Ең кіші мән , Орта мән және Ең үлкен мән үшін әртүрлі түр таңдай аласыз. Мысалы, Ең кіші мән сан, Орта мән процентиль және Ең үлкен мән пайыз таңдай аласыз.

   • Көп жағдайда, әдепкі 50 пайыздық Орта мән ең жақсы жұмыс істейді, алайда оларды бірегей талаптарға сәйкестендіру үшін лайық қыла аласыз.

 8. Ең кіші мән , Орта мән және Ең үлкен мән түс кеңейтімін таңдау үшін Түс түймешігін басып, одан кейін түсті таңдаңыз.

  • Егер қосымша түстер таңдағыңыз немесе өзгертпелі түс жасағыңыз келсе, Қосымша түстер түймешігін басыңыз.

  • Таңдайтын түс кеңейтімі Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Барлық ұяшықтарды гистограммаларды пайдалану арқылы пішімдеу

Гистограмма басқа ұяшықтарға қатысты ұяшық мәнін көруге көмектеседі. Гистограмма ұзындығы ұяшықтағы мәнді көрсетеді. Ұзынырақ гистограмма жоғарырақ мәнді, ал қысқарақ гистограмма төменірек мәнді танытады. Гистограммалар ең жоғары және ең төмен сандарды, әсіресе мерекелік сатылымдар есебіндегі ең көп сатылатын және ең аз сатылатын ойыншықтар сияқты деректердің көп көлемдерін тануда өте қолайлы.

Осы жерде көрсетілген мысал драмалық оң және сол мәндерді бөлектеу үшін деректер жолақтарын қолданады. Деректер жолағы ұшықтың ортасында басталатындай және сол жақ мәндер үшін сол жаққа созылатындай деректерді пішімдеуге болады.

Оң және теріс мәндерді өңдейтін деректер жолақтары

Кеңес : Егер ауқымдағы кез келген ұяшықтарда қатені қайтаратын өрнек болса, шартты пішімдеу осы ұяшықтарға қолданылмайды. Шартты пішімдеудің сол ұяшыққа қолданылғандығын тексеру үшін қате мәнінің орнына (мысалы, 0 немесе «Қолданыста жоқ») мәнді қайтаруға IS немесе IFERROR функциясын пайдаланыңыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Гистограммалар түймешігін басып, гистограмма белгішесін таңдаңыз.

  Шартты пішімдеу

Пішімдеу ережесін қолдану параметрлер түймешігі арқылы жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгерте аласыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Мәндеріне негізделіп барлық ұяшықтарды пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамасын өзгертіңіз астындағы Пішімдеу мәнері тізімді жолағында Гистограмма түймешігін басыңыз.

 7. Ең кіші мән және Ең үлкен мән Түрі параметрін таңдаңыз. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ең төменгі және ең жоғарғы мәндерді пішімдеу.    Ең кіші мән және Ең үлкен мән параметрін таңдаңыз.

   Бұл жағдайда, Ең кіші мән және Ең үлкен мән үшін мән енгізе алмайсыз.

  • Санды, күнді және уақыт мәнін пішімдеу:    Сан тармағын таңдап, Ең кіші мән, Орта мән және Ең үлкен мән параметрлерін енгізіңіз.

  • Пайыздық көрсеткішті пішімдеу:    Пайыз таңдап, Ең кіші мән және Ең үлкен мән үшін мәнді енгізіңіз.

   Жарамды мәндер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды. Пайыз (%) таңбасын енгізбеңіз.

   Барлық мәндерді мөлшерлеп көргіңіз келгенде, пайыздық көрсеткішті пайдаланыңыз, себебі пайыздық көрсеткішті пайдалану мәндер үлестірімі пропорционалды екеніне көз жеткізеді.

  • Процентильді пішімдеу.    Процентиль таңдап, одан кейін Ең кіші мән және Ең үлкен мән үшін мән енгізіңіз.

   Жарамды процентильдер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды.

   Бір түс дәрежесінде жоғарғы мәндер тобын (жоғарғы 20 -шы процентиль) және басқа түс дәрежесінде төменгі мәндерді (төменгі 20 -шы процентиль) көргіңіз келгенде процентильді пайдаланыңыз, себебі ол деректеріңіздің көрсетілімін өзгертуі мүмкін ерекше мәндерді береді.

  • Өрнек нәтижесін пішімдеу.    Формула таңдап, Ең кіші мән және Ең үлкен мән мәнін енгізіңіз.

   • Сан, күн немесе уақыт мәнін пішімдеу.

   • Формуланы теңдік (=) белгісімен бастаңыз.

   • Жарамсыз формулалар пішімдеудің қолданылмауына әкеледі.

   • Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

    Ескертпелер   

   • Ең кіші мән Ең үлкен мәннен аз екенін тексеріңіз.

   • Ең кіші мән және Ең үлкен мән үшін әртүрлі түр таңдай аласыз. Мысалы Ең кіші мән сан және Ең үлкен мән пайыз таңдай аласыз.

 8. Ең кіші мән және Ең үлкен мән түс кеңейтімін таңдау үшін Жолақ түсі параметрін таңдаңыз.

  Егер қосымша түстер таңдағыңыз немесе өзгертпелі түс жасағыңыз келсе, Қосымша түстер түймешігін басыңыз. Таңдалған жолақ түсі Алдын ала қарау жолағына шығады.

 9. Ұяшықтағы мәнсіз, тек гистограмманы көрсету үшін Тек бағанды көрсету түймешігін басыңыз.

 10. Гистограммаларға тұтас жиек қолдану үшін Жиек тізім жолағынан Тұтас жиек таңдаңыз және жиек үшін түс таңдаңыз.

 11. Тұтас жолақ пен градиент жолағын таңдау үшін Тұтас бояу немесе Градиент бояу параметрін Бояу тізім жолағынан таңдаңыз.

 12. Теріс жолақтарды пішімдеу үшін Теріс мән және ось параметрін таңдап, Теріс мән және ось параметрлері диалогтық терезесінен теріс жолақ бояу және жиек түстері үшін параметрлер таңдаңыз. Білік үшін орналасу параметрлері мен түс таңдай аласыз. Параметрлерді таңдап болған соң ОК түймешігін басыңыз.

 13. Жолақтардың бағытын Жолақ бағыты тізім жолағындағы параметрлерді таңдау арқылы өзгерте аласыз. Әдепкі параметр бойынша, ол Мәтінмән деп орнатылды, бірақ солдан оңға және оңнан солға бағыттары арасында таңдай аласыз, ол деректеріңізді көрсетуіңізге байланысты болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ұяшықтарды белгішелер жиынын пайдалану арқылы пішімдеу

Белгішелер жинағын деректерге түсініктеме қосу және шекті мәнмен бөлінген үштен беске дейінгі санаттарға топтастыру үшін пайдаланыңыз. Әр белгіше мәндер ауқымын көрсетеді. Мысалы, үш көрсеткілі белгішелер жинағын алайық, мұндағы жоғары жасыл көрсеткісі жоғары мәндерді, жақтаудағы сары көрсеткі орташа мәндерді және төмен қызыл көрсеткі ең төмен мәндерді танытады.

Осы жерде көрсетілген мысал шартты белгіше жинақтарының бірнеше мысалдармен жұмыс істейді.

Бірдей деректерге арналған әр түрлі белгіше жинақтары

Шартқа сәйкес келетін ұяшықтар үшін көрсету белгішелерін таңдай аласыз; мысалы, маңызды мән астына түсетін және оны асатын белгішелер болмайтындай сол ұяшықтарға ескерту белгішелерін бейнелеуге болады. Оны орындау үшін шарттарды орнату кезіндегі белгішенің жанындағы ашылмалы тізімнен Ұяшық белгішесі жоқ параметрін таңдау арқылы белгішелерді жасырасыз. Онымен қоса, өзіңіздің жеке белгіше жиындарының тіркесімін жасай аласыз; мысалы, жасыл "нышан" тексеру таңбасы, сары «бағдаршам түсі» және қызыл «ту» сияқты.

Кеңес : Егер ауқымдағы кез келген ұяшықтарда қатені қайтаратын өрнек болса, шартты пішімдеу осы ұяшықтарға қолданылмайды. Шартты пішімдеудің сол ұяшыққа қолданылғандығын тексеру үшін қате мәнінің орнына (мысалы, 0 немесе «Қолданыста жоқ») мәнді қайтаруға IS немесе IFERROR функциясын пайдаланыңыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Белгішелер жиыны түймешігін басып, белгішелер жиынын таңдаңыз.

  Шартты пішімдеу

Пішімдеу ережесін қолдану параметрлер түймешігі арқылы жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгерте аласыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Мәндеріне негізделіп барлық ұяшықтарды пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамаларын өңдеңіз астындағы Пішімдеу мәнері тізімді жолағында Белгішелер жиыны түймешігін басыңыз.

  1. Белгішелер жиынын таңдаңыз. Әдепкі ретінде Жиектеусіз 3 бағдаршамның белгісі қолданылады. Белгішелер саны мен әр белгішенің әдепкі салыстыру амалдағыштары мен шектік мәндері әрбір белгішелер жинағында өзгеріп отыруы мүмкін.

  2. Қаласаңыз салыстыру амалдағыштар мен шектік мәндерді өзіңіз реттей аласыз. Әр белгіше мәндерінің әдепкі ауқымы өлшем бойынша тең болып табылады, бірақ оларды бірегей талаптарға сәйкестендіру үшін реттей аласыз. Шектік мәндер жоғарыдан төмен орналасатын ең жоғарғы мәннен ең төменгі мәнге қарай логикалық кезектілікпен орналасқандығын тексеріңіз.

  3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Санды, күнді және уақыт мәнін пішімдеу:    Сан мәнін таңдаңыз.

   • Пайыздық көрсеткішті пішімдеу.    Пайыз мәнін таңдаңыз.

    Жарамды мәндер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды. Пайыз (%) таңбасын енгізбеңіз.

    Барлық мәндерді мөлшерлеп көргіңіз келгенде, пайыздық көрсеткішті пайдаланыңыз, себебі пайыздық көрсеткішті пайдалану мәндер үлестірімі пропорционалды екеніне көз жеткізеді.

   • Пайыздық көрсеткішті пішімдеу.    Процентиль. Жарамды процентильдер 0 (нөл) мен 100 аралығын құрайды.

    Ерекше белгішені пайдаланып жоғарғы мәндер тобын (жоғарғы 20 -шы процентиль) және басқа басқа белгішені пайдаланып төменгі мәндерді (төменгі 20 -шы процентиль) көргіңіз келгенде процентильді пайдаланыңыз, себебі ол деректеріңіздің көрсетілімін өзгертуі мүмкін ерекше мәндерді береді.

   • Өрнек нәтижесін пішімдеу.    Формула мәнін таңдап, әрбір Мән жолағына формула енгізіңіз.

    • Сан, күн немесе уақыт мәнін пішімдеу.

    • Формуланы теңдік (=) белгісімен бастаңыз.

    • Жарамсыз формулалар пішімдеудің қолданылмауына әкеледі.

    • Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

  4. Бірінші белгіше ең төменгі мәнді және ең соңғы белгіше ең жоғарғы мәнді көрсететіндей ету үшін Белгішелердің кері тәртібі түймешігін таңдаңыз.

  5. Ұяшық ішіндегі мәнсіз тек белгішені көрсету үшін Тек белгішені көрсету түймешігін басыңыз.

   Ескертулер : 

   1. Белгішені лайықтау үшін баған енін реттеу қажет болуы мүмкін.

   2. Көрсетілетін белгіше өлшемі сол ұяшықта қолданылған қаріп өлшеміне байланысты болады. Қаріптің өлшемі үлкейтілгенде, белгішенің өлшемі пропорционалды түрде көбейеді.

Беттің жоғары бөлігі

Ішінде мәтін, сан, күн немесе уақыт мәндері бар ұяшықтарды пішімдеу

Ұяшықтар ауқымынан белгілі бір ұяшықты оңай табу үшін салыстыру амалдағыштарына негізделген сол белгілі ұяшықтарды пішімдей аласыз. Мысалы, санаттары бойынша сұрыпталған есептік жұмыс парағында қолда 10-нан астам данасы бар өнімді сары түспен бөлектей аласыз. Немесе бөлшек сауда нәтижелерінің жұмыс парағында әкелетін пайдасы 10%-дан асатын, сатылу көлемі $100,000 аз және аймағы "Оңтүстік-шығыс" мәніне тең барлық элементтерді белгілей аласыз.

Осы жерде көрсетілген мысалдар үлкенірек және % үлкен сияқты бекітілген шартты пішімдеу шартының мысалдарымен жұмыс істейді. Бұл халық саны 2000000 артық қалаларды жасыл фонмен және жоғары 30 % орташа жоғары температураны қызғылт түспен пішімдейді.

Пішімдеу халқы 2 миллионнан астам және жоғары температураның жоғары 30% бар қалаларды көрсетеді

Ескерту : Сіз жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы шартты пішімдеу өрістерін мәтін немесе күн бойынша пішімдей алмайсыз, тек саны бойынша ғана.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Ұяшықтарды бөлектеу ережелері түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Өзіңіз қалаған Арасында , Қамтитын мәтінге тең немесе Пайда болған күн сияқты пәрменді таңдаңыз.

 4. Пайдаланғыңыз келген мәндерді енгізіп, пішімді таңдаңыз.

Пішімдеу ережесін қолдану параметрлер түймешігі арқылы жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгерте аласыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойындысында Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелерінің реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Диалогтық терезесін тасалау жолағындағы Түймешік суреті Келесіге қолданылады түймешігін басу, жұмыс парағындағы немесе басқа жұмыс парағында ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережелерін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Тек келесілері бар ұяшықтарды пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамасын өзгертіңіз астындағы Тек ұяшықтарды пішімдеу тізімді жолағында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Сан, күн немесе уақыт бойынша пішімдеу.   Ұяшық мәні, одан кейін салыстыру амалдағышын таңдап, сан, күн немесе уақытты енгізіңіз.

   Мысалы, Арасында мәнін таңдап, 100 және 200 енгізіңіз немесе Тең мәнін таңдап, 01,01,09 енгізіңіз.

   Санды, күнді немесе уақыт мәнін қайтаратын формуланы енгізуге болады.

   • Формуланы енгізсеңіз, оны теңдік белгісінен (=) бастаңыз.

   • Жарамсыз формулалар пішімдеулердің қолданылмауына әкеледі

   • Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

  • Мәтін бойынша пішімдеу.    Мәтін таңдап, кейін салыстыру амалдағышын таңдап, одан соң мәтінді енгізіңіз.

   Мысалы, Құрамында бар параметрін таңдап, Күміс мәнін енгізіңіз немесе Жұмысқа тірісі параметрін таңдап, Үш мәнін енгізіңіз.

   Тырнақшалар іздеу жолында қамтылып, қойылмалы таңбаларды пайдалана алады. Жолдың ұзындығы 255 таңбаны құрайды.

   Мәтінді қайтаратын формуланы енгізуге болады.

   • Формуланы енгізсеңіз, оны теңдік белгісінен (=) бастаңыз.

   • Жарамсыз формулалар пішімдеулердің қолданылмауына әкеледі.

   • Формуланың қате мәнін қайтармайтынын тексеру үшін формуланы тексерген жөн.

  • Күні бойынша пішімдеу.    Пайда болған күндер, одан кейін күнді салыстырмасын таңдаңыз.

   Мысалы, Кеше немесе Келесі аптада деп таңдаңыз.

  • Бос немесе бос емес ұяшықтарды пішімдеу.    Бос немесе Бос емес параметрін таңдаңыз.

   Бос мән — құрамында деректері жоқ және бір немесе бірнеше (бос орны бар мәтін болып қарастырылады) ұяшықтардан өзгешеленетін ұяшық болып табылады.

  • Қате немесе қате емес мәндері бар ұяшықтарды пішімдеу.    Қателер немесе Қателер табылмады параметрін таңдаңыз.

   Қате мәндер қатарына жатады: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! және #NULL!.

 7. Пішімді белгілеу үшін Пішім түймешігін басыңыз. Пішім ұяшықтары диалогтық терезесі пайда болады.

 8. Ұяшық мәні шартқа сай келгенде, қолданғыңыз келетін санды, қаріпті, жиекті немесе файл пішімін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  Бірнеше пішім таңдауыңызға болады. Таңдалатын пішімдер Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Тек бірінші немесе соңғы мәндерді пішімдеу

Сіз ұяшықтар ауқымынан өзіңіз белгілеген шектеу мәніне негізделген ең жоғарғы және ең төменгі мәндерді таба аласыз. Мысалы, аймақ бойынша есеп ішінен 5 ең көп сатылатын тауарды, тұтынушыларды сұрастыру бойынша анықталған ең төменгі 15% өнімді немесе департаменттегі ең жоғарғы 25 жалақыны таба аласыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Жоғарғы/төменгі ережелер түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Өзіңіз қалаған Жоғарғы 10 элемент немесе Ең төменгі 10 % сияқты пәрменді таңдаңыз.

 4. Пайдаланғыңыз келген мәндерді енгізіп, пішімді таңдаңыз.

Пішімдеу ережесін қолдану параметрлер түймешігі арқылы жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгерте аласыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған аумақты таңдаулы ретте өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Тек бірінші немесе соңғы мәндерді пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамасын өңдеңіз астындағы Келесіге қатысты мәндерді пішімдеу тізімді жолағында Жоғарғы немесе Төменгі біреуін таңдаңыз.

 7. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жоғарғы немесе төменгі санды белгілеу үшін санды енгізіп, % бөлектелген ауқымнан параметрі жанынан құсбелгіні алыңыз. Жарамды мән 1-ден 1000-ға дейінгі аралықты құрайды.

  • Жоғарғы немесе төменгі пайыздық көрсеткішті белгілеу үшін санды енгізіп, % бөлектелген ауқымнан параметрі жанына құсбелгі қойыңыз. Жарамды мән 1-ден 100-ға дейінгі аралықты құрайды.

 8. Таңдау бойынша сәйкес өріспен шектесетін жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге пішімнің қолданылу әдісін өзгертіңіз.

  Әдепкіде шартты пішімдеу көрнекі мәндерге негізделген. Дегенмен, барлық көрнекі мәндерді пайдалану әдісінің орнына сәйкес өріс бойынша шолғаныңызда, шартты пішімдеуді төмендегілердің әр тіркесімі үшін пайдалана аласыз:

  • Әрбір баған тобы пәрменін таңдау арқылы баған және оның тектік жол өрісі.

  • Әрбір жол тобы пәрменін таңдау арқылы жол және оның тектік баған өрісі.

 9. Пішімді белгілеу үшін Пішім түймешігін басыңыз. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 10. Ұяшық мәні шартқа сай келгенде, қолданғыңыз келетін санды, қаріпті, жиекті немесе файл пішімін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  Бірнеше пішім таңдауыңызға болады. Таңдалатын пішімдер Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Орташа мәннен жоғары немесе төмен мәндерді ғана пішімдеу

Сіз ұяшықтар ауқымынан орташа мәннен жоғары не төмен мәндерді немесе стандартты ауытқуды таба аласыз. Мысалы, жылдық орындалу шолуындағы орташадан жоғары көрсеткішті орындаушыларды таба аласыз немесе сапа бағалауы бойынша екі стандартты ауытқудан төмен түскен шығарылған материалдардың орнын анықтай аласыз.

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Жоғарғы/төменгі ережелер түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Өзіңіз қалаған Ортаңғыдан жоғары немесе Ортаңғыдан төмен сияқты пәрменді таңдаңыз.

 4. Пайдаланғыңыз келген мәндерді енгізіп, пішімді таңдаңыз.

Пішімдеу ережесін қолдану параметрлер түймешігі арқылы жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған шолу әдісін өзгерте аласыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Тек осы ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өрістер:   Өрістері бірдей барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   Барлық <мән өрісі> ұяшықтары түймешігін басыңыз.

 5. Ереже түрін таңдаңыз астындағы Орташадан жоғары немесе төмен мәндерді ғана пішімдеу түймешігін басыңыз.

 6. Ереже сипаттамасын өзгертіңіз астындағы Мәндерді пішімдеу тізімді жолағындағы келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ауқымдағы барлық ұяшықтар үшін орташа мәннен жоғары немесе төмен ұяшықтарды пішімдеу үшін Жоғарыдан немесе Төменнен түймешігін басыңыз.

  • Ауқымдағы барлық ұяшықтар үшін стандартты бір, екі немесе үш ауытқудан жоғары немесе төмен ұяшықтарды пішімдеу үшін стандартты ауытқуды таңдаңыз.

 7. Таңдау бойынша сәйкес өріспен шектесетін жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге пішімнің қолданылу әдісін өзгертіңіз.

  Әдепкіде шартты пішімдеу көрнекі мәндерге негізделген. Дегенмен, барлық көрнекі мәндерді пайдалану әдісінің орнына сәйкес өріс бойынша шолғаныңызда, шартты пішімдеуді төмендегілердің әр тіркесімі үшін пайдалана аласыз:

  • Әрбір баған тобы пәрменін таңдау арқылы баған және оның тектік жол өрісі.

  • Әрбір жол тобы пәрменін таңдау арқылы жол және оның тектік баған өрісі.

 8. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін көрсету үшін Пішімдеу түймешігін басыңыз.

 9. Ұяшық мәні шартқа сай келгенде, қолданғыңыз келетін санды, қаріпті, жиекті немесе файл пішімін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  Бірнеше пішім таңдауыңызға болады. Таңдалатын пішімдер Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Тек бірегей немесе қайталанатын мәндерді пішімдеу

Ескерту : Жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерді бірегей немесе қайталанатын мәндер бойынша шартты пішімдей алмайсыз.

Осы жерде көрсетілген шартты пішімдеу бірнеше сыныпты үйрететін жаттықтырушыларды табу үшін жаттықтырушы бағанында қолданылады (жаттықтырушы атауларды көшірмелеу қызғылт түсте бөлектеледі). Баға бағанында бір рет табылған баған мәндері (бірегей мәндер) жасыл түсте бөлектеледі.

Бірегей емес С бағанындағы мәндер қызыл түспен белгіленген, ал D бағанындағы бірегей мәндер жасыл түспен белгіленген

Жылдам пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Ұяшықтарды бөлектеу ережелері түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

 3. Қайталанатын мәндер таңдаңыз.

 4. Пайдаланғыңыз келген мәндерді енгізіп, пішімді таңдаңыз.

Қосымша пішімдеу

 1. Ауқымдағы, кестедегі немесе жиынтық кесте есебіндегі бір не бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобында Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні басып, Ережелерді басқару түймешігін басыңыз. Шартты пішімдеу ережелер реттеушісі диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Келесіге қолданылады жолағындағы Түймешік суреті Диалогтық терезесін тасалау түймешігін басу, жұмыс парағындағы ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жаю түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 4. Ереже түрін таңдаңыз тобының астындағы Тек бірегей немесе қайталанатын мәндерді пішімдеу түймешігін басыңыз.

 5. Ереженің сипаттамасын өзгертіңіз астындағы Бәрін пішімдеу тізіміндегі бірегей немесе қайталама мәндерін басыңыз.

 6. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін көрсету үшін Пішімдеу түймешігін басыңыз.

 7. Ұяшық мәні шартқа сай келгенде, қолданғыңыз келетін санды, қаріпті, жиекті немесе файл пішімін таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  Бірнеше пішім таңдауыңызға болады. Таңдалатын пішімдер Алдын ала қарау жолағына шығады.

Беттің жоғары бөлігі

Ұяшықтардың қайсысы пішімделетіндігін анықтау үшін формула пайдалану

Егер шартты пішімдеуіңіз күрделірек болуы тиіс болса, пішімдеу шарттарын белгілеу үшін логикалық формуланы пайдалана аласыз. Мысалы, мәндерді функциямен қайтарылған немесе бір жұмыс кітабында болуы мүмкін басқа жұмыс парағы болуы мүмкін таңдалған ауқымнан тыс ұяшықтардағы есептелген деректермен салыстырғыңыз келген жағдайда.

 1. Басты қойыншасындағы Мәнерлер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Басқару ережелері түймешігін басыңыз.

  Шартты пішімдеу

  Шартты пішімдеу ережелерін реттеуші диалогтық терезесі шығады.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Шартты пішімді қосу үшін Жаңа ереже түймешігін басыңыз. Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесі пайда болады.

  • Шартты пішімді өзгерту үшін төмендегілерді орындаңыз:

   1. Сәйкес жұмыс парағының, кестенің немесе жиынтық кесте есебінің Келесі үшін пішімдеу ережесін көрсету тізімінде таңдалғанын тексеріңіз.

   2. Таңдау бойынша диалогтық терезесін жасыру үшін Диалогтық терезесін тасалау жолағындағы Түймешік суреті Келесіге қолданылады түймешігін басу, жұмыс парағындағы немесе басқа жұмыс парағында ұяшықтарға жаңа ауқым таңдау және Диалогтық терезесін жазу түймешігін таңдау арқылы ұяшықтар ауқымын өзгертіңіз. Түймешік суреті

   3. Ережені таңдап, Ережені өңдеу түймешігін басыңыз. Пішімдеу ережесін өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 3. Ережені қолдану астында, жиынтық кесте есебінің мәндер аумағындағы өрістерге арналған ауқымды таңдау бойынша өзгерту үшін:

  • Таңдау:   Бөлектелген ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Қатысты өріс:   <Мәндер өрісі> мәндерін көрсетудегі барлық ұяшықтар түймешігін басыңыз.

  • Мән өрісі:   <Мәндер өрісін> <Жол> үшін көрсетудегі барлық ұяшықтар түймешігін басыңыз.

 4. Ереже түрін таңдау параметрі астынан Ұяшықтардың қайсысы пішімделетіндігін анықтау үшін формула пайдалану түймешігін басыңыз.

  1. Ереже сипаттамасында өңдеу тармағының астындағы Осы формула шын болатын пішім мәндері тізім жолағына формуланы енгіңіз.

   Теңдік белгісімен (=) формуланы бастау қажет және формула TRUE (1) не FALSE (0) логикалық мәнін қайтаруы қажет.

  2. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін көрсету үшін Пішімдеу түймешігін басыңыз.

  3. Ұяшық мәні шартқа сай келгенде, қолданғыңыз келетін санды, қаріпті, жиекті немесе файл пішімін таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

   Бірнеше пішімді таңдауға болады. Таңдалатын пішімдер Алдын ала қарау жолағына шығады.

   1-мысал: AND және OR сынақтарын қолданатын екі шартты пішімді қолдану    

   Осы жерде көрсетілген мысалда алғашқы ереже екі шарт та шын болса, екі жасыл ұяшықтарды пішімдейді. Сол сынақтың нәтижесі Шын болмаса, екінші ереже шарттардың бірі Жалған болса, екі ұяшықты пішімдейді.

   B4 және B5 ұяшықтары өздерінің шарттарын орындайтындықтан, жасыл болып белгіленеді

   Үйді сатып алушы алғашқы төлем ретінде $75000 артық қаржыны және кепіл төлемі ретінде $1500 бюджетке өткізді. Алғашқы төлем мен айлық төлем барлық талаптарға сай келсе, B4 және B5 ұяшықтары жасыл түске пішімделеді.

   Егер алғашқы төлем немесе айлық төлем сатып алушының бюджетіне сәйкес келсе, B4 және B5 ұяшықтары қызыл түске пішімделеді. Шартты түрде пішімделген ұяшықтарға не болғанын көру үшін APR, қарыз шарты, алғашқы төлем және сатып алу сомасы сияқты кейбір мәндерді өзгертіңіз.

   Бірінші ережеге арналған формула (жасыл түсті қолданады)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Екінші ережеге арналған формула (қызыл түсті қолданады)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))   2-мысал: MOD және ROW функцияларын пайдалану арқылы кез келген басқа жолды көлеңкелеу    

   Осы жұмыс кітабындағы әрбір ұяшыққа қолданылатын шартты пішім осы өрнек ұяшықтар ауқымындағы кез келген басқа жолды көк ұяшық түсімен көлеңкелейді. 1-жолдан жоғары квадратты және А бағанының сол жағында таңдау арқылы жұмыс кестесіндегі барлық ұяшықтарды таңдауға болады. MOD функциясы сан (бірінші дәлел) бөлгішпен (екінші дәлелмен) бөлінгеннен кейін қалған бөлікті қайтарады. ROW функциясы ағымдық жол нөмірін қайтарады. Сіз жолдың ағымдық нөмірін екіге бөлгеніңізде, әрқашан не жұп сан үшін 0 қалған бөлігін, не жұп сан үшін 1 қалған бөлігін алып отырасыз. 0 FALSE болғандықтан және 1 TRUE болғандықтан, әрбір тақ санды жол пішімделеді. Ереже осы формуланы қолданады: =MOD(ROW(),2)=1.

   Басқа әрбір жол көк түсте

   Ескерту : Ұяшықты тікелей жұмыс парағынан немесе басқа жұмыс парақтарынан таңдау арқылы формулада ұяшыққа сілтемелерді енгізуге болады. Жұмыс парағында ұяшықтарды таңдау абсолютті ұяшыққа сілтемелерді кірістіреді. Егер Excel бағдарламасының таңдалған ауқымдағы әрбір ұяшық сілтемелерін реттегенін қаласаңыз, қатысты ұяшыққа сілтемелерді пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шартты пішімдері бар ұяшықтарды табу

Егер жұмыс парағыңызда шартты пішімі бар бір немесе бірнеше ұяшықтар болса, шартты пішімдеуді көшіруге, өзгертуге немесе жоюға болатындай жылдам таба аласыз. Тек ерекше шартты пішімі бар ұяшықты немесе шартты пішімі бар барлық ұяшықты табу үшін Ерекшеге өту пәрменін пайдалана аласыз.

Шартты пішімі бар барлық ұяшықты табу.

 1. Шартты пішімі жоқ кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Басты қойындысының Табу тобында Табу пәрменінің жанындағы көрсеткіні басыңыз да, Өту пәрменін таңдаңыз.

Тек ұқсас шартты пішімі бар ұяшықтарды табу.

 1. Тапқыңыз келген шартты пішімі бар ұяшықты басыңыз.

 2. Басты қойыншасындағы Өңдеу тобынан Табу және бөлектеу түймешігін, одан кейін Ерекшеге өту түймешігін басыңыз.

 3. Шартты пішімдер түймешігін басыңыз.

 4. Деректерді тексеру астында, Сондай түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Шартты пішімдеуді тазарту

 • Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Жұмыс парағында    

  1. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Ережелерді жою түймешігін басыңыз.

  2. Толық парақ түймешігін басыңыз.

   Ұяшықтар, кесте және жиынтық кесте ауқымында    

  3. Шартты пішімдеуін тазартқыңыз келетін ұяшықтар ауқымын, кестені немесе жиынтық кестені таңдаңыз.

  4. Басты қойыншасындағы Мәнер тобынан Шартты пішімдеу жанындағы көрсеткіні, одан кейін Ережелерді жою түймешігін басыңыз.

  5. Қайсысын таңдағаныңызға байланысты Бөлектелген ұяшықтарға , Осы кесте немесе Осы жиынтық кесте түймешігін басыңыз.

Келесі қадам

Осы оқыту курсынан өту арқылы шарты пішімдеуді дайындап, орындаңыз. Шартты пішімдеумен деректерді бір қарағанда түсіну.

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Қосымша ақпарат

Шартты пішімдеу ережесінің басымдығын басқару

Excel бағдарламасында шартты пішімдерді қосу, өзгерту, табу немесе жою

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×