Táblázatviselkedési tulajdonságok konfigurálása Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez

Ha a Power View nézetet használja, beállíthatja a táblázat viselkedési tulajdonságait úgy, hogy megváltoztassa a részletsorok csoportosítási működését, és a tárolók, a kártyák és a diagramok esetében a jobb alapértelmezett elhelyezést adja meg (például nevek, képazonosítók vagy emblémák).

Megjegyzés: A további tulajdonságok megadásához be kell állítania a sor azonosítóját.

 1. Nyissa meg a Power Pivot. Részletekért olvassa el a Power pivot elindítása a Microsoft Excel 2013 bővítményben című témakört.

 2. Kattintson az ablak alján látható táblázat fülre annak a táblázatnak a kiválasztásához, amelyhez konfigurálni szeretné a tulajdonságokat.

 3. Kattintson a speciális > táblázat viselkedéseelemre.

 4. A sor azonosítójábanválassza ki azt az oszlopot a táblázatban, amely csak egyedi értékeket és nem üres értékeket tartalmaz. A sor azonosítójának beállítása az első lépés a többi tulajdonság megadására.

 5. Az egyedi sorok megtartásacsoportban jelölje be azokat az oszlopokat, amelyeket egyedinek kell tekinteni, még ha ismétlődőek is (például az alkalmazottak vezetékneve és utóneve), ha két vagy több alkalmazott ugyanazt a nevet adja meg.

 6. Az alapértelmezett címke oszlop a sor adatainak ábrázolására szolgáló megjelenítendő nevet (például az alkalmazott nevét egy alkalmazott rekordban) tartalmazza.

  Néhány Power View nézetben (például kártyán) az alapértelmezett címke nagyobb betűméretet jelenít meg. Ha beállított egy alapértelmezett képet, az alapértelmezett felirat az alapértelmezett kép alatt jelenik meg a csempék tárolójának lapjain.

 7. Az alapértelmezett képenjelölje ki azt az oszlopot, amely a sor adatát reprezentálja (például egy fénykép-azonosítót egy alkalmazott rekordban).

Tartalom

Miért érdemes beállítani a táblázat viselkedése tulajdonságot?

Alapértelmezett mezők

A sor-azonosító tulajdonság

Az egyedi sorok megtartása tulajdonság

Alapértelmezett Címkék

Alapértelmezett képek

Optimalizálás adott elrendezésekhez

Hiányzik a képek

Képek URL-címeit tartalmazó oszlopok jelzése

Bináris képeket tartalmazó oszlopok jelzése

A táblázatokból hiányzik egy vagy több sor

Túl zsúfolt a mátrix elrendezés

A tengelyen túl sok elemet és szintet megjelenítő diagram

Következő lépések

Lásd még

Miért érdemes beállítani a táblázat viselkedése tulajdonságot?

A Power View a használt mezők és a bemutató formátuma alapján automatikusan csoportosítja az elemeket. Az alapértelmezett csoportosítás a legtöbb esetben optimális eredményt ad. Bizonyos táblák, elsősorban a részletes adatokat tartalmazó táblázatok esetében azonban az alapértelmezett csoportosítási mód időnként csoportosítja azokat a sorokat, amelyeket nem kell csoportosítani (például az alkalmazotti vagy az ügyfél-rekordokat, amelyeket külön kell besorolni), különösen akkor, ha két vagy több személy Ossza meg az utónév és a vezetéknév nevét). Az ilyen táblákban olyan tulajdonságokat állíthat be, amelyek következtében a sorok külön-külön lesznek felsorolva, nem pedig csoportosítva.

Megjegyzés: Ne módosítsa az alapértelmezett viselkedést olyan táblázatok esetén, amelyek keresési táblázatként (például dátum-, termékkategória-vagy költséghely-táblázat) működnek, és amelyek a tábla viszonylag kevés sorból és oszlopból állnak, vagy csak a sorokat tartalmazó összesítő táblák. érdekes, ha összegzett (például olyan népszámlálási adatok, amelyek a nemek, a kor vagy a földrajz szerint vannak görgetve). A keresési és összegző táblázatok esetében az alapértelmezett csoportosítási mód a legjobb eredményt adja.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett mezők

Beállíthatja, hogy mely mezők legyenek automatikusan bekerülnek a Power View nézetbe, ha valaki a Power View-mezőlistában a táblázat nevére kattint. A táblázatoknak sok mezőjük lehet, de némelyiket valószínűleg gyakrabban használják másoknál.

 1. A Power Pivot ablak Power Pivotspeciális lapján > alapértelmezett mező beállítása.

 2. Jelöljön ki egy mezőt a táblázat mezőiben , és kattintson a Hozzáadásgombra.

 3. A program áthelyezi az alapértelmezett mezők sorrendjét.

 4. Miután minden mezőt használni szeretne, megváltoztathatja a megjelenésük sorrendjét. Jelöljön ki egy mezőt, és kattintson a feljebb vagya Lejjebb gombra.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

A sor-azonosító tulajdonság

A táblázaton belül a sor azonosítója egyetlen olyan oszlopot ad meg, amely csak egyedi értékeket és nincs üres értéket tartalmaz. A sorcsoport tulajdonság a csoportosítás módosítására szolgál, így a csoport nem egy sor mező-összeállításán alapul, hanem egy olyan rögzített oszlopon, amely mindig a sor egyedileg azonosítja a sor egyediségét, függetlenül attól, hogy az adott jelentés elrendezésben milyen mezők vannak használatban.

A tulajdonság beállítása: az alapértelmezett csoportosítási viselkedést a nézetből származó oszlopok alapján, a sor azonosítóján alapuló, rögzített csoportosítási viselkedésre módosítja. Az alapértelmezett csoportosítási viselkedés módosítása fontos a bejelentések elrendezései (például mátrix) esetében, amely egyébként csoportosított (vagy részösszegeket) szeretne a sor minden oszlopához.

A sordefiníció beállítása az alábbi további tulajdonságokat teszi lehetővé: az egyedi sorok tulajdonságot, az alapértelmezett címke tulajdonságot és az alapértelmezett képtulajdonságot, amelyek mindegyike a Power View nézetben hatással van a mező viselkedésére.

Az alábbiak engedélyezéséhez használhatja saját maga is a sor azonosítóját különálló tulajdonságként:

 • Bináris képek használata egy jelentésben. A sor egyedisége körüli félreértések megszüntetésével a Power View meghatározhatja, hogy miként rendelhet alapértelmezett képeket és alapértelmezett címkéket az adott sorhoz.

 • A nem kívánt Részösszegek eltávolítása mátrix-jelentésből. Az alapértelmezett csoportosítás a mező szintjén létrehoz egy részösszeget minden mezőhöz. Ha csak a sor szintjén számított egyetlen részösszeget szeretné beállítani, akkor a sor azonosítóját adja meg.

A táblaként megjelölt táblákhoz nem állíthat be sor-azonosítót. A dátumok esetében a tábla megjelölése esetén a program a sor azonosítóját adja meg. További információt a megjelölés dátumként táblázatként párbeszédpanelcímű témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Az egyedi sorok megtartása tulajdonság

Ezzel a tulajdonsággal megadhatja, hogy mely oszlopok adhatják meg az azonossági adatokat (például egy alkalmazott nevét vagy egy Termékkód) úgy, hogy egy sor legyen megkülönböztetve egy másiktól. Azokban az esetekben, ahol a sorok azonosnak tűnnek (például két azonos nevű ügyfél), a tulajdonsághoz megadott oszlopok ismétlődnek a jelentés táblában.

Attól függően, hogy mely oszlopokat adja hozzá egy jelentéshez, a sorok azonos sorként jelennek meg, mert az egyes sorokban szereplő értékek azonosnak tűnnek (például két, Jon Yang nevű ügyfél). Ennek oka az lehet, hogy a differenciált (például a középső nevet, címet vagy születési dátumot) tartalmazó oszlopok nem a jelentés nézetben jelennek meg. Ebben az esetben az alapértelmezett viselkedés az, hogy az azonos sorokat egyetlen sorba csukja össze, a számított értékeket egyetlen nagyobb eredményre összesíti az egyesített sorokból.

Az egyedi sorok megtartása tulajdonság beállításával kijelölheti azokat az oszlopokat, amelyek mindig ismétlődnek, akkor is, ha ismétlődő példányokat vesz fel a jelentés nézetbe. A sorokhoz társított számított értékek mostantól az egyes sorok alapján lesznek kiosztva, nem pedig egyetlen sorra.

Megjegyzés: Mivel a végfelhasználók által kiválasztott oszlopok befolyásolhatják a csoportosítást, amely megváltoztatja a kifejezés számításához szükséges szűrési környezetet, a tervezők a helyes eredményt visszaadó intézkedéseket kell tenniük.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett Címkék

Ez a tulajdonság olyan címkét ad meg, amely szembetűnően jelenik meg a kártyán vagy a diagramon, illetve az alapértelmezett képpel együtt a csempés jelentés navigációs sávján. Ha alapértelmezett képpel használja, az alapértelmezett címke a kép alatt jelenik meg. Az alapértelmezett címke kiválasztásakor válassza ki azt az oszlopot, amely a sor legfontosabb adatait továbbítja (például egy név).

A csempék tárolójának kartonja, amelyen a navigációs sáv látható a felső részén, az alapértelmezett címke megjelenik az alapértelmezett kép tulajdonság által meghatározott cím területen. Ha például az alkalmazottak listájával rendelkezik, az alkalmazottak adatai csempék, amelyek a fényképes AZONOSÍTÓval rendelkeznek alapértelmezett képként és az alkalmazott nevével, az alapértelmezett címkeként. Az alapértelmezett címke oszlop mindig a csempék tárolójának menüszalagján lévő kép alatt jelenik meg, még akkor is, ha nem jelöli ki explicit azt a jelentés mezőinek listájában.

A csempék tárolójának fedőlap-tárolójában a csempék alján lévő navigációs sávon megjelenik az alapértelmezett kép az alapértelmezett felirat nélkül.

Kártyás elrendezésben az alapértelmezett címke egy nagyobb betűtípussal jelenik meg az egyes kártyák tetején, a cím területen. Ha például az alkalmazottak listájával rendelkezik, az alkalmazottakkal kapcsolatos információkat tartalmazó kártyákat az alapértelmezett címkeként használhatja a fénykép AZONOSÍTÓját használva.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett képek

Ez a tulajdonság olyan képet ad meg, amely alapértelmezés szerint megjelenik a csempék jelentés lapjának navigációs sávján vagy a kártya bal oldalán lévő alapértelmezett címke alatt. Az alapértelmezett képeknek vizuális tartalmúnak kell lenniük. A példák között szerepel egy fényképes azonosító az alkalmazottak táblában, egy ügyfél-emblémát egy ügyfél-táblában, illetve egy ország alakzatot egy földrajz táblában.

Megjegyzés: A képeket URL-címekről lehet webkiszolgálón lévő képfájlra vagy a munkafüzetbe ágyazott bináris adatokként is megadhatja. Ha a kép egy URL-címen alapul, ügyeljen arra is, hogy az oszlopot képtípusként állítsa be, hogy a Power View ne az URL-címet jelenítse meg szöveges adatokként a jelentésben.

Vissza a lap tetejére

Optimalizálás adott elrendezésekhez

Ebből a szakaszból megtudhatja, hogy miként kell beállítani a táblázat viselkedési tulajdonságait az adatok adott bemutató formátuma és jellemzői szempontjából. Ha meg szeretné tudni, hogy miként állíthatja be a mátrix-jelentések elrendezését, ezekkel az információkkal megtudhatja, hogy miként fejlesztheti a mátrix-bemutatókat a modellben a táblázat viselkedése tulajdonság használatával.

Hiányzik a képek

A modellben beállított tulajdonságok határozzák meg, hogy a képek megjelenítve vannak-e egy jelentésben, vagy szöveges értékként jelennek-e meg a jelentésben. Az alábbi példában a képek hiányoznak a jelentésből. A képfájl URL-címe jelenik meg helyette a képen. A hiba oka az, hogy a modellben lévő szöveget a jelentésben szövegként értelmezi a program. Ezt a problémát a képurl-címet tartalmazó oszlopok tulajdonságainak beállításával módosíthatja. A tulajdonság arra utasítja a Power View nézetet, hogy az oszlop értékét URL-ként használja, és ne a szövegként jelenjen meg.

Jelentéstulajdonság

Képek URL-címeit tartalmazó oszlopok jelzése

 • A PowerPivot ablak > speciális lapján > jelentéskészítési tulajdonságok csoportban ellenőrizze, hogy az adatkategória a képurl-cím (javasolt)értékre van-e állítva.

 • Ha nem, akkor kattintson a legördülő nyílra az adatkategória > a további kategóriák elemre> a kép URL-címét.

Bináris képeket tartalmazó oszlopok jelzése

 • A PowerPivot ablakban > speciális lap > jelentéskészítési tulajdonságok szakaszban> táblázat viselkedéseelemre.

 • A sor azonosítójánakbeállításához jelöljön ki egy egyedi értékeket tartalmazó oszlopot.

A táblázatokból hiányzik egy vagy több sor

Előfordul, hogy az alapértelmezett csoportosítási művelet eredménye olyan eredmény, amely ellentétes a szándékolttól; pontosabban a modellben szereplő részletező sorok nem jelennek meg a jelentésben. Alapértelmezés szerint a Power View nézetet tartalmazó csoportok a nézethez hozzáadott oszlopokban. Ha a jelentéshez a Country nevet adja, akkor minden ország egyszer megjelenik a nézetben, annak ellenére, hogy az alapul szolgáló táblázat az egyes országok nevében több példányban is szerepelhet. Ebben az esetben az alapértelmezett csoportosítási viselkedés a helyes eredményt hozza létre.

Ha azonban egy sor több példányát is meg szeretné jeleníteni, fontolja meg egy másik példát, mert valójában az alapul szolgáló sorok a különböző entitásokra vonatkozó adatokat tartalmazzák. Ebben a példában feltételezzük, hogy két ügyfelet is elneveztek Jon Yang-nek. Az alapértelmezett csoportosítási mód használata esetén a jelentésben csak egy Jon Yang -példány fog szerepelni. Mivel a listában csak egy példány jelenik meg, a mérték éves bevétel a két ügyfél értékének összege. Ebben az esetben, ha az azonos nevű ügyfelek ténylegesen különböznek egymástól, az alapértelmezett csoportosítási mód helytelen eredményt ad.

Egyedi értékeket tartalmazó jelentés

Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett csoportosítási viselkedést, állítsa be a sor azonosítóját , és őrizze meg az egyedi sorok tulajdonságait. Az egyedi sorok megtartásabeállításnál válassza ki a vezetéknév oszlopot, hogy ez az érték egy sor esetében ismétlődik meg, még akkor is, ha az már egy másik sorban található. Miután módosította a tulajdonságokat, és ismét közzéteszi a munkafüzetet, létrehozhatja ugyanezt a jelentést, csak ebben az esetben fogja látni a két, Jon Yangnevű ügyfelet, ahol az éves bevétel megfelelően van kiosztva.

Egyesített értékeket tartalmazó jelentés

Túl zsúfolt a mátrix elrendezés

Ha egy mátrixban bemutat egy részletező táblázatot, az alapértelmezett csoportosítás az egyes oszlopok összesített értékét adja meg. A céljaitól függően ez lehet több Összegzés, mint amennyit csak szeretne. Ha módosítani szeretné ezt a problémát, beállíthatja a sor azonosítóját. Nincs szükség további tulajdonságok beállítására; csak a sor azonosítójának beállítása elegendő a csoportosítás módosításához, hogy az összesítések kiszámítása minden sorra egyedi sor azonosítója alapján történjen.

Összehasonlíthatja a következő előtti és utáni képeket, amelyek a mátrix-elrendezések tulajdonság beállításának az eredményét mutatják.

Kezdés előtt: alapértelmezett csoportosítás a mátrix mezői alapján

Jelentéstulajdonság

Jelentéstulajdonság

A tengelyen túl sok elemet és szintet megjelenítő diagram

A részletező adatokat megjelenítő diagramok a sor azonosítóját tengelyként használhatják. A sor-azonosítók nélkül a tengely meghatározatlan, ami a legkönnyebben értelmezhető elrendezést okozhatja. Ha módosítani szeretné ezt a problémát, beállíthatja a sor azonosítóját. Nincs szükség további tulajdonságok beállítására; csak a sor azonosítójának beállítása elegendő a csoportosítás módosításához, hogy az összesítések kiszámítása minden sorra egyedi sor azonosítója alapján történjen.

Összehasonlíthatja a következő előtti és utáni képeket, amelyek a tulajdonságnak a diagram elrendezéséhez való beállításának az eredményét mutatják. Ugyanez a jelentés, azonos mezőkkel és bemutatókkal. Az egyetlen különbség az alsó képen egy jelentés látható, miután a sor azonosítóját beállította a items (cikkek) táblázatban.

Jelentéstulajdonság

Jelentéstulajdonság

Vissza a lap tetejére

Következő lépések

Miután kiértékelte a táblázatokat a modellben, és a táblázat viselkedési tulajdonságait a részletsorok olyan elemeire állította be, amelyek a mindig egyedi elemekként jelennek meg, további tulajdonságok vagy beállítások segítségével optimalizálhatja a modellt. A Power View nézetről további információt az oktatóprogram: az adatmodell optimalizálása a Power View-jelentésekkészítéséhez című témakörben talál.

Megjegyzések:  Videó szerzői jogi adatai:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • A zászlóképek a CIA Factbook (cia.gov) tulajdonai

 • A népesedési adatokat a undata (data.un.org) jóvoltából a Microsoft Azure piactéren

 • Az olimpiai sportok piktogramjai, amelyek Thadius856 és Parutakupiu tulajdonai, a Wikimedia Commons licenc szerint (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) kerülnek terjesztésre

Vissza a lap tetejére

Lásd még

PowerPivot: hatékony adatelemzés és adatmodellezés az Excelben

Oktatóprogram: Kimutatásadatok elemzése adatmodellel az Excel 2013-ban

Power View és PowerPivot-videók

Power View: Az adatok felkutatása, megjelenítése és bemutatása

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×