Szöveges Importálás varázsló

Noha a szövegfájlból vagy a Word-dokumentumból nem tud közvetlenül az Excelbe exportálni, az Excel szöveges importálás varázslójával importálhatja az adatait egy szövegfájlból a munkalapra. A szöveg importálása varázsló megvizsgálja az importálandó szövegfájlt, és segít abban, hogy az adatimportálás a kívánt módon történjen.

Megjegyzés: A szöveges Importálás varázsló egy olyan régi funkció, amely továbbra is támogatott a back-kompatibilitás érdekében. Másik lehetőségként szövegfájlt is importálhat a Power Queryvel való csatlakozással.

Lépjen az adatlapra > a külső adatot > a szövegből. Ezután a szövegfájl importálása párbeszédpanelen kattintson duplán az importálni kívánt szövegfájlra, és megnyílik a szöveges Importálás varázsló párbeszédpanel.

1./3 lépés

Eredeti adattípus    Ha a szövegfájl elemei tabulátorokkal, kettőspontokkal, pontosvesszővel, szóközökkel vagy más karakterekkel vannak elválasztva, válassza a tagoltelemet. Ha az egyes oszlopok minden eleme azonos hosszúságú, válassza a rögzített szélességlehetőséget.

Importálás kezdése sorba    Írja be vagy válassza ki a sor számát az importálni kívánt adatsorok első sorának megadásához.

Fájl eredete    Válassza ki a szövegfájlban használt karakterkészletet. A legtöbb esetben ezt a beállítást alapértelmezés szerint elhagyhatja. Ha tudja, hogy a szövegfájl a számítógépen használt karakterkészlettől eltérő karakterkészlettel lett létrehozva, akkor ezt a beállítást kell módosítania, hogy megegyezzen a karakterkészlettel. Ha a számítógépen például a 1251 karakterkészlete (cirill betűs, Windows) van beállítva, de tudja, hogy a fájl a 1252-as karakterkészlettel készült (Nyugat-európai, Windows), akkor a fájl eredete beállítást kell beállítania 1252-ra.

Fájl előnézete    Ez a mező azt jeleníti meg, hogy a program miként fog megjelenni a munkalap oszlopaihoz való elkülönítése során.

2. lépés (tagolt érték)

Határoló jelek    Jelölje ki a szövegfájlban szereplő értékeket elválasztó karaktert. Ha a karakter nem szerepel a listában, jelölje be az egyéb jelölőnégyzetet, majd írja be a kívánt karaktert a kurzort tartalmazó mezőbe. Ezek a beállítások nem érhetők el, ha az adattípusa rögzített szélességű.

Egymást követő határolók kezelése    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az adat több karaktert tartalmaz az adatmezők között, vagy ha az adat több egyéni határolójelet tartalmaz.

Szöveges minősítő    Jelölje ki azt a karaktert, amely a szövegfájlban szereplő értékeket tartalmazza. Ha az Excel találkozik a szöveges minősítő karakterrel, az azt követő teljes szöveg, amely megelőzi a karakter következő előfordulását, akkor is egyetlen értékként importálja őket, ha a szöveg elválasztó karaktert tartalmaz. Ha például a határolójel egy vessző (,) a szöveges minősítő pedig idézőjel ("), a" Dallas, Texas "egy cellába kerül a texasi Dallasban. Ha nincs megadva karakter vagy az aposztróf (') a szöveges minősítőként, a "Dallas, Texas" szó két szomszédos cellába kerül "Dallas és Texas"néven.

Ha a határoló karakter a szöveges minősítők között jelenik meg, az Excel kihagyja a minősítőket az importált értékben. Ha a szöveges minősítők között nincs elválasztó karakter, az Excel az importált értékben szereplő minősítő karaktert tartalmazza. Így a "Dallas Texas" (az idézőjelek között) a "Keszthelyi texasi"cellába kerül.

Az adatelõnézet    Tekintse át az ebben a mezőben található szöveget, és győződjön meg arról, hogy a szöveg a munkalapon a kívánt oszlopokra lesz elválasztva.

3. lépés (rögzített szélességű értékek)

Az adatelõnézet    Állítsa be a mező szélességét ebben a szakaszban. Az előnézeti ablakra kattintva megadhatja az oldaltörést, amelyet függőleges vonalak jelképeznek. Kattintson duplán egy oszlopra, ha el szeretné távolítani, vagy húzással helyezze át az egyik oldaltörést.

3. lépés

A speciális gombra kattintva végezze el az alábbi műveletek egyikét:

 • Adja meg a szövegfájlban használt decimális és ezres elválasztók típusát. Amikor az adatot importálta az Excelbe, az elválasztók a területi és nyelvi beállítások, illetve a területi beállítások (a Windows vezérlőpultja) által megadott helyre fognak egyezni.

 • Adja meg, hogy egy vagy több numerikus érték tartalmazhat-e záró jelet.

Az oszlop adatformátuma    Kattintson az adatnézet csoportban kijelölt oszlop adatformátumára. Ha nem szeretné importálni a kijelölt oszlopot, kattintson a ne importálja az oszlopot (kihagyás)elemre.

Miután kiválasztotta a kijelölt oszlop adatformázási beállítását, az adatnézet oszlopban megjelenik a formátum. Ha a dátumlehetőséget választja, válassza ki a dátumformátumot a dátum mezőben.

Válassza az előzetes verziónak megfelelő adatformátumot úgy, hogy az Excel helyesen konvertálja az importált adatot. Például:

 • Ha az összes pénznemben szereplő oszlopot át szeretné alakítani az Excel pénznem formátumában, válassza az általánoskategóriát.

 • Ha az összes karakterből álló oszlopot az Excel-szöveg formátumba szeretné alakítani, válassza a szövegelemet.

 • Ha egy oszlopot minden dátum karakterből, az év, a hónap és a nap sorrendjéből szeretne formázni, az Excel Dátumformátum mezőben válassza a dátumlehetőséget, majd a dátum mezőben adja meg a YMD .

Az Excel általában akkor importálja az oszlopot, ha a konverzió nem várt eredményt ad. Például:

 • Ha az oszlop formátumok (például betűrendes és numerikus karakterek) keverékét tartalmazza, az Excel az oszlopot általánosértékre konvertálja.

 • Ha a dátumok oszlopban minden dátum az év, a hónap és a dátum sorrendje, a dátum pedig a MDYdátummal együtt, az Excel az oszlopot általános formátumúvá alakítja. Egy dátumokat tartalmazó oszlopnak szorosan meg kell egyeznie az Excel beépített dátum-vagy egyéni formátumával.

Ha az Excel nem konvertálja az oszlopot a kívánt formátumra, akkor az importálás után átalakíthatja az adattípust.

Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, a Befejezés gombra kattintva nyissa meg az adatimportálás párbeszédpanelt, és adja meg, hogy hová szeretné elhelyezni az adatait.

Import Data

Ezekkel a beállításokkal szabályozhatja, hogy miként fusson az Adatimportálási folyamat, például hogy milyen adatkapcsolati tulajdonságokat kell használni, és milyen fájlt és tartományokat kell feltölteni az importált adatokkal.

 • A válassza ki, hogyan szeretné megtekinteni az adatmodellt a munkafüzetben csoportban található beállítások csak akkor érhetők el, ha rendelkezik adatmodellekkel, és válassza az importálás e modellhez való hozzáadásának lehetőségét (lásd a lista harmadik elemét).

 • Cél-munkafüzet megadása:

  • Ha a meglévő munkalaplehetőséget választja, a munkalap egyik cellájára kattintva helyezze el az importált adatok első celláját, vagy kattintással és húzással jelölje ki a kívánt tartományokat.

  • Új munkalapra való importáláshoz válassza az új munkalap lehetőséget (az A1 cellától kezdve)

 • Ha van adatmodell a helyén, kattintson az Adatmodellbe az adatmodell felvétele elemre, és vegye fel ezt az importálást a modellbe. További információt az adatmodell létrehozása az Excel alkalmazásbancímű témakörben talál.

  Fontos tudni, hogy a beállítás kiválasztásával a kiválaszthatja, hogy hogyan szeretné megtekinteniaz adatmegjelenítést a munkafüzetben.

 • A Tulajdonságok elemre kattintva állítsa be a külső adattartomány kívánt tulajdonságait. További tudnivalókat a Külső adattartományok kezelése és tulajdonságaicímű témakör tartalmaz.

 • Ha készen áll az adatimportálás befejezésére, kattintson az OK gombra .

Megjegyzések: A szöveg importálása varázsló egy régi funkció, amely lehet, hogy engedélyezve kell lennie. Ha még nem tette meg, akkor: 

 1. Kattintson a fájl > beállítások > az adatforrásra.

 2. A örökölt adatimportáló varázslók megjelenítésecsoportban válassza a szövegből (régi)elemet.

Ha engedélyezve van, lépjen az adatlapra > beolvassa az adat& átalakítási adatforrást > > örökölt varázslók > a szövegből (örökölt). Ezután a szövegfájl importálása párbeszédpanelen kattintson duplán az importálni kívánt szövegfájlra, és megnyílik a szöveges Importálás varázsló.

1./3 lépés

Eredeti adattípus    Ha a szövegfájl elemei tabulátorokkal, kettőspontokkal, pontosvesszővel, szóközökkel vagy más karakterekkel vannak elválasztva, válassza a tagoltelemet. Ha az egyes oszlopok minden eleme azonos hosszúságú, válassza a rögzített szélességlehetőséget.

Importálás kezdése sorba    Írja be vagy válassza ki a sor számát az importálni kívánt adatsorok első sorának megadásához.

Fájl eredete    Válassza ki a szövegfájlban használt karakterkészletet. A legtöbb esetben ezt a beállítást alapértelmezés szerint elhagyhatja. Ha tudja, hogy a szövegfájl a számítógépen használt karakterkészlettől eltérő karakterkészlettel lett létrehozva, akkor ezt a beállítást kell módosítania, hogy megegyezzen a karakterkészlettel. Ha a számítógépen például a 1251 karakterkészlete (cirill betűs, Windows) van beállítva, de tudja, hogy a fájl a 1252-as karakterkészlettel készült (Nyugat-európai, Windows), akkor a fájl eredete beállítást kell beállítania 1252-ra.

Fájl előnézete    Ez a mező azt jeleníti meg, hogy a program miként fog megjelenni a munkalap oszlopaihoz való elkülönítése során.

2. lépés (tagolt érték)

Határoló jelek    Jelölje ki a szövegfájlban szereplő értékeket elválasztó karaktert. Ha a karakter nem szerepel a listában, jelölje be az egyéb jelölőnégyzetet, majd írja be a kívánt karaktert a kurzort tartalmazó mezőbe. Ezek a beállítások nem érhetők el, ha az adattípusa rögzített szélességű.

Egymást követő határolók kezelése    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az adat több karaktert tartalmaz az adatmezők között, vagy ha az adat több egyéni határolójelet tartalmaz.

Szöveges minősítő    Jelölje ki azt a karaktert, amely a szövegfájlban szereplő értékeket tartalmazza. Ha az Excel találkozik a szöveges minősítő karakterrel, az azt követő teljes szöveg, amely megelőzi a karakter következő előfordulását, akkor is egyetlen értékként importálja őket, ha a szöveg elválasztó karaktert tartalmaz. Ha például a határolójel egy vessző (,) a szöveges minősítő pedig idézőjel ("), a" Dallas, Texas "egy cellába kerül a texasi Dallasban. Ha nincs megadva karakter vagy az aposztróf (') a szöveges minősítőként, a "Dallas, Texas" szó két szomszédos cellába kerül "Dallas és Texas"néven.

Ha a határoló karakter a szöveges minősítők között jelenik meg, az Excel kihagyja a minősítőket az importált értékben. Ha a szöveges minősítők között nincs elválasztó karakter, az Excel az importált értékben szereplő minősítő karaktert tartalmazza. Így a "Dallas Texas" (az idézőjelek között) a "Keszthelyi texasi"cellába kerül.

Az adatelõnézet    Tekintse át az ebben a mezőben található szöveget, és győződjön meg arról, hogy a szöveg a munkalapon a kívánt oszlopokra lesz elválasztva.

3. lépés (rögzített szélességű értékek)

Az adatelõnézet    Állítsa be a mező szélességét ebben a szakaszban. Az előnézeti ablakra kattintva megadhatja az oldaltörést, amelyet függőleges vonalak jelképeznek. Kattintson duplán egy oszlopra, ha el szeretné távolítani, vagy húzással helyezze át az egyik oldaltörést.

3. lépés

A speciális gombra kattintva végezze el az alábbi műveletek egyikét:

 • Adja meg a szövegfájlban használt decimális és ezres elválasztók típusát. Amikor az adatot importálta az Excelbe, az elválasztók a területi és nyelvi beállítások, illetve a területi beállítások (a Windows vezérlőpultja) által megadott helyre fognak egyezni.

 • Adja meg, hogy egy vagy több numerikus érték tartalmazhat-e záró jelet.

Az oszlop adatformátuma    Kattintson az adatnézet csoportban kijelölt oszlop adatformátumára. Ha nem szeretné importálni a kijelölt oszlopot, kattintson a ne importálja az oszlopot (kihagyás)elemre.

Miután kiválasztotta a kijelölt oszlop adatformázási beállítását, az adatnézet oszlopban megjelenik a formátum. Ha a dátumlehetőséget választja, válassza ki a dátumformátumot a dátum mezőben.

Válassza az előzetes verziónak megfelelő adatformátumot úgy, hogy az Excel helyesen konvertálja az importált adatot. Például:

 • Ha az összes pénznemben szereplő oszlopot át szeretné alakítani az Excel pénznem formátumában, válassza az általánoskategóriát.

 • Ha az összes karakterből álló oszlopot az Excel-szöveg formátumba szeretné alakítani, válassza a szövegelemet.

 • Ha egy oszlopot minden dátum karakterből, az év, a hónap és a nap sorrendjéből szeretne formázni, az Excel Dátumformátum mezőben válassza a dátumlehetőséget, majd a dátum mezőben adja meg a YMD .

Az Excel általában akkor importálja az oszlopot, ha a konverzió nem várt eredményt ad. Például:

 • Ha az oszlop formátumok (például betűrendes és numerikus karakterek) keverékét tartalmazza, az Excel az oszlopot általánosértékre konvertálja.

 • Ha a dátumok oszlopban minden dátum az év, a hónap és a dátum sorrendje, a dátum pedig a MDYdátummal együtt, az Excel az oszlopot általános formátumúvá alakítja. Egy dátumokat tartalmazó oszlopnak szorosan meg kell egyeznie az Excel beépített dátum-vagy egyéni formátumával.

Ha az Excel nem konvertálja az oszlopot a kívánt formátumra, akkor az importálás után átalakíthatja az adattípust.

Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, a Befejezés gombra kattintva nyissa meg az adatimportálás párbeszédpanelt, és adja meg, hogy hová szeretné elhelyezni az adatait.

Import Data

Ezekkel a beállításokkal szabályozhatja, hogy miként fusson az Adatimportálási folyamat, például hogy milyen adatkapcsolati tulajdonságokat kell használni, és milyen fájlt és tartományokat kell feltölteni az importált adatokkal.

 • A válassza ki, hogyan szeretné megtekinteni az adatmodellt a munkafüzetben csoportban található beállítások csak akkor érhetők el, ha rendelkezik adatmodellekkel, és válassza az importálás e modellhez való hozzáadásának lehetőségét (lásd a lista harmadik elemét).

 • Cél-munkafüzet megadása:

  • Ha a meglévő munkalaplehetőséget választja, a munkalap egyik cellájára kattintva helyezze el az importált adatok első celláját, vagy kattintással és húzással jelölje ki a kívánt tartományokat.

  • Új munkalapra való importáláshoz válassza az új munkalap lehetőséget (az A1 cellától kezdve)

 • Ha van adatmodell a helyén, kattintson az Adatmodellbe az adatmodell felvétele elemre, és vegye fel ezt az importálást a modellbe. További információt az adatmodell létrehozása az Excel alkalmazásbancímű témakörben talál.

  Fontos tudni, hogy a beállítás kiválasztásával a kiválaszthatja, hogy hogyan szeretné megtekinteniaz adatmegjelenítést a munkafüzetben.

 • A Tulajdonságok elemre kattintva állítsa be a külső adattartomány kívánt tulajdonságait. További tudnivalókat a Külső adattartományok kezelése és tulajdonságaicímű témakör tartalmaz.

 • Ha készen áll az adatimportálás befejezésére, kattintson az OK gombra .

Megjegyzés: Ha az adatait egy Word-dokumentumba ágyazta be, először szövegfájlként kell mentenie. Kattintson a fájl > Mentés máskéntparancsra, és válassza az egyszerű szöveg (. txt) típust fájltípusként.

További segítségre van szüksége?

Az Excel Technical közösségiverziójában bármikor felkérhet egy szakértőt, segítséget kaphat a közösségi Answers Közösségben, vagy javasolhat új funkciókat vagy továbbfejlesztéseket az Excel-felhasználó hangján.

Lásd még

Microsoft Power Query az Excel programhoz – bevezetés

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×