Táblák – Bevezetés

A táblák az adatbázisok lényeges objektumai, mivel ezek tárolnak minden adatot. Egy cég adatbázisának például lehet egy Névjegyek táblája, amely a beszállítók nevét, e-mail címét és telefonszámát tárolja. Ez a cikk áttekintést ad az Access tábláiról. Mielőtt táblákat hozna létre, tekintse át, hogy milyen követelményeket támaszt velük szemben, és határozza meg, hogy milyen táblákra lehet szüksége. Az adatbázisok tervezésével kapcsolatos alapvető tudnivalók Az adatbázisok tervezésének alapjai című témakörben olvashatók.

Tartalom

Áttekintés

Tábla hozzáadása asztali Access-adatbázishoz

Tábla mentése

Áttekintés

A relációs adatbázisok, amilyen az Access is, általában több egymáshoz kapcsolódó táblából állnak. Egy jól megtervezett adatbázisban mindegyik tábla egy-egy fajta objektum, például alkalmazott vagy termék adatait tárolja. A tábla rekordokból (sorokból) és mezőkből (oszlopokból) áll. A mezők különböző típusú adatokat, például szöveget, számokat, dátumokat vagy hivatkozásokat tárolhatnak.

A rekordok és mezők elrendezését megjelenítő Vevők tábla az Accessben

 1. Rekord: Specifikus adatokat tárol például egy adott alkalmazottról vagy termékről.

 2. Mező: A tábla tárgyának valamilyen jellemzőjét tárolja, amely lehet például a vezetéknév vagy az e-mail-cím.

 3. Mezőérték: Mindegyik rekord mezőjének van egy értéke. Például Contoso, Ltd. vagy valaki@example.com.

A táblák és mezők tulajdonságai

A táblák és mezők jellemzőjét és viselkedését tulajdonságok határozzák meg és vezérlik. A tábla tulajdonságait a tábla tulajdonságlapján lehet beállítani. Beállítható például a tábla Alapértelmezett nézet tulajdonsága, amely megadja, hogy alapértelmezés szerint hogyan jelenik meg a tábla. A mezők tulajdonságai az egyes mezők viselkedési jellemzőit határozzák meg. A mezőtulajdonságok Tervező nézetben látható Mezőtulajdonságok ablaktáblában is beállíthatók. Mindegyik mezőnek van egy adattípusa, amely meghatározza, hogy milyen típusú információ tárolható a mezőben. Ilyen adattípus például a többsoros szöveg vagy a pénznem.

Táblakapcsolatok

Egy adatbázis egyes táblái általában különböző objektumok adatait tárolják, azonban a relációs adatbázisokban, amilyen az Access is, ezek az objektumok, így a táblák is egymáshoz kapcsolódnak. Egy adatbázis például a következőkből állhat:

 • Vevők adatait tároló tábla, amely a cége ügyfeleit és azok címét tartalmazza

 • Az Ön által forgalmazott termékek listája, amely a termékek árát és képét is tartalmazza

 • A rendeléseket tartalmazó tábla, amelyben a vevők rendeléseit lehet nyomon követni

A különböző táblákban szereplő adatokat relációk (táblakapcsolatok) létrehozásával kapcsolhatja egymáshoz. Ez a viszony egy logikai kapcsolat a két tábla között, amelyeknek van egy közös mezője.

Kulcsok

A táblakapcsolat részeit alkotó mezőket kulcsoknak nevezzük. A kulcs általában egy mezőből áll, de több mező is alkothatja. Kétféle kulcs létezik:

 • Elsődleges kulcs: Egy táblának csak egy elsődleges kulcsa lehet. Az elsődleges kulcs egy vagy több olyan mező, amelynek értéke a tábla mindegyik rekordját egyedileg azonosítja. Az Access automatikusan előállít egy egyedi azonosító számot, amely elsődleges kulcsként működik. A további tudnivalók a táblák elsődleges kulcsának hozzáadásával és módosításával foglalkozó szakaszban olvashatók.

 • Idegen kulcs: Egy táblának több idegen kulcsa is lehet. Az idegen kulcs olyan értékeket tartalmaz, amelyek egy másik tábla elsődleges kulcsának felelnek meg. Lehet például egy Rendelések táblája, amelyben minden rendeléshez tartozik egy ügyfél-azonosító szám, amely az Ügyfelek tábla egy rekordjának felel meg. Ekkor az ügyfél-azonosító mező a Rendelések tábla idegen kulcsa.

A kulcsmezők közötti értékmegfelelések képezik a táblakapcsolatok alapját. A táblakapcsolatok segítségével egyesítheti a kapcsolódó táblákból származó adatokat. Tegyük fel, hogy van egy Ügyfelek és egy Rendelések táblája. Az Ügyfelek táblában mindegyik rekordot meghatározza az elsődleges kulcs, az ügyfél-azonosító.

Ha minden rendeléshez egy-egy ügyfelet kíván társítani, ehhez a Rendelések táblába fel kell vennie egy idegenkulcs-mezőt, amely megfelel az Ügyfelek tábla ügyfél-azonosító mezőjének, majd kapcsolatot kell létrehoznia a két kulcs között. Amikor a Rendelések táblába új rekordot vesz fel, az ügyfél-azonosító mezőben olyan értéket használ, amely az Ügyfelek táblából származik. Valahányszor meg szeretné tekinteni a rendeléshez tartozó ügyfél-információkat, ezzel a kapcsolattal határozza meg, hogy az Ügyfelek tábla egy adata a Rendelések tábla mely rekordjának felel meg.

A Kapcsolatok ablakban látható Access-táblakapcsolat
 1. Az elsődleges kulcsot a mező neve mellett látható kulcsjel azonosítja.

 2. Idegen kulcs – figyelje meg, hogy a kulcsjel nem látható.

A kapcsolatok használatának előnyei

Ha az adatokat külön-külön, kapcsolódó táblákban tárolja, ez a következő előnyökkel jár:

 • Következetesség:    Mivel minden adatot csak egyszer rögzített egy táblában, emiatt kisebb az ellentmondás vagy következetlenség esélye. Az ügyfélneveket például csak egy példányban, az ügyfeleket tartalmazó táblában kell tárolni, nincs szükség arra, hogy a rendelések adatait tartalmazó táblában többször (esetleg hibásan) rögzítse azokat.

 • Hatékonyság:    Mivel az adatot csak egy helyen rögzíti, így kevesebb lemezterületre van szükség. A kisebb méretű táblákból továbbá az adatokat gyorsabban lehet kinyerni, mint nagyobb méretűekből. Végül, ha különböző témákkal kapcsolatos adatokat egyetlen táblában tárol, null értékeket (adat nélküli mezőket) és ismétlődéseket is létrehoz a táblákban, ezzel helyet pazarol és csökkenti a teljesítményt.

 • Áttekinthetőség:    Az adatbázisterv könnyebben érthető, ha a témákat megfelelő módon táblákra osztja.

Vissza a lap tetejére

Tábla hozzáadása asztali Access-adatbázishoz

Ha olyan új adatforrása van, amely nem tartozik egyik meglévő táblához sem, akkor hozzon létre új táblát. Egy tábla többféleképpen is hozzáadható az Access-adatbázishoz: például új adatbázis létrehozásával, a tábla meglévő adatbázisba történő beszúrásával, vagy egy másik adatforrásból származó tábla importálásával vagy csatolásával – ami akár Microsoft Excel-munkafüzet, Microsoft Word-dokumentum, szövegfájl, webszolgáltatás vagy egy másik adatbázis is lehet. Amikor új, üres adatbázist hoz létre, a program automatikusan létrehoz egy új, üres táblát. Ezután elkezdheti a mezők megadását úgy, hogy adatokat ír be.

A mezők táblába történő felvételéről az Új mező beszúrása, hozzáadása vagy létrehozása táblában című témakörben olvasható további információ.

Új tábla létrehozása új asztali adatbázisban

 1. Kattintson a Fájl lap Új > Üres asztali adatbázis gombjára.

 2. A Fájlnév mezőbe írja be az új adatbázisfájl nevét.

 3. Ha az adatbázist más helyre szeretné menteni, kattintson a mappaikonra.

 4. Kattintson a Létrehozás gombra.

A program megnyitja az új adatbázist a Tábla1 nevű táblával, amelyet átnevezhet aszerint, hogy milyen típusú adatokat szeretne benne tárolni.

Új tábla létrehozása meglévő adatbázisban

 1. Kattintson a Fájl lap Megnyitásparancsára, majd az adatbázis nevére, ha az megjelenik a Legutóbbiak listában. Ha az adatbázis nem jelenik meg, akkor keresse meg valamelyik tallózási lehetőséggel.

 2. Kattintson a Létrehozás lap Tábla gombjára.

A program létrehoz egy új táblát, és megnyitja Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Külső adatok

A táblához számos külső adatforrást csatolhat, például másik adatbázist, szövegfájlt vagy Excel-munkafüzetet. Amikor külső adatokat csatol, az Access program a csatolásokat úgy használja, mint a táblákat. A külső adatforrástól és a csatolás létrehozásának módjától függően szerkesztheti az adatokat a csatolt táblában, és a csatolt táblákat érintő kapcsolatokat hozhat létre. A csatolás segítségével azonban nem módosíthatja a külső adatok elrendezését.

Tábla létrehozása importálással vagy csatolással

Új táblát létrehozhat máshol tárolt adatok importálásával vagy csatolásával is. Importálhatja vagy csatolhatja egy Excel-munkafüzet, Windows SharePoint Services-lista, XML-fájl, másik Access-adatbázis, Microsoft Outlook-mappa és egyéb objektumtípusok adatait is.

Az adatok importálása során másolatot készít a külső adatokról az aktuális adatbázis új táblájában. A forrásadatokon végzett további módosítások nem befolyásolják az importált adatokat, és az importált adatok későbbi módosításai sem változtatják meg a forrásadatokat. Miután csatlakozott egy adatforráshoz, és importálta az adatokat, anélkül használhatja azokat, hogy a forráshoz kapcsolódna. Az importált táblák tervei módosíthatók.

Amikor adatokat csatol, csatolt táblát hoz létre az aktuális adatbázisban, amely máshol tárolt adatokhoz való közvetlen kapcsolatot valósít meg. Amikor a csatolt táblában módosítja az adatokat, azok a forrásban is módosulnak. Amikor a forrásadatok módosulnak, a módosítás látható a csatolt táblában is. Az adatforráshoz minden egyes alkalommal kapcsolódnia kell, amikor csatolt táblát használ. A csatolt tábla tervét nem lehet módosítani.

Megjegyzés: A táblák csatolásával nem lehet Excel-munkafüzetek adatait szerkeszteni. Ha erre van szüksége, akkor importálja az adatokat egy Access-adatbázisba, majd hozzon létre kapcsolatot az adatbázissal az Excel alkalmazásból. Az Access-adatbázisoknak az Excel alkalmazásból történő hivatkozásával kapcsolatban az Excel súgójában találhat további információt.

Új tábla létrehozása külső adatok importálásával vagy csatolásával

 1. A Külső adatok lap Importálás és exportálás csoportjában kattintson valamelyik elérhető adatforrásra.

 2. Kövesse a lépésenként megjelenő párbeszédpanelek utasításait.

  Az Access létrehoz egy új táblát és megjeleníti a navigációs ablakban.

Tipp: Importálhatja vagy csatolhatja SharePoint-listák adatait is. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók az Adatok importálása SharePoint-listákból és adatok csatolása SharePoint-listákhoz című témakörben olvashatók.

Vissza a lap tetejére

Tábla létrehozása webszolgáltatással

Olyan táblát is létrehozhat az adatbázisban, amely egy webszolgáltatási felületet biztosító webhelyen található adatokhoz kapcsolódik.

Megjegyzés: A webszolgáltatással létrehozott táblák írásvédettek.

 1. A Külső adatok lap Importálás és csatolás csoportjában kattintson az Egyebek menügombra, majd az Adatszolgáltatások parancsra.

 2. Ha a használni kívánt kapcsolatot már telepítette, lépjen tovább az 5. pontra. Ellenkező esetben folytassa a következő lépéssel.

 3. Kattintson az Új kapcsolat telepítése gombra.

 4. Jelölje ki a használni kívánt kapcsolatfájlt, majd kattintson az OK gombra.

 5. A Hivatkozás létrehozása a webszolgáltatás adataira párbeszédpanelen nyissa meg a használni kívánt kapcsolatot.

 6. Válassza ki azt a táblát, amelyet csatolni szeretne. Az Access a párbeszédpanel jobb oldalán megjeleníti a mezőket.

 7. Igény szerint írja be a csatolt tábla nevét az Adja meg a hivatkozás nevét mezőbe. Az Access a navigációs ablakban ezen a néven jeleníti meg a csatolt táblát.

 8. Kattintson az OK gombra. Az Access létrehozza a csatolt táblát.

Vissza a lap tetejére

Tábla tulajdonságainak beállítása asztali adatbázisban

Teljes táblára vagy teljes rekordra vonatkozó tulajdonságokat állíthat be.

 1. Jelölje ki azt a táblát, amelynek tulajdonságait meg szeretné adni.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 3. A Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Tulajdonságlap gombra.

  Csoport megjelenítése/elrejtése az Access Tervezés lapján .

 4. A tulajdonságlapon kattintson az Általános fülre.

 5. Kattintson a megadni kívánt tulajdonság bal oldalán lévő mezőbe, majd írja be a tulajdonság értékét. A táblatulajdonságok listájának megtekintéséhez kattintson a Választható táblatulajdonságok pontra.

 6. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

  Táblatulajdonság

  Felhasználási köre

  Nézetek megjelenítése a SharePoint-webhelyen

  Megadhatja, hogy a táblanézetek a SharePoint-webhelyen is megjeleníthetők legyenek.

  Megjegyzés: A beállítás hatása az Összes nézet megjelenítése a SharePoint-webhelyen adatbázis-tulajdonság értékétől függ.

  Segédadatlap kibontva

  A tábla megnyitásakor a program kibontja az összes segédadatlapot.

  Segédadatlap magassága

  Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a segédadatlap-ablakban az összes sort meg szeretné jeleníteni, a tulajdonság értékét hagyja 0" értéken.

  • Ha meg szeretné adni a segédadatlap magasságát, hüvelykben adja meg a szükséges értéket.

  Tájolás

  Az ablak tájolását állítja be annak megfelelően, hogy az ön által használt nyelvben balról jobbra vagy jobbról balra olvasnak.

  Leírás

  A tábla leírása. Ez a szöveg a tábla elemleírásaként jelenik meg.

  Alapértelmezett nézet

  A tábla megnyitásakor használni kívánt alapértelmezett nézet; értéke lehet Adatlap, Kimutatás vagy Kimutatásdiagram.

  Érvényességi szabály:

  Megadhat egy kifejezést, amelynek rekordok hozzáadásakor vagy módosításakor teljesülnie kell.

  Érvényesítő szöveg

  Arra az esetre megjelenítendő üzenet megadása, ha egy rekord sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

  Szűrés

  Az itt megadott feltételnek megfelelő sorok jelennek meg Adatlap nézetben.

  Rendezés

  Itt kijelölhet egy vagy több mezőt, amely a tábla alapértelmezett rendezési szempontja lesz Adatlap nézetben.

  Segédadatlap neve

  Ez a tulajdonság adja meg, hogy megjelenjen-e egy segédadatlap Adatlap nézetben, és ha igen, melyik tábla vagy lekérdezés legyen a segédadatlap sorforrása.

  Gyermekmező csatolása

  A segédadatlap táblájának vagy lekérdezésének azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Főmező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Főmező csatolása

  A tábla azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Gyermekmező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Szűrés betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Szűrés tulajdonságban meghatározott szűrési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Rendezési szempont betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Rendezés tulajdonságban meghatározott rendezési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Tipp: Ha több helyre van szüksége egy tulajdonságmező értékének beírásához vagy szerkesztéséhez, a SHIFT+F2 billentyűkombinációt lenyomva megjelenítheti a Nagyítás ablakot. Ha az Érvényességi szabály mezőben szerkeszt egy kifejezést, és segítségre van szüksége, kattintson az Érvényességi szabály tulajdonságmező melletti Szerkesztő gomb gombra a Kifejezésszerkesztő megjelenítéséhez.

Vissza a lap tetejére

Mező felvétele egy asztali Access-adatbázisban lévő táblába

Minden egyes adatot, amelyet követni szeretne, egy mezőben tárol. A Partnerek táblában például létrehozhat egy Vezetéknév, Utónév, Telefonszám és Cím mezőt. A Termékek táblában létrehozhat egy Terméknév, Termékazonosító és Ár mezőt.

Mielőtt mezőket hozna létre, bontsa adatait a legkisebb használható részekre. A későbbiekben sokkal könnyebb az adatokat egyesíteni, mint szétválasztani. Teljes név mező helyett inkább hozzon létre Vezetéknév és Utónév mezőt. Ezután egyszerűen kereshet vezetéknév, utónév vagy mindkettő szerint. Ha egy bizonyos adatról jelentést szeretne készíteni, illetve rendezést, keresést vagy számítást szeretne végezni rajta, az adatot különálló mezőben helyezze el.

A mezők létrehozása után megadhatja a mezőtulajdonságokat is, így szabályozhatja a mezők megjelenését vagy viselkedését.

Az Access programban úgy is létrehozhat új mezőt, hogy Adatlap nézetben adatokat ír be egy új oszlopba. Ha a mezőt úgy hozza létre, hogy adatokat ír be Adatlap nézetben, akkor az Access a beírt értékek alapján automatikusan adattípust rendel a mezőhöz. Hacsak a beírt adat más típust nem tesz szükségessé, az Access a Szöveg típust állítja be, de ez módosítható.

Mező hozzáadása adatok beírásával

Ha új táblát hoz létre, vagy egy már meglévő táblát nyit meg Adatlap nézetben, úgy vehet fel új mezőt a táblába, ha az adatlap Új mező felvétele oszlopába adatokat ír.

Adatlap az Accessben az Új mező hozzáadása oszloppal

1. Írjon be adatokat az üres Új mező felvétele oszlopba.

Új mező felvétele:

 1. Nyissa meg a táblát, vagy hozzon létre egyet Adatlap nézetben.

 2. Az Új mező felvétele oszlopba írja be a létrehozandó mező nevét. A mezőnek kifejező nevet adjon, hogy könnyen azonosíthassa.

 3. Írjon be adatokat az új mezőbe.

Vissza a lap tetejére

Mező tulajdonságainak beállítása

A mezők létrehozását követően megadhatja a mezőtulajdonságokat, így szabályozhatja megjelenésüket vagy viselkedésüket.

A mezőtulajdonságok megadásával például a következőkre nyílik lehetősége:

 • Szabályozhatja az adatok megjelenését.

 • Megelőzheti a helytelen adatbevitelt.

 • Alapértelmezett értéket adhat a mezőnek.

 • Gyorsíthatja a mezőben végzett keresést és rendezést.

Néhány elérhető mezőtulajdonságot Adatlap nézetben is beállíthat. Az összes mezőtulajdonság eléréséhez és beállításához azonban Tervező nézet használata szükséges.

Mezőtulajdonságok beállítása Adatlap nézetben

Adatlap nézetben átnevezheti a mezőt, módosíthatja az adattípusát, módosíthatja a Formátum tulajdonságot, valamint módosíthat néhány egyéb mezőtulajdonságot is.

 • Tábla megnyitása Adatlap nézetben:    Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a táblára, majd válassza a helyi menü Adatlap nézet menüpontját.

 • Mező átnevezése:   Amikor új mezőt vesz fel Adatlap nézetben, az Access automatikusan általános nevet ad a mezőnek. Az első új mezőnek a Mező1 nevet, a másodiknak a Mező2 nevet adja és így tovább. Alapértelmezés szerint ez a mezőnév jelenik meg a címkében, például egy adatlap oszlopfejlécében, amikor a program megjeleníti a mezőt. Ha a mezőknek kifejező nevet ad, azzal megkönnyíti használatukat, amikor rekordokat tekint át vagy szerkeszti azokat.

 • Kattintson a jobb gombbal az átnevezni kívánt mező (például a Mező1 mező) fejlécére.

 • A helyi menüben válassza az Oszlop átnevezése parancsot.

 • Írja be az új nevet a mező fejlécébe.

A mezőnevek legfeljebb 64 karaktert (számokat és betűket) tartalmazhatnak, a szóközöket is beleszámítva.

Mező adattípusának módosítása

Ha a mezőt úgy hozza létre, hogy adatokat ír be Adatlap nézetben, az Access a beírt értékek alapján rendel adattípust a mezőhöz. Ha például a 2006/1/1 adatot írja be, az Access a beírt információt felismeri dátumként, és a mező adattípusát Dátum/Idő típusra állítja. Ha az Access nem tudja megállapítani az adattípust, automatikusan Szöveg típusra állítja.

A mező adattípusa meghatározza, hogy milyen további tulajdonságokat adhat meg. Hiperhivatkozás vagy Emlékeztető típusú mező esetén például csak a Csak hozzáfűzés tulajdonságot állíthatja be.

Előfordulhat, hogy egy mező adattípusát egyénileg kívánja módosítani. Tegyük fel például, hogy a szobák számozása dátumra hasonlít, például 10/2001 formájú. Ha Adatlap nézetben egy új mezőbe a 10/2001 értéket írja, az automatikus adattípus-felismerés a mezőben Dátum/Idő típusú adatot állít be. Mivel a szobaszámok nem dátumok, hanem címkék, Szöveg típust kell alkalmaznia. A mező adattípusának módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Kattintson az Adatlap fülre.

 2. Az Adattípus lista Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a megfelelő adattípust.

  Access-menüszalag az Adattípus és a Formázás csoporttal

A mező formátumának módosítása

Az adattípus meghatározásán felül előfordulhat, hogy az Access az új mező Formátum tulajdonságát is beállítja attól függően, hogy milyen adat került a mezőbe. Ha például „10:50 de” formában ad meg egy időpontot, az Access az adattípust Dátum/Idő típusra állítja, míg a Formátum tulajdonságnak Közepes idő értéket ad. Ha egyénileg szeretné módosítani egy mező Formátum tulajdonságát, tegye a következőket:

 1. Kattintson a menüszalag Adatlap lapjára.

 2. A Formátum listában az Adattípus és formázás csoportban adja meg a kívánt formátumot.

  Megjegyzés: Lehetséges, hogy a Formátum lista nem érhető el egyes mezők esetében (például a Szöveg típusú mezőben) – ez a mező adattípusától függ.

További mezőtulajdonságok beállítása

 1. Adatlap nézetben kattintson a beállítani kívánt tulajdonság mezőjére.

 2. Az Adatlap lap Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

  Access-menüszalag az Adattípus és a Formázás csoporttal

Vissza a lap tetejére

Mezőtulajdonságok beállítása

A mezőtulajdonságok beállíthatók úgy, hogy a táblát megnyitja Tervező nézetben.

 • Tábla megnyitása Tervező nézetben:    Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a táblára, majd válassza a helyi menü Tervező nézet menüpontját.

 • Mező adattípusának módosítása:    Keresse meg annak a mezőnek a nevét, amelynek módosítani szeretné az adattípusát, kattintson az Adattípus mezőre, és válasszon egy adattípust a listából.

 • További mezőtulajdonságok beállítása:    Jelölje ki a táblatervező rácson azt a mezőt, amelynek meg szeretné adni a tulajdonságait. Adja meg az egyes tulajdonságok kívánt értékét a Mezőtulajdonságok ablaktáblában. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

  Megjegyzés: A beállítható tulajdonságokat a mező adattípusa határozza meg.

Vissza a lap tetejére

Tábla mentése

Miután létrehozott vagy módosított egy táblát, menteni kell a tervét egy asztali adatbázisban. Ha első alkalommal menti a táblát, olyan nevet válasszon, amely jól tükrözi a tábla adatait. Legfeljebb 64 alfanumerikus karaktert használhat, a szóközöket is beleértve. Adhatja például a Vevők, az Alkatrészek leltára vagy a Termékek nevet a tábláknak.

Az Access nagy szabadságot ad a táblák elnevezésében, akadnak azonban korlátozások, amikre oda kell figyelnie: A táblanevek legfeljebb 64 karakterből állhatnak, és betűk, számok, szóközök és speciális karakterek bármilyen kombinációi lehetnek, kivéve a pontot (.), a felkiáltójelet (!), a szögletes zárójelet ([]), a kezdő szóközt, a kezdő egyenlőségjelet (=) és a nem nyomtatható karaktereket, például a kocsivissza karaktert. A név nem tartalmazhatja a következő karaktereket sem:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Tipp: Érdemes lehet az adatbázisok témáit mindig ugyanazon logika szerint elneveznie.

 1. Kattintson a gyorselérési eszköztáron a Mentés gombra, vagy nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

 2. Ha első alkalommal menti a táblát, írja be a nevét, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×