Szűrés speciális feltételek alapján

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ha a szűrni kívánt adatok összetett feltételeket igényelnek (például Típus = "Konzerv" VAGY Értékesítő = "Kőszegi"), használhatja az Irányított szűrő párbeszédpanelt.

A Speciális szűrő párbeszédpanelt az Adatok > Speciális elemre kattintva nyithatja meg.

Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

Példa

Áttekintés

Több feltétel, egy oszlop, bármelyik feltétel teljesül

Értékesítő = "Kőszegi" VAGY Értékesítő = "Béres"

Több feltétel, több oszlop, mindegyik feltétel teljesül

Típus = "Konzerv" ÉS Forgalom > 1000

Több feltétel, több oszlop, bármelyik feltétel teljesül

(Típus = "Konzerv" VAGY Értékesítő = "Kőszegi")

Több feltételkészlet, egy oszlop minden készletben

(Forgalom > 6000 ÉS Forgalom < 6500) VAGY (Forgalom < 500)

Több feltételkészlet, több oszlop mindegyik készletben

(Üzletkötő = "Varga" és forgalom >3000) VAGY
(Üzletkötő = "Fodor" és forgalom > 1500)

Helyettesítő karakteres feltételek

Üzletkötő = olyan név, amelynek a második betűje az „o”

Áttekintés

A Speciális parancs több lényeges ponton is eltérően működik a Szűrés paranccsal szemben.

 • Ez a parancs az AutoSzűrő menü helyett az Irányított szűrés párbeszédpanelt jeleníti meg.

 • A speciális feltételeket egy külön feltételtartományban adja meg a munkalapon a szűrni kívánt cellatartomány vagy táblázat fölött. A Microsoft Office Excel ezeket a különálló feltételtartományokat használja az Irányított szűrés párbeszédpanelen a speciális feltételek forrásaként.

Példaadatok

Az alábbi mintaadatokat fogjuk használni a jelen cikkben szereplő összes eljárásban.

Az adatok négy üres sorok feletti a listatartományt, mint (a1: C4) feltételtartomány használt és a Listatartomány (a6: C10) tartalmazza. A feltételtartomány az oszlopcímkék rendelkezik, és a listatartományt és feltétel értéke közti legalább egy üres sort tartalmaz.

Ezekkel az adatokkal, jelölje ki azt az alábbi táblázatban, másolja a vágólapra, és illessze be egy új Excel-munkalap A1 cellájába.

Típus

Értékesítő

Értékesítés

Típus

Értékesítő

Forgalom

Italok

Lukács

5122 USD

Hús

Kőszegi

450 USD

Konzerv

Harmath

6328 USD

Konzerv

Kőszegi

6544 USD

Összehasonlító operátorok

Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthat össze. Az összehasonlítás eredménye IGAZ vagy HAMIS logikai érték lesz.

Összehasonlító operátor

Jelentés

Példa

= (egyenlőségjel)

Egyenlő

A1=B1

> (nagyobb jel)

Nagyobb mint

A1>B1

< (kisebb jel)

Kisebb mint

A1<B1

>= (nagyobb vagy egyenlő jel)

Nagyobb vagy egyenlő

A1>=B1

<= (kisebb vagy egyenlő jel)

Kisebb vagy egyenlő

A1<=B1

<> (nem-egyenlő jel)

Nem egyenlő

A1<>B1

Szöveg vagy érték beírása az egyenlőségjel használatával

Mivel az egyenlőségjel (=) képletet jelöl, amikor egy cellába szöveget vagy értéket ír be, az Excel kiszámítja a beírt értékeket – ez azonban nem várt szűrési eredményekkel járhat. Szöveg vagy érték esetében az egyenlőség kifejezéséhez a feltételeket karakterláncként írja be a feltételtartomány megfelelő cellájába:

=''= bejegyzés ''

Ahol a bejegyzés helyén a megtalálni kívánt szöveg vagy érték szerepel. Példa:

A cellába beírt karakterek

Az Excel értékelése és a megjelenített eredmény

="=Bedecs"

=Bedecs

="=3000"

=3000

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése

Az Excel a szöveges adatok szűrésénél nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. Képlet segítségével azonban lehet kis- és nagybetűket megkülönböztető keresést végezni. Lásd például a Helyettesítő feltételek című szakaszt.

Előre definiált nevek használata

A tartományt elnevezheti Feltételeknek, és a tartomány hivatkozása automatikusan a Feltételtartomány mezőben fog megjelenni. A szűrni kívánt listatartományhoz definiálhatja az Adatbázis nevet is, a Kiterjesztés nevet pedig ahhoz a területhez, ahová a sorokat be szeretné illeszteni; ezek a tartományok automatikusan a Listatartomány vagy a Másolás hova mezőben fognak megjelenni.

Feltételek létrehozása képlet használatával

Feltételként használhat számított, azaz képlet eredményeként visszakapott értéket is. Az alábbi fontos szempontokat tartsa szem előtt:

 • A képletnek IGAZ-nak vagy HAMIS-nak kell lennie.

 • Mivel képletet használ, a képletet ugyanúgy kell megadni, mint normál esetben, a kifejezést nem a következő módon kell megadni:

  =''= bejegyzés ''

 • Ne használjon oszlopazonosítókat feltételcímkék gyanánt; vagy hagyja üresen a feltételcímkék helyét, vagy használjon olyan címkéket, amelyek nem egyeznek meg a listatartományban lévő oszlopazonosítók egyikével sem (a példában ilyen a „Számított átlag” és a „Pontos egyezés”).

  Ha relatív cellahivatkozás vagy tartománynév helyett oszlopazonosítót használ, akkor az Excel a #NÉV? vagy az #ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg a feltételt tartalmazó cellában. Ezt figyelmen kívül hagyhatja, mivel a listatartomány szűrésére nincs hatással.

 • A feltételben használt képletnek relatív hivatkozással kell utalnia az első adatsor megfelelő cellájára.

 • A képlet összes többi hivatkozásának abszolút hivatkozásnak kell lennie.

Több feltétel, egy oszlop, bármelyik feltétel teljesül

Logikai összefüggés:    (Értékesítő = "Kőszegi" VAGY Értékesítő = "Béres")

 1. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 2. Ha egy oszlopon belül szeretne több feltételnek megfelelő sorokat megtalálni, a feltételeket külön sorokba kell beírni közvetlenül egymás alá a feltételtartományba. A példának megfelelően az alábbiakat kell beírni:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  ="=Bedecs"

  ="=Fodor"

 3. Kattintson egy cellára a listatartományban. A példát követve kattintson egy tetszőleges cellára az A6:C10 tartományban.

 4. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

   Tipp:    Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy mely oszlopokra vonatkozzon a másolási művelet. A szűrés előtt másolja a kívánt oszlopok oszlopfeliratait annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor írjon be egy hivatkozást a másolt oszlopfeliratokra a Hova másolja mezőbe. A másolt sorok így csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyeknek a feliratát átmásolta.

 6. A Szűrőtartomány mezőbe írja be a feltételtartomány hivatkozását, a feltételfeliratokkal együtt. A példát követve írja be a következőt: $A$1:$C$3.

  Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a feltételtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 7. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredménye az alábbi:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  Hús

  Kőszegi

  450 USD

  Konzerv

  Béres

  632 800 Ft

  Konzerv

  Kőszegi

  $6,544

Több feltétel, több oszlop, mindegyik feltétel teljesül

Logikai összefüggés:    (Típus = "Konzerv" ÉS Forgalom > 100000)

 1. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 2. A több oszlopban, több feltételnek megfelelő értékek szűréséhez a szűrőtartomány egyazon sorába írja be az összes feltételt. A példában a következő értékeket kell beírni:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  ="=Termény

  >1000

 3. Kattintson a listatartomány tetszőleges cellájára. A példában az A6:C10 cellatartomány bármelyik celláját választhatja.

 4. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

   Tipp:    Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy mely oszlopokra vonatkozzon a másolási művelet. A szűrés előtt másolja a kívánt oszlopok oszlopfeliratait annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor írjon be egy hivatkozást a másolt oszlopfeliratokra a Hova másolja mezőbe. A másolt sorok így csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyeknek a feliratát átmásolta.

 6. A Szűrőtartomány mezőbe írja be a feltételtartomány hivatkozását, a feltételfeliratokkal együtt. A példát követve írja be a következőt: $A$1:$C$2.

  Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a feltételtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 7. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredménye az alábbi:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  termény

  Béres

  632 800 Ft

  Konzerv

  Kőszegi

  $6,544

Több feltétel, több oszlop, bármelyik feltétel teljesül

Logikai összefüggés:     (Típus = "Konzerv" VAGY Üzletkötő = "Fodor")

 1. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 2. A több oszlopban, bármely feltételnek megfelelő értékek szűréséhez a szűrőtartomány külön oszlopaiba és soraiba írja be az egyes feltételeket. A példában az alábbiakat kellene beírnia:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  ="=Termény

  ="=Fodor"

 3. Kattintson egy cellára a listatartományban. A példát követve kattintson egy tetszőleges cellára az A6:C10 listatartományban.

 4. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

  Tipp: Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy a másolási műveletben mely oszlopok vegyenek részt. A szűrés végrehajtása előtt másolja a szűrendő oszlopok címkéit annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor adja meg a másolt oszlopcímkék hivatkozását a Másolás hova mezőben. A másolt sorok ezután csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyek címkéjét is másolta.

 6. A Szűrőtartomány mezőben adja meg a feltételtartomány hivatkozását és a feltételcímkéket is. A példában a $A$1:$B$3 karaktersorozatot kell megadni.

  Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a feltételtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 7. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredménye az alábbi:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  termény

  Béres

  632 800 Ft

  Konzerv

  Kőszegi

  $6,544

Több feltételkészlet, egy oszlop minden készletben

Logikai összefüggés:     ( (Forgalom > 6000 ÉS Forgalom < 6500 ) VAGY (Forgalom < 500) )

 1. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 2. Ha több feltételcsoportnak megfelelő sorokat szeretne keresni (ahol mindegyik csoport egy oszlopra vonatkozik), foglaljon több oszlopot egyetlen oszlopazonosító alá. A példában az alábbiakat kellene beírnia:

  Típus

  Értékesítő

  Forgalom

  Forgalom

  >6000

  <6500

  <50 000

 3. Kattintson egy cellára a listatartományban. A példát követve kattintson egy tetszőleges cellára az A6:C10 listatartományban.

 4. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

   Tipp: Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy a másolási műveletben mely oszlopok vegyenek részt. A szűrés végrehajtása előtt másolja a szűrendő oszlopok címkéit annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor adja meg a másolt oszlopcímkék hivatkozását a Másolás hova mezőben. A másolt sorok ezután csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyek címkéjét is másolta.

 6. A Szűrőtartomány mezőben adja meg a feltételtartomány hivatkozását és a feltételcímkéket is. A példában a $A$1:$D$3 karaktersorozatot kell megadni.

  Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a feltételtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 7. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredménye az alábbi:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  Hús

  Kőszegi

  450 USD

  Konzerv

  Béres

  $6,328

Több feltételkészlet, több oszlop mindegyik készletben

Logikai összefüggés:    ( (Értékesítő = "Kőszegi" ÉS Forgalom > 3000) VAGY (Értékesítő = "Béres" ÉS Forgalom > 1500) )

 1. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 2. Ha olyan sorokra szeretne szűrni, amelyek több szűrőkészletnek felelnek meg, és amelyekben az egyes feltételek több oszlopra vonatkoznak, minden feltételkészletet külön oszlopba és sorba írjon. A példában az alábbiakat kell beírnia:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  ="=Kőszegi"

  >3000

  ="=Béres"

  >1500

 3. Kattintson a listatartomány tetszőleges cellájára. A példában az A6:C10 listatartomány bármelyik celláját választhatja.

 4. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

   Tipp:    Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy mely oszlopokra vonatkozzon a másolási művelet. A szűrés előtt másolja a kívánt oszlopok oszlopfeliratait annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor írjon be egy hivatkozást a másolt oszlopfeliratokra a Hova másolja mezőbe. A másolt sorok így csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyeknek a feliratát átmásolta.

 6. A Szűrőtartomány mezőbe írja be a feltételtartomány hivatkozását, a feltételfeliratokkal együtt. A példánál maradva, írja be a következőt: $A$1:$C$3. Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a szűrőtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 7. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredményének az alábbinak kell lennie:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  termény

  Béres

  632 800 Ft

  Konzerv

  Kőszegi

  $6,544

Helyettesítő karakteres feltételek

Logikai összefüggés:    Értékesítő = egy név, amelynek a második betűje „é”

 1. Olyan szöveges értékek kiszűréséhez, amelyek részben (de nem teljes egészében) azonos karaktereket tartalmaznak, az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Írjon be legalább egy karaktert egyenlőségjel (=) nélkül azon sorok megkereséséhez, amelyek valamelyik oszlopban a megadott karakterekkel kezdődő szöveges értéket tartalmaznak. Ha például a szöveget adja meg feltételnek, az Excel a Kőszegi, a Kővári és a Kőtörő értéket is megtalálja.

  • Használjon helyettesítő karaktert.

   Karakter

   Keresés

   ? (kérdőjel)

   Egyetlen tetszőleges karakter
   Ha például sm?th megtalálja az "Kovács" és "Kováts" is.

   * (csillag)

   Tetszőleges számú karaktert
   Ha például * bolt eredménye "Élelmiszerbolt" és "Könyvesbolt" is.

   ~ (tilde), amelyet ?, * vagy ~ követ

   A kérdőjel, csillag vagy tilde
   Ha például fy91 ~? megkeresi a "fy91?"

 2. Szúrjon be legalább három sort azon listatartomány fölé, amelyet feltételtartományként használhat. A feltételtartományban oszlopcímkéknek is kell szerepelniük. A feltételértékek és a tartomány között hagyjon legalább egy üres sort.

 3. Az oszlopfeliratok alatti sorokba írja be a kívánt feltételeket. A példánál maradva, írja be a következőt:

  Típus

  Értékesítő

  Értékesítés

  ="=Hú*"

  ="=?o*"

 4. Kattintson egy cellára a listatartományban. A példát követve kattintson egy tetszőleges cellára az A6:C10 listatartományban.

 5. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Speciális gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 6. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy elrejti azokat a sorokat, amelyek nem felelnek meg a feltételeknek, jelölje be a Helyben szűrje választógombot.

  • Ha a listatartományt úgy szeretné szűrni, hogy a feltételeknek eleget tevő sorokat a munkalap másik részére másolja, jelölje be a Más helyre másolja választógombot, kattintson a Hova másolja mezőbe, majd annak a területnek a bal felső sarkába, ahová a sorokat be szeretné illeszteni.

   Tipp: Ha a szűrt sorokat egy másik helyre másolja, megadhatja, hogy a másolási műveletben mely oszlopok vegyenek részt. A szűrés végrehajtása előtt másolja a szűrendő oszlopok címkéit annak a területnek az első sorába, ahová a szűrt sorokat be szeretné illeszteni. Szűréskor adja meg a másolt oszlopcímkék hivatkozását a Másolás hova mezőben. A másolt sorok ezután csak azokat az oszlopokat fogják tartalmazni, amelyek címkéjét is másolta.

 7. A Szűrőtartomány mezőben adja meg a feltételtartomány hivatkozását és a feltételcímkéket is. A példában a $A$1:$B$3 karaktersorozatot kell megadni.

  Ha ideiglenesen el szeretné tenni az útból az Irányított szűrés párbeszédpanelt, miközben kijelöli a feltételtartományt, kattintson erre az ikonra: Gombkép .

 8. A példában szereplő értékek használata esetén a listatartomány szűrt eredménye az alábbi:

  Típus

  Értékesítő

  Forgalom

  Italok

  Verebélyi

  512 200 Ft

  Hús

  Kőszegi

  450 USD

  Konzerv

  Béres

  632 800 Ft

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×