Számított tételek az Excelben és az Excel Servicesben

Számított tételek az Excelben és az Excel Servicesben

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A Microsoft Excel 2013 számos olyan üzletiintelligencia-funkciót kínál, amellyel hatékony kimutatások, scorecardok és irányítópultok hozhatók létre. Az új és továbbfejlesztett funkciók részeként számított tételek (így számított mértékek, számított tagok és számított mezők) is létrehozhatók. Ebben a cikkben a számított tételekkel ismerkedhet meg, és azt is megtudhatja, hogy használhatók-e az Excel Servicesben.

Számított tételek használata az Excel Servicesben

A Exceltagjai úgy hozhatnak létre Számított mezőket, Számított mértékekés Számított tagokattartalmazó számított elemeket. Számított tételek lehetővé teszi definiálása és használata az egyéni számítások és az elemek, amelyek nem léteznek a kimutatásdiagram vagy kimutatás létrehozására adatbázisok csoportján.

Ha egy számított elemeket tartalmazó munkafüzetet, azt is megteheti, a munkafüzet feltöltése a SharePoint-tárban által másokkal megosztani. A SharePoint-környezetet beállításaitól függően személyek rendszerint megtekinthetik és használhatják a böngészőablakban számított elemeket tartalmazó munkafüzetek. Bizonyos környezetekben azonban nem lehet, hogy támogatják ezt a lehetőséget.

Ha a szervezete használ Office Web Apps Server mellett a SharePoint Server 2013 (helyszíni), majd vagy az Excel Services (SharePoint Server 2013), vagy az Excel Web App (az Office Web Apps Server)használja megjelenítés, a böngészőablakban. A döntési hatással lehet, hogy (az Excelhez készült Power Pivot használatával létrehozott) számított mezőket tartalmazó munkafüzetek megtekinthetők a böngészőablakban.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a számított tételeket támogatja-e az Excel Services (SharePoint Server 2013), az Excel Web App (Office Web Apps Server) és az Excel Online (a SharePoint Online-on).

Számított tétel

Excel Services (SharePoint Server 2013, helyszíni telepítés)

Excel Web App (Office Web Apps, helyszíni telepítés)

Excel Online (a SharePoint Online-on)

Számított mértékek

Igen

Igen

Igen, ha a használt adatforrások támogatottak a SharePoint online-ban. Lásd: a külső adatok használata SharePoint Online-beli munkafüzetekben.

Számított tagok

Igen

Igen

Igen, ha a használt adatforrások támogatottak a SharePoint online-ban. Lásd: a külső adatok használata SharePoint Online-beli munkafüzetekben.

Számított mezők

Igen

Nem.

A helyszíni Office Web Apps Server nem támogatja a PowerPivot-funkciók (köztük a számított mezők és az adatmodellek) használatát.

Igen, ha a használt adatforrások támogatottak a SharePoint online-ban. Lásd: a külső adatok használata SharePoint Online-beli munkafüzetekben.

További információ:

Fontos:  Ha böngészőablakban próbál megtekinteni egy számított tételeket (vagy más nem támogatott funkciókat) tartalmazó munkafüzetet, és hibaüzenet jelenik meg, amely szerint a munkafüzetet a program nem támogatja, próbálja megnyitni a munkafüzetet az Excel 2013 programban.

Vissza a lap tetejére

Mik azok a számított mértékek?

A számított mérték olyan egyéni számítás, amely az Excel alkalmazásban hozható létre az SQL Server Analysis Services szolgáltatásban tárolt többdimenziós adatok használata közben. Számított mértékekkel hatékonyan definiálhatók olyan számítások, amelyek esetleg még nem léteznek az adott adatbázisban. Egyéni számítások lehetnek például az alábbiak:

 • Adott képletet használó értékesítésikvóta-mérték

 • egy csoport elemeinek egészhez viszonyított százalékos mértéke,

 • összetett lekérdezést használó bruttónyereség-mérték,

 • A bruttó nyereség és a termékköltség összegét használó, jövedelmet megadó mérték

Számított mérték létrehozásakor egy MDX-lekérdezést kell definiálni. Ezt egyszerűen elvégezheti az Excel számított mértékekkel kapcsolatos párbeszédpanelén, ahol húzással állíthat össze lekérdezéseket.

Számított mérték létrehozása az Excel alkalmazásban

 1. Készítsen egy kimutatást vagy egy kimutatásdiagramot Analysis Services-kockában tárolt adatok felhasználásával.

 2. Az Elemzés lap Számítások csoportjában kattintson az OLAP-eszközök > MDX számított mérték parancsra. Megjelenik az Új számított mérték párbeszédpanel.

 3. Írja be a számított mérték nevét a Név mezőbe.

 4. (Ez a lépés nem kötelező.) Annak megadásához, hogy a számított mérték hol jelenjen meg a Kimutatásmezők vagy a Kimutatásdiagram-mezők listában, végezze el az alábbi két lépést (vagy az egyiket):

  • A Mértékcsoport lista használatával adja meg, hogy a számított mérték hol jelenjen meg a Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában. Ha nem ad meg mértékcsoportot, a számított mérték az Értékek csoportban jelenik meg.

  • A Mappa mezőben adja meg a számított mérték megjelenítési mappájának a nevét.

 5. A Mezők és elemek lapról húzzon egy elemet (például egy mértéket) az MDX panelre.

 6. Vegyen fel egy operátort (például +, -, / vagy *) az elem után az MDX ablaktáblában.

 7. A Mezők és elemek lapról húzzon egy másik elemet az MDX panelre.

 8. Ismételje meg az 5–7. lépést, amíg el nem készül a tételek és a képlet összeállításával.
  Ha például egy „Jövedelem” nevű számított mértéket hoz létre, az MDX panelen a lekérdezés az alábbihoz hasonló lesz:
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Kattintson az MDX tesztelése gombra, és ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a lekérdezés.

 10. Az OK gombra kattintva hozza létre a számított mértéket.

 11. Amikor a számított mértéket használni szeretné a kimutatásban, jelölje ki a Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában. A mértéket megtalálja a 4. lépésben megadott helyen.

Megjegyzés: Az Excel MDX-számított mérték létrehozása az SQL Server Analysis Services adatforrás munkamenet adott számítás használja, mivel a számított mérték korlátozódik a munkamenetet, és a használt adatforrás-kapcsolatot. Többet megtudhat létrehozása munkamenet – munkafüzetszintű számított tagok.

Vissza a lap tetejére

Mik azok a számított tagok?

A számított tag egy tagokból felépülő készlet, amely az Excel alkalmazásban definiálható a Server Analysis Services szolgáltatásban tárolt többdimenziós adatok használata közben. Számított tagokkal hatékonyan definiálhatók olyan elemkészletek, amelyek esetleg még nem léteznek az adott adatbázisban. Egyéni készletek lehetnek például az alábbiak:

 • Bizonyos földrajzi egységeket (például országokat, régiókat vagy államokat) tartalmazó terület

 • olyan termékek csoportja, amelyek beleszámítanak egy értékesítő kvótamennyiségébe,

 • Egy adott marketingkampányhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek csoportja

A számított mértékekhez hasonlóan a számított tagok létrehozásakor is egy MDX-lekérdezést kell készíteni. Ezt egyszerűen elvégezheti az Excel számított tagokkal kapcsolatos párbeszédpanelén, ahol húzással állíthat össze lekérdezéseket.

Megjegyzés: Ha egy Excelbeli kimutatásban az OLAP-eszközök használatával vesz fel egy számított tagot, akkor annak kijelölését csak abban az esetben tudja megszüntetni a mezőlistákat tartalmazó legördülő listában, ha az adatforrás nem csatlakozik SQL Server 2008-as vagy korábbi SQL-kiszolgálóhoz. Amennyiben az adatforrás egy SQL Server 2008 R2 vagy újabb verziójú kiszolgálóhoz van csatlakoztatva, a számított tag gond nélkül kijelölhető a legördülő listában, és a kijelölése is megszüntethető.

Számított tag létrehozása az Excel alkalmazásban

 1. Készítsen egy kimutatást vagy egy kimutatásdiagramot Analysis Services-kockában tárolt adatok felhasználásával.

 2. Az Elemzés lap Számítások csoportjában kattintson az OLAP-eszközök > MDX számított tag parancsra. Megjelenik az Új számított tag párbeszédpanel.

 3. Írja be a számított tag nevét a Név mezőbe.

 4. A Szülőhierarchia lista használatával adja meg, hogy a számított tag hol jelenjen meg a Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában.
  Figyeljen oda, hogy mit választ. Ha használni szeretné a kimutatásban (vagy a kimutatásdiagramban) a számított tagokat, tudnia kell, hogy hol adta meg őket.

 5. A Mezők és elemek lapról húzzon egy elemet (például egy dimenzióhierarchiát) az MDX panelre.

 6. Vegyen fel egy operátort (például +, -, / vagy *) az elem után az MDX ablaktáblában.

 7. A Mezők és elemek lapról húzzon egy másik elemet az MDX panelre.

 8. Az 5–7. lépés ismétlésével állítsa össze a kívánt tételeket és képletet tartalmazó lekérdezést.
  Ha például egy Alaptermékek nevű számított tagot hoz létre, amely kettő kivételével az összes termékkategóriát tartalmazza, egy
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3] lekérdezést célszerű összeállítani az MDX ablaktáblában.

 9. Kattintson az MDX tesztelése gombra, és ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a lekérdezés.

 10. A számított tag létrehozásához kattintson az OK gombra.

 11. A következő lépésekkel felveheti a számított tagot a kimutatásba (vagy a kimutatásdiagramba):

  1. Jelöljön ki legalább egy mértéket a kimutatáshoz.

  2. A Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában bontsa ki a 4. lépésben megadott szülődimenziót.

  3. Jelölje be a jelölőnégyzetet azon dimenzióhierarchia mellett, amely megfelel a számított tag létrehozásához használt hierarchiának. A kimutatás a csoportban lévő összes dimenziótag adatait, így a létrehozott számított tag adatait is, megjeleníti.

 12. (Ez a lépés nem kötelező.) Ha csak a számított tag adatait szeretné megjeleníteni a jelentésben, kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában mutasson a számított tagot tartalmazó dimenzióhierarchiára.

  2. Amikor megjelenik a lefelé mutató nyíl, rákattintva vagy rákoppintva nyissa meg a Mező kijelölése párbeszédpanelt.

  3. A létrehozott számított tag kivételével az összes elem mellől törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Vissza a lap tetejére

Mik azok a számított mezők?

Számított mezők hasznosak, ha egy számított elemek létrehozása a kimutatás vagy jelentés, mely nem használja az Analysis Services tárolt többdimenziós adatokat, de inkább egy munkafüzetben lévő Excela Power Pivot használatával létrehozott adatmodell adatait használja. Számított mezők értékein alapuló helyi módosíthatja. A környezet beállítások sorok, oszlopok, szűrők, vagy az Adatok adatelemzési kifejezések (DAX) a PowerPivot beépülő modulbanegyéni képlet határozza meg.

A számított mértékekhez és a számított tagokhoz hasonlóan a számított mezők is a Kimutatásmezők (vagy a Kimutatásdiagram-mezők) listában, általában az Értékek csoportban jelennek meg. Számított mezők létrehozásához több lehetőségből választhat.

Számított mező létrehozása az Excel alkalmazásban

A számított mezők létrehozásáról és használatáról részletesebb leírást az alábbi témakörökben találhat:

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×