SharePoint-képletek és funkciók ismertetése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Képletek és függvények listákban és tárakban segítségével többféleképpen adatszámítás. Számított oszlop hozzáadása listához vagy tárhoz, létrehozhat egy képletet, amely a többi oszlop adatait tartalmazza, és számítja ki a dátumok és időpontok, végezze el a matematikai egyenletek, illetve szöveg módosítására műveleteket hajt végre. Ha például a feladatlistában is használhatja oszlop minden tevékenység, a Kezdés dátuma és a dátuma oszlopok alapján befejezéséhez szükséges időt napok számát számítja ki.

Megjegyzés: Ez a fejezet a képletek és függvények használatával kapcsolatos alapfogalmakat írja le. Ha egy adott függvényről többet szeretne megtudni, olvassa el a függvényhez kapcsolódó témakört.

A témakör tartalma

A képletek áttekintése

Függvények áttekintése

Képletekben alkalmazott oszlophivatkozások használata

Állandók használata képletekben

Műveleti operátorok használata képletekben

A képletek áttekintése

A képletek a listák és tárak értékein végzett számításokat specifikáló egyenletek. A képletek egyenlőségjellel (=) kezdődnek. A következő képlet például 5-öt hozzáad a 2 és 3 szorzatához:

=5+2*3

A képlet is használhatja, számított oszlopban, és egy oszlop alapértelmezett értékeit számítja ki. Egy képlet tartalmazhat függvények, oszlophivatkozások, operátorok és állandók az alábbi példának megfelelően.

=PI()*[Result]^2

Elem

Leírás

Függvény

A PI() függvény a pi értékét (3,141592654) adja vissza.

Hivatkozás (vagy oszlopnév)

Az [Eredmény] jelöli az aktuális sor Eredmény oszlopának értékét.

Állandó

A képletbe közvetlenül beírt számok vagy karakterláncok, például a 2.

Operátor vagy műveleti jel

A * (csillag) operátorral szorozhat, a ^ (fel nyíl) operátorral egy számot hatványra emelhet.

A képlet a fenti táblázat elemei közül akár többet is tartalmazhat. Az alábbiakban néhány mintaképletet talál (összetettségi sorrendben).

Egyszerű képletek (például =128+345)

Az alábbi képletek állandókból és operátorokból állnak.

=128+345

128 és 345 összeadása

=5^2

5 négyzetre emelése

Oszlophivatkozásokat tartalmazó képletek (például =[Bevétel] > [Költség])

Az alábbi képletek ugyanazon lista vagy tár más oszlopaira hivatkoznak.

=[Bevétel]

A Bevétel oszlop értéke

=[Bevétel]*10/100

A Bevétel oszlop értékének 10%-a

=[Bevétel] > [Költség]

Ha a Bevétel oszlop értéke nagyobb, mint a Költség oszlop értéke, a visszatérési érték Igen.

Függvényeket tartalmazó képletek (például =ÁTLAG(1, 2, 3, 4, 5))

Az alábbi képletek beépített függvényeket használnak.

=ÁTLAG(1, 2, 3, 4, 5)

Az értékhalmaz elemeinek az átlagát adja vissza.

=MAX([N1], [N2], [N3], [N4])

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

=HA([Költség]>[Bevétel], "Túlköltekezés", "Rendben")

Ha a költségek meghaladják a bevételeket, értéke Túlköltekezés, egyébként Rendben.

=NAP(„2008.04.15.")

Nap meghatározása egy dátum alapján. A példabeli formula értéke 15.

Egymásba ágyazott függvényeket tartalmazó képletek (mint például =SZUM(HA([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Az alábbi képletekben egyes függvények argumentumai is függvények.

=SZUM(HA([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

A HA függvény értéke az A és B oszlop értéke közti különbség vagy 10.

A SZUM függvény összeadja a HA függvény és a C oszlop értékét.

=FOK(PI())

A PI függvény értéke 3,141592654.

A FOK függvény a radiánban kifejezett értéket fokokra számítja át. A példabeli képlet visszatérési értéke 180.

=SZÁM(TALÁL("BD";[Oszlop1]))

A SZÖVEG.TALÁL függvény megkeresi a BD karakterláncot az Oszlop1 oszlopban és visszaadja a karakterlánc helyének kezdőpozícióját. Ha a karakterlánc nem található, hibaértéket jelenít meg.

A SZÁM függvény visszatérési értéke Igen, ha a SZÖVEG.TALÁL függvény numerikus értékkel tér vissza, egyébként pedig Nem.

Vissza a lap tetejére

Függvények áttekintése

A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek argumentumnak nevezett különleges értékek használatával számításokat hajtanak végre adott sorrendben vagy felépítés szerint. A függvények segítségével egyszerű vagy összetett számításokat végezhetünk. Az alábbi KEREKÍTÉS függvény például a Költség oszlop értékét két tizedesjegyre kerekíti.

=ROUND([Cost], 2)

A következő szavak ismerete a függvények és képletek tanuláskor fontos:

Struktúra:     A függvény struktúrája egyenlőségjellel kezdődik (=), mely után a függvény neve, egy nyitó zárójel, a függvény vesszővel elválasztott argumentumai és egy befejező zárójel következik.

Függvény neve:     A függvénynek a listák vagy tárak által támogatott neve. Minden függvényhez adott számú argumentum tartozik, melyeket a függvény feldolgoz és kiszámítja belőlük a visszatérési értéket.

Argumentumok:     Az argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték (például 1 vagy 0), illetve oszlophivatkozás. A megadott értéknek érvényesnek kell lenniük az adott argumentum esetében. Az argumentumok lehetnek még állandók, képletek vagy más függvények is.

Egyes esetekben a függvények argumentumaként más függvényeket is használhat. A következő függvény például egy beágyazott ÁTLAG függvényt használ, és az eredményt összehasonlítja két oszlopérték összegével.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Érvényes visszatérési érték:     Ha egy függvényt argumentumként használ, akkor annak az argumentum által használt értéktípust kell visszaadnia. Ha például az argumentum az 1 vagy a 0 értéket használja, akkor a beágyazott függvénynek is ezen értékek egyikét kell visszaadnia. Ha ez nem így van, akkor a listában vagy tárban az #ÉRTÉK! hibaérték jelenik meg.

Beágyazási szintkorlátozások:     Egy képlet legfeljebb nyolc szinten tartalmazhat beágyazott függvényeket. Ha a B függvény az A függvény argumentuma, akkor a B második szintű függvény. A fenti példában a SZUM függvény például második szintű függvény, mert az ÁTLAG függvény argumentumaként szolgál. A SZUM függvénybe ágyazott újabb függvény harmadik szintű függvény lenne, és így tovább.

Megjegyzések: 

 • A listák és tárak nem támogatják a VÉL és a MOST függvényt.

 • A MA és a SAJÁTNÉV függvény nem használható számított oszlopokban, de meg lehet adni az oszlopok alapértelmezett értékeként.

Vissza a lap tetejére

Képletekben alkalmazott oszlophivatkozások használata

A hivatkozások egy cellát azonosítanak az aktuális sorban és megadják egy listának vagy tárnak, hogy hol keresse a képletben használni kívánt adatokat vagy értékeket. A [Költség] hivatkozás például az aktuális sor Költség oszlopában lévő értékre utal. Ha az aktuális sorban a Költség oszlop értéke 100, akkor az =[Költség]*3 kifejezés értéke 300 lesz.

A hivatkozások segítségével több képletben is használhatja a lista vagy tár különböző oszlopainak értékeit. A képletekben a következő adattípusokat tartalmazó oszlopokra lehet hivatkozni: egysoros szöveg, szám, pénznem, dátum és idő, választási lehetőség, igen/nem és számított érték.

A képletekben történő hivatkozáshoz az oszlopok megjelenített nevét kell használni. Ha a név szóközt vagy speciális karaktert tartalmaz, a nevet szögletes zárójelbe ([ ]) kell tenni. A hivatkozások a kis- és nagybetűket nem különböztetik meg. Az Egységár oszlopra például [Egységár] és [egységár] jelöléssel is hivatkozhat a képletekben.

Megjegyzések: 

 • Csak az aktuális sor értékeire hivatkozhat.

 • Nem hivatkozhat más lista vagy tár értékére.

 • Nem hivatkozhat újonnan beillesztett sor azonosítójára. Az azonosító még nem létezik a számítási művelet végrehajtásakor.

 • Nem hivatkozhat, egy oszlop alapértelmezett értékét meghatározó képletben szereplő másik oszlopra.

Vissza a lap tetejére

Állandók használata képletekben

Az állandók nem számított értékek – például a 2008. 09. 10. dátumérték, a 210 szám vagy a „Negyedéves bevétel” szöveg mind állandók. Az állandók az alábbi adattípusokkal rendelkezhetnek:

 • Karakterlánc (Példa: =[Vezetéknév] = "Kovács")

  A karakterláncot tartalmazó állandók idézőjelek között szerepelnek és legfeljebb 255 karaktert tartalmazhatnak.

 • Szám (Példa: =[Költség] >= 29,99)

  A numerikus állandók tizedesjegyeket is tartalmazhatnak, értékük pozitív és negatív egyaránt lehet.

 • Dátum (Példa: =[Dátum] > DÁTUM(2007,7,1))

  A Dátum állandókhoz mindenképpen használni kell a DÁTUM(év,hónap,nap) függvényt.

 • Logikai (Példa: =HA([Költség]>[Bevétel], "Veszteség", "Nincs veszteség")

  Az 1 (IGAZ) és a 0 (HAMIS) feltételes kifejezésekben használható logikai állandó. Ha a fenti példában a Költség nagyobb mint a Bevétel, akkor a HA függvény az 1 értéket, a képlet pedig a „Veszteség" karakterláncot adja vissza. Amennyiben a Költség egyenlő vagy kisebb, mint a Bevétel, a függvény a 0 értéket, a képlet pedig a „Nincs veszteség" karakterláncot adja vissza.

Vissza a lap tetejére

Műveleti operátorok használata képletekben

A műveleti operátorok azt jelzik, hogy egy képlet elemein milyen típusú számítást kíván elvégezni. A listák és tárak a műveleti operátorok három különböző típusát támogatják – a számtani, a relációs és a szöveges operátorokat.

Számtani operátorok

Számtani alapműveletek végrehajtásához – például összeadás, kivonás, szorzás, osztás –, számok egyesítéséhez vagy számeredmények előállításához az alábbi számtani műveleti operátorokat használhatjuk:

Számtani operátor

Jelentés (példa)

+ (pluszjel)

Összeadás (3+3)

– (mínuszjel)

Kivonás (3–1)
Negáció (–1)

* (csillag)

Szorzás (3*3)

/ (törtjel)

Osztás (3/3)

% (százalékjel)

Százalék (20%)

^ (kalap)

Hatványra emelés (3^2)

Összehasonlító operátorok

Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthatunk össze. Az összehasonlítás eredménye 0 (Nem) vagy 1 (Igen) logikai érték lesz.

Összehasonlító operátor

Jelentés (példa)

= (egyenlőségjel)

Egyenlő (A=B)

> (nagyobb, mint jel)

Nagyobb, mint (A>B)

< (kisebb, mint jel)

Kisebb, mint (A<B)

>= (nagyobb vagy egyenlő jel)

Nagyobb vagy egyenlő (A>=B)

<= (kisebb vagy egyenlő jel)

Kisebb vagy egyenlő (A<=B)

<> (nem egyenlő jel)

Nem egyenlő (A<>B)

Szöveges operátorok

Az ampersand (&) szövegoperátorral két vagy több szöveget egyesíthet vagy fűzhet egyetlen szövegrésszé.

Szövegösszefűző

Jelentés (példa)

& (és-jel)

Két érték összekapcsolásával, azaz összefűzésével egyetlen folytonos szövegértéket hoz létre ("Hegy"&"vidéki")

A képletben szereplő műveletek végrehajtási sorrendje a listákban vagy tárakban

A képletek az értékeket meghatározott sorrendben számítják ki. A képlet egyenlőségjellel (=) kezdődik. Ezt követik a számítandó elemek (az operandusok), melyeket operátorok választanak el egymástól. A listák és tárak a képleteket balról jobbra haladva számítják, a képletben szereplő operátorokra vonatkozó kötött sorrend szerint.

Végrehajtási sorrend

Ha egy képletben több operátor is szerepel, a listák és tárak a műveleteket az alábbi táblázatban bemutatott sorrend szerint végzik el. Ha egy képletben több azonos szintű operátor szerepel – például szorzás- és osztásjel is –, a listák és tárak balról jobbra haladva végzik el a műveleteket.

Operátor

Leírás

Ellentett képzése (például –1)

%

Százalék

^

Hatványra emelés

* és /

Szorzás és osztás

+ és –

Összeadás és kivonás

&

Összefűzés (két karakterláncot kapcsol össze)

= < > <= >= <>

Összehasonlítás

Zárójelek használata

A műveletek kiértékelési sorrendjének módosításához tegye zárójelbe a képlet elsőként számítandó részét. A következő képlet eredménye például 11, mert a lista vagy tár a szorzást az összeadás előtt végzi el. A képlet megszorozza a 2-t 3-mal, majd az eredményhez hozzáad 5-öt.

=5+2*3

Ha viszont zárójelek használatával módosítja a szintaxist, a lista vagy tár először összeadja az 5-öt és a 2-t, a kapott értéket megszorozza 3-mal, így a végeredmény 21 lesz.

=(5+2)*3

Mivel az alábbi példában a képlet első fele zárójelben van, a lista vagy tár először a [költség]+25 műveletet végzi el, majd az eredményt osztja az EC1 és EC2 oszlopok értékének összegével.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×