Több eredmény kiszámolása adattábla segítségével

Az adattábla olyan cellatartomány, amelyben néhány cellában módosíthatja az értékeket, és a problémákra eltérő válaszokat kaphat. Az adattábla jó példája a részlet függvényt különböző hitellel és kamatlábakkal számítja ki a megfizethető összegek kiszámításához az otthoni jelzáloghitel-kölcsönben. Ha különböző értékekkel kísérletezik, a találatok megfelelő variációja gyakori feladat az adatelemzésben.

A Microsoft Excel alkalmazásban az adattáblák a mi-ha Analysis Tools néven ismert parancsok részei. Az adattáblák létrehozásakor és elemzésekor a mi-ha analízist végezze el.

Mi a teendő, ha a cellákban szereplő értékek módosításával megtudhatja, hogy ezek a módosítások hogyan befolyásolják a képletek eredményét a munkalapon. Az adattábla például megváltoztathatja a kölcsön kamatlábát és időtartamát – a havi fizetési összegek kiértékeléséhez.

Megjegyzés: Gyorsabb számításokat végezhet az Adattáblákkal és a Visual Basic for Applications (VBA) segítségével. További tudnivalókat az Excel mi-ha adattáblák: gyorsabb számítás VBA-verzióval című témakörben talál.

A mi-ha elemzés típusai    

Az Excel alkalmazásban háromféle elemzési eszköz létezik: esetek, adattáblákés Célérték-keresés. Az esetek és az adattáblák a bemeneti értékek halmazát használják a lehetséges eredmények kiszámításához. A Célérték-keresés másként különbözik, egyetlen eredményre számít, és kiszámítja az adott eredményt kiváltó esetleges bemeneti értékeket.

Az esetekhez hasonlóan, az adattáblák segítségével lehetséges eredmények tárhatók fel. A forgatókönyvekkel ellentétben az adattáblák az egyik tábla egyetlen táblájában jelenítik meg az összes eredményét egy munkalapon. Az adattáblákkal könnyen és gyorsan megvizsgálhatja a lehetőségeket. Mivel csak egy vagy két változóra kell figyelnie, az eredmények könnyen olvashatók és megoszthatók táblázatos formátumban.

Egy adattábla legfeljebb két változót tartalmazhat. Ha több mint két változót szeretne elemezni, használjon inkább eseteket. Annak ellenére, hogy csak egy vagy két változóra korlátozódik (az egyik a sor bemeneti cellája, a másik pedig az oszlop bemeneti cellája), az adattábla tetszőleges számú változó értéket tartalmazhat. Egy eset legfeljebb 32 különböző értékkel rendelkezhet, de korlátlan számú esetet létrehozhat.

További információt a Mi-ha elemzés – bevezetéscímű témakörben talál.

Az egyváltozós vagy a kétváltozós adattáblákat a teszteléshez szükséges változók és képletek számától függően hozhatja létre.

Egyváltozós adattáblák    

Egyváltozós adattáblát akkor érdemes használnia, ha tudni szeretné, hogy egyetlen változó különböző értékei egy vagy több képletben hogyan módosítják a képletek eredményét. Az Egyváltozós adattábla például azt szemlélteti, hogy a különböző kamatlábak milyen mértékben befolyásolják a havi jelzálog-kifizetést a részlet függvénysegítségével. Az egyik sorba vagy oszlopba írhatja a változóértékeket, az eredmények pedig egy szomszédos sorban vagy oszlopban jelennek meg.

A következő ábrán a D2 cella a = részlet (B3/12; B4;-B5)képletet tartalmazza, amely a B3 cellára utal.

Egyváltozós adattábla

Kétváltozós adattábla    

Kétváltozós adattáblát akkor érdemes használnia, ha meg szeretné tudni, hogy két változó különböző értékei egyetlen képletben hogyan módosítják a képlet eredményét. Kétváltozós adattáblát használva például megállapíthatja, hogy a kamatlábak és a futamidők különböző kombinációi miként befolyásolják a havonta fizetendő részletet.

A következő ábrán a C2 cella a = részlet (B3/12; B4;-B5)képletet tartalmazza, amely két bemeneti cellát (B3 és B4) használ.

Kétváltozós adattábla
 

Az adattábla számításai    

Minden alkalommal, amikor a munkalap újraszámítja a képletet, a program az adattáblákat is újraszámítja, még akkor is, ha nem módosult az adatmennyiség. Ha fel szeretné gyorsítani az adattáblát tartalmazó munkalap számítását, módosíthatja a számítási beállításokat a munkalap automatikus újraszámításához, de nem az adattáblákhoz. További információért olvassa el az adattáblákat tartalmazó munkalapona felgyorsított számítás című szakaszt.

Az Egyváltozós adattábla a bemeneti értékeket egyetlen oszlopban (oszlop-orientált) vagy sor (sor-orientált) között tartalmazza. Az egyváltozós adattáblában szereplő képleteknek csak egy beviteli cella re kell hivatkoznia.

Tegye a következőket:

 1. Írja be azoknak az értékeknek a listáját, amelyeket a bemeneti cellába szeretne cserélni – vagy egy oszlopot lefelé vagy egy sorra. Hagyjon néhány üres sort és oszlopot az értékek egyik oldalán.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az adattábla oszlop-orientált (a változó értékek egy oszlopban találhatók), írja be a képletet a fenti egy sorral feljebb eső cellába, és egy cellát az értékek oszloptól jobbra. Ez az Egyváltozós adattábla egy oszlop-orientált, és a képlet a D2 cellában található.

   Egyváltozós adattábla

   Ha meg szeretné vizsgálni a különféle értékek más képletekre gyakorolt hatásait, adja meg a további képleteket az első képlettől jobbra lévő cellákban.

  • Ha az adattábla sor-orientált (a változók értéke sor), írja be a képletet az első értéktől balra lévő oszlopba, és egy cellát az értékek sora alatt.

   Ha meg szeretné vizsgálni a különféle értékek más képletekre gyakorolt hatásait, adja meg a további képleteket az első képlet alatti cellákban.

 3. Jelölje ki a képleteket és a helyettesíteni kívánt értékeket tartalmazó cellatartományt. A fenti ábrán ez a skála C2: D5.

 4. Az adatlapon kattintson a Mi-ha elemzés >adattábla (az Excel 2016 Adateszközök csoport vagy Előrejelzés csoportjának) elemére.  

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az adattábla oszlop-orientált, adja meg a bemeneti cella cellahivatkozás ét az oszlop bemeneti cellája mezőben. A fenti ábrán a bemeneti cella B3.

  • Ha az adattábla sor-orientált, adja meg a bemeneti cella hivatkozását a sor bemeneti cellája mezőben.

   Megjegyzés: Az adattábla létrehozását követően érdemes módosítania az eredménycellák formátumát. Az ábrán az eredmény cellák pénznemként vannak formázva.

Az egyváltozós adattáblában használt képleteknek ugyanarra a bemeneti cellára kell hivatkozniuk.

Követendő lépések

 1. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha az adattábla oszlop-orientált, írja be az új képletet az adattábla felső sorában egy meglévő képlettől jobbra egy üres cellába.

  • Ha az adattábla sor-orientált, írja be az új képletet az adattábla első oszlopában egy meglévő képlet alatti üres cellába.

 2. Jelölje ki azt a cellatartományt, amely az adattáblát és az új képletet tartalmazza.

 3. Az adatlapon kattintson a Mi-ha elemzés> adattábla (az Excel 2016 Adateszközök csoport vagy Előrejelzés csoportjának) elemére.

 4. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

  • Ha az adattábla oszlop-orientált, adja meg a bemeneti cella hivatkozását az oszlop bemeneti cellája mezőben.

  • Ha az adattábla sor-orientált, adja meg a bemeneti cella hivatkozását a sor bemeneti cellája mezőben.

A kétváltozós adattábla olyan képletet használ, amely két bemenetiérték-listát tartalmaz. A képletnek két különböző bemeneti cellára kell hivatkoznia.

Tegye a következőket:

 1. A munkalap egyik cellájába írja be a két bemeneti cellára hivatkozó képletet.

  A következő példában, amelyben a képlet kezdő értékeit a B3, a B4 és a B5 cellába írja be, a = részlet (B3/12; B4;-B5) képletet írja be a C2 cellába.

 2. A bemeneti értékek egyik felsorolását írja a képlet alá ugyanebbe az oszlopba.

  Ebben az esetben írja be a különböző kamatlábakat a C3, a C4 és a C5 cellába.

 3. Írja be a második listát ugyanabba a sorba, mint a képletet – annak jobb oldalán.

  Írja be a futamidőket (hónapokban) a D2 és az E2 cellába.

 4. Jelölje ki a képletet tartalmazó cellatartományt (C2), az értékek sorát és oszlopát (C3:C5 és D2:E2), valamint azokat a cellákat, amelyekben a számított értékeket meg szeretné jeleníteni (D3:E5).

  Ebben az esetben jelölje ki a C2:E5 tartományt.

 5. Az Adateszközök csoport vagy Előrejelzés csoportban ( Excel 2016 ) válassza a Mi-ha elemzése >adattábla (az Adateszközök csoport vagy a Excel 2016Előrejelzés csoportjában ) parancsot.  

 6. A sor bemeneti cellája mezőbe írja be annak a bemeneti cellának a hivatkozását, amelybe be szeretné írni a bemeneti értékeket.
  Írja be a B4 cellát a sor bemeneti cellája mezőbe.

 7. Az oszlop bemeneti cellája mezőbe írja be az oszlopban szereplő bemeneti értékek bemeneti cellájának hivatkozását.
  Írja be a B3 értéket az oszlop bemeneti cellája mezőbe.

 8. Kattintson az OK gombra.

Példa kétváltozós adattáblára

Kétváltozós adattábla segítségével megállapíthatja, hogy a kamatlábak és a futamidők különböző kombinációi miként befolyásolják a havonta fizetendő részletet. A következő ábrán a C2 cella tartalmazza az = részlet (B3/12; B4;-B5)képletet, amely két bemeneti cellát (B3 és B4) használ.

Kétváltozós adattábla

A számítási beállítás beállításakor a program nem számítja ki az adattáblázatok számítását, ha az újraszámítások a teljes munkafüzeten történnek. Az adattábla manuális újraszámításához jelölje ki a képleteket, majd nyomja le az F9 billentyűt.

A számítási teljesítmény javításához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

  • A Excel 2007 kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd az Excel beállításaielemre, és válassza a képletek kategóriát.

  • Minden más verzióban kattintson a fájl > beállításai > képletekelemre.

 2. A számítási beállítások szakasz számításcsoportjában jelölje be az automatikus, az adattáblák kivételévelválasztógombot.

  Tipp: Tetszés szerint a képletek lapon kattintson a számítási beállításokmelletti nyílra, majd az adattáblák kivételével az automatikus elemre (a számítási csoportban).

Néhány további Excel-eszköz segítségével elvégezheti a mi-ha-elemzést, ha adott célokkal vagy nagyobb változó adattípusokkal rendelkezik.

Célérték keresése

Ha tudja, hogy az eredmény egy képlettől várható, de nem tudja pontosan, hogy milyen bemeneti értékről kell a képlethez jutnia, használja a Célérték keresése funkcióját. A kívánt eredmény megkereséséhez a Célérték keresése funkció használatacímű témakörben talál további információkat.

Excel Solver

Az Excel Solver bővítmény segítségével megkeresheti a bemeneti változók optimális értékét. A Solver olyan cellákat (például döntési változókat vagy egyszerű változó cellákat) használ, amelyek a képletek a cél és a korlátozó cella képletei között működnek. A Solver úgy módosítja a döntési változócellák értékeit, hogy megfeleljenek a korlátozáscella megkötéseinek és a célértékcellához kívánt eredményt hozza létre. Ebben a cikkben további információt a probléma meghatározása és megoldásaa Solverrel című témakörben talál.

Ha a cellákba különböző számokat szeretne csatlakoztatni, akkor gyorsan elérheti a különböző válaszokat. Nagyszerű példaként használja a részlet függvényt a különböző kamatlábak és a hitelezési időszakok (hónapokban) segítségével, így megállapíthatja, hogy mennyi kölcsönt tud biztosítani egy otthoni vagy autós használatra. A számokat egy adattábla nevű cellatartományba adja meg.

Itt az adattábla a B2: D8 cellák tartománya. A B4 cellában szereplő értéket, a kölcsön összegét és a havi kifizetéseket a D oszlopban automatikusan frissíti a program. A 3,75%-os kamatláb használatakor a D2 a $1 042,01 havi kifizetését számítja ki a következő képlettel: = részlet (C2/12, $B $3, $B $4).

A B2:D8 cellatartomány egy adattábla

A vizsgálni kívánt változók és képletek számától függően egy vagy két változót használhat.

Az egyváltozós tesztekkel megtekintheti, hogy a képletben az egyes változók eltérő értékei milyen módon fogják módosítani az eredményeket. Módosíthatja például a havi jelzálog-kifizetések kamatlábát a részlet függvénnyel. A változó értékeket (a kamatlábakat) egy oszlopban vagy sorban adja meg, és az eredmény egy közeli oszlopban vagy sorban jelenik meg.

Ebben az aktív munkafüzetben a D2 cella a =részlet (C2/12, $B $3, $B $4) fizetési képletet tartalmazza. A B3 cella a változó cella, amelybe más időtartamot lehet bekapcsolni (havi fizetési időszakok száma). A D2 cellában a részlet függvény a 3,75%/12, 360 és $225 000-as kölcsönt hoz létre, és számítja ki a $1 042,01 havi kifizetést.

Kétváltozós teszttel megtekintheti, hogy egy képlet két változójának miben változik az eredmény. Tesztelheti például a kamatlábak különböző kombinációit és a havi fizetési időszakok számát a jelzálog kifizetésének kiszámításához.

Ebben az aktív munkafüzetben a C3 cella a =részlet ($B $3/12, $B $2, B4) képletet tartalmazza, amely két változó cellát használ, a B2-t és a B3-at. A C2 cellában a részlet függvény a 3.875%/12, 360 és $225 000-as kölcsönt hoz létre, és számítja ki a $1 058,03 havi kifizetést.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×