Segédűrlapot (egy a többhöz űrlapot) tartalmazó űrlap létrehozása

Segédűrlapot (egy a többhöz űrlapot) tartalmazó űrlap létrehozása

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

A relációs adatbázisok (külön táblákban tárolt, de egymáshoz kapcsolódó adatok) kezelésekor gyakran van szükség arra, hogy különböző táblák vagy lekérdezések jelenjenek meg ugyanazon az űrlapon. Lehet például, hogy az egyik táblából az ügyféladatokat kell megjeleníteni, ezzel egy időben egy másikból pedig az ügyfélrendelések adatait. Kényelmes eszközként használhatók erre a segédűrlapok, amelyek gyors létrehozását az Access többféleképpen segíti.

Kapcsolódó műveletek

A segédűrlapok ismertetése

Segédűrlapok létrehozása és hozzáadása

Segédűrlapot tartalmazó űrlap létrehozása az Űrlap varázslóval

Egy vagy több segédűrlap hozzáadása meglévő űrlaphoz a Segédűrlap varázslóval

Segédűrlap létrehozása az egyik űrlapnak a másik űrlapra húzásával

Segédűrlap megnyitása új ablakban Tervező nézetben

Segédűrlap alapértelmezett nézetének módosítása

Kapcsolódó adatok hozzáadása az űrlaphoz segédűrlap létrehozása nélkül

A segédűrlapok ismertetése

A segédűrlap olyan űrlap, amely egy másik űrlapra van beszúrva. Az elsődleges űrlap neve főűrlap, a hozzá toldott űrlapot pedig segédűrlapnak hívjuk. Az űrlap-segédűrlap együttesre időnként hierarchikus űrlapként, törzs- és részletező űrlapként, illetve szülő- és gyermekűrlapként is hivatkoznak.

A segédűrlapok különösen hatékonyan használhatók olyan adatok megjelenítésére, amelyek egy a többhöz viszonyban lévő táblákból vagy lekérdezésekből származnak. Az egy a többhöz kapcsolat két tábla olyan egymáshoz rendelése, amelyben az elsődleges tábla rekordjainak elsődleges kulcsértékei több, a kapcsolódó táblában szereplő rekord egyező mezőjének vagy mezőinek vannak megfeleltetve. Létrehozhat például egy űrlapot, amely megjeleníti egy alkalmazott adatait, és tartalmaz egy segédűrlapot, amelyben az adott alkalmazott megrendelései láthatók. A kapcsolat „egy” oldalát az Alkalmazottak táblában tárolt adatok jelentik. A kapcsolat „több” oldalát a Megrendelések tábla adatai jelentik, mivel mindegyik alkalmazottnak több megrendelése is lehet.

Segédűrlapot tartalmazó űrlap

1. A főűrlap a kapcsolat „egy” oldalából származó adatokat jeleníti meg.

2. A segédűrlap a kapcsolat „több” oldalából származó adatokat jeleníti meg.

Ebben az űrlaptípusban a főűrlap és a segédűrlap között kapcsolat van, így a segédűrlap csak azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek a főűrlap aktuális rekordjához kapcsolódnak. Ha például a főűrlap Vörös Rozália adatait jeleníti meg, akkor a segédűrlapon csak az ő megrendelései láthatók. Ha az űrlap és a segédűrlap között nem lenne kapcsolat, akkor a segédűrlap minden megrendelést megjelenítene, nem csak Rozáliáét.

Az alábbi táblázat meghatároz néhány, a segédűrlapokkal kapcsolatos kifejezést. A cikkben bemutatott eljárások alkalmazása esetén az Access kezeli a legtöbb részletet, de hasznos lehet tudni, hogy mi történik a háttérben, különösen ha később módosításokat szeretne végrehajtani.

Szemeszter

Definíció

Segédűrlap vezérlőelem

Ez a vezérlőelem egy űrlapot ágyaz be egy másik űrlapba. A segédűrlap vezérlőelem úgy is értelmezhető, mint az adatbázis egy másik objektumának egy „nézete”, amely akár űrlap, tábla vagy lekérdezés is lehet. A segédűrlap vezérlőelem tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a vezérlőelem által megjelenített adatokat a főűrlapon szereplő adatokhoz kapcsolja.

Forrásobjektum tulajdonság

A segédűrlap vezérlőelemnek ez a tulajdonsága határozza meg, hogy milyen objektum jelenjen meg a vezérlőelemben.

Adatlap

Oszlopokba és sorokba rendezett egyszerű adatmegjelenítési mód, amely hasonlít a számolótáblához. A segédűrlap vezérlőelem adatlapot jelenít meg, ha a forrásobjektum tábla vagy lekérdezés, vagy ha a forrásobjektum olyan űrlap, amelynek Alapértelmezett nézet tulajdonsága az Adatlap értékre van állítva. Ezekben az esetekben a segédűrlapra helyenként adatlapként vagy segédadatlapként is hivatkozhatunk.

Almező csatolása tulajdonság

A segédűrlap vezérlőelemnek ez a tulajdonsága határozza meg, hogy a segédűrlap mely mezői kapcsolják a segédűrlapot a főűrlaphoz.

Főmező csatolása tulajdonság

A segédűrlap vezérlőelemnek ez a tulajdonsága határozza meg, hogy a főűrlap mely mezői kapcsolják a főűrlapot a segédűrlaphoz.

Megjegyzések: 

 • A legjobb eredmény érdekében a cikkben ismertetett eljárások követése előtt hozzon létre táblázatos kapcsolatokat. Ez lehetővé teszi, hogy az Access automatikusan létrehozza a segédűrlapok és a fő űrlapok közötti kapcsolatokat. Az adatbázis táblái közötti kapcsolatok megtekintéséhez, hozzáadásához vagy módosításához kattintson az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának kapcsolatokgombjára.

 • Ha egy segédűrlap vezérlőelemnek űrlap a forrásobjektuma, a segédűrlap tartalmazza az űrlapon elhelyezett mezőket, és egyetlen űrlapként, folyamatos űrlapként vagy adatlapként jeleníthető meg. Az űrlap objektumra épülő segédűrlapok egyik előnye, hogy számított mezők (például [Mennyiség] * [Egységár]) is felvehetők rájuk.

 • Ha adatlap vagy kimutatás nézetet szeretne beszúrni az űrlapra, akkor olyan segédűrlap vezérlőelemet kell létrehoznia, amelynek forrásobjektuma egy tábla vagy lekérdezés. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a Kapcsolódó adatok hozzáadása az űrlaphoz segédűrlap létrehozása nélkül című szakaszban olvashatók.

Vissza a lap tetejére

Segédűrlapok létrehozása és hozzáadása

Az alábbi táblázat segítségével határozza meg, hogy melyik eljárás a legmegfelelőbb az Ön esetében.

Eset

Javasolt eljárás

Azt szeretné, hogy az Access hozza létre a főűrlapot és a segédűrlapot, és kapcsolja a segédűrlapot a főűrlaphoz.

Segédűrlapot tartalmazó űrlap létrehozása az Űrlap varázslóval

Azt szeretné, hogy a főűrlap egy meglévő űrlap legyen, és az Access hozzon létre egy új segédűrlapot, majd adja hozzá a főűrlaphoz.

Egy vagy több segédűrlap hozzáadása meglévő űrlaphoz a Segédűrlap varázslóval

Azt szeretné, hogy a főűrlap egy meglévő űrlap legyen, és ehhez egy vagy több meglévő űrlapot szeretne segédűrlapként hozzáadni.

Segédűrlap létrehozása az egyik űrlapnak a másik űrlapra húzásával

Segédűrlapot tartalmazó űrlap létrehozása az Űrlap varázslóval

Ez az eljárás egy főűrlapból és segédűrlapból álló együttest hoz létre az Űrlap varázslóval. Ha még nem hozta létre az űrlapokat, amelyeket főűrlapként vagy segédűrlapként szeretne használni, akkor ezzel a módszerrel érheti el leggyorsabban a célját.

 1. A Létrehozás lap Űrlapok csoportjában kattintson az Űrlapvarázsló parancsra. 

 2. A varázsló első lapján, a Táblák/lekérdezések legördülő listában válasszon ki egy táblát vagy lekérdezést. Ebben a példában a segédűrlapon az egyes alkalmazottakhoz tartozó rendeléseket megjelenítő alkalmazottak űrlapon a következő táblázat látható: alkalmazottak (az egy-a-többhöz kapcsolat "egy" oldala).

  Megjegyzés: Nincs jelentősége, hogy melyik táblát vagy lekérdezést választja ki először.

 3. Kattintson duplán azokra a mezőkre, amelyeket át szeretne venni ebből a táblából vagy lekérdezésből.

 4. A varázsló ugyanazon oldalán, a Táblák/lekérdezések legördülő listában válasszon egy másik táblát vagy lekérdezést a listából. Ebben a példában a rendelések táblát (az egy a többhöz kapcsolat "több" oldalát) fogjuk kijelölni.

 5. Kattintson duplán azokra a mezőkre, amelyeket át szeretne venni ebből a táblából vagy lekérdezésből.

 6. Ha a varázsló indítása előtt megfelelően beállította a kapcsolatokat, akkor most a Tovább gombra kattintás után a varázsló megjeleníti a következő kérdést: Hogyan jelenjenek meg az adatok? – azaz melyik tábla vagy lekérdezés szerint. Válassza ki az egy a többhöz kapcsolat „egy” oldalán lévő táblát. Ebben a példában az Alkalmazottak űrlap létrehozásához az Alkalmazottak lehetőségre kell kattintania. A varázsló megjeleníti az űrlap kis ábráját. A lapnak a következő ábrához hasonlónak kell lennie:

  Az Űrlap varázsló segédűrlap lapja

  Az űrlap képének alsó részén látható mező a segédűrlapot jelképezi.

  Megjegyzés: Ha a varázsló nem teszi fel a Hogyan jelenjenek meg az adatok? kérdést, akkor az Access nem észlelt egy a többhöz kapcsolatot a kiválasztott táblák vagy lekérdezések között. A varázsló folytatódik, de az Access nem ad hozzá segédűrlapot az űrlaphoz. Ekkor inkább kattintson a Mégse gombra, és a továbblépés előtt vizsgálja meg a táblakapcsolatokat.

 7. A varázslólap alsó részén válassza az Űrlap segédűrlappal lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

 8. A Milyen szerkezetű legyen a segédűrlap? lapon kattintson a kívánt elrendezési lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra. Mindkét elrendezési stílus sorokba és oszlopokba rendezi a segédűrlap adatait, de a táblázatos elrendezés több testreszabási lehetőséget kínál. A táblázatos segédűrlapon színeket, ábrákat és egyéb formázási elemeket jeleníthet meg, míg az adatlap tömörebb megjelenítési forma, mint egy tábla adatlap nézete.

 9. A varázsló következő oldalán válassza ki az űrlap formázási stílusát, majd kattintson a Tovább gombra. Ha az előző oldalon a Táblázatos lehetőséget választotta, a választott formázási stílust a program a segédűrlapra is alkalmazza.

 10. A varázsló utolsó lapján írja be az űrlapoknak adandó címeket. Az Access a beírt címek alapján nevezi el az űrlapokat, és a segédűrlaphoz beírt cím alapján címkézi meg a segédűrlapot.

 11. Adja meg, hogy meg szeretné-e nyitni az űrlapot Űrlap nézetben az adatok megtekintése és bevitele céljából, vagy Tervező nézetben a kialakítás módosítása céljából, majd kattintson a Befejezés gombra.

  Az Access két űrlapot hoz létre – az egyiket a segédűrlap vezérlőelemét tartalmazó főűrlaphoz, a másikat pedig magához a segédűrlaphoz.

Vissza a lap tetejére

Egy vagy több segédűrlap hozzáadása meglévő űrlaphoz a Segédűrlap varázslóval

Ezzel az eljárással egy vagy több segédűrlapot adhat hozzá egy meglévő űrlaphoz. Mindegyik segédűrlapnál megadhatja, hogy az Access új űrlapot hozzon-e létre, vagy meglévő űrlapot használjon segédűrlapként.

 1. Kattintson jobb gombbal a meglévő űrlapra a navigációs ablakban, majd válassza a Tervező nézet parancsot.

 2. A Tervezés lap Vezérlők csoportjában a lefelé mutató nyílra kattintva jelenítse meg a Vezérlők tárát, és győződjön meg róla, hogy a Vezérlőelem varázslók használata lehetőség be van jelölve.

 3. A Tervezés lap Vezérlők csoportjában kattintson a Segédűrlap/segédjelentés gombra.

 4. Kattintson oda az űrlapon, ahol el szeretné helyezni a segédűrlapot.

 5. Kövesse a varázsló utasításait.

  Amikor a Befejezés gombra kattint, az Access hozzáadja a segédűrlap vezérlőelemet az űrlaphoz. Ha meglévő űrlap helyett azt választotta, hogy az Access hozzon létre új űrlapot segédűrlapnak, akkor az Access létrehozza az új űrlap objektumot, és megjeleníti a navigációs ablakban.

Segédűrlap létrehozása az egyik űrlapnak a másik űrlapra húzásával

Akkor válassza ezt az eljárást, ha azt szeretné, hogy a főűrlap egy meglévő űrlap legyen, és ehhez egy vagy több meglévő űrlapot szeretne segédűrlapként hozzáadni.

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a főűrlapnak szánt űrlapra, majd kattintson az Elrendezési nézet parancsra.

 2. Húzza a segédűrlapnak szánt űrlapot a navigációs ablakból a főűrlapra.

  Az Access hozzáad egy segédűrlap vezérlőelemet a főűrlaphoz, és hozzákapcsolja a vezérlőelemet ahhoz az űrlaphoz, amelyet Ön a navigációs ablakból áthúzott. Ezután megpróbálja a segédűrlapot a főűrlaphoz kapcsolni az adatbázisban korábban meghatározott kapcsolatok alapján.

 3. Ha további segédűrlapokat szeretne hozzáadni a főűrlaphoz, akkor ismételje meg ezt a lépést.

 4. Az összekapcsolás sikerességét úgy ellenőrizheti, hogy a Kezdőlap lap Nézetek csoportjában a Nézet, majd az Űrlap nézet parancsra kattint, és a főűrlap rekordválasztójával végiglépked néhány rekordon. Ha a segédűrlap az alkalmazottaknak megfelelően helyesen szűri saját adatait, akkor az eljárás sikeresen befejeződött.

Ha az előző teszt sikertelen, akkor az Access nem tudta meghatározni, hogyan kapcsolja egymáshoz a segédűrlapot és a főűrlapot, ezért a segédűrlap vezérlőelem Almező csatolása és Főmező csatolása tulajdonsága üres. Ezeket a tulajdonságokat kézzel kell beállítania a következő lépésekkel:

 1. Kattintson jobb gombbal a főűrlapra a navigációs ablakban, és válassza a Tervező nézet menüpontot.

 2. Jelölje ki a segédűrlap vezérlőelemet úgy, hogy egyszer rákattint.

 3. Ha nem jelenik meg a Tulajdonságlap munkaablak, nyomja le az F4 billentyűt a megjelenítéséhez.

 4. Kattintson a Tulajdonságlap Adat fülére.

 5. Kattintson a Szerkesztő gomb tulajdonságainak csatolása mező melletti Szerkesztés gombra.

  Megjelenik a Segédűrlap mezőcsatoló párbeszédpanel.

 6. Válassza ki a Főmezők és az Almezők legördülő listából azokat a mezőket, amelyekkel össze szeretné kapcsolni az űrlapokat, majd kattintson az OK gombra. Ha nem biztos benne, hogy mely mezőket használja, akkor kattintson a Javasol gombra, hogy az Access megpróbálja meghatároznia a csatoló mezőket.

  Tipp: Ha nem látja azt a mezőt, amellyel össze szeretné kapcsolni az űrlapokat, akkor a főűrlap vagy segédűrlap rekordforrásának szerkesztésével gondoskodnia kell arról, hogy a csatoló mező megtalálható legyen a forrásban. Ha például az űrlap egy lekérdezésen alapul, akkor meg kell győződnie róla, hogy a csatoló mező szerepel a lekérdezés eredményei között.

 7. Mentse a főűrlapot, váltson Űrlap nézetre, majd ellenőrizze, hogy az űrlap a vártnak megfelelően működik-e.

Segédűrlap megnyitása új ablakban Tervező nézetben

Ha módosítani szeretné egy segédűrlap tervét, miközben Tervező nézetben szerkeszti a hozzá tartozó főűrlapot, a segédűrlapot megnyithatja egy külön ablakban:

 1. Kattintással jelölje ki a segédűrlapot.

 2. A Tervezés lap Eszközök csoportjában kattintson a Segédűrlap új ablakban lehetőségre.

Vissza a lap tetejére

Segédűrlap alapértelmezett nézetének módosítása

Amikor segédűrlapot ad hozzá egy űrlaphoz, a segédűrlap/segédjelentés vezérlőelem a segédűrlap Alapértelmezett nézet tulajdonságának megfelelően jeleníti meg a segédűrlapot. Ebben a tulajdonságban a következő értékek állíthatók be:

 • Egyszeres űrlap

 • Folyamatos űrlap

 • Adatlap

 • Osztott űrlap

A segédűrlap létrehozásakor ez a tulajdonság általában a Folyamatos űrlap vagy esetleg az Egyszeres űrlap értékre van állítva. Ha viszont Adatlap értékre állítja egy segédűrlap Alapértelmezett nézet tulajdonságát, akkor a segédűrlap adatlapként jelenik meg a főűrlapon belül.

A segédűrlap Alapértelmezett nézet tulajdonságának beállítása:

 1. Zárjon be minden megnyitott objektumot.

 2. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a megfelelő segédűrlapra, majd válassza a Tervező nézet parancsot.

 3. Ha a tulajdonságlap nem látható, jelenítse meg az F4 billentyű lenyomásával.

 4. Győződjön meg róla, hogy a Tulajdonságlap tetején látható legördülő listában az Űrlap elem van kiválasztva.

 5. Állítsa be a Tulajdonságlap Formátum lapján az Alapértelmezett nézet tulajdonság kívánt értékét.

  Megjegyzés: Ha a használni kívánt nézet nem szerepel a listában, győződjön meg arról, hogy az "engedélyezés..." A nézet tulajdonsága az Igenértékre van állítva. Ha például az űrlap alapértelmezett nézetéhez szeretné megadni az adatlapot, győződjön meg arról, hogy az Adatlap nézet engedélyezése tulajdonság Igenértékre van állítva.

 6. Mentse és zárja be a segédűrlapot, majd nyissa meg a főűrlapot, és ellenőrizze az eredményt.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolódó adatok hozzáadása az űrlaphoz segédűrlap létrehozása nélkül

A kapcsolódó adatok megjelenítéséhez nem feltétlenül szükséges külön űrlap objektumot létrehozni. Ha például Elrendezési vagy Tervező nézetben dolgozik egy űrlapon, és a navigációs ablakból egy táblát vagy lekérdezést húz az űrlapra, akkor az Access automatikusan létrehoz egy segédűrlap/segédjelentés vezérlőelemet az objektum adatainak a megjelenítéséhez. Az adatok megjelenítésének módját az objektum Alapértelmezett nézet tulajdonsága határozza meg. Ez a tulajdonság általában az Adatlap nézetre van állítva, de a táblák és lekérdezések Alapértelmezett nézet tulajdonságában beállítható a Egyszeres űrlap, az Osztott űrlap és a Folyamatos űrlap nézet is, tehát nagyobb rugalmassággal jelenítheti meg a kapcsolódó adatokat az űrlapon.

Megjegyzés: A táblák és lekérdezések Alapértelmezett nézet tulajdonságának módosításával meghatározza, hogy hogyan jelenjenek meg ezek az objektumok, amikor akár a navigációs ablakból, akár a segédűrlap/segédjelentés vezérlőelemben megjelenítik őket. Mivel a táblák nézetbeállításainak módosítása zavart okozhat, amikor a navigációs ablakból nyitják meg őket, ezért javasoljuk, hogy ehhez az eljáráshoz tábla helyett inkább lekérdezést használjon.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×