Webhelytartalom-típus létrehozása és testreszabása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ez a cikk a webhelytartalom-típusok létrehozását és testre szabását ismerteti.

Ahhoz, hogy egy webhelyen webhelytartalom-típust hozzon létre, az adott webhelyhez teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie. Webhelytartalom-típusnak a webhelycsoport legfelső szintű webhelyén történő létrehozásához webhelycsoportgazdának kell lennie.

Tartalom

A webhely tartalomtípusai és Engedélyöröklés

Webhely-tartalomtípus létrehozása

A dokumentumsablon hozzáadása tartalomtípushoz

Módosíthatja az oszlopok-tartalomtípus esetén

Munkafolyamat hozzáadása tartalomtípushoz

Ellenőrizze a tartalomtípus-csak olvasható

Adja meg az adatkezelési házirend-tartalomtípus esetén

A webhelytartalom-típus dokumentum adatai munkaablak beállításainak módosítása

Webhely-tartalomtípus Dokumentumkonvertálás kezelése

Webhely-tartalomtípus törlése

Kapcsolódó feladatok

Információk a webhelytartalom-típusokról és az öröklődésről

A tartalomtípusok hierarchiába vannak rendezve, ami lehetővé teszi azt, hogy egy tartalomtípus egy másik tartalomtípus jellemzőit örökölje. Ezáltal lehetővé válik, hogy a dokumentumosztályok megosszák jellemzőiket egy vállalaton belül, míg a jellemzőket a vállalat különböző részlegei különálló webhelyekhez vagy listákhoz is illeszthetik.

A tartalomtípusokat először központilag a webhelyek Webhelytartalomtípus-tárában kell megadni. A webhely szinten meghatározott tartalomtípusokat webhely-tartalomtípusoknak nevezzük. A webhely-tartalomtípusok felhasználhatók a webhely bármelyik olyan alwebhelyén, amelyhez beállították őket. A webhelycsoport legfelső webhelyszintű Webhelytartalomtípus-tárában létrehozott tartalomtípus például a webhelycsoport minden listája és tára számára elérhető. A webhely-tartalomtípusok egyenként hozzáadhatók listákhoz, tárakhoz, és testre is szabhatók. A listához vagy tárhoz adott webhely-tartalomtípust lista-tartalomtípusnak nevezzük. A lista-tartalomtípusok annak a webhely-tartalomtípusnak a gyermekei, ahol létrehozták őket.

Mikor a Webhelytartalomtípus-tárban egy új, egyéni webhelytartalom-típust hoz létre, először egy meglévő szülő webhely-tartalomtípust kell kiválasztani a Webhelytartalomtípus-tárban. A létrehozott webhelytartalom-típus a szülő webhelytartalom-típus összes tulajdonságát örökli, amilyen például a dokumentumsablon, az írásvédelmi beállítások, a munkafolyamatok és az oszlopok. Az új webhelytartalom-típus létrehozása után bármelyik tulajdonság módosítható. A webhelytartalom-típusok minden módosítása alkalmával meg lehet adni, hogy szeretné-e a módosításokat azokra a gyermek webhelytartalom-típusokra vagy listatartalom-típusokra is alkalmazni, amelyek az adott webhelytartalom-típustól öröklik a beállításaikat. Csak azokat a tulajdonságokat lehet frissíteni, amelyek a gyermek webhelytartalom-típusban vagy listatartalom-típusban és a szülő tartalomtípusban is megtalálhatók. Ha egy gyermek webhelytartalom-típusba további egyéni attribútumokat vett fel, és ezekkel a szülő webhely-tartalomtípus nem rendelkezik (például további oszlopok), az egyéni beállítások nem íródnak felül, amikor a gyermek webhelytartalom-típust módosítja. A webhelytartalom-típus módosításai nincsenek hatással a webhelytartalom-típus alapjául szolgáló szülő webhelytartalom-típusra.

Vissza a lap tetejére

Webhelytartalom-típus létrehozása

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelyen új webhelytartalom-típust szeretne létrehozni.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a Létrehozás elemre.

 5. Az Új webhelytartalom-típus lap Név és leírás területén írja be az új webhelytartalom-típus nevét és leírását.

 6. A Szülő-tartalomtípus kiválasztása a következő helyről listában jelölje ki azt a csoportot, amelyből az új tartalomtípust ki szeretné választani.

  A Speciális tartalomtípusok csoport olyan tartalomtípusokat tartalmaz, amelyek megváltoztatják a lista vagy tár működését.

 7. A Szülő-tartalomtípus listában válassza ki azt a szülő-tartalomtípust, amelyre saját tartalomtípusát alapozni szeretné.

  A szülő-tartalomtípus lista az előző lépésben kiválasztott lehetőségek függvényében változik.

 8. A Csoport részben válassza ki, hogy az új tartalomtípust már meglévő vagy új csoportban szeretné tárolni.

 9. Kattintson az OK gombra.

 10. Megjelenik az új tartalomtípus információit tartalmazó lap. A lapon az új tartalomtípuson további beállításokat végezhet el. A webhelytartalom-típus további testre szabásáról jelen cikk más szakaszaiban olvashat.

Vissza a lap tetejére

Dokumentumsablon hozzáadása tartalomtípushoz

Dokumentumsablonokat csak dokumentumtartalom-típushoz rendelhet hozzá (bármely, a dokumentum szülő tartalomtípusából származó tartalomtípus). Ha dokumentumsablont rendel tartalomtípushoz, azzal biztosítja, hogy ha a szerzők e tartalomtípus alapján hoznak létre új dokumentumokat, minden dokumentum ugyanazon a sablonon alapul majd.

Tegyük fel például, hogy a vállalat adott dokumentumsablont használ jogi szerződésekhez. Ha hozzárendeli ezt a dokumentumsablont ahhoz a tartalomtípushoz, amelyet a vállalat a jogi szerződésekre használ, az ezt a tartalomtípust használó új szerződések mind ezen a jogi szerződés dokumentumsablonon alapulnak majd.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások menüben kattintson a Speciális beállítások lehetőségre.

 6. Ha a felhasználni kívánt dokumentumsablont a webhely tárolja, válassza az Adja meg egy meglévő dokumentumsablon URL-címét lehetőséget, majd írja be a használni kívánt sablon URL-címét.

  Egy URL-CÍMET, amely egy helyet a webhely vagy az erőforrás mappa viszonyított is használhatja. Dokumentumsablonok tárolható vagy az alapértelmezett erőforrás hely http://Server név/webhely/dokumentum tár nevét és űrlapok/tartalomtípus nevét és vagy egy dokumentumtár helyét, hogy be van állítva kifejezetten a dokumentum sablonjait.

  Az alábbi táblázat a használható URL-címekre tartalmaz példákat. A példák feltételezik egy alapértelmezett dokumentumsablon-forráskönyvtár (az a mappa, amely a webhelytartalom-típusok fájljait tartalmazza) létezését, amely a http://Kiszolgáló/Webhely/Dokumentumtár_neve/Forms/Tartalomtípus_neve/ helyen található, továbbá azt, hogy a dokumentumsablon neve Docname.doc.

URL típus

Példa

weblaphoz viszonyított cím

Kiszolgáló/Webhely/Tár_neve/Forms/Docname.doc

Erőforrásmappához viszonyított cím

Docname.doc

 1. Ha fel szeretné tölteni a használni kívánt dokumentumsablont, kattintson a Dokumentumsablonok című rész Új dokumentumsablon feltöltése pontjára, majd a Tallózás parancsra. A Fájl kijelölése párbeszédpanelen keresse meg a használni kívánt fájl helyét, majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 2. Ha a dokumentumsablonnal frissíteni szeretné az összes olyan tartalomtípust, amely az adott webhelytartalom-típustól öröklődik, akkor a Webhelyek és listák frissítése területen a Frissüljön e típus összes öröklődő tartalomtípusa? alatt válassza az Igen lehetőséget.

 3. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Oszlopok módosítása tartalomtípusban

Egy tartalomtípushoz oszlopokat hozzáadva megadhatja az egy bizonyos tartalomtípusú elem számára gyűjteni kívánt tulajdonságokat vagy metaadatokat. A vállalat például nyomon követheti a beszerzési megbízásaihoz tartozó metaadatoknak egy bizonyos csoportját, például az ügyfél-azonosítót, a projektszámot és a projektvezetőt. Ha a beszerzési megbízások tartalomtípusához ügyfél-azonosító, projektszám és projektvezető oszlopot ad, a felhasználók felszólítást kapnak ezen metaadatok megadására az ilyen tartalomtípusú elemekhez.

A tartalomtípus oszlopainak módosítása többféleképpen is történhet. Ezek a következők:

Oszlop hozzáadása

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. Az Oszlopok alatt kattintson a Hozzáadás létező webhelyoszlopokból parancsra.

 6. Az Oszlopok kijelölése szakaszban kattintson a Válasszon oszlopot elemre, kattintson a nyílra, hogy kijelölje azt a csoportot, melyből az oszlopot hozzá szeretné adni.

 7. A Megjeleníthető oszlopok alatt kattintson a hozzáadni kívánt oszlopra, majd kattintson a Hozzáadás parancsra, hogy az oszlopot a Hozzáadandó oszlopok listára mozgassa.

 8. További oszlopok hozzáadásához ismételje meg az 6. és 7. lépést.

 9. Ha frissíteni szeretné az összes olyan tartalomtípust, amely az adott webhelytartalom-típustól öröklődik, akkor a Lista- és webhelytartalom-típusok frissítése területen a Frissüljön e típus összes öröklődő tartalomtípusa? alatt válassza az Igen lehetőséget.

Vissza a lap tetejére

Oszlop eltávolítása

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. Az Oszlopok menüben kattintson a tartalomtípusból eltávolítani kívánt oszlop nevére.

 6. Kattintson az Eltávolítás gombra. Amikor a program megkérdezi, hogy valóban törli-e az oszlopot a tartalomtípusból, kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Eltávolítás gomb nem használható a tartalomtípus minden oszlopával.

Vissza a lap tetejére

Oszlopsorrend módosítása

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. Az Oszlopok szakaszban kattintson az Oszlopsorrend elemre.

 6. Az Oszlopsorrend című részben kattintson A lap tetejétől elfoglalt helyzet oszlopban átrendezni kívánt oszlopra, majd jelölje ki a kívánt sorrend számát.

 7. Ha frissíteni szeretné az összes olyan tartalomtípust, amely az adott webhelytartalom-típustól öröklődik, akkor a Webhelyek és listák frissítése területen a Frissüljön e típus összes öröklődő tartalomtípusa? alatt válassza az Igen lehetőséget.

Vissza a lap tetejére

Oszloptípus beállítása kötelezőre, választhatóra vagy rejtettre

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. Az Oszlopok menüben kattintson annak az oszlopnak a nevére, amelyiket kötelezővé kíván tenni.

 6. Az Oszlopbeállítások területen végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Ha az oszlop kitöltését kötelezővé szeretné tenni a felhasználók számára, válassza a Kötelező lehetőséget.

  • Ha az oszlop kitöltését választhatóvá szeretné tenni a felhasználók számára, válassza a Nem kötelező lehetőséget.

  • Ha el kívánja rejteni az oszlopot, hogy ne jelenjen meg a tartalomtípus űrlapjainak létrehozásakor, szerkesztésekor és megjelenítésekor, akkor válassza a Rejtett lehetőséget.

  • Ha frissíteni szeretné az összes olyan tartalomtípust, amely az adott webhelytartalom-típustól öröklődik, akkor a Lista- és webhelytartalom-típusok frissítése területen a Frissüljön e típus összes öröklődő tartalomtípusa? alatt válassza az Igen lehetőséget.

 7. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Munkafolyamat hozzáadása tartalomtípushoz

Munkafolyamatok ellenőrizze a listaelemek és dokumentumok az üzleti folyamatok adja meg a webhelyen. Szervezet automatizálása és bizonyos gyakori üzleti folyamatok, például a dokumentumok jóváhagyásának kezelése, vagy olvassa el a munkafolyamatok segítségével. Munkafolyamat egy tartalomtípushoz hozzáadásával biztosíthatja, hogy legyen-e az adott tartalomtípussal minden elem egységes üzleti folyamatok hajtva. Ha egy munkafolyamat egy tartalomtípushoz kerül, a munkafolyamatot lévő egyes elemek az adott tartalomtípussal.

Megjegyzés: Csak akkor adható hozzá munkafolyamat egy tartalomtípushoz, ha a munkafolyamat telepítve van a webhelyen vagy munkaterületen. Ha nincs elérhető munkafolyamat, lépjen kapcsolatba a központi rendszergazdával.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. Kattintson a Beállítások menü Munkafolyamat-beállítások parancsára.

 6. Kattintson a Munkafolyamat hozzáadása parancsra.

 7. A Munkafolyamat hozzáadása lap Munkafolyamatok című részében kattintson a használni kívánt munkafolyamat-sablonra.

 8. A Név szakaszban adja meg a munkafolyamat egyedi nevét.

 9. A Tevékenységlista szakaszban adja meg a munkafolyamathoz használatos tevékenységlistát.

  Megjegyzések: 

  • Használhatja az alapértelmezett feladatlistát vagy létrehozhat egy újat. Ha az alapértelmezett feladatlistát használja, a munkafolyamat résztvevői könnyen meg tudják majd találni és tekinteni munkafolyamat-feladataikat a feladatlista Saját feladatok nézetében.

  • Hozzon létre új feladatlistát, ha a munkafolyamat feladatai bizalmas adatokat tartalmaznak vagy jelenítenek meg, amelyeket külön szeretne kezelni az általános feladatlistától.

  • Hozzon létre új feladatlistát, ha a vállalatban sok munkafolyamat van vagy azok sok feladatot tartalmaznak. Ebben az esetben lehet, hogy minden munkafolyamathoz érdemes feladatlistát létrehozni.

 10. Az Előzménylista csoportban válassza ki az ehhez a munkafolyamathoz használandó előzménylistát: a lista megjeleníti a munkafolyamat valamennyi példánya idején előforduló összes eseményt.

  Megjegyzés: Használhatja az alapértelmezett Előzmény listát vagy hozhat létre újat. Ha a vállalatban számos munkafolyamat van, hozhat létre külön előzménylistát minden munkafolyamathoz.

 11. Az Indítási beállítások című részben adja meg, hogy mikor, hogyan és ki indíthatja el a munkafolyamat.

  Megjegyzés: Néhány lehetőség lehet, hogy nem érhető el, ha azokat nem támogatja a kijelölt munkafolyamat-sablon.

 12. A Lista- és webhelytartalom-típusok frissítése szakaszban válassza az Igen lehetőséget, ha hozzá szeretné adni ezt a munkafolyamatot az összes, ebből a tartalomtípusból származó tartalomtípushoz.

 13. Kattintson az OK vagy a Következő gombra.

 14. A Munkafolyamat testreszabása lapon válasszon ki minden hozzáadni kívánt beállítási lehetőséget, majd kattintson az Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Tartalomtípus írásvédetté tétele

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások menüben kattintson a Speciális beállítások lehetőségre.

 6. Az Írásvédett szakaszban az Írásvédett legyen a tartalomtípus? beállításban kattintson az Igen gombra.

 7. Ha frissíteni szeretné az összes olyan tartalomtípust, amely az adott webhelytartalom-típustól öröklődik, akkor a Webhelyek és listák frissítése területen a Frissüljön e típus összes öröklődő tartalomtípusa? alatt válassza az Igen lehetőséget.

 8. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Adatkezelési házirend megadása tartalomtípushoz

Azt is megteheti, hogy egy meglévő webhelycsoport-házirend webhely-tartalomtípus szeretne alkalmazni. Azt is megteheti azt is megteheti, Hozzon létre egy új adatkezelési házirendet , amely csak az adott webhely-tartalomtípus.

Webhelycsoport-házirend alkalmazása webhelytartalom-típusra

Ha már vannak létrehozva a webhelyhez webhelycsoport-házirendként adatkezelési házirendek, akkor azok az egyes webhelytartalom-típusokhoz rendelhetők.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások pontban kattintson az Adatkezelési házirend beállításai elemre.

 6. A Házirend megadása területen válassza a Webhelycsoport-házirend használata lehetőséget, majd jelölje ki az alkalmazni kívánt házirendet.

 7. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Új adatkezelési házirend létrehozása listatartalom-típushoz

Létrehozható olyan adatkezelési házirend, mely csak egy adott webhelytartalom-típusra vonatkozik. Az ilyen adatkezelési házirendek nem használhatók fel más tartalomtípusokhoz, webhelyekhez, listákhoz és tárakhoz.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások pontban kattintson az Adatkezelési házirend beállításai elemre.

 6. A Házirend megadása területen kattintson a Házirend definiálása hivatkozásra, majd az OK gombra.

 7. A Házirend szerkesztése lap Név és felügyeleti leírás című részében adja meg a létrehozott házirend rövid leírását.

  Megjegyzés: Ha listatartalom-típushoz házirendet hoz létre, a házirend neve a listatartalom-típus nevével megegyező lesz. Csak a webhelycsoport-házirendek listájában definiált adatkezelési házirendekhez adható meg tetszőleges név.

 8. A Házirendi szabály című részben adjon meg egy kifejező szabályt, amely leírja a házirend célját a felhasználók számára. Ez a szabály jelenik meg, mikor a felhasználók a házirend hatáskörébe eső dokumentumokat vagy elemeket nyitnak meg. Meg kell adnia, hogy mely házirend szolgáltatások vonatkoznak a tartalomra, vagy milyen speciális kezelést igényel a dokumentum. A házirendi szabály maximálisan 512 karakter hosszúságú lehet.

 9. A következő részekben válassza ki azokat az egyedi házirend-szolgáltatásokat, amelyeket hozzá szeretné adni az adatkezelési házirendhez.

  Az adatkezelési házirendek konfigurálásáról a kapcsolódó témakörök között olvashat.

 10. Miután kiválasztotta az összes olyan lehetőséget egy házirend szolgáltatásai közül, amelyeket hozzá szeretne adni az adatkezelési házirendhez, kattintson az OK gombra a házirend szolgáltatásinak alkalmazásához.

Vissza a lap tetejére

Tartalomtípus Dokumentum adatai munkaablakbeli beállításainak módosítása

A Dokumentum adatai munkaablak (amely a Microsoft Office 2010 Word, Excel és PowerPoint programjában jeleníthető meg) lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtekinthessék és módosíthassák egy olyan dokumentum tartalomtípusának tulajdonságait, amely közvetlenül dokumentumkezelő kiszolgálóra van mentve abban az Office programban, amellyel szerkesztik a dokumentumot. Ha például egy adott tár dokumentumtartalom-típusa állapotoszlop, a felhasználók a dokumentum szerkesztésekor megtekinthetik az állapottulajdonságokat a Dokumentum adatai munkaablakban. A Dokumentum adatai munkaablak segítségével módosíthatják az állapottulajdonságot piszkozatról véglegesre. A dokumentum kiszolgálóra történő mentésekor ez a tulajdonság automatikusan frissül a tár állapotoszlopában.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhelytartalom-típusát módosítani szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a módosítani kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások pontban kattintson a Dokumentum adatai munkaablak beállításai elemre.

 6. A Dokumentum adatai munkaablak sablon szakaszban a következők közül választhat:

  • Az adott tartalomtípushoz megadott tulajdonságokat (oszlopokat) megjelenítő, alapértelmezett sablon használatához kattintson a Microsoft Office-alkalmazások esetén az alapértelmezett sablon használata pontra.

  • Meglévő egyéni sablon használatához kattintson a Meglévő egyéni sablon (URL, UNC vagy URN) használata pontra, majd adja meg a sablon elérési útvonalát.

  • Meglévő egyéni sablon (XSN) feltöltéséhez kattintson a Meglévő egyéni sablon (XSN) feltöltése pontra, majd kattintson a Tallózás parancsra a használni kívánt sablon helyének megadásához.

   Megjegyzés: Ha így szeretné feltölteni a sablont, el kell távolítania a közzétételi URL-címet az InfoPath-űrlapból, mielőtt közzétenné és feltöltené a sablont.

  • Új, egyéni ablakot az Új egyéni sablon létrehozása pontra kattintva hozhat létre az InfoPath programban.

   Megjegyzés: Ha ezt a lehetőséget választja, az InfoPath elindítja és megjeleníti az alapértelmezett sablont, amelyet testreszabva egyéni munkaablakot hozhat létre.

 7. A Mindig látszik csoportban adja meg, hogy a dokumentum adatai munkaablak megjelenítéséhez automatikusan ilyen tartalomtípusú dokumentumot először megnyitásakor vagy mentett Office 2010 programon belül.

 8. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Webhelytartalom-típushoz tartozó dokumentumkonverziók kezelése

A webhely rendszergazdája engedélyezheti a dokumentumok konvertálását, hogy a felhasználók bizonyos fájltípusokat másik formátumba átalakíthassanak. A webhelytartalom-típusok dokumentumkonvertálási funkciójával a rendszergazda beállíthatja a tartalomtípusokat úgy, hogy azok olyan beállításokat tároljanak, amelyekkel meghatározható az elérhető konvertálóprogramok köre, valamint az, hogy a konvertálóprogramok miként dolgoznak az adott tartalomtípus dokumentumaival. Az alkalmazás számos konvertálóprogramot tartalmaz, de a szervezet tetszés szerint további konvertálóprogramokat is telepíthet. Miután a Központi felügyeletben engedélyezte a dokumentumok konvertálását, a konvertálóprogramok alapértelmezés szerint minden olyan webhelytartalom-típus esetén felhasználhatók, amelyek dokumentumtárban használhatók. Ez az alábbi tartalomtípusokat foglalja magában:

 • Dokumentum tartalomtípusokat, mint például az Egyszerű lapot, a Dokumentumot, az Űrlapot vagy a Képet

 • Lapelrendezés-tartalomtípusokat, mint például a Cikkeket tartalmazó lapot, az Átirányító lapot vagy a Kezdőlapot

Az engedélyezett konvertálóprogramok akkor válnak elérhetővé a felhasználók számára, amikor kiválasztanak egy adott tartalomtípushoz tartozó dokumentumot, majd a helyi menüben a Dokumentum konvertálása lehetőséget kiválasztják. Csak azon konvertálóprogramok felsorolása jelenik meg, amelyek az adott dokumentum fájltípusát kezelni tudják (például: .docx).

Ha egy fájltípus – például XML – esetében több konvertálóprogram is elérhető, hasznos lehet a konvertálóprogramokat tartalmazó lista módosítása, hogy így a felhasználók számára csak az adott tartalomtípushoz megfelelő konvertálóprogramok jelenjenek meg. Szintén hasznos lehet a konvertálóprogramok beállításainak módosítása. Ezekben az esetekben az alábbi lépések végrehajtásával módosíthatja a konvertálóprogramokat:

 1. A webhelycsoport kezdőlapjának Webhelyműveletek menüjében kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 2. A Minták oszlopban kattintson a Webhelytartalom-típusok elemre.

 3. Kattintson annak a webhelytartalom-típusnak a nevére, amelynek dokumentumkonverzióját kezelni szeretné.

 4. A Beállítások szakaszban válassza A tartalomtípushoz tartozó dokumentumkonverzió kezelése lehetőséget.

  Megjegyzés: A konvertálóprogramok csak a dokumentum tartalomtípusok esetén érhetők el.

 5. Törölje azon konvertáló programok melletti jelölőnégyzetet, amelyeket nem szeretne megjeleníteni a felhasználók számára. Győződjön meg arról, hogy az összes használni kívánt konvertálóprogramot kijelölte, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

 6. Ha a használni kívánt konvertálóprogram mellett lehetőség van a Beállítás lehetőség kiválasztására, ennek segítségével definiálhatja az új konvertálási beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Webhelytartalom-típus törlése

Előfordulhat, hogy a webhelyen használatban lévő webhelytartalom-típusok nem törölhetők.

 1. Lépjen arra a webhelyre, amelynek webhely-tartalomtípusát törölni szeretné.

 2. A Webhelyműveletek menüben kattintson a Webhely beállításai parancsra.

 3. Kattintson a Minták oszlopban a Webhely-tartalomtípusok elemre.

 4. Kattintson a törölni kívánt webhelytartalom-típus nevére.

  Megjegyzés: Ha a webhelytartalom-típusok neve nem hivatkozásként jelenik meg, akkor a webhely egy másik webhelytől örökli a webhelytartalom-típusait, így ezek módosítása csak az eredeti webhelyen lehetséges.

 5. A Beállítások szakaszban válassza a Webhelytartalom-típus törlése lehetőséget.

 6. A webhelytartalom-típus törlésének megerősítését kérő üzenetpanelen kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolódó műveletek

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×