SharePoint-listában tárolt adatok importálása vagy csatolása

SharePoint-listában tárolt adatok importálása vagy csatolása

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A SharePoint rendszerből kétféleképpen hozhat át adatokat az Access alkalmazásba: importálással és csatolással.

Az importálási folyamat másolatot készít a SharePoint-listáról egy Access-adatbázisban. Az importálási művelet során meghatározhatja a másolandó listákat, majd mindegyik listánál megadhatja, hogy az egész listát vagy csak egy nézetét szeretné-e importálni.

A csatolási folyamattal más programok adataival hoz létre kapcsolatot, így a SharePoint rendszerben és az Access alkalmazásban is mindig a naprakész adatokat láthatja és szerkesztheti anélkül, hogy az adatok egy példányát létre kellene hoznia és karban kellene tartania az Access alkalmazásban. Ha egy listát nem szeretne az Access-adatbázisába másolni, csak lekérdezéseket szeretne futtatni rajta, és jelentéseket szeretne létrehozni a tartalma alapján, akkor csatolni érdemes az adatokat.

Ez a cikk a SharePoint-listák importálásának és csatolásának lépéseit is leírja.

Megjegyzés: Ez a témakör nem vonatkozik az Access-webappokra, vagyis az Access használatával tervezett és online közzétett adatbázisokra.

Kapcsolódó műveletek

SharePoint-lista importálása

További tudnivalók az importálásról

Importáláshoz kapcsolódó feladatok

Csatolás SharePoint-listához

SharePoint-lista importálása

Az adatok importálása esetén az Access létrehoz egy táblát, és a forráslista (vagy nézet) oszlopait és elemeit mezőként és rekordokként a táblába másolja. Az importálási művelet végén specifikáció formájában mentheti a művelet részleteit. Az importálási specifikáció segítségével később könnyen megismételheti a műveletet anélkül, hogy újra meg kellene adnia a beállításokat a varázslóban.

Íme néhány gyakori ok, amely miatt egy SharePoint-listát Access-adatbázisba importálhatnak:

 • Ha bizonyos adatokat, például egy partnerlistát véglegesen egy Access-adatbázisba szeretnének áthelyezni, mert az információkra már nincs szükség a SharePoint-webhelyen. A lista importálható az Access alkalmazásba, ezután törölhető a SharePoint-webhelyről.

 • Az Ön részlege vagy munkacsoportja Access alkalmazást használ, de időnként egy SharePoint-listához fordul további adatokért, amelyeket egyesíteni kell az adatbázisok valamelyikével.

A lista importálása előtt végrehajtandó lépések

 1. Keresse meg a másolni kívánt listát tartalmazó SharePoint-webhelyet, és jegyezze le a webhely címét.

  Az érvényes webhelycímek a http:// vagy https:// előtaggal kezdődnek, amelyet a kiszolgáló neve, majd az adott webhely kiszolgálói útvonala követ.

 2. Azonosítsa az adatbázisba másolandó listákat, és döntse el, hogy az egész listára vagy csak egy adott nézetére van-e szüksége. Egyetlen importálási művelettel több lista is importálható, de egyszerre mindegyik listának csak egy nézete. Ha szükséges, hozzon létre egy nézetet, amely csak a szükséges oszlopokat és elemeket tartalmazza.

 3. Tekintse át a forráslista vagy -nézet oszlopait.

  Az alábbi táblázat összefoglal néhány megfontolandó dolgot, amelyet a különböző elemek importálásakor érdemes szem előtt tartani:

  Elem

  Megfontolandó szempontok

  Oszlopok

  Az Access csak az első 256 oszlopot importálja, mivel egy táblában 256 mezőt támogat. Ha ez problémát okozna, akkor hozzon létre egy nézetet, és abban csak a kívánt oszlopokat jelenítse meg, hogy az oszlopok száma ne legyen több mint 256.

  Mappák

  A SharePoint-lista minden mappájából egy-egy rekord lesz az Access-táblában. A mappában található elemek is rekordokként jelennek meg, közvetlenül a mappának megfelelő rekord alatt.

  Keresőoszlopok

  Ha egy forrásoszlop egy másik listában keres értékeket, akkor két lehetőség közül választhat:

  • A megjelenített értékeket importálhatja a mező részeként. Ebben az esetben nem kell importálnia a kapcsolódó listát.

  • Beállíthatja, hogy a célmező egy másik táblában keresse az értékeket. Ebben az esetben ha az adatbázisnak nincs olyan táblája, amely szolgáltatni tudná a keresett értékeket, akkor importálnia kell a kapcsolódó listát.

  Megjegyzés: A Személy vagy Csoport típusú forrásoszlopok speciális típusú keresőoszlopok. Ezek a Felhasználói adatok listában keresnek értékeket, ezért el kell döntenie, hogy importálja-e a Felhasználói adatok listát a többi listával együtt.

  Számított oszlopok

  A mezőbe a számított oszlop eredménye kerül, és a mező adattípusa a számított érték adattípusához alkalmazkodik. A program nem másolja át a számítást végrehajtó kifejezést.

  Mellékletek

  A lista mellékletoszlopa egy Mellékletek nevű mezőbe kerül.

  Többértékű oszlopok

  A Választási lehetőség és Keresés típusú oszlopok több értéket képesek tárolni. Ha több értéket támogató oszlopot importál, az Access is olyan oszlopot hoz létre, amely több értéket támogat.

  Rich Text formázás

  A Rich Text formázást tartalmazó oszlopok Feljegyzés típusú mezőként jelennek meg az Access alkalmazásban. A Feljegyzés mező Szövegformátum tulajdonságába a Rich Text érték kerül, és a formázás megmarad. Megjegyzés: Az Access 2013-mal kezdődően a „Feljegyzés” adatmezőket átneveztük „Hosszú szöveg” mezőre.

  Kapcsolatok

  Az Access nem hozza létre automatikusan a csatolt táblák közötti kapcsolatokat az importálási művelet végén. A különféle új és meglévő táblák között Önnek kell kézzel létrehoznia a kapcsolatokat a Kapcsolatok lap beállításaival. A Kapcsolatok lap megnyitásához kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjának Kapcsolatok gombjára.

 4. Azonosítsa az adatbázist, amelybe importálni szeretné a listát.

  Győződjön meg róla, hogy megvannak a szükséges engedélyei ahhoz, hogy adatokat adjon az adatbázishoz. Ha nem valamelyik meglévő adatbázisban szeretné tárolni az adatokat, akkor hozzon létre egy üres adatbázist.

 5. Tekintse át az adatbázis tábláit.

  Az importálási művelet a SharePoint-lista nevével megegyező nevű táblát hoz létre. Ha a név már használatban van, akkor a Access hozzáfűzi az "1" értéket az új táblázat nevéhez (például Contacts1 esetén), ha a Contacts1 is használatban van, Access Contacts2 hoz létre, és így tovább.

Megjegyzés: Az Access az importálás során nem ír felül táblát, és nincs lehetőség arra sem, hogy a lista vagy nézet tartalmát egy meglévő táblához fűzze hozzá.

A lista importálása

 1. Nyissa meg azt az Access-adatbázist, amelyben az importált adatokat fogja tárolni. Ha nem a meglévő adatbázisai egyikében kívánja tárolni az adatokat, hozzon létre egy üres adatbázist.

 2. A szöveget importáló/csatoló varázsló nem pontosan ugyanott található az Access különféle verzióiban. Válassza az Ön által használt Access-verziónak megfelelő lépéseket:

  • Ha az Office 365-ös előfizetéshez járó legújabb Access-verziót használja, váltson a Külső adatok lapra, és kattintson az Importálás és csatolás csoport Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > SharePoint-lista parancsára.

  • Az Access 2016, az Access 2013 vagy az Access 2010 használata esetén váltson a Külső adatok lapra, és kattintson az Importálás és csatolás csoport Egyebek gombjára. Válassza a megjelenő legördülő lista SharePoint-lista elemét.

 3. Az Access ekkor megnyitja a Külső adatok átvétele – SharePoint-webhely párbeszédpanelt.

  Válassza a SharePoint-webhelyről való importálást vagy a csatolás létrehozását a Külső adatok átvétele - SharePoint-webhely párbeszédpanelen.

 4. Adja meg a forráswebhely címét a varázslóban.

 5. Jelölje be a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Válassza ki az importálni kívánt listákat a varázsló által megjelenített listából.

 7. Az Importálandó elemek oszlopban válassza ki az egyes listákhoz kívánt nézeteket.

 8. A Megjelenítési értékek importálása azonosítók helyett azoknál a mezőknél, amelyek másik listában tárolt értékeket vesznek át jelölőnégyzettel vezérelheti, hogy a kiválasztott listák keresőoszlopaiból milyen adatokat importáljon. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a mezőben megjelenített értékeket szeretné importálni, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet. Ebben az esetben a mező nem fog más táblában adatokat keresni.

  • Ha azt szeretné, hogy a célmező egy másik táblából vegyen át adatokat, akkor törölje a jelet a jelölőnégyzetből. Ez esetben az alkalmazás az értéket megjelenítő sor azonosítóját fogja a célmezőbe másolni. Az azonosítók a keresőmező meghatározásához szükségesek az Access alkalmazásban.

  Azonosítók importálása esetén importálnia kell azokat a listákat, amelyekből a keresőoszlopok jelenlegi értékei származnak (de csak akkor, ha a céladatbázis nem tartalmaz még olyan táblákat, amelyek keresőtáblaként működhetnek).

  Az importálási művelet a megfelelő mezőbe helyezi az azonosítókat, de nem állít be minden tulajdonságot, amely ahhoz szükséges, hogy a mező keresőmezőként működjön. Az ilyen mezők keresési tulajdonságainak beállítását a cikk Keresőmezők beállítása című szakaszának lépései írják le.

 9. Kattintson az OK gombra.

Az Access importálja a listákat, majd megjeleníti a művelet állapotát a varázsló utolsó lapján. Ha a továbbiakban még szüksége lehet az importálási műveletre, akkor importspecifikációként mentheti az adatokat.

További tudnivalók az importálásról

Importáláshoz kapcsolódó feladatok

Az importálási művelet befejezése után fontolja meg a következő feladatok végrehajtását:

Az adattípusok ellenőrzése:    Az Access kiválasztja a megfelelő adattípust az összes, forrásoszlophoz tartozó mezőnek. Ellenőrizze, hogy az egyes mezők adattípus-beállítása megfelel-e az igényeinek.

További mezők vizsgálata:    Attól függően, hogy milyen típusú listából jött létre a tábla, néhány további mezőt (például Szerkesztés, Módosítva vagy Típus) is észrevehet benne. A mezőkkel és az általuk tárolt információkkal kapcsolatos további tudnivalók a SharePoint súgójában olvashatók. Ha az Access-adatbázisban nincs szüksége ezekre a mezőkre, akkor nyugodtan törölheti őket.

Keresőmezők beállítása:    Ha a keresőoszlopokból azonosítókat importált, akkor kézzel be kell állítania a megfelelő mezők keresési tulajdonságait.

 1. A tábla Tervező nézetében kattintson a mező Adattípus listájának Keresés varázsló elemére.

 2. A varázslóban fogadja el az alapértelmezett beállítást (Egy táblából vagy lekérdezésből), és kattintson a Tovább gombra.

 3. Válassza ki a táblát vagy lekérdezést, amely a mező által keresett értékeket szolgáltatja, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés:  Ez a tábla újonnan importált tábla és korábban meglévő tábla is lehet.

 4. A Mezőlista ablaktáblában jelölje ki az Azonosító mezőt és azt a mezőt, amely tartalmazza a megjelenített értékeket, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Adja meg a rendezés módját, és kattintson a Tovább gombra.

 6. Kattintson a Befejezés gombra, és mentse a tervmódosításokat.

Vissza a lap tetejére

Csatolás SharePoint-listához

A SharePoint-listák csatolásakor az Access egy új táblát hoz létre (csatolt táblának is nevezik), amely a forráslista felépítését és tartalmát tükrözi. Az importálással ellentétben csatoláskor csak a listával jön létre kapcsolat, nem a lista valamelyik konkrét nézetével.

A csatolás két szempontból is hatékonyabb az importálásnál:

 • Adatok felvétele és frissítése:    Az adatokat a SharePoint-webhelyet böngészve, illetve az Access programon belül Adatlap vagy Űrlap nézetben is módosíthatja. Az egyik helyen végrehajtott módosítások a másik helyen is megjelennek. Ha viszont szerkezeti módosításokat szeretne végrehajtani, például egy oszlopot szeretne eltávolítani vagy módosítani, akkor ahhoz a SharePoint webhelyet kell megnyitnia. Az Accessben dolgozva nem vehet fel, nem törölhet és nem módosíthat mezőket a csatolt táblákban.

 • Keresési táblák:    SharePoint-listák csatolásakor az Access automatikusan csatolt táblákat hoz létre minden keresőlista számára (feltéve, hogy a keresőlisták még nincsenek az adatbázishoz csatolva). Ha a keresőlisták más listákban kereső oszlopokat tartalmaznak, akkor ezek a listák is bekerülnek a csatolási műveletbe, így minden csatolt tábla keresőlistáihoz lesznek megfelelő csatolt táblák az adatbázisban. Az Access az ilyen csatolt táblák közötti kapcsolatokat is létrehozza.

A SharePoint-listák csatolásának tipikus esetei

Az Access-adatbázisokat általában a következő céllal csatolják SharePoint-listákhoz:

 • A részleg vagy munkacsoport az Access segítségével készíti összetett jelentéseit és lekérdezéseit, és a Windows SharePoint Services csoportos együttműködési és kommunikációs funkcióit használja. Az egyes csoportok listákat hoznak létre különféle dolgok (például névjegyek és problémák) nyilvántartására, de a lista adatait gyakran át kell adni egy adatbázisba, amelyben összesíthetők és jelentés készíthető belőlük. Ilyenkor azért a csatolás a megfelelő választás, mert ez a SharePoint-webhely és az adatbázis felhasználóinak is lehetővé teszi, hogy adatokat rögzítsenek és módosítsanak, és így mindig mindenki a legújabb adatokkal dolgozhat.

 • Ön olyan Access-felhasználó, aki mostanában kezdte használni a Windows SharePoint Services szolgáltatást. Több adatbázisát is áttelepítette a csoport SharePoint-webhelyére, és ezeknek az adatbázisoknak a táblái túlnyomórészt csatolt táblák. Mostantól helyi táblák létrehozása helyett SharePoint-listákat fog létrehozni, és a listákat az adatbázishoz csatolja.

 • Már eddig is SharePoint-webhelyeken tárolta listáit, de az Access programban is a legújabb adatokkal szeretne lekérdezéseket futtatni és jelentéseket nyomtatni.

A SharePoint-listák csatolásának előkészítése

 1. Keresse meg azt a SharePoint-webhelyet, amely a csatolni kívánt listákat tartalmazza, és jegyezze le a webhely címét.

  Az érvényes webhelycímek a http:// vagy https:// előtaggal kezdődnek, amelyet a kiszolgáló neve, majd az adott webhely kiszolgálói útvonala követ.

 2. Azonosítsa a csatolni kívánt listákat és nézeteket. Egyetlen csatolási művelettel több listát is csatolhat, de nem csatolhatja egy lista konkrét nézetét.

  Megjegyzés: Nem csatolhat kérdőíveket és vitafórumokat sem.

 3. Tekintse át a forráslista oszlopait. Az alábbi táblázat összefoglal néhány megfontolandó dolgot, amelyet a különböző elemek csatolásakor érdemes szem előtt tartani:

  Elem

  Megfontolandó szempontok

  Oszlopok

  Az Access egy táblában legfeljebb 256 mező használatát teszi lehetővé, ezért a csatolt tábla csak az első 256 oszlopot tartalmazza.

  Mappák

  A SharePoint-listákban lévő mappák rekordokként jelennek meg az Access-táblában. A mappában található elemek is rekordokként jelennek meg, közvetlenül a mappának megfelelő rekord alatt.

  Keresőoszlopok

  Ha egy forrásoszlop egy másik lista értékei közt keres, és az adott lista nem szerepel még az adatbázisban, az Access automatikusan létrehozza a hivatkozott listák csatolt tábláit is.

  Megjegyzés: A Személy vagy Csoport típusú oszlopok speciális típusú keresőoszlopok, amelyek a Felhasználói adatok listában keresnek értékeket. Ha egy Személy vagy Csoport oszlopot tartalmazó listát csatol, az Access automatikusan létrehozza a Felhasználói adatok lista csatolt tábláját is.

  Számított oszlopok

  A számított oszlopok eredményei megjelennek a megfelelő mezőben, de az Access-táblában nem nézheti meg és nem módosíthatja az azt előállító képletet vagy kifejezést.

  Mellékletek

  A lista mellékleteket tároló oszlopa egy Mellékletek nevű mezőben jelenik meg.

  Csak olvasható oszlopok

  A SharePoint-lista csak olvasható oszlopai az Access-adatbázisban is csak olvashatók lesznek. Ezenkívül lehet, hogy nem tud oszlopokat felvenni, törölni vagy módosítani az Access alkalmazásban.

  Többértékű oszlopok

  A Választási lehetőség és Keresés típusú oszlopok több értéket képesek tárolni. Az ilyen oszlopokat az Access több értéket tárolni képes mezők formájában jeleníti meg. A Keresés típusú forrásoszlopokat többértékű keresőoszlopok jelenítik meg a csatolt táblában.

 4. Azonosítsa az adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a csatolt táblákat. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik az adatok felvételéhez szükséges jogosultságokkal. Ha az adatokat nem a meglévő adatbázisok egyikében szeretné tárolni, hozzon létre új, üres adatbázist.

 5. Tekintse át az adatbázis tábláit. Ha SharePoint-listákra mutató hivatkozást hoz létre, a program a forráslista nevével megegyező nevű táblázatot hoz létre. Ha a név már használatban van, akkor a Access hozzáfűzi az "1" értéket az új táblázat nevéhez (például Contacts1). (Ha a Contacts1 még használatban van, akkor a Access a Contacts2 fog létrejönni stb.) Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kapcsolódó listákra.

  Megjegyzés: A műveletek végrehajtásakor ne feledje, hogy az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláját a csatolás során. Nincs lehetőség arra sem, hogy egy SharePoint-lista tartalmát egy meglévő táblához fűzze hozzá.

Az adatok csatolása

 1. Nyissa meg a céladatbázist.

 2. A szöveget importáló/csatoló varázsló nem pontosan ugyanott található az Access különféle verzióiban. Válassza az Ön által használt Access-verziónak megfelelő lépéseket:

  • Ha az Office 365-ös előfizetéshez járó legújabb Access-verziót használja, váltson a Külső adatok lapra, és kattintson az Importálás és csatolás csoport Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > SharePoint-lista parancsára.

  • Az Access 2016, az Access 2013 vagy az Access 2010 használata esetén váltson a Külső adatok lapra, és kattintson az Importálás és csatolás csoport Egyebek gombjára. Válassza a megjelenő legördülő lista SharePoint-lista elemét.

 3. Az Access ekkor megnyitja a Külső adatok átvétele – SharePoint-webhely párbeszédpanelt.

  Válassza a SharePoint-webhelyről való importálást vagy a csatolás létrehozását a Külső adatok átvétele - SharePoint-webhely párbeszédpanelen.

 4. Adja meg a forráswebhely címét a varázslóban.

 5. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

  A varázsló megjeleníti a csatolásra rendelkezésre álló listákat.

 6. Válassza ki a csatolni kívánt listákat, majd kattintson az OK gombot.

  Megjegyzés: Ha egyes listák már az aktuális adatbázishoz vannak csatolva, akkor a jelölőnégyzetük be van jelölve. Ha valamelyik kapcsolatot meg szeretné szüntetni, akkor törölje a jelet a megfelelő hivatkozás jelölőnégyzetéből.

  Az Access megpróbál csatolt táblákat létrehozni mind a művelet során kiválasztott listák, mind azok mindegyik csatolt listája számára. Az Access megpróbálja frissíteni a varázslóban kiválasztott listákhoz tartozó csatolt táblákat is. Az Access ezenkívül létrehozza a táblák közötti kapcsolatokat. Az importálástól eltérően csatoláskor megmaradnak a keresőmezők és a hozzájuk kapcsolódó tábla közötti keresési tulajdonságbeállítások. Nem kell tehát kézzel beállítani a keresőmező tulajdonságait a tábla Tervező nézetében.

 7. Tekintse át az új csatolt táblákat Adatlap nézetben. Győződjön meg róla, hogy minden mező és rekord helyesen jelenik meg.

  Az Access a forrásoszlophoz tartozó összes mezőnek megfelelő adattípust választ. Fontos megjegyezni, hogy amikor megnyit egy csatolt táblát vagy forráslistát, akkor azokban mindig a legfrissebb adatokat láthatja. A listák szerkezeti módosításai ugyanakkor nem jelennek meg automatikusan a csatolt táblákban. Ha a legújabb listaszerkezetet szeretné látni a csatolt táblában, akkor kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a táblára, mutasson a További beállítások menüpontra, majd kattintson a Lista frissítése parancsra.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Ez a szakasz csak az Access 2007-re érvényes.

Áttekintés

Amikor áthelyez az Accessből egy adatbázist egy SharePoint-webhelyre, azzal olyan listákat hoz létre a SharePoint-webhelyen, amelyek csatolva lesznek az adatbázisában lévő táblákhoz. Az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló segítséget nyújt, ha egyszerre szeretné áthelyezni az adatbázisa összes táblájának adatait, a kapcsolatokat fenntartva.

A SharePoint-listák létrehozását követően a felhasználók dolgozhatnak a listákkal a SharePoint-webhelyen, illetve a csatolt táblákkal az Accessben, miközben a SharePoint-webhely funkciói biztosítják az adatok kezelését és a módosítások szinkronizálását.

A SharePoint-listák csatolásai az Access-adatbázisban vannak tárolva, és az űrlapok, a lekérdezések és a jelentések is az Accessben maradnak. Az adatok beviteléhez használhatja az Accessbeli táblákat és űrlapokat, vagy szerkesztheti a vonatkozó listát a SharePoint-webhelyen.

Az adatok áthelyezésének módja

Ha lehetséges, akkor az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló olyan listákba helyezi át az adatokat, amelyek a SharePoint-webhely egy listasablonján alapulnak, például a Névjegyalbum listasablonon. Ha nem található a táblához illeszkedő listasablon, akkor a tábla adatlap nézetben működő egyéni lista lesz a SharePoint-webhelyen.

Az adatbázis méretétől, az objektumok számától és a rendszer teljesítményétől függően a művelet eltarthat egy ideig. Ha meggondolja magát a folyamat során, a Leállítás gombra kattintva megszakíthatja a műveletet.

A varázsló létrehoz egy biztonsági másolatot az adatbázisról a számítógépén. Az Accessben csatolásokat hoz létre a táblák és a listák között, hogy könnyen megtalálhatók legyenek az adatok a SharePoint-webhelyen az Accessben való munka során. Ha lehetséges, akkor a táblák közötti kapcsolatokat a varázsló a SharePoint-listák egymáshoz csatolásával reprezentálja.

Probléma fellépése esetén az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló jelenti Önnek a hibákat, és menti őket az Access-adatbázisba is egy naplótáblaként, mely hasznos lehet a probléma elhárításához.

Az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló használata

 1. Kattintson a Külső adatok lap SharePoint-listák csoportjának Áthelyezés a SharePointba elemére.

 2. Kövesse az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló utasításait, így többek között adja meg a SharePoint-webhely helyét.

  Ha meg szeretné szakítani a folyamatot, kattintson a Leállítás gombra.

 3. A varázsló utolsó lapján jelölje be a Részletek megjelenítése jelölőnégyzetet, ha több részletet szeretne látni az áttelepítésről.

  A varázslónak ez a lapja leírja, melyik táblákat csatolta listákhoz és megjeleníti az adatbázisról készült biztonsági másolat helyét, valamint az URL-címét. A figyelmeztetések is itt jelennek meg, ha a migrációval kapcsolatban problémák merültek fel és megjelenik a naplófájl helye is, amelyben részleteket talál a problémákról.

 4. A varázsló használatának végén kattintson a Befejezés gombra.

  Ha a varázsló figyelmeztetést jelenít meg, tekintse át a naplótáblát, és hajtsa végre az adatok sikeres áttelepítéséhez szükséges műveleteket. Előfordulhat például, hogy bizonyos mezőket nem helyez át a program, vagy más olyan formátumba konvertálja őket, amelyek kompatibilisek a SharePoint-listákkal.

Megjegyzés: A SharePoint-webhelyen levő listák megjelenítéséhez kattintson a Gyorsindítás sáv Listák elemére, vagy a Teljes webhelytartalom megjelenítése elemre. Lehet, hogy frissítenie kell a weblapot a böngészőprogramban. A SharePoint-webhely listabeállításainak módosításával elérheti, hogy a listák megjelenjenek a Gyorsindítás sávon, és beállíthatja például a verziók nyomon követését is. További információkért nyissa meg a SharePoint-webhely súgóját.

Az áttelepítés korlátai

Az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló futása után megjelenik egy üzenet, ha az Access problémákba ütközött az adatokkal kapcsolatban. Az Access létrehoz egy Problémák a SharePoint-webhelyre való áthelyezéskor nevű naplótáblát, és hozzáadja a táblát az adatbázishoz. A Problémák a SharePoint-webhelyre való áthelyezéskor tábla az adatbázisban tárolódik, de nem lesz közzétéve listaként a SharePoint-webhelyen.

Az alábbi táblázat felsorolja az adatáttelepítés korlátozásait, általában akkor, ha az Access és a SharePoint nem osztja meg ugyanazt a funkcióját, vagy bizonyos esetekben nem osztja meg az adattípust. Ha például az Access-táblázat támogatja a hivatkozási integritás, akkor a SharePoint-webhelyen nem fog megjelenni a listában. Az alábbi táblázatban szereplő információk segítségével eldöntheti, hogy áttelepíti-e az adatokat, és hasznos lehet az Áthelyezés SharePoint -webhelyről című témakörben jelzett problémák áttekintése.

Adat vagy probléma típusa

Probléma

Eredmény

COM-objektum adattípus

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a COM-objektum adattípust.

A mező nem lesz áthelyezve.

Bináris adattípus

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a Bináris adattípust.

A mező nem lesz áthelyezve.

Dátum

A SharePoint-webhelyek nem támogatják az 1900 előtti dátumokat.

Az 1900 előtti dátummal rendelkező adatok nem lesznek áthelyezve.

Új sor karakter a szövegmezőkben

A SharePoint-webhelyek nem támogatják az új sor karaktert az Egysoros szöveg típusú mezőkben.

A mezőt a rendszer átkonvertálja Többsoros szöveg vagy Feljegyzés típusú mezőre.

Decimális adattípus

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a Decimális adattípust.

A rendszer ehelyett Szám vagy Egész szám típusú mezőt használ.

Replikációs azonosító adattípus

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a Replikációs azonosító adattípust.

Egysoros szöveg adattípust használ a rendszer, az adat típusától függően.

Hivatkozási integritás

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a hivatkozási integritást.

A hivatkozási integritás nem fog érvényesülni az új listában.

SharePoint-listában nem támogatott alapértelmezett értékek

A SharePoint-webhelyek elfogadják a statikus alapértelmezett értékeket, például szöveget vagy számot, illetve a szabványos dátumokat. Az Accessből származó dinamikus alapértelmezett értékeket azonban nem telepíti át a rendszer.

Az alapértelmezett értékek bizonyos tulajdonságai nem lesznek áthelyezve.

Adatérvényesítés mezőn vagy táblán

Az adatérvényesítési szabályok nem lesznek áthelyezve a SharePoint-webhelyre.

A mezőre vagy táblára alkalmazott adatérvényesítés nem lesz áthelyezve, és nem fog érvényesülni.

Egyedi indexmezők

A SharePoint-webhelyek egy egyedi indexmezőt használnak a listák azonosítóoszlopaként.

Az egyéb egyedi indexmezők vagy mezőkészletek nem lesznek áthelyezve.

Kapcsolatok kaszkádolt törléssel és frissítéssel

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a kapcsolódó rekordok kaszkádolt törlését.

A törlések nem lesznek kaszkádolva a kapcsolódó rekordokra, és a frissítések nem lesznek kaszkádolva a kapcsolódó mezőkre.

Kapcsolatok hivatkozási integritással

A SharePoint-webhelyek nem támogatják a hivatkozási integritást.

A hivatkozási integritás nem fog érvényesülni a lista adatai közötti kapcsolatokban.

Automatikusan számozott mezők (az azonosítómező kivételével)

A SharePoint-webhelyek csak a lista azonosítómezőjében támogatják az automatikus számozást.

Az automatikus számozás nem fog érvényesülni az azonosítóoszloptól különböző oszlopokban.

Kapcsolatok nem létrehozható keresésekkel

A SharePoint-webhelyek nem támogatnak bizonyos kapcsolatokat. Ilyen például, ha az elsődleges kulcs nem kapcsolódik az azonosítóoszlophoz, vagy ha az nem egész szám.

A kapcsolat nem lesz áthelyezve.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×