Táblázatok közötti kapcsolatok az adatmodellben

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.
Videó: Kapcsolatok a Power View nézetben és a PowerPivotban

Videó: Kapcsolatok a Power View nézetben és a PowerPivotban

Videó: Kapcsolatok a Power View nézetben és a PowerPivotban

Videó: Kapcsolatok a Power View és Power Pivot programban

Több power hozzáadása az adatelemzés amogn levő különböző táblázatok kapcsolatok létrehozásával. Kapcsolat az adatokat tartalmazó két tábla közötti kapcsolat: egy oszlop minden egyes táblázat alapja a kapcsolatot. Ha szeretné látni, hogy miért kapcsolatok hasznosak, tegyük fel, hogy az üzleti adatok vevők rendeléseit nyomon. Egy szerkezetben jelennek meg kellene egyetlen tábla adatai sikerült nyomon követése:

CustomerID (Ügyfél-azonosító)

Név

EMail (E-mail cím)

DiscountRate (Kedvezmény)

OrderID (Rendelésazonosító)

OrderDate (Megrendelés dátuma)

Product (Termék)

Quantity (Mennyiség)

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

255 karakter

2010-01-03

SLR Camera

15

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

.10

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Ez a megközelítés működőképes lehet, de nagyon sok felesleges adat tárolásával jár, például minden rendelésnél szerepel a vevő e-mail címe. Az adattárolás olcsó, de ügyelnie kell arra, hogy az adott vevőre vonatkozóan az összes sort frissítse, ha megváltozik a vevő e-mail címe. A probléma egyik megoldása, ha az adatokat több táblázatra osztja fel, és a táblázatok között kapcsolatokat ad meg. Ezt a megközelítést alkalmazzák a relációs adatbázisok, mint például az SQL Server. Az importált adatbázis például a rendelési adatokat akár három kapcsolódó táblában képezheti le:

Ügyfelek

[Ügyfél-azonosító]

Név

E-mail

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

CustomerDiscounts (Ügyfélkedvezmények)

[CustomerID]

DiscountRate (Kedvezmény)

1

,05

2

,10

Orders (Rendelések)

[CustomerID]

OrderID (Rendelésazonosító)

OrderDate (Megrendelés dátuma)

Product (Termék)

Quantity (Mennyiség)

1

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

255 karakter

2010-01-03

SLR Camera

15

2

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Kapcsolatok egy adatmodell tartalmaz – egy kifejezetten hoz létre, vagy az Ön nevében, amely az Excel automatikusan létrehoz, amikor egyidejűleg több táblát importálni. Is használhatja a Power Pivot bővítmény létrehozásához, és kezelheti a modellt. Az Excel programban adatmodell létrehozása talál további információt.

Ha a Power Pivot modult használja táblák importálására ugyanabból az adatbázisból, akkor a Power Pivot a [szögletes zárójelek] között álló oszlopok alapján képes észlelni a táblák közötti kapcsolatokat, majd a háttérben összeállított adatmodellben reprodukálni ezeket a kapcsolatokat. További információt a cikk későbbi, Kapcsolatok automatikus észlelése és származtatása című szakaszában olvashat. Ha több forrásból importál táblákat, a kapcsolatokat létrehozhatja kézzel a következő témakörben leírtak szerint: Kapcsolat létrehozása két táblázat között.

Ugyanazokat az adatokat tartalmazó oszlopok táblázatok kapcsolatok alapulnak. Például sikerült vonatkoznak, ha minden rendeléseket tartalmazó tábla a Vevők tábla tárolja a Vevőkódoszlopot tartalmaz. A példában az oszlopnevek megegyeznek, de ez nem kötelező. Egy lehet CustomerID és egy másik Ügyfélszám, mindaddig, amíg az összes sort a Rendelések táblában tartalmaz egy Azonosítót, amely a Vevők táblát is tárol.

Egy relációs adatbázisban vannak kulcsok többféle típusú. A kulcs egy általában speciális tulajdonságokat tartalmazó oszlopot. Minden egyes kulcs célját ismerete segítséget, ahol az adatokat kimutatásban, kimutatásdiagramban vagy Power View-jelentés többtáblás adatmodell kezelése.

Abban az esetben, ha vannak billentyűk számos különböző típusú, ezek a legfontosabb a célra itt:

  • Elsődleges kulcs: egy táblázatban, például a CustomerID a Vevők táblában egy sort egyedileg kell azonosítania.

  • Alternatív (vagy jelölt billentyűt): oszlop nem egyedi az elsődleges kulcs. Az alkalmazottak tábla tárolhatnak például egy Alkalmazottkód és a társadalombiztosítási szám, mindkettő időrendi egyediek-e.

  • Idegen kulcs: egy oszlop, amely a másik táblában, például a CustomerID a rendelések táblában, amelyben a Vevők tábla CustomerID utal egyedi oszlopra hivatkozik.

Az adatmodell az elsődleges kulcs vagy a másodlagos kulcs nevezik kapcsolódó oszlopot. Ha a tábla is egy elsődleges és másodlagos kulcsa rendelkezik, vagy az egyik táblakapcsolat kiindulópontjaként is használhatja. Az idegen kulcs nevezik a forrás oszlopban, vagy csak oszlopot. Ebben a példában kapcsolat volna definiálhatók CustomerID a rendelések táblában (oszlopában) és a CustomerID a Vevők táblában (a keresőoszlopot) között. Ha az adatok importálása a relációs adatbázisból, alapértelmezés szerint az Excel úgy dönt, az idegen kulcs az egyik tábla és a megfelelő elsődleges kulcs másik táblából. Bármely, a keresési oszlop egyedi értékeket tartalmazó oszlop is használhatja.

Egy ügyfél és a megfelelő sorrendben közötti kapcsolatra egy-a-többhöz kapcsolat. Minden ügyfél beállíthatja, hogy több rendelések, de a megfelelő sorrendben nem tartalmazhat több ügyfél. Egy másik fontos táblakapcsolat egy az egyhez. Az alábbi példa a customerdiscounts (ügyfélkedvezmények) táblázat, amely meghatározza az egyetlen kamatláb ügyfelek, a Vevők táblát egy az egyhez kapcsolat tartalmaz.

Az alábbi táblázat a három tábla(ügyfelek, customerdiscounts (ügyfélkedvezmények)és rendelések) közötti kapcsolatokat ismerteti:

Kapcsolat

Típus

Keresési oszlop

Oszlop

Customers-CustomerDiscounts

„egy az egyhez”

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

„egy a többhöz”

Customers.CustomerID

Orders.CustomerID

Megjegyzés:  A „több a többhöz” kapcsolatok adatmodellekben nem támogatottak. A „több a többhöz” típusú kapcsolatra példa a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) tábla közötti közvetlen kapcsolat, vagyis amikor egy ügyfél több terméket vásárolhat, míg ugyanazt a terméket több ügyfél is megvásárolhatja.

Minden kapcsolat létrehozása után az Excel általában kell az újonnan létrehozott kapcsolat a táblázatok oszlopait használó képletek újraszámítása. Feldolgozási adatok mennyiségét és a kapcsolatok összetettségétől függően némi időt vehet igénybe. További információra kíváncsi olvassa el a Képletek újraszámításacímű témakört.

Egy adatmodellt több kapcsolat két tábla között van. Az Excel pontos számítások összeállítása, szüksége van egy egyetlen elérési út egyik táblából a másikba. Minden egyes két táblázatból csak egy viszonya ezért aktív egyszerre. Abban az esetben, ha a többi már inaktív, megadhatja az inaktív kapcsolat a képletekben és lekérdezések.

A Diagram nézetben az aktív kapcsolat folytonos vonal és az inaktív szaggatott vonalak tartalmazza. Ha például az AdventureWorksDW2012, a DimDate tábla egy oszlopban tartalmazza, a Dátumkulcs, kapcsolatban áll a tábla FactInternetSaleshárom különböző oszlopokba: orderdate (RendelésDátuma), DueDateés a szállításidátum. Ha az aktív kapcsolat Dátumkulcs és az orderdate (RendelésDátuma) között, ez az alapértelmezett kapcsolattal képletekben hacsak nem ad meg.

Akkor hozható létre kapcsolat, ha teljesülnek az alábbi követelmények:

Feltételek

Leírás

Egyedi azonosító mindegyik táblázathoz

Minden táblázatnak rendelkeznie kell egy oszloppal, amely egyedileg azonosítja a táblázat egyes sorait. Ezt az oszlopot gyakran elsődleges kulcsnak hívják.

Egyedi keresési oszlopok

A keresési oszlopban szereplő adatértékeknek egyedieknek kell lenniük. Más megfogalmazásban: az oszlop nem tartalmazhat ismétlődő értékeket. Az adatmodellekben a null értékek és az üres karakterláncok egyenértékűek az üres értékkel, amely egy önálló adatérték. Ez azt jelenti, hogy a keresési oszlop nem tartalmazhat több null értéket.

Kompatibilis adattípusok

Az adattípusok a forrás oszlopban, és a keresőoszlop kompatibilisnek kell lenniük. Adattípusok kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az adattípusok az adatmodellekben támogatottcímű témakört.

Egy adatmodellben nem hozható létre táblázatkapcsolat, ha a kulcs összetett kulcs. Emellett kizárólag „egy az egyhez” és „egy a többhöz” kapcsolat hozható létre. A többi kapcsolattípus nem támogatott.

Összetett kulcsok és a keresési oszlopok

Egy összetett kulcs első egynél több oszlophoz tevődik össze. Adatmodellek nem használhat összetett kulcsok: táblázat mindig pontosan egy oszlopot, amely a tábla minden sort egyedileg kell azonosítania kell rendelkeznie. Ha importálja a táblákat, amelyek alapján az összetett kulcs első egy meglévő kapcsolat, a Power Pivot programban a tábla importálása varázsló figyelmen kívül hagyja azt a kapcsolatot, mert nem hozható létre a modell.

Amelyek több oszlopban az elsődleges és idegen kulcsok definiálása két tábla közötti kapcsolat létrehozásához először összevonhatja egyetlen kulcsoszlop létrehozása a kapcsolat létrehozása előtt értékeket. Ehhez importálni az adatokat, és számított oszlop létrehozása az adatmodell használata a Power Pivot beépülő modulban.

Több-a-többhöz kapcsolat

Egy adatmodellt több-a-többhöz kapcsolatot nem lehet. A modell egyszerűen nem vehet fel a csatlakozási táblákat. A DAX függvényeinek modell több-a-többhöz kapcsolatokhoz is használhatja.

Önillesztések és hurkok

Az önillesztés nem engedélyezett az adatmodellekben. Az önillesztés egy rekurzív kapcsolat egy tábla és saját maga között. Az önillesztések gyakran a szülő-gyermek hierarchiák meghatározásához kerülnek felhasználásra. Például az alkalmazottakat tartalmazó tábla önillesztésével olyan hierarchia hozható létre, amely mutatja a vállalkozás vezetési struktúráját.

Az Excel nem engedélyezi a kapcsolati hurkok létrehozását a munkafüzetekben. Más szóval a következő kapcsolatkészlet tiltott.

1. tábla, „a” oszlop   –   2. tábla, „f” oszlop

2. tábla, „f” oszlop   –   3. tábla, „n” oszlop

3. tábla, „n” oszlop   –   1. tábla, „a” oszlop

Ha olyan kapcsolatot próbál létrehozni, amely hurkot eredményezne, a program hibát jelez.

Az adatoknak a Power Pivot modullal történő importálása egyebek között azzal az előnnyel jár, hogy a Power Pivot néha képes észlelni a kapcsolatokat, és új kapcsolatokat hozhat létre az Excelben létrehozott adatmodellben.

Amikor több táblát importál, a   automatikusan észleli a táblák közötti meglévő kapcsolatokat. Kimutatás létrehozásakor pedig a Power PivotPower Pivot elemzi a táblázatokban található adatokat. Észleli azokat a lehetséges kapcsolatokat, amelyek nincsenek meghatározva, valamint javaslatot tesz az ezekben a kapcsolatokban használható, megfelelő oszlopokra.

Az észlelési algoritmus az oszlopok értékeire és metaadataira vonatkozó statisztikai adatok használatával állapít meg feltételezéseket a kapcsolatok valószínűségére vonatkozóan.

  • Az összes kapcsolódó oszlopban található adatoknak kompatibilisnek kell lenniük egymással. Az automatikus észlelésnél csak az egész szám és a szöveges adattípusok támogatottak. Az adattípusok részletes ismertetését lásd: Az adatmodellekben támogatott adattípusok.

  • Egy kapcsolat sikeres észleléséhez az szükséges, hogy a keresési oszlopban található egyedi kulcsok száma nagyobb legyen a „több” oldalon álló táblázat értékeinek számánál. Más szóval, a kapcsolat „több” oldalán álló kulcsoszlopnak nem szabad olyan értéket tartalmaznia, amely nem szerepel a keresési tábla kulcsoszlopában. Tegyük fel például, hogy van egy, a termékeket azonosítójukkal együtt tartalmazó tábla (a keresési tábla), valamint egy értékesítési tábla, amely felsorolja az értékesítési forgalmat minden egyes termékhez (a kapcsolat „több” oldala). Ha az értékesítési rekordok egy olyan termék azonosítóját is tartalmazzák, amelynek megfelelő azonosító nem található a termékek táblájában, akkor a kapcsolat nem hozható létre automatikusan, de kézzel esetleg létrehozhatja. Ahhoz, hogy az Excel észlelje a kapcsolatot, először frissítenie kell a termékek keresési tábláját, hogy az tartalmazza a hiányzó termékek azonosítóját.

  • Ellenőrizze, hogy a kulcsoszlop a több oldalon neve hasonlít a keresési tábla kulcs oszlopának a nevét. A nevek nem kell pontosan megegyezik. Például egy vállalati beállítással gyakran előfordul, hogy változatok lényegében ugyanazokat az adatokat tartalmazó oszlopok azoknak a: a vállalati Projektirányítási azonosítója, Alkalmazottkód, Alkalmazottkód, EMP_IDés így tovább. A algoritmus hasonló a nevük észleli és nagyobb valószínűséggel rendel az oszlopok hasonló vagy pontosan egyező nevű. Emiatt a kapcsolat létrehozásához valószínűsége növeléséhez is próbálkozhat a már meglévő táblák importálása az oszlopok hasonló adatokat az oszlopok átnevezése. Ha az Excel talál több lehetséges kapcsolat, majd azt nem hozhat létre kapcsolatot.

Ez a tájékoztatás segíthet annak megértésében, hogy miért nem észlel a program minden kapcsolatot, illetve hogy a metaadatok – például a mezőnév és az adattípusok – megváltoztatása hogyan javíthatja a kapcsolatok automatikus észlelésének hatékonyságát. További ismertetést a következő témakörben talál: Kapcsolatok hibaelhárítása.

Elnevezett készletek automatikus észlelése

A program nem észleli automatikusan az elnevezett készletek és egy kimutatásban szereplő kapcsolódó mezők közötti kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok manuálisan állíthatók fel. Ha az automatikus kapcsolatészlelést szeretné használni, távolítsa el az elnevezett készleteket, és vegye fel az elnevezett készlet egyes mezőit közvetlenül a kimutatásba.

Kapcsolatok származtatása

Bizonyos esetekben a táblák közötti kapcsolatok automatikusan láncolódnak. Ez azt jelenti, hogy ha például létrehoz egy kapcsolatot az alábbi első két táblakészlet között, a másik két tábla között a program feltételezi a kapcsolat meglétét, és automatikusan létrejön egy kapcsolat.

Products (Termékek) és Category (Kategória) – manuálisan létrehozva

Category (Kategória) és SubCategory (Alkategória) – manuálisan létrehozva

Products (Termékek) és SubCategory (Alkategória) – következtetett kapcsolat

A kapcsolatok automatikus láncolásához a kapcsolatoknak a fentieknek megfelelően egy irányba kell haladniuk. Amennyiben a kiinduló kapcsolatok például a Sales (Értékesítés) és a Products (Termékek), illetve a Sales (Értékesítés) és a Customers (Ügyfelek) táblák között voltak, a rendszer nem származtat kapcsolatot. Ennek az az oka, hogy a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) táblák között „több a többhöz” típusú kapcsolat van.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×