XML-elemek megfeleltetése celláknak egy XML-megfeleltetésben

XML-adatok importálásához és exportálásához az Excelben érdemes létrehoznia egy XML-megfeleltetést, amely az XML-elemeket cellákra képezi le a kívánt eredmény megjelenítése érdekében. A létrehozáshoz szükséges egy XML-sémafájl (.xsd) és egy XML-adatfájl (.xml). Az XML-megfeleltetés létrehozását követően a kívánt módon feleltetheti meg az XML-elemeket.

Tipp: Az XML használatáról az Excellel az XML használata az Excelben című témakörben olvashat bővebben.

Az XML-sémafájl és az XML-adatfájl kiválasztása

Minta XML-sémafájlok és XML-adatfájlok használata

XML-megfeleltetés létrehozása

XML-elemek megfeleltetése

Az XML-sémafájl és az XML-adatfájl kiválasztása

Elképzelhető, hogy már rendelkezik olyan XML-sémafájllal és XML-adatfájllal, amelyet egy másik adatbázis vagy alkalmazás hozott létre. Egy üzletviteli alkalmazás például XML fájlformátumban exportálhat adatokat, egy kereskedelmi webhely vagy webszolgáltatás XML-fájlokat készíthet, vagy a vállalata informatikai részlege fejleszthetett egy saját alkalmazást, amely automatikusan állítja elő ezeket az XML-fájlokat.

Ha nem rendelkezik a szükséges XML-fájlokkal, létrehozhatja őket a szöveges fájlként használni kívánt adatok mentésével. Ezután használhatja az Accesst és az Excelt a szövegfájl konvertálására a szükséges XML-fájllá. Ennek módja az alábbi:

Access

 1. Importálja a konvertálni kívánt szöveges fájlt, és kapcsolja egy új táblához.

  1. Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra.

  2. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki és nyissa meg az adatbázist, amelyben új táblát szeretne létrehozni.

  3. Kattintson a Külső adatok > Szövegfájl elemre, és kövesse az egyes lépések utasításait, ügyelve arra, hogy összekapcsolja a táblát a szövegfájllal.

   Az Access létrehoz egy új táblát és megjeleníti a navigációs ablakban.

 2. Exportálja a csatolt tábla adatait egy XML-adatfájlba és egy XML-sémafájlba.

  1. Kattintson a Külső adatok > XML-fájl elemre (az Exportálás csoportban).

  2. Az Exportálás – XML-fájl párbeszédpanelen adja meg a fájl nevét és formátumát, és kattintson az OK gombra.

 3. Lépjen ki az Accessből.

Excel

 1. Hozzon létre egy XML-megfeleltetést az Accessből exportált XML-sémafájl alapján.

  Ha megjelenik a Több gyökér párbeszédpanel, válassza a dataroot elemet az XML-táblázat létrehozásához.

 2. Hozzon létre egy XML-táblázatot a dataroot elem megfeleltetésével. További részleteket az XML-elemek megfeleltetése című szakaszban olvashat.

 3. Importálja az XML-fájlt, amelyet az Accessből exportált.

Megjegyzések: 

 • Több olyan XML-sémakonstrukció is létezik, amelyet az Excel nem támogat. Az alábbi lista felsorolja azokat az XML-sémakonstrukciókat, amelyek nem importálhatók az Excelbe:

 • <any>:    Ez az elem lehetővé teszi olyan elemek belefoglalását az XML-fájlba, amelyek nincsenek deklarálva a sémában.

 • <anyAttribute>:    Ez az elem lehetővé teszi olyan attribútumok belefoglalását az XML-fájlba, amelyek nincsenek deklarálva a sémában.

 • Rekurzív struktúrák:    A rekurzív struktúrák gyakori példája az alkalmazottak és a vezetők olyan hierarchiája, amelyben ugyanazok az XML-elemek több szinten is egymásba vannak ágyazva. Az Excel nem támogatja az egy szintnél mélyebb rekurzív struktúrákat.

 • Absztrakt elemek:    Ezeknek az elemeknek deklarálva kell lenniük a sémában, de sohasem használhatók elemként. Az absztrakt elemek más olyan elemektől függenek, amelyeket be kell helyettesíteni a helyükre.

 • Helyettesítési csoportok:    Ezek a csoportok lehetővé teszik egy elem lecserélését minden alkalommal, amikor egy másik elemre történik hivatkozás. Az elemek a <substitutionGroup> attribútummal jelzik, hogy egy másik elem helyettesítési csoportjának tagjai.

 • Vegyes tartalom:    Ez a fajta tartalom a mixed="true" paraméterrel deklarálható egy összetett típus definíciójában. Az Excel nem támogatja az egyszerű tartalmat az összetett típusban, de támogatja az összetett típusban definiált gyermekcímkéket és attribútumokat.

Minta XML-sémafájlok és XML-adatfájlok használata

Ha nem rendelkezik az XML-fájlok létrehozásához szükséges XML-fájlokkal vagy szövegfájlokkal, az alábbi mintaadatok tartalmaznak alapvető XML-elemeket és struktúrákat, amelyeket felhasználhat az XML-megfeleltetések tesztelésekor. Az alábbi módon mentheti fájlokba ezeket a mintaadatokat a számítógépen:

 1. Jelölje ki a fájl másolni kívánt mintaszövegét, és nyomja le a Ctrl+C billentyűkombinációt.

 2. Indítsa el a Jegyzettömböt, és a mintaszöveg beillesztéséhez nyomja le a Ctrl+V billentyűkombinációt.

 3. A Ctrl+S billentyűkombinációt lenyomva mentheti a fájlt a másolt mindaadatok fájlnevével és kiterjesztésével.

 4. Nyomja le a Ctrl+N billentyűkombinációt a Jegyzettömbben, és az 1-3. lépéseket megismételve hozzon létre egy fájlt a második mintaszöveghez.

 5. Lépjen ki a Jegyzettömbből.

Minta XML-adatok (Koltsegek.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

Minta XML-séma (Koltsegek.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

XML-megfeleltetés létrehozása

XML-megfeleltetést úgy hozhat létre, hogy hozzáad egy XML-sémát a munkafüzethez. A sémát átmásolhatja egy XML-sémafájlból (.xsd), vagy hagyhatja, hogy az Excel elkészítse egy XML-adatfájl (.xml) alapján.

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök > Forrás gombra.

  A Fejlesztőeszközök lap XML-parancsai

  Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, olvassa el A Fejlesztőeszközök lap megjelenítése című szakaszt.

 2. Az XML-forrás munkaablakban kattintson az XML-megfeleltetések elemre, majd a Hozzáadás gombra.

 3. A Hely listában kattintson a megnyitni kívánt fájlt tartalmazó meghajtóra, mappára vagy internetes helyre.

 4. Kattintson a fájlra, majd a Megnyitás parancsra.

  • XML-sémafájl esetén az XML szolgáltatás létrehoz egy XML-megfeleltetést az XML-séma alapján. Ha megjelenik a Több gyökér párbeszédpanel, válassza ki az XML-sémafájlban definiált gyökércsomópontok valamelyikét.

  • XML-adatfájl esetén az Excel megpróbálja előállítani az XML-sémát az XML-adatok alapján, majd létrehoz egy XML-megfeleltetést.

 5. Kattintson az OK gombra.

  Az XML-megfeleltetés megjelenik az XML-forrás munkaablakban.

XML-elemek megfeleltetése

Az XML-elemeket azért kell megfeleltetni az XML-táblázatok egyetlen hozzárendeléssel rendelkező és ismétlődő celláinak, hogy kapcsolatot lehessen létesíteni a cella és az XML-sémában szereplő XML-adatelem között.

 1. Kattintson a Fejlesztőeszközök > Forrás gombra.

  A Fejlesztőeszközök lap XML-parancsai

  Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, olvassa el A Fejlesztőeszközök lap megjelenítése című szakaszt.

 2. Az XML-forrás munkaablakban jelölje ki a megfeleltetni kívánt elemeket.

  Ha nem szomszédos elemeket szeretne kijelölni, kattintson egy elemre, nyomja le a CTRL billentyűt, majd kattintson sorban a megfeleltetni kívánt elemekre.

 3. Az elemek megfeleltetéséhez tegye a következőket:

  1. Kattintson a jobb gombbal a kijelölt elemekre, és válassza az Elem megfeleltetése parancsot.

  2. Az XML-elemek megfeleltetése párbeszédpanelen jelöljön ki egy cellát, és kattintson az OK gombra.

   Tipp: A kijelölt elemeket rá is húzhatja a munkalap azon pontjára, ahol meg szeretné jeleníteni őket.

   A már megfeleltetett elemek félkövér betűtípussal jelennek meg az XML-forrás munkaablakban.

 4. Döntse el, hogyan szeretné kezelni a sorfeliratokat és az oszlopfejléceket:

  • Ha egy egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cellát hoz létre egy nem ismétlődő XML-elem munkalapra húzásával, megjelenik egy intelligens címke három paranccsal, amelyekkel a fejléc vagy felirat elhelyezése szabályozható:

   Az adatoknak már van címsora:    A parancs hatására a program figyelmen kívül hagyja az XML-elem címkéjét, mert a cella már rendelkezik fejléccel (az adatoktól balra vagy az adatok felett).

   XML-címsor elhelyezése balra:    A parancs hatására a program az XML-elem címkéjét a cella sorfelirataként jeleníti meg (az adatoktól balra).

   XML-címsor elhelyezése felülre:    A parancs hatására a program az XML-elem címkéjét a cella oszlopfejléceként jeleníti meg (az adatok felett).

  • Ha ismétlődő cellákat hoz létre egy XML-táblázatban azzal, hogy egy ismétlődő XML-elemet húz a munkalapra, a program automatikusan a táblázat oszlopfejléceként jeleníti meg az XML-elemneveket. Az oszlopfejléceket azonban tetszőlegesen módosíthatja a cellájuk szerkesztésével.

   Az XML-forrás munkaablak Beállítások menügombjával részletesebben is szabályozhatja az XML-táblázatok viselkedését:

   Elemek automatikus egyesítése megfeleltetéskor:    Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a program automatikusan kibővíti az XML-táblázatokat, amikor a felhasználó az XML-táblázatokkal határos cellába húz egy elemet.

   Az adatok címsorokkal rendelkeznek:    Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a meglévő adatok használhatók oszlopfejlécként, amikor a felhasználó ismétlődő elemeket képez le a munkalapra.

   Megjegyzések: 

   • Ha az összes XML-parancs halványan jelenik meg, és nem tud XML-elemeket megfeleltetni egyetlen cellának sem, lehet, hogy a munkafüzet meg van osztva. Kattintson a Véleményezés > Munkafüzet megosztása lehetőségre az ellenőrzéséhez és az eltávolításához a megosztott használathoz.

    Ha XML-elemeket szeretne megfeleltetni egy megosztandó munkafüzetben, feleltesse meg az XML-elemeket a kívánt celláknak, importálja az XML-adatokat, távolítsa el az összes XML-megfeleltetést, és ossza meg a munkafüzetet.

   • Ha nem tud másolni egy adatokat tartalmazó XML-táblázatot egy másik munkafüzetbe, előfordulhat, hogy az XML-táblázat az adatstruktúrát meghatározó, társított XML-megfeleltetéssel rendelkezik. A program a munkafüzetben tárolja ezt az XML-megfeleltetést, de amikor az XML-táblázatot új munkafüzetbe másolja, az XML-megfelelést nem veszi fel automatikusan. Az XML-táblázat másolása helyett az Excel létrehoz egy Excel-táblázatot, amely ugyanazokat az adatokat tartalmazza. Ha azt szeretné, hogy az új táblázat XML-táblázat legyen, tegye az alábbiakat:

    1. Adjon hozzá egy XML-megfeleltetést az új munkafüzethez az eredeti XML-megfeleltetés létrehozásához használt .xml vagy .xsd fájl segítségével. Mentse ezeket a fájlokat, ha az XML-megfeleltetéseket más munkafüzetekbe is fel kívánja venni.

    2. Feleltesse meg az XML-elemeket a táblázatnak, ezzel XML-táblázattá alakítva azt.

   • Ha ismétlődő XML-elemet feleltet meg egy egyesített cellának, az Excel felbontja a cellát. Ez a várt viselkedés, mert az ismétlődő elemeket csak a nem egyesített cellákkal való használatra tervezték.

    Egyedi, nem ismétlődő XML-elemeket megfeleltethet egyesített cellának, de egy ismétlődő XML-elem (vagy egy ismétlődő elemet tartalmazó elem) megfeleltetése egy egyesített cellának nincs engedélyezve. A cella nem egyesített lesz, és az elem annak a cellának lesz megfeleltetve, ahol a mutató található.

Tippek: 

 • Törölheti azoknak az XML-elemeknek a megfeleltetését, amelyeket nem kíván használni, illetve megakadályozhatja, hogy az XML-adatok importálásakor felülírja a cellát tartalmát. Ideiglenesen törölheti például egy XML-elem megfeleltetését egyetlen cellából vagy ismétlődő cellákból, amelyek olyan képleteket tartalmaznak, amelyeket az XML-fájlok importálásakor nem szeretne felülírni. Az importálás befejezése után újból megfeleltetheti az XML-elemet a képletcelláknak, így az XML-adatfájlba exportálhatja a képletek eredményét.

 • Az XML-elemek megfeleltetésének törléséhez kattintson a jobb gombbal a nevükre az XML-forrás munkaablakban, és válassza az Elem eltávolítása parancsot.

A Fejlesztőeszközök lap megjelenítése

Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, a következőképpen jelenítheti meg:

 • Az Excel 2010-es és újabb verzióiban:

  1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások elemre.

  2. Válassza a Menüszalag testreszabása kategóriát.

  3. A Fő lapok listában jelölje be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 • Az Excel 2007-ben:

  1. Kattintson a Microsoft Office gomb Gombkép > Az Excel beállításai elemre.

  2. Kattintson a Népszerű kategóriára.

  3. Az Alapvető beállítások az Excel használatához csoportban jelölje be a Fejlesztőeszközök lap megjelenítése a szalagon jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Lásd még

XML-megfeleltetési adatok törlése egy munkafüzetből

-adatok XML

importálásakor

az Excel XML-

adatexportálásával

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×