Rekordok hozzáadása, szerkesztése és törlése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Az adatbázisok adatait táblákban tárolja, amelyek egy bizonyos témakör adatait tartalmazzák, például eszközökét vagy névjegyekét. A tábla minden rekordja egy bizonyos tétel, például egy névjegy adatait tárolja. A rekordok mezőkből állnak, például név, cím és telefonszám mezőkből. A rekordot általában sornak nevezzük, míg a mezőt oszlopnak. A Microsoft Office Access 2007 lehetővé teszi, hogy a táblák rekordjait közvetlenül az Adatlap nézet adja hozzá, szerkessze vagy törölje. Ha egy választó lekérdezés tervezett és hozott létre, a lekérdezés futtatása eredményeképpen előálló adatlapon megtekintheti, és gyakran közvetlenül szerkesztheti is a rekordokat. Létrehozhat egy űrlapot is, amely egy táblán vagy egy lekérdezésen alapul, majd az űrlap használatával tekintheti meg, illetve szerkesztheti a rekordokat.

Tartalom

Áttekintés

Új rekord hozzáadása

A szerkeszteni vagy törölni kívánt rekord megkeresése

Meglévő rekord szerkesztése

Rekord törlése

Mikor kerül sor az adatok mentésére?

A változtatások visszavonása

Áttekintés

A sablonon alapuló adatbázisok létrehozásakor a kezdeti táblák, lekérdezések és űrlapok automatikusan létrejönnek. Ez a témakör bemutatja, hogyan adjon hozzá, szerkesszen és töröljön rekordokat, amikor az Access valamelyik sablonja alapján létrehozott adatbázist használ.

Ha olyan adatbázisban szeretne rekordokat hozzáadni, szerkeszteni és törölni, amelyet nem valamelyik Access-sablon alapján hozott létre, az alábbi témakörökben találhat ezzel kapcsolatban további információkat:

Elemek összegyűjtése és a frissítés adatokat e-mailben funkcióval olvashat e-mailek, az Access-adatbázisba gyűjtött adatok felvételetémakört.

Ha adatokat szeretne importálni az Access alkalmazásba, az alábbi témakörökben találhat erre vonatkozó információkat:

Új mezőnek vagy oszlopnak a táblához való hozzáadásáról az Új mező beszúrása, hozzáadása vagy létrehozása táblában című témakörben találhatók további információk.

Vissza a lap tetejére

Új rekord hozzáadása

Akkor ad rekordot az adatbázishoz, amikor egy új tételt szeretne nyilvántartani. Előfordulhat például, hogy egy új névjegyet szeretne a Névjegyalbum táblához adni, amikor egy új barát vagy kolléga adatait szeretné rögzíteni. Új rekord hozzáadásakor az Office Access 2007 hozzáfűzi a rekordot a tábla végéhez.

Rekord hozzáadásához először megnyit egy táblát vagy egy űrlapot. Néha egy űrlap automatikusan megnyílik az adatbázis megnyitásakor. Ha például a Névjegyalbum sablonból létrehozott adatbázist nyit meg, a Névjegyalbum űrlap automatikusan megnyílik. A Névjegyalbum űrlap a Névjegyalbum adatbázis kezdőűrlapja.

Névjegyalbum űrlap

Az alábbiakban leírunk néhány módszert a rekordoknak az Adatlap nézetben vagy az Űrlap nézetben való hozzáadására.

A sablonok kezdőűrlapjának használata

Amikor az Access valamelyik sablonja alapján hoz létre új adatbázist, általában betöltődik egy kezdőűrlap az adatbázis első megnyitásakor. Ha például a Névjegyalbum sablon alapján hoz létre egy adatbázist, a Névjegyalbum kezdőűrlap töltődik be. A kezdőűrlap kiindulási pontként szolgál az adatbázisban való navigáláshoz és az adatbázis használatához. Ha nem is mindnek, de sok sablonnak van a kezdőűrlapon egy új rekordok hozzáadására szolgáló gombja. A Névjegyalbum űrlapon például látható az Új névjegy gomb, az Ügylista űrlapon pedig az Új ügy gomb.

Az Intézők jegyzéke űrlap, rajta bekarikázva az Új intéző gomb

Ha egy ilyen gombra kattint, megjelenik egy űrlap, amelyen megadhatja a megfelelő információkat. Ha például az Új névjegy gombra kattint, megjelenik a Névjegy űrlap.

Rekord hozzáadása az Új gombbal

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd a Megnyitás gombra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Amikor megjelenik a kezdőűrlap, kattintson az új rekord hozzáadására szolgáló gombra.

  A Névjegyalbum űrlapon például kattintson az Új névjegy gombra. Megnyílik a Névjegy űrlap.

 4. Töltse ki az űrlapot. Mindegyik mezőben adja meg a megfelelő információt, a TAB billentyű lenyomásával lépve a következő mezőre, és a SHIFT+TAB billentyűkombinációval az előzőre.

  Megjegyzés: Ha egy új sort szeretne kezdeni egy olyan mezőben, amely támogatja a többsoros szöveget, például egy Szöveg vagy Feljegyzés mezőben, nyomja le a CTRL+ENTER billentyűkombinációt. Ha több területet szeretne a szerkesztéshez, nyissa meg a Nagyítás ablakot. A Nagyítás ablak megnyitásához kattintson a szerkeszteni kívánt mezőre, így a kurzor a mezőn belülre kerül, a mező pedig ki van jelölve. Ezután nyomja le a SHIFT+F2 billentyűkombinációt.

 5. Ha már nem szeretne több rekordot megadni, kattintson az OK gombra az adatok mentéséhez, vagy ha szeretne további rekordokat hozzáadni, kattintson a Mentés és új gombra, ha elérhető.

Ha a Névjegyalbum űrlapot használja, a Hozzáadás az Outlook programból gombra kattintással adhat hozzá új rekordokat, miután a Microsoft Office Outlook 2007 címjegyzékből kiválasztja a rekordot.

Rekord hozzáadása a Hozzáadás az Outlook programból gombbal.

Vannak sablonok, amelyekben megtalálható a Hozzáadás az Outlook programból gomb. Ezzel az Office Outlook 2007 címjegyzékében szereplő rekordokat adhat a táblához. Ne feledje, hogy ez a gomb a sablonok szolgáltatása, alapértelmezés szerint nem érhető el az új táblák vagy űrlapok létrehozása során.

 1. Kattintson a Hozzáadás az Outlook programból gombra.

 2. Ha megjelenik a Profilválasztás párbeszédpanel, válasszon egy profilnevet a Profilnév mezőben, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Megjelenhet egy párbeszédpanel a következő szöveggel: Egy program az Outlook programban tárolt e-mail címekhez próbál hozzáférni. Engedélyezi a műveletet? Ha nem számított erre az eseményre, akkor lehet, hogy azt vírus okozza. Ilyen esetben ajánlott a „Nem” lehetőséget választani. A párbeszédpanel megjelenése normális jelenség a Hozzáadás az Outlook programból gombra való kattintás után, tehát ne kattintson a Nem lehetőségre. Ha tervezi, hogy több névjegyet választ, szükség lehet a Hozzáférés engedélyezése jelölőnégyzet bejelölésére, majd egy rövid időtartam, például 5 perc megadására. Így utasíthatja az Outlook programot, hogy hozzáférést engedélyezzen a tárolt e-mail címekhez a megadott időtartamra. Ha végzett, kattintson az Igen gombra.

 3. A Felvenni kívánt nevek megadása párbeszédpanelen kattintson duplán a felvenni kívánt nevekre, majd az OK gombra.

  A nevek bekerülnek az űrlapba.

Névjegyrekord mentése az Outlook címjegyzékébe

Vannak sablonok, amelyekben megtalálható az Outlook-névjegykártya készítése gomb. Ezzel a táblában tárolt rekordokat átviheti az Outlook címjegyzékébe. Ne feledje, hogy ez a gomb a sablonok szolgáltatása, alapértelmezés szerint nem érhető el az új táblák vagy űrlapok létrehozása során.

 1. Kattintson az Outlook-névjegykártya készítése gombra.

 2. Ha megjelenik a Profilválasztás párbeszédpanel, válassza ki a kívánt profil nevét a Profilnév mezőben, majd kattintson az OK gombra.

 3. Az Outlook megnyitja az új névjegy űrlapját, amely tartalmazza a kijelölt rekord adatait. Ellenőrizze, valamint szükség szerint módosítsa, illetve egészítse ki az adatokat az űrlapon.

 4. Kattintson a Mentés és bezárás gombra az új névjegy űrlapjának Névjegyalbum lapján, a Műveletek csoportban.

Egyes sablonokban megjelenik a Mentés Outlook névjegykártyaként parancs a Microsoft Office Fluent felhasználói felületrészét képező menüszalagon, amellyel egy kapcsolatrekordot menthet az Outlook címjegyzékében. Jegyezze meg, hogy ez a parancs csak bizonyos sablonok része, és csak akkor használható, ha ezen sablonokkal létrehozott adatbázisban egy e-mail címeket tároló táblát vagy annak alapján készült űrlapot vagy lekérdezést használ.

 1. Jelölje ki az Outlook-névjegyként menteni kívánt rekordot.

 2. Kattintson a KezdőlapRekordok csoportjának Egyebek gombjára, majd a Mentés Outlook névjegykártyaként parancsra.

 3. Ha megjelenik a Profilválasztás párbeszédpanel, válassza ki a kívánt profil nevét a Profilnév mezőben, majd kattintson az OK gombra.

 4. Az Outlook megnyitja az új névjegy űrlapját, amely tartalmazza a kijelölt rekord adatait. Ellenőrizze, valamint szükség szerint módosítsa, illetve egészítse ki az adatokat az űrlapon.

 5. Kattintson a Mentés és bezárás gombra az új névjegy űrlapjának Névjegyalbum lapján, a Műveletek csoportban.

Rekord hozzáadása a kezdőűrlaphoz

A használt sablontól függően néha közvetlenül a kezdőűrlapon adhat meg információkat. Az Access leggyakrabban adatlapon jeleníti meg a meglévő információkat. Közvetlenül az utolsó adatsor alatt egy új, üres rekord található egy csillaggal (*) a rekordkijelölőben. Adja meg az adatokat a rekordban, a csillag után. Vegye észre, hogy ha alapértelmezett értékek vannak mezőkhöz rendelve, az új rekord úgy jelenik meg, hogy néhány alapértelmezett érték már hozzá van rendelve. Ha gyorsan a tábla végén lévő új rekordra szeretne lépni, kattintson az Új (üres) rekord léptetőgombra, vagy kattintson a KezdőlapRekordok csoportjában található Új rekord gombra.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd a Megnyitás gombra.

 2. Jelölje ki az adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg.

 3. Amikor megjelenik a kezdőűrlap, ha nincs meglévő adat, írja be az új információkat a megjelenő új, üres rekordba. Ha van meglévő adat, tegye a következők egyikét:

  • A Kezdőlap lap Rekordok csoportjában kattintsunk az Új gombra.

  • Kattintson az Új (üres) rekord gombra, ha elérhető.

  • Keresse meg azt a rekordot, amelynek csillag van a rekordkijelölőjében, és adja meg ott az adatokat.

 4. Töltse ki a rekordot. Mindegyik mezőben adja meg a megfelelő információkat, a TAB billentyű lenyomásával lépve a következő mezőre, és a SHIFT+TAB billentyűkombinációval az előzőre.

  Megjegyzés: Ha új sort szeretne kezdeni egy olyan mezőben, amely támogatja a több soros szövegeket, például egy Szöveg vagy Feljegyzés mezőben, nyomja le a CTRL+ENTER billentyűkombinációt. Ha több területet szeretne a szerkesztéshez, nyissa meg a Nagyítás ablakot. Ehhez lépjen a kurzorral a szerkeszteni kívánt mezőbe, majd nyomja le a SHIFT+F2 billentyűkombinációt.

 5. Miután mindegyik mezőt kitöltötte, nyomja le a TAB billentyűt, hogy egy új, üres mezőre lépjen.

  Ha egy másik mezőt tekint meg, vagy bezárja az űrlapot, az Access menti a hozzáadott új rekordot.

Tábla vagy űrlap használata a navigációs ablakból

Amellett, hogy a sablon kezdőűrlapjának használatával is megadhat új rekordokat, megnyithat táblákat és űrlapokat a navigációs ablakban, és ezután hozzáadhat egy új rekordot.

Nyisson meg egy táblát vagy egy űrlapot.

 • A navigációs ablakban kattintson duplán a megnyitni kívánt elemre (vagy kattintson egyszer, ha az Objektumok megnyitása a következővel lehetőséget megváltoztatta a Navigációs beállítások párbeszédpanelen).

  A tábla vagy az űrlap megnyílik az alapértelmezett nézetben.

Minden meglévő információ megjelenik, leggyakrabban egy adatlap soraiban. A sorok alatt egy új, üres rekord látható, a rekordkijelölőjében csillaggal. Adja meg az új információkat a sorban.

Rekord hozzáadása táblához vagy űrlaphoz   

Amikor megjelenik az adatlap vagy az űrlap, ha nincs meglévő adat, írja be az új információkat a megjelenő új, üres rekordba. Ha van meglévő adat, tegye a következők egyikét:

 • A Kezdőlap lap Rekordok csoportjában kattintsunk az Új gombra.

 • Kattintson az Új (üres) rekord gombra, ha elérhető.

 • Keresse meg azt a rekordot, amelynek csillag van a rekordkijelölőjében, és abban a sorban adja meg az új adatokat.

Miután az összes mezőt kitöltötte, nyomja le a TAB billentyűt, hogy egy új, üres mezőre lépjen.

Ha egy másik mezőt tekint meg, vagy bezárja a táblát vagy az űrlapot, az Access menti a hozzáadott új rekordot.

Miért tűnik néha úgy, hogy az azonosítók átugranak egy számot?

Amikor Számláló adattípusú mezőt hoz létre, az Access automatikusan generálja a mező értékét minden új rekordban. Az érték alapértelmezés szerint növekszik, vagyis minden új rekord a következő szabad sorszámot kapja. A Számláló adattípus célja olyan érték szolgáltatása, amely alkalmas elsődleges kulcsként történő használatra.

Az elsődleges kulcsokkal kapcsolatban további tájékoztatás olvasható az Elsődleges kulcs hozzáadása, beállítása, módosítása és eltávolítása című témakörben.

Amikor egy Számláló típusú mezőt tartalmazó táblából töröl egy sort, a sor Számláló mezőjében található értéket nem használja fel újra automatikusan az alkalmazás. Ezért az Access által generált szám nem biztos, hogy az lesz, amire számít, és hézagok jelenhetnek meg az azonosítószámok sorozatában – ez megfelel az alkalmazás tervezett működésének. Csak a Számláló mezőben lévő értékek egyediségére célszerű támaszkodni, és nem a folytonosságukra.

Vissza a lap tetejére

A szerkeszteni vagy törölni kívánt rekord megkeresése

A szerkeszteni vagy törölni szándékozott rekordokat először meg kell keresnie. A kevés rekordot tartalmazó táblákban a léptetőgombokat használhatja a rekordokon való lépkedésre, amíg meg nem találja a kívánt rekordot. Nagyobb táblában azonban más módszereket célszerű használnia a kívánt rekordok megtalálására.

A rekordléptető gombok használata

A léptetőgombokkal lépkedhet a rekordok között. Ezekkel a nyilakkal az első, az előző, a következő vagy az utolsó rekordra léphet, vagy új rekordot vehet fel.

Léptetőgombok

1. Első rekord

2. Előző rekord

3. Aktuális rekord

4. Következő rekord

5. Utolsó rekord

6. Új (üres) rekord

7. Szűrőjelző

8. Keresés mező

Amikor az Aktuális rekord mezőre kattint, megadhat egy rekordsorszámot, majd az ENTER billentyű lenyomásával arra a mezőre ugorhat. A rekordsorszámot az űrlap vagy az adatlap elejétől sorban számolja – nincs köze semmilyen mezőértékhez.

A szűrőjelző gomb azt mutatja, hogy alkalmazott-e szűrőt. Ha a Szűrt szöveg látható a gombon, rákattintással törölheti a szűrőt. Ugyanígy, ha a Szűretlen szöveget jeleníti meg, ide kattintva alkalmazhatja a legutoljára használt szűrőt.

Ha szöveget ad meg a Keresés mezőben, az első egyező érték valós időben megjelenik kijelölve, ahogy gépeli be a karaktereket. Ezzel a szolgáltatással gyorsan megkeresheti azokat a rekordokat, amelyek értéke megegyezik a Keresés mezőben megadottal.

A Keresés és csere párbeszédpanel Keresés szolgáltatásának használata.

Ha egyező rekordokra szeretne keresni, használja a Keresés és csere párbeszédpanel Keresés szolgáltatását. Ha talál egy egyező rekordot, az a rekord lesz az aktuális, és most már szerkesztheti vagy törölheti.

Egyező rekord keresése

 1. Kattintson arra a mezőre, amelyben keresni szeretne.

 2. A Kezdőlap lap Keresés csoportjában kattintson a Keresés gombra, vagy nyomja meg a CTRL+F billentyűkombinációt.

  Billentyűparancs: CTRL+F

  Megjelenik a Keresés és csere párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Keresés fülre.

 4. A Keresett szöveg mezőbe írja be az értéket, amelyet keres.

 5. Esetleg a Miben listánál módosíthatja, hogy melyik mezőben szeretne keresni, vagy kereshet a teljes alaptáblában.

 6. Az Egyezés listában bejelölheti a Mező bármely részében lehetőséget. A beállítás kiválasztása adja a lehető legtágabb keresést.

 7. A Keresés listában kattintson a Mind elemre, majd kattintson a Következő gombra.

A Keresés és csere párbeszédpanel használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el adatok módosítása a Keresés és csere párbeszédpanelen.

Szűrő alkalmazása

Szűrőket akkor alkalmazhat, ha szeretné, hogy csak a megadott feltételnek eleget tevő rekordok jelenjenek meg. Szűrők alkalmazásával könnyebben megtalálhatja a szerkeszteni vagy törölni kívánt rekordokat. Ha például gyorsan szeretné szűkíteni a megjelenített rekordok körét, kattintson a jobb gombbal arra a mezőre, amelynek az értékét fel szeretné használni az egyeztetéshez, majd a helyi menü alján válasszon az Egyenlő, a Nem egyenlő, a Tartalmazza vagy a Nem tartalmazza lehetőség közül.

Kiválasztáson alapuló szűrő alkalmazása

 1. Nyisson meg egy táblát vagy egy űrlapot.

 2. Ha el szeretné érni, hogy a tábla vagy a nézet ne legyen szűrve, kattintson a Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjának Speciális elemére, majd a Szűrők törlése gombra (ha elérhető a parancs).

 3. Lépjen arra a mezőre, amely a szűrő részeként használni kívánt értéket tartalmazza, majd kattintson a mezőre. Ha részleges kijelölésre szeretné alapozni a szűrést, csak a kívánt karaktereket jelölje ki.

 4. A Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintsunk a Kijelölés gombra, majd kattintsunk az alkalmazni kívánt szűrőre.

  vagy

  Kattintson a jobb gombbal a mezőre, majd a helyi menü alján válasszon az Egyenlő, a Nem egyenlő, a Tartalmazza vagy a Nem tartalmazza lehetőség közül.

 5. Ha más mezőkre is kiválasztáson alapuló szűrőt szeretne alkalmazni, ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

A szűrés más módjainak megismeréséhez használja a Kezdőlap lap Rendezés és szűrés csoportjának parancsait.

A szűrők alkalmazásáról a Szűrés: a rekordok korlátozása egy nézetben című témakörben találhatók bővebb információk.

Vissza a lap tetejére

Meglévő rekord szerkesztése

Előfordulhat, hogy meg szeretne változtatni egy meglévő rekordot – például egy címet. Meglévő rekord szerkesztéséhez megnyit egy űrlapot vagy egy táblát, a módosítani kívánt rekordra lép, majd végrehajtja a kívánt változtatásokat.

Tábla vagy űrlap megnyitása

 • A navigációs ablakban kattintson duplán a megnyitni kívánt elemre (vagy kattintson egyszer, ha az Objektumok megnyitása a következővel lehetőséget megváltoztatta a Navigációs beállítások párbeszédpanelen).

  A tábla vagy az űrlap megnyílik az alapértelmezett nézetben.

Amikor megnyit egy táblát vagy egy lekérdezést, megjelennek a meglévő adatok, a rekord első mezője pedig általában ki van jelölve (ki van emelve). Ha elkezd gépelni, amíg az adatok ki vannak jelölve, a beírt karakterek lecserélik a kijelölt adatokat.

Mező adatainak lecserélése

 1. Jelölje ki annak a mezőnek a tartalmát, amelyet le szeretne cserélni.

  Tipp: Adatlap nézetben úgy jelölheti ki a mezőt, hogy a mező bal oldali határvonala mellé kattint, amikor megjelenik a pluszjel (+). Űrlap nézetben a címkéjére kattintva jelölheti ki a mezőt.

 2. Írja be vagy jelölje ki a mező új értékét.

  A beírt karakterek vagy a választott érték lecseréli a mezőben lévő értéket. Ha egy másik rekordra lép, illetve bezárja a táblát vagy az űrlapot, a program menti a változtatásokat.

Ha információkat szeretne megadni egy mezőben, kattintson a mezőre, majd vigye a kurzort a beszúrás helyére. Amikor a kurzor a mezőben van, a nyílbillentyűkkel mozgathatja.

Megjegyzés: Az aktuális dátumot a CTRL+PONTOSVESSZŐ (;) billentyűkombináció lenyomásával szúrhatja a jelenlegi mezőbe. Az aktuális idő beszúrásához nyomja le a CTRL+SHIFT+KETTŐSPONT (:) billentyűkombinációt.

Új információ beszúrása egy mezőbe

 1. Kattintson a mezőre (vagy lépjen rá a TAB billentyűvel vagy a nyílbillentyűkkel, és nyomja le az F2 billentyűt).

 2. Vigye a kurzort oda, ahol meg szeretné adni az információkat.

 3. Írja be a beszúrni kívánt szöveget. Az esetleges hibák a BACKSPACE billentyűvel javíthatók.

  Ha egy másik rekordra lép, illetve bezárja a táblát vagy az űrlapot, az Access menti a változtatásokat.

Vissza a lap tetejére

Rekord törlése

A rekordok törlése alkalmával az információk véglegesen törlődnek a táblából. Ezért legyen biztos a dolgában, mielőtt törölne egy rekordot. Ha nem az egész rekordot, csak bizonyos információkat szeretne törölni, jelölje ki a törölni kívánt adatokat, majd nyomja le a DELETE billentyűt.

Rekord törlése

 1. Jelölje ki a törölni kívánt rekordot vagy rekordokat.

  A rekord kijelölésére használja a rekord melletti rekordkijelölőt, ha elérhető.

  Egy kijelölés bővítéséhez vagy szűkítéséhez húzza a rekordkijelölőt (ha elérhető), vagy nyomja le a SHIFT+LE vagy SHIFT+FEL billentyűkombinációt.

 2. Nyomja le a DELETE billentyűt.

  vagy

  A Kezdőlap lap Rekordok csoportjában kattintson az Törlés lehetőségre.

A rekordok törléséről további információk találhatók az Egy vagy több rekord törlése egy adatbázisból című témakörben.

Vissza a lap tetejére

Mikor kerül sor az adatok mentésére?

Amikor egy űrlap vagy egy tábla adatait szerkeszti, az Access automatikusan menti a változtatásokat, ha egy másik rekordra lép, illetve amikor bezárja az űrlapot vagy a táblát. Rekord szerkesztése közben az Access a ceruzaszimbólumot jeleníti meg a rekordkijelölőben, az aktuális rekord bal oldalán. Amikor egy másik rekordra lép, eltűnik a ceruza szimbólum, jelezve, hogy az Access mentette a változtatásainkat.

Az alábbi táblázat néhány lehetséges rekordkijelölő-szimbólumot mutat:

Szimbólum

Jelentés

Aktuális rekord jelző

Ez az aktuális rekord, a rekord úgy van mentve, ahogy a képernyőn látható. Az aktuális rekordot a rekordkijelölő színének megváltozása jelzi.

Szerkesztett rekordkijelölő

Rekord szerkesztése történik, a rekord módosításai még nincsenek mentve.

Zárolt rekord jelző

A rekordot másik felhasználó zárolta, nem szerkeszthető.

Új rekord jelző

Ez új rekord, amelybe adatok írhatók.

Elsődleges kulcs jelző

Ez a mező az elsődleges kulcs, amely a rekordot egyértelműen azonosító értéket tartalmaz.

Megjegyzés: Ha szeretné egy rekord változtatásait anélkül menteni, hogy a rekordot elhagyná, a Kezdőlap lap Rekordok csoportjában kattintson a Rekord mentése gombra.

Vissza a lap tetejére

A változtatások visszavonása

Ha helytelenül ad meg adatokat, sok esetben visszavonhatja a változtatásokat. Ha például egy mező adatait szerkeszti, a változtatások visszavonásához kattintson a Gyorselérési eszköztár Visszavonás gombjára, vagy nyomja le az ESC billentyűt. Egy rekord összes változtatásának visszavonásához nyomja le ismét az ESC billentyűt. Miután már mentette a változtatásokat, és egy másik rekordra lépett, akkor is visszavonhatja egy előzőleg szerkesztett rekord változtatásait, ha a Gyorselérési eszköztár Visszavonás gombjára kattint. Ahogy elkezdi azonban szerkeszteni egy másik rekordot, illetve alkalmaz vagy eltávolít egy szűrőt, illetve másik ablakba vagy dokumentumlapra vált, a változtatások állandósulnak.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×