Visio-diagramok akadálymentesítése

Visio-diagramok akadálymentesítése

Ez a cikk részletesen ismerteti, hogy miként teheti Visio-diagramjait akadálymentessé a fogyatékos felhasználók számára.

A Visio áttekintő képe, egy egyszerű folyamatábra diagram látható rajta.

A vakok és a gyengénlátók könnyebben tudják értelmezni a terveket, az összefüggéseket és gondolatokat, ha az akadálymentességre is ügyelve készíti el a Visio-diagramokat.

Az alábbi táblázat gyakorlati tanácsokat tartalmaz a fogyatékos felhasználóknak készült akadálymentes Visio-diagramok létrehozásához.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Használja az előre definiált Visio-sablonokat és -mintadiagramokat.

A sablonokban és mintadiagramban a navigációs sorrend előre meghatározott, a képernyőolvasót használók így könnyebben megérthetik a felépítést.

Új diagram létrehozása sablonból vagy mintából

Abban a sorrendben állítsa össze a diagramot, amelyben a képernyőolvasónak fel kell olvasnia az elemek nevét.

A Narrátor abban a sorrendben olvassa fel a diagramok alakzatait, amelyben elhelyezték őket a diagramon. Ha abban a sorrendben adja a diagramokat az ábrához, amelyben – például – az ábrázolt folyamat halad, a képernyőolvasót használók könnyebben megérthetik a diagramon belüli összefüggéseket.

Abban a sorrendben szúrja be az alakzatokat a diagramba, amelyben a folyamat halad. A Narrátor abban a sorrendben olvassa fel a diagramok alakzatait, amelyben elhelyezték őket a diagramon. Arról, hogy a képernyőolvasó hogyan olvassa fel a diagramokat, a Visio 2016-diagramok olvasása képernyőolvasóval című cikk nyújt további tájékoztatást.

Szükség esetén logikusabbá alakíthatja a diagram felolvasásának sorrendjét. Válassza a Nézet > Munkaablakok > Navigáció elemet, majd az egérrel az alakzatokat húzva módosítsa a Diagramnavigáció lista sorrendjét.

Lássa el az összes vizuális elemet és lapot helyettesítő szöveggel.

A helyettesítő szöveg segítségével azok is megérthetik a lapok és a vizuális elemek – például képek, alakzatok, mesteralakzatok, diagramok, ábrák és adatkapcsolatú ábrák – lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Ügyeljen arra, hogy ne közöljön fontos információkat csak a képeken szereplő szövegben.

Adjon meg olyan helyettesítő szöveget, amely leírja a képet vagy a lapot azoknak, akik nem látják. A szöveg legyen rövid, de mindenképpen tartalmazza a kép vagy a lap lényegének leírását.

Ha szöveget tartalmazó képet használ, ismételje meg a szöveget a törzsszövegben is.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása mesteralakzatokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása lapokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása az Adatábrázolóban

Adjon jól érthető leíró szöveget a hivatkozásokhoz.

A képernyőolvasót használók esetenként hivatkozások egész listáját nézik át, ezért célszerű, ha a hivatkozások világos és pontos információkat közölnek a célról. Ahelyett például, hogy a „Kattintson ide” szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Leíró szöveg megadása hivatkozásokhoz

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A csökkentlátók, a vakok és a színvakok lemaradhatnak bizonyos színek által hordozott információkról.

Ügyeljen arra, hogy ne csak színekkel fejezze ki a mondanivalót. Szöveggel is írja le a színek vagy az egyéb érzékelhető jellemzők által hordozott információt.

Közölje más formában is az információt, például használjon alakzatot vagy címkét. Megteheti például, hogy zöld és piros árnyékolás helyett zöld pipával jelzi a sikert, piros X jellel pedig a hibát.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ügyeljen rá, hogy elég erős kontraszt legyen a szöveg színe és a háttér színe között.

A diagramok szövegének kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a gyengénlátókat, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a csökkent látóképességű felhasználók számára.

Akadálymentes szövegszín használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiás felhasználók sokszor nehezen különböztetik meg a betűket és a szavakat a szövegben. Előfordulhat például, hogy úgy érzékelik, hogy egy szövegsor egybefolyik az alatta lévő sorral, vagy hogy összefolynak a szomszédos betűk.

Az olvasási nehézségeket az alábbi módszerekkel enyhítheti:

 • Használjon gyakori, talpatlan (sans serif) betűtípusokat, amilyen például az Arial vagy a Calibri.

 • Kerülje a csupa nagybetűs írásmódot, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát.

 • Hagyjon elég helyet a sorok és a bekezdések között.

 • Sorkizárás helyett használjon balra igazítást. Ezzel elkerülheti a szavak közti, különböző méretű szóközöket, amelyek olyan hatást kelhetnek, mintha az üres terület folyóként áramlana a bekezdésen át.

Akadálymentes szövegformátum használata

Megfelelő térközök használata a szövegben

Használja a beépített listastílusokat.

Hogy a képernyőolvasók könnyebben felolvashassák a jegyzeteket, vegye igénybe a beépített formázási eszközöket.

Az olvasási nehézségekkel küzdő (például diszlexiás) felhasználóknak a listák segítenek strukturálni az információkat, tehát bontsa a mondandóját könnyebben feldolgozható, kisebb méretű részekre.

Listajeles listák használata

Új diagram létrehozása sablonból vagy mintából

 1. Nyissa meg a Visio programot, és a sablonlistában válassza a Sablonok vagy a Mintadiagramok lehetőséget.

  A sablonlap a Visio alkalmazásban

  Megjegyzés: Ha meg van nyitva egy diagram, és Ön egy újat szeretne létrehozni sablonból vagy mintadiagramból, válassza a Fájl > Új lehetőséget.

 2. Válassza ki a használni kívánt sablont. Ha a rendszer kéri, válassza ki a kívánt egységeket, majd kattintson a Létrehozás elemre.

 3. Adja hozzá az adatokat az új diagramhoz a sablon vagy a minta elemeinek segítségével.

Helyettesítő szöveg hozzáadása az Adatábrázolóban

Helyettesítő szövegeket az Adatábrázoló diagramban adhat hozzá elemekhez és alakzatokhoz. Az Adatábrázoló diagram létrehozásának menetéről a Diagram létrehozása az Adatábrázolóban című részben olvashat.

 1. A fenti hivatkozás mögött szereplő utasításokat követve kezdjen hozzá az Adatábrázoló diagram létrehozásához. Helyettesítő szövegeket a következő fázisban hozhat létre – 2. szakasz: Excel-munkafüzet létrehozása.

 2. Az előre definiált Excel-táblázat Folyamattérkép lapján jelölje ki a Helyettesítő leírás oszlopfejléc alatti első cellát, és írja be a helyettesítő szöveget. Ismételje meg a diagramban szereplő minden elemmel és alakzattal.

  Képernyőkép az Adatábrázoló diagram létrehozásáról az Excelben
 3. A fenti hivatkozás mögött szereplő utasításokat követve folytassa a diagram létrehozását.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képeket – fotókat, alakzatokat, adatkapcsolatú ábrákat, diagramokat és ábrákat – helyettesítő szöveggel egészíti ki, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a kép leírását.

 1. Kattintson a jobb gombbal a rajzon szereplő képre, majd válassza a Alakzatformázás parancsot.

 2. Válassza az Alakzat formázása munkaablak A Méretek és tulajdonságok gomb (Méret és tulajdonság) elemét.

 3. Írja be a mesteralakzat címét és leírását a Helyettesítő szöveg ablaktábla megfelelő mezőibe.

 4. Adja meg a címet és a leírást a megfelelő mezőkben. Legyen tömör, kezdje a legfontosabb információval, és törekedjen jól körülírni a kép tartalmát és szerepét. Ha elkészült, kattintson az OK gombra.

  Tipp: Töltse ki a Cím és a Leírás mezőt is, az egyes képernyőolvasók ugyanis eltérően olvassák a megadott információt.

  A Visio Alakzat formázása párbeszédpanelje.

Helyettesítő szöveg hozzáadása mesteralakzatokhoz

Ha egyéni rajzsablont hozott létre, az abban szereplő mesteralakzatokat helyettesítő szöveggel egészítheti ki, hogy a képernyőolvasók fel tudják olvasni az alakzat leírását.

 1. Kattintson a jobb gombbal az új rajzsablonban szereplő mesteralakzatra.

 2. Kattintson a helyi menü Mesteralakzat szerkesztése > Mesteralakzat szerkesztése parancsára.

 3. Kattintson a jobb gombbal a mesteralakzatra a szerkesztési ablakban, és válassza az Alakzatformázás parancsot.

 4. Válassza az Alakzat formázása munkaablak A Méretek és tulajdonságok gomb (Méret és tulajdonság) elemét.

 5. Írja be a mesteralakzat címét és leírását a Helyettesítő szöveg ablaktábla megfelelő mezőibe.

  Mesteralakzat Helyettesítő szöveg párbeszédpanelje a Visióban.
 6. Zárja be a szerkesztőablakot, és válassza a <Mesteralakzat neve> frissítése párbeszédpanel Igen gombját.

Helyettesítő szöveg hozzáadása lapokhoz

Ha helyettesítő szöveggel egészíti ki a lapokat, a képernyőolvasók fel tudják olvasni a lap leírását.

 1. Nyomja le a Shift+F5 billentyűkombinációt a lapon. Ekkor megnyílik az Oldalbeállítás párbeszédpanel.

 2. Válassza a párbeszédpanel Helyettesítő szöveg lapfülét.

 3. Írja be a lap címét és leírását, majd válassza az OK gombot.

  Lap Helyettesítő szöveg párbeszédpanelje a Visióban.

Hivatkozások és szöveg akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentesebbé a hivatkozásokat és a szöveget a Visio-diagramokban.

A hivatkozások szöveges leírásának megadása

A hivatkozásokat úgy adja meg, hogy értelmezhető legyen a szövegük, és ezáltal a felhasználók tudják, mit érnek el a hivatkozással.

 1. Jelölje ki azt az elemet, amelyet hivatkozássá szeretne alakítani, majd nyomja le a Ctrl+K billentyűkombinációt.

 2. Írja be a hivatkozás URL-címét a Hivatkozások párbeszédpanel Cím mezőjébe. A kijelölt szöveg látható a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege. Ha szükséges, módosítsa.

  Tipp: A címet másolhatja és beillesztheti, de a Visio Tallózás gombját használva is megkeresheti a céloldalt vagy -fájlt.

 3. Írja be a hivatkozás leírását a Leírás mezőbe.

  A Visio Hivatkozások párbeszédpanelje, amelyen megadható a hivatkozások leírása.
 4. Kattintson az OK gombra.

Akadálymentes szövegformátum használata

Ha javítani szeretné tenné a szöveg formátumát, válasszon talpatlan betűtípust, használjon nagyobb betűméretet, igazítsa balra a szöveget, és kerülje a nagybetűk és a dőlt betűk túlzott használatát.

 1. Jelölje ki a formázandó szövegrészt.

 2. A Kezdőlap lapon – többek közt – nagyobb betűméretet és talpatlan betűtípust választhat. Egyéb formázási lehetőségek is a rendelkezésére állnak, például a félkövér betűtípus a kiemeléshez.

  A Visio Betűtípus gombja

Akadálymentes szövegszín használata

Hogy kontrasztos módban is jól látható legyen a szöveg, használja az alapértelmezett betűszínt.

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Betűszín gombjára, és válassza az Alapérték használata lehetőséget.

  A Visio Betűszín menüje.

Listajeles listák használata

Ha egy mód van rá, listajelekkel tagolja a szöveget, így javítva az olvashatóságot és a navigációt.

 1. Vigye a kurzort oda a diagramon, ahol létre szeretné hozni a listát, vagy jelölje ki a listába foglalandó szövegrészt.

 2. Válassza Kezdőlap lap A Felsorolás gomb képe (Felsorolás) gombját.

 3. Ha módosítani szeretné a listajel stílusát, kattintson a Bekezdés csoport párbeszédpanel-megnyitó gombjára, és válassza a Felsorolás fület.

 4. Válassza ki a listajel kívánt stílusát, majd válassza az OK gombot.

  A Felsorolás lap, a Visio különféle felsorolási stílusai láthatók rajta.
 5. Írja be a listaelemeket, ha szükséges.

  Tipp: A listaelemek után használjon pontot vagy vesszőt, a képernyőolvasók így szünetet tartanak majd az egyes elemek között.

Használjon megfelelő szövegtérközt

A mondatok és a bekezdések közötti térköz növelésével vagy csökkentésével javíthatja az olvashatóságot.

 1. Jelölje ki a módosítandó szövegrészt.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Bekezdés csoportjában látható párbeszédpanel-megnyitó gombra.

 3. Adja meg a kívánt értékeket a Bekezdés lap Térköz szakaszában.

  A Visio Bekezdés térköze párbeszédpanelje.

A diagram ellenőrzése az Akadálymentesség-ellenőrzővel

A beépített Akadálymentesség-ellenőrzővel könnyen ellenőrizheti, hogy akadálymentes-e a diagram.

 1. Váltson a Visio Véleményezés lapjára.

 2. Válassza az Akadálymentesség ellenőrzése parancsot.

  Az Akadálymentesség-ellenőrző gomb a Visióban
 3. Haladjon végig az Akadálymentesség-ellenőrző munkaablakban látható hibákon és figyelmeztetéseken. Az elemeket kijelölve további információkat jeleníthet meg a kérdéses akadálymentességi problémáról, illetve útmutatást kap a megoldásához.

  Az Akadálymentesség-ellenőrző a Visióban
 4. Javítsa ki a diagram problémáit.

A diagram konvertálása akadálymentes PDF-fájllá

Miután kijavította a diagram minden akadálymentességi problémáját, átalakíthatja PDF-fájllá.

 1. Válassza a Visio Fájl lapját.

 2. Válassza az Exportálás lehetőséget.

 3. Válassza az PDF/XPS létrehozása gombot.

  A Visio Fájl lapjának PDF exportálása parancsa.
 4. Válassza ki a fájl helyét, írja be a fájl nevét, majd válassza a Közzététel gombot.

Lásd még

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×