Tabulátorok beállítása vagy törlése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A tabulátorokkal könnyen formázható dokumentumokat hozhat létre. A Word dokumentum-elrendezési beállításaival például tabulátorok beállítása nélkül hozhat létre tartalomjegyzéket és tárgymutatót.

A Word ezen kívül olyan előre elkészített oldalelrendezési beállításokat is nyújt, mint a táblázatok, élőfejek és élőlábak, valamint a fedőlap beállításai. Ezekkel a beállításokkal nincs szükség tabulátorokra.

Tipp: A Word több verziójának való megfelelés érdekében számos eljárás „a kezdőlapra” hivatkozik. A Word 2016 esetében az elrendezés lapot, míg a Word 2013, Word 2010, és Word 2007 esetében a Lapelrendezés lapot is használhatja.

Függetlenül attól, hogy a Word melyik verzióját használja, a tabulátorok hozzáadása a vízszintes vonalzóval ugyanúgy történik. Üres dokumentum megnyitásakor a vonalzón alapértelmezés szerint nincsenek tabulátorok. Azonban fél hüvelykenként alapértelmezett tabulátortérköz van beállítva.

A tabulátorok hozzáadása előtt célszerű megismerkedni a tabulátorválasztóval és az elérhető tabulátorokkal.

A Lapválasztón hét tabulátor közül választva állíthatja be a vonalzót: balra, középre, jobbra, decimális, vonal, első sor behúzása és függő behúzás.

A tabulátorválasztó a vonalzó bal szélén található kis mező. A tabulátorválasztó felületén sorra kattintva megtekintheti mindegyik tabulátor leírását.

Tabulátor képe

Tabulátor – balra

A szöveget a tabulátortól jobbra igazítja.

A Tabulátor - középre gomb

Tabulátor – középre

A begépelt szöveget középre igazítja.

Tabulátor képe

Tabulátor – jobbra

A szöveget balra kiterjedve jobbra igazítja.

Tabulátor képe

Tabulátor – decimális

A számokat a tizedesvesszőtől balra igazítja. A decimális tabulátorral nem igazíthat számokat más típusú karakterhez, így például kötőjelhez vagy és-jelhez.

A Tabulátor - vonal gomb

Tabulátor – vonal

A Tabulátor – vonal típus nem pozicionálja a szöveget, hanem egy függőleges vonalat szúr a tabulátor helyére.

Gombkép

Első sor behúzása

A vonalzó tetején található Első sor behúzása paranccsal behúzhatja egy bekezdés első sorát.

Gombkép

Függő behúzás

A vonalzó alján található függő behúzás paranccsal behúzhatja egy bekezdés második sorát, valamint az azt követő sorokat.

A tabulátorok beállításának egy gyors módja a tabulátor kiválasztása, majd a kívánt helyre való kattintás a vonalzó mentén.

Egy Word-dokumentum vonalzóján megjelenő tabulátorok.

 • Kattintson a vonalzó bal szélén található tabulátorválasztó tetszőleges tabulátorára, majd a vonalzó azon részére, ahová be szeretné állítani a tabulátort.

  Megjegyzés: Nem találja a vonalzót? Kattintson a Nézet > Vonalzó gombra. Ha látni szeretné a dokumentum tabulátorait, a Kezdőlapon válassza a Megjelenítés/elrejtés Bekezdés megjelölése ikonja lehetőséget.

Tippek

 • Egy beállított tabulátor áthelyezéséhez húzza egy új helyre a vonalzón.

 • A tabulátor pontos helyének meghatározásához kattintson duplán a tabulátorra. Ekkor megnyílik a Tabulátorok párbeszédpanel, amely megjeleníti a pontos helyet a Tabulátor helyét jelző mezőben.

 • A tabulátorokkal beállított szövegigazítás megerősítéséhez nyomja le a Tab billentyűt.

 • Több bekezdés kijelölésekor csak az első bekezdés tabulátorai láthatók a vonalzón.

A vízszintes vonalzóról könnyen eltávolíthatók a beállított tabulátorok.

Megjegyzés: Ha nem látja a vonalzót a dokumentum tetején, válassza a Nézet > Vonalzó lehetőséget. Ha nem látja a tabulátorkaraktert a dokumentumban, kattintson a KezdőlapBekezdés csoportján a Megjelenítés/elrejtés Bekezdés megjelölése ikonja elemre.

 • A tabulátor eltávolításához húzza le a vonalzóról.

  Kiemelt tabulátor a vonalzón.

  Megjegyzés: Amikor felengedi az egérgombot, a tabulátor eltűnik, a szöveg pedig a következő tabulátorhelyre vagy az alapértelmezett tabulátortérközre kerül (1,25 centiméterrel beljebb).

Az alábbi képen tabulátorokhoz igazított szöveg látható: egy jobbra igazított tabulátor található 1,875 cm-nél, egy balra igazított pedig 3,125 cm-nél.

Példa a szöveg vonalzón lévő tabulátorhoz való igazításáról.

A tabulátorok eltávolítása után a szöveg (1,25 cm-enként) az alapértelmezett tabulátorhelyekre kerül, amit az alábbi kép illusztrál.

Példa, hogy hogyan néz ki a szöveg a tabulátorok eltávolítása után. .

Tabulátorokat a Tabulátorok párbeszédpanelen állíthat be. A Tabulátorok párbeszédpanelen pontosabban adhatja meg a tabulátorok helyeit, és konkrét karaktereket (úgynevezett kitöltést) szúrhat be eléjük.

 1. A KezdőlapBekezdés csoportjában kattintson a Bekezdés párbeszédpanel-megnyitó ikonra, majd a Tabulátorok elemre.

  Bekezdés párbeszédpanel-megnyitó ikon

 2. A Pozíció mezőben adja meg a kívánt pozíciót (a vonalzó mértékegységével).

  A Tabulátorok párbeszédpanel

 3. Az Igazítás csoportban válassza a Balra zárt, Középre zárt, Jobbra zárt, Decimális, vagy Vonal elemet.

 4. A Kitöltés területen válassza az 1 Nincs, 2 pontok, 3 szaggatott vonal, vagy 4 aláhúzás beállítást egy olyan karaktersorozat beállításához (a 2-es, 3-as és 4-es opciók esetében), amely összekapcsol például egy szakaszcímet egy oldalszámmal.

  Példa a pontozott kitöltés használatára

 5. Kattintson a Felvétel > OK gombra.

Egy vagy több, de akár az összes beállított tabulátort törölheti.

 1. A KezdőlapBekezdés csoportjában kattintson a Bekezdés párbeszédpanel-megnyitó ikonra, majd a Tabulátorok elemre.

 2. Válasszon az alábbiak közül:

  • Egyetlen tabulátor törléséhez a Pozíció listában jelölje ki a törlendő tabulátorpozíciót, és kattintson a Törlés, majd az OK gombra.

   A Tabulátorok párbeszédpanel beállításai.

  • Az összes tabulátor törléséhez kattintson Az összes törlése lehetőségre majd az OK gombra.

A Keresés és a Csere parancsokkal is törölheti a tabulátorokat. További részletek: Az alapértelmezett tabulátortérköz eltávolítása.

Behúzhatja a szöveg első sorát, vagy választhat függő behúzást. Az első soros behúzással beljebbről indíthatja egy bekezdés első sorát, amelyet a többi balra igazítva követ. Függő behúzás esetén a bekezdés második és összes többi sora nagyobb mértékben van behúzva, mint az első.

Példa függő bekezdésre

 • Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Húzza a vonalzó tetején található Első sor behúzása Gombkép csúszkát oda, ahol szeretné, hogy a bekezdés első sora kezdődjön.

  • Húzza a vonalzó alján található Függő behúzás Gombkép csúszkát oda, ahol szeretné, hogy a bekezdés második és összes többi sora kezdődjön.

  Megjegyzés: Ha nem látható a vonalzó a dokumentum tetején, válassza a Nézet > Vonalzó lehetőséget.

Ha számokkal dolgozik, decimális tabulátor beállításával a megfelelő sorrendbe rendezheti az oszlopban szereplő számokat, például pénzösszegeket.

 1. Ha a dokumentum tetején nem jelenik meg a vonalzó, lépjen a Nézet lapra, majd jelölje be a Vonalzó jelölőnégyzetet.

 2. A vonalzó bal oldalán kattintgasson a tabulátorválasztó gombra, amíg meg nem jelenik a decimális tabulátor: Tabulátor képe .

  A vonalzó, rajta egy decimális tabulátor

 3. Kattintson oda a vonalzón, ahol a tizedesjelnek kell lennie. Később húzással áthelyezheti a tabulátort.

  Tipp: A vonalzón lévő decimális tabulátorra duplán kattintva megjelenik a Tabulátorok párbeszédpanel, amelyen további beállítások közül válogathat. Ezen a párbeszédpanelen, illetve a vonalzóra kattintva adhat meg további tabulátorokat.

 4. Kattintson oda a dokumentumban, ahová be szeretné írni a számot, és nyomja le a TAB billentyűt. A szám beírásakor a tizedesvessző a tabulátorhoz igazodik. Ha ugyanezt teszi a következő sorban is, a számok a tizedesvessző körül helyezkednek el.

  Számok tizedes tabulátor alatt elrendezve

Ha nem tizedesvesszőt szeretne használni, a kívánt elválasztót a Windows Vezérlőpultjában állíthatja be.

Megjegyzés: Ez a módosítás minden számformátumra érvényes lesz, nemcsak a Wordben használt számokra.

 1. Kattintson a Start gombra, majd válassza a Vezérlőpult > Óra, nyelv és terület lehetőségre.

 2. A Terület párbeszédpanel Formátum lapján válassza a További beállítások elemet.

 3. A Formátum testreszabása párbeszédpanelen kattintson a Számok fülre, majd a Tizedesjel legördülő listából válassza ki a használni kívánt elválasztót. Ezután kattintson az OK gombra.

A kitöltés olyan különleges karakterekből áll (pontok, szaggatott vonal, aláhúzás), amelyek látható kapcsot teremtenek a tabulátorok között. A kitöltést leggyakrabban tartalomjegyzékben vagy tárgymutatóban szokás használni.

Megjegyzés: Ha tabulátorokkal és kitöltésekkel szeretne egy tartalomjegyzéket formázni, a Word alkalmazással hozzon létre automatikusan egy tartalomjegyzéket.

 1. Írja be a kitöltés előtt megjelenítendő szöveget.

 2. Állítsa be a kívánt tabulátort a vízszintes vonalzón, majd kattintson rá duplán.

 3. A Tabulátorok párbeszédpanel Kitöltés területén válassza az 1 Nincs, 2 pontok, 3 szaggatott vonal, vagy 4 aláhúzás beállítást egy olyan karaktersorozat beállításához (a 2-es, 3-as és 4-es opciók esetében), amely összekapcsolja a tabulátorokat.

  Példa a pontozott kitöltés használatára

 4. Kattintson az OK gombra, majd nyomja le a Tab billentyűt.

Tipp: Amikor új vonal indításához lenyomja az Enter billentyűt, megjelenik a formázott tabulátor.

Ha manuális tabulátorokat állít be, azok megszakítják az alapértelmezett tabulátorokat. A vonalzón beállított manuális tabulátorok felülbírálják az alapértelmezett tabulátorbeállításokat. Ne feledje, hogy az alapértelmezett tabulátorok 1,25 cm-enként vannak beállítva.

 1. A KezdőlapBekezdés csoportjában kattintson a Bekezdés párbeszédpanel-megnyitó ikonra.

 2. A Bekezdés párbeszédpanelen kattintson a Tabulátorok gombra.

 3. A Tabulátorok párbeszédpanel Alapérték mezőjében:

  • Adja meg a tabulátorok között beállítani kívánt térköz mennyiségét (cm-ben).

  • Kattintson a felfelé vagy a lefelé mutató nyílra, és válasszon ki egy alapmértékegységet (például 1 cm).

 4. Kattintson az OK gombra.

A dokumentum alapértelmezett tabulátortérközét és a tabulátor-karaktereit kijelölve kitörölheti őket. Emellett a Keresés és Csere funkcióval is eltávolíthat több, vagy akár minden tabulátort.

 1. A Kezdőlapon kattintson a Csere elemre.

 2. A Keresett szöveg mezőbe írja be a ^t jelzést, a Csere erre mezőt pedig hagyja üresen.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha egyesével szeretné törölni a tabulátorokat, a Következő, majd a Csere gombra kattintva haladjon végig a dokumentumon.

  • Az összes tabulátor egyszerre való törléséhez kattintson Az összes cseréje gombra.

Egy dokumentumhoz adott tabulátor törléséhez húzza le a tabulátorszimbólumot a vonalzóról.

Kiemelt tabulátor a vonalzón.

Amikor felengedi az egérgombot, a tabulátor eltűnik, a szöveg pedig a következő tabulátorhelyre vagy az alapértelmezett tabulátortérközre kerül (1,25 centiméterrel beljebb).

Az alábbi képen például tabulátorokhoz igazított szöveg látható: egy jobbra igazított tabulátor található 1,875 cm-nél, egy balra igazított pedig 3,125 cm-nél.

Példa a tabulátorokat a vonalzóra igazított szöveg látható.

A tabulátorok eltávolítása után a szöveg (1,25 cm-enként) az alapértelmezett tabulátorhelyekre kerül.

Példa, hogy hogyan néz ki a szöveg a tabulátorok eltávolítása után. .

Megjegyzés: Ha nem látható a vonalzó a dokumentum tetején, kattintson a Nézet > vonalzó. Ha nem látja a tabulátor karaktert a dokumentumban, kattintson a Kezdőlap fülre , és válassza a Minden látszik .

Az alapértelmezett tabulátortérköz eltávolítása

Az alapértelmezett tabulátortérköz eltávolításához törölje a dokumentum tabulátorkaraktereit. Ezt megteheti manuálisan, a kijelölésükkel és törlésükkel, vagy, ha több vagy az összes karaktert el szeretné távolítani, használja a keresés és csere funkciót.

 1. Írja be a dokumentumot, a Keresés mezőben Enter text to search for in the document jobb felső sarkában ^ t.

 2. Kattintson a nagyítóra, majd a Csere elemre.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. A Csere erre mezőt hagyja üresen.

 4. Kattintson megkeresése , majd cserélje le Navigálás a dokumentumban, és törölje a egy fülre.

 5. Az összes tabulátor egyszerre való törléséhez kattintson Az összes cseréje gombra.

Több tabulátorhely törlése

Ha gyorsan szeretne több tabulátort törölni, használja a Tabulátorok párbeszédpanelt.

 1. Kattintson a szövegrészt, amelyben az eltávolítani kívánt tabulátor található.

 2. A Formátum lapon kattintson a Tabulátorokgombra.

 3. Kattintson a lista az egyes a pozíció meg kívánja szüntetni, a Tabulátorokhelyét, majd a mínusz (-) jelre. Minden lap beosztások törléséhez kattintson Az összes törölje a jelet.

  A Tabulátorok párbeszédpanel

 4. Ha végzett, kattintson az OK gombra.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×