QuickStart útmutató: A DAX alapjai 30 percben

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ez a QuickStart útmutató olyan felhasználóknak szól, akik csak most ismerkednek az Excel programhoz készült Power Pivot modullal vagy az SQL Server Data Tools használatával készített, táblázatos modellt tartalmazó projektekkel. A célja az, hogy gyors és egyszerű bevezetést nyújtson az Adatelemzési kifejezések (Data Analysis Expressions – DAX) használatába, egyszerű adatmodellezési és elemzési feladatok megoldásához. Ez a témakör fogalmi jellegű információból épül fel, és emellett elvégezhető feladatok sorozatát, valamint a tanultak elsajátításának ellenőrzésére szolgáló kérdéssorokat is tartalmaz. A témakör elolvasása után már átlátja és megérti majd a DAX legalapvetőbb fogalmait.

Mi az a DAX?

A DAX rendszer olyan függvények, operátorok és állandók gyűjteménye, amelyekből képletek és kifejezések állíthatók össze, és amelyek egy vagy több értéket adnak vissza. Egyszerűbb megfogalmazásban: a DAX segítségével új információt hozhat létre a modellben már szereplő adatokból.

Miért olyan fontos a DAX?

Egyszerűen létrehozhat egy munkafüzetet, és importálhat bele adatokat. Létrehozhat kimutatásokat és kimutatásdiagramokat is a fontos információ megjelenítéséhez, a DAX képleteinek használata nélkül. De mi a helyzet, ha elemeznie kell a vállalat szempontjából létfontosságú értékesítési adatokat, számos termékkategóriára és eltérő dátumtartományokra vonatkozóan? Vagy egyesítenie kell a fontos készletadatokat különböző adatforrásokban levő táblákból? A DAX képletei mindezt lehetővé teszik, és sok egyéb fontos képességet is nyújtanak. A hatékony DAX-képletek létrehozásának elsajátításával a lehető legtöbb információt nyerheti ki az adatokból. És ha megvan a szükséges információ, elkezdheti megoldani a tényleges üzleti problémákat, amelyek befolyásolják a vállalat nyereségességét. Ez az üzleti intelligencia lényege, és a DAX segítséget nyújt e célok eléréséhez.

Előfeltételek

Esetleg ismeri már a képletek létrehozásának módját a Microsoft Excel programban. Ez az ismeret hasznos lesz a DAX megértéséhez, de ha semmilyen tapasztalata sincs az Excel-képletekkel, az itt bemutatott alapfogalmak révén akkor is hamarosan hozzáfoghat a DAX-képletek létrehozásához, illetve a valós életből vett, üzleti intelligenciával kapcsolatos problémák megoldásához.

Fogjuk fókusz konkrétan a számításokban használt DAX-képletek bemutatása. Ön már tudnia kell számított oszlopokban , mind a Mértékek (más néven számított mezők), az alapvető fogalmak mindkettő időrendi megkötésekről Power Pivot súgó. Akkor is ismernie kell a Power Pivot szerzői környezet és eszközökkel az Excelben.

Mintamunkafüzet

A DAX elsajátításának legjobb módja, ha létrehoz néhány egyszerű képletet, tényleges adatokon használja őket, és megnézi az eredményeket. A jelen témakör példái és feladatai a Contoso Sample DAX Formulas.xlsx munkafüzetet használják. A munkafüzet letölthető a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x40e webhelyről. Letöltése után nyissa meg a munkafüzetet, majd nyissa meg a Power Pivot ablakot.

Lássunk hozzá!

A DAX megismerése során három nagyon fontos alapfogalomra építjük a tanulást: szintaxis, függvények és környezet. Természetesen más fontos fogalmak is kapcsolódnak a DAX nyelvhez, de e három alapfogalom megértése megalapozza majd a DAX használatával kapcsolatos képességeinek fejlesztését.

Szintaxis

Saját képletek létrehozása előtt tekintsük át a DAX-képletek szintaxisát. A szintaxis határozza meg a képletet alkotó különböző elemeket, vagyis a képlet leírásának módját. Tekintsünk meg például egy egyszerű DAX-képletet, amely új adatokat (értékeket) hoz létre egy Margin (Haszonkulcs) nevű számított oszlop minden egyes sorában, a FactSales táblázatban (a képlet szövegének színei csak szemléltetési célokat szolgálnak):

Számított oszlop képlete

A képlet szintaxisa a következő elemekből áll:

 1. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a képlet kezdetét, és a képlet kiszámításakor egy eredményt vagy értéket fog visszaadni. Mindegyik képlet, amely kiszámít egy értéket, egyenlőségjellel kezdődik.

 2. A hivatkozott [SalesAmount] oszlop tartalmazza azokat az értékeket, amelyekből ki szeretnénk vonni valamit. Egy képletben egy oszlophivatkozás mindig szögletes zárójelek [] között szerepel. Az Excel-képletektől eltérően, amelyek egy cellára hivatkoznak, a DAX-képletek mindig oszlopra hivatkoznak.

 3. A kivonás matematikai műveleti jele (-).

 4. A hivatkozott [TotalCost] oszlop tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket ki szeretnénk vonni a [SalesAmount] oszlop értékeiből.

Amikor megpróbálja megérteni, hogyan lehet elolvasni egy DAX-képletet, gyakran célravezető olyan nyelven átgondolni az egyes elemeket, amelyen naponta gondolkozik és beszél. Ez a képlet például a következőképpen olvasható ki:

a a FactSales táblázatban a margin nevű számított oszlop minden egyes sorához kiszámításához (=) egy érték, hogy kivonjuk (-) a [ TotalCost ] oszlopban levő értéket a [ SalesAmount ] oszlopban.

Most tekintsünk át egy másik típusú képletet, amelyet egy mértéket használatban van:

Számított oszlop képlete

A képlet a következő szintaktikai elemekből áll:

 1. A mértékegység neve értékesítés összege. Képletek mértékekhez is elhelyezhet a mérték nevét, majd egy kettőspontot, a számítási képlet követ.

 2. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a számítási képlet kezdetét. A képlet kiszámításakor egy eredményt fog visszaadni.

 3. A SUM függvény összeadja a [SalesAmount] oszlopban szereplő összes számot. A függvényekkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

 4. Egy vagy több argumentum szerepel zárójelek () között. Mindegyik függvényhez legalább egy argumentum szükséges. Egy argumentum átad egy értéket egy függvénynek.

 5. A hivatkozott FactSales táblázat.

 6. A FactSales táblázaton belül hivatkozott [SalesAmount] oszlop. Ennek az argumentumnak köszönhetően a SUM függvény tudja, melyik oszlopra vonatkozóan kell SUM összegzést végeznie.

A képlet a következőképpen olvasható ki:

Esetében a Méretezőeszköz nevű értékesítés összege, ki kell számítani (=) értékeinek összege a a [ SalesAmount ] oszlopot az FactSales tábla.

Amikor elhelyezi értékeket húzza a Kimutatás mezőlista munkaablakban a zone, engedélyén számítja ki, és értékek minden cella a kimutatásban, például az Amerikai Egyesült Államokban mobiltelefonok adja eredményül.

Észreveheti, hogy ez a képlet némileg eltér a Margin számított oszlophoz használt képlettől. A legfontosabb, hogy felhasználtunk egy függvényt, a SUM függvényt. A függvények előre elkészített képletek, amelyek egyszerűbbé teszik a számokkal, dátumokkal, időpontokkal, szöveggel és egyéb adatokkal végzendő összetett számítások és egyéb műveletek elvégzését. A függvényekkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Nem kedvelik-e a margin nevű számított oszlop korábbi, megjelenik a [SalesAmount] oszlopban előtt volt a táblázat FactSales, ahol az a oszlop tartozik. Ezt nevezzük egy teljesen minősített oszlopnév abban, hogy az oszlop nevét a táblázat neve megelőzi tartalmazza. A táblázat neve szerepeltetni a képlet a táblázatból hivatkozott oszlopok nem szükséges. A hosszú, sok oszlopot rövidebb, könnyebben olvashatóvá hivatkozó képletek teheti. Azonban tanácsos mindig a táblázat neve szerepeltetni a mérték képletekkel, még ha ugyanabban a táblában.

Megjegyzés: Amennyiben a táblázatnév szóközöket, fenntartott kulcsszavakat vagy nem engedélyezett karaktereket tartalmaz, a táblázatnevet aposztrófok között kell megadni. A táblázatok nevét akkor is aposztrófok közé kell tenni, ha a név az ANSI alfanumerikus karakterek tartományán kívüli karaktert tartalmaz – attól függetlenül, hogy a területi beállítás támogatja-e a karakterkészlet használatát.

Nagyon fontos, hogy a képletek szintaxisa helyes legyen. A legtöbb esetben a rendszer szintaktikai hibát jelez, ha a szintaxis helytelen. Más esetekben a szintaxis esetleg helyes, a visszaadott értékek mégsem felelnek meg a várakozásoknak. A Power Pivot (és az SQL Server Data Tools) tartalmazza az IntelliSense technológiát, amely segít a helyes elemek kiválasztásában, így biztosítja a szintaktikailag helyes képletek létrehozását.

Hozzon létre egy egyszerű képletet. E feladat elvégzésével még jobban megértheti a képletek szintaxisát, és tapasztalhatja, hogy az IntelliSense funkció hogyan segíti a munkáját a szerkesztőlécen.

Feladat: Egyszerű képlet létrehozása számított oszlophoz

 1. Ha nem a Power Pivot-ablak az aktív ablak, az Excelben a Power Pivot menüszalagján kattintson a Power Pivot-ablak gombra.

 2. A Power Pivot ablakban kattintson a FactSales táblázatra (lapfülre).

 3. Görgessen a jobb szélső oszlopra, majd kattintson az oszlopfejlécben levő Oszlop hozzáadása lehetőségre.

 4. Kattintson a modelltervező ablak tetején levő szerkesztőlécen belül.

  PowerPivot szerkesztőléc

  A kurzor ekkor a szerkesztőlécen villog. A szerkesztőléc az a hely, ahova beírhat egy képletet egy számított oszlophoz vagy számított mezőhöz.

  Tekintsük át a szerkesztőléc bal oldalán levő három gombot.

  Formula bar

  Amikor a kurzor aktív a szerkesztőlécen, ez a három gomb is aktívvá válik. A bal oldali X gomb egy Mégse gomb. Kattintson rá most. A kurzor már nem látható a szerkesztőlécen, és a Mégse gomb, illetve a pipával jelölt gomb sem látható. Kattintson ismét a szerkesztőlécen belül. Újból megjelenik a Mégse gomb és a pipával jelölt gomb. Ez azt jelenti, hogy elkezdheti beírni a képletet.

  A pipával jelölt gomb a Képlet ellenőrzése gomb. Addig nem tudjuk használni, amíg be nem írtunk egy képletet. Nemsokára visszatérünk rá.

  Kattintson az Fx gombra. Láthatja, hogy megjelenik egy új párbeszédpanel; a függvény beszúrása párbeszédpanel. A függvény beszúrása párbeszédpanel az első lépések a DAX-képlet beírása a legegyszerűbben. Hogy jegyezze fel függvény képletet hozzunk létre egy mértéket kicsit később, de most, akkor nem kell függvény felvétele a számított oszlop képletének. Jóváhagyást, és a függvény beszúrása párbeszédpanel bezárásához.

 5. A szerkesztőlécen írjon be egy egyenlőségjelet =, majd egy nyitó szögletes zárójelet [. Megjelenik egy kis ablak, amely a FactSales táblázat összes oszlopát tartalmazza. Ez az IntelliSense funkció működés közben.

  A számított oszlopok mindig az aktív táblázatban lesznek létrehozva, amelyben éppen dolgozik, ezért nem szükséges az oszlopnév előtt feltüntetni a táblázatnevet. Görgesse lefelé a listát, és kattintson duplán a [SalesQuantity] oszlopnévre. Azt is megteheti, hogy legörget a kívánt oszlopnévre, majd megnyomja a Tab billentyűt.

  A kurzor éppen most már jobb oldalán [SalesQuantity]aktív.

 6. Írjon be egy szóközt, majd írja be a kivonás műveleti jelét - (egy mínuszjelet), és végül írjon be még egy szóközt.

 7. Most írjon be egy másik nyitó szögletes zárójel [. Ebben az esetben válassza ki a [ReturnQuantity] oszlopot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Ha hibaüzenet jelenik meg, gondosan tekintse át a szintaxist. Szükség esetén hasonlítsa össze a korábban bemutatott, a Margin számított oszlopban használt képlettel.

  Miután lenyomja az Enter billentyűt a képlet befejezéséhez, megjelenik a Számítás szó az állapotsorban a Power Pivot-ablak alján. A művelet hamar befejeződik annak ellenére, hogy több mint hárommillió sorban számított ki új értékeket.

 8. Kattintson a jobb oldali egérgombbal az oszlop fejlécére, és adja az oszlopnak a NetSales nevet.

Elkészült! Ezzel létrehozott egy egyszerű, de nagyon hatékony DAX-képletet. A NetSales képlet a FactSales táblázat minden egyes sorához kiszámít egy értéket oly módon, hogy kivonja a [ReturnQuantity] oszlopban levő értéket a [SalesQuantity] oszlopban levő értékből. Figyelje meg az előbbi mondatban a „minden egyes sorához” kifejezést. Ez a DAX egy másik nagyon fontos alapfogalmára, a sorkörnyezetre utal. A sorkörnyezettel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Az adattípus az argumentumokat használja a valami igazán fontos operátor a DAX-képlet beírásakor megértéséhez. Ha például írja be a következő képletet mintha = 1 & 2, a visszaadott érték a következő lesz: "12" szöveges értéket. Ennek oka az, a jel (&) szövegösszefűző szolgál. DAX értelmezi ezt a képletet olvasható: eredmény kiszámolása szakértőjévé válhat szövegként 1 értéket, és adja hozzá a 2 értéket szövegként. Most, ha beírja a = 1 + 2, DAX szól ez a képlet: eredmény kiszámolása véve numerikus értéke 1, és a 2 számérték fel. A eredménye "3" számértéket természetesen. A DAX eredő értékeket attól függően, hogy az operátor, a képlet a argumentumban használt oszlopok adattípusát nem alapján számítja ki. A DAX rendszer adattípusai nagyon fontos, de ezt a rövid útmutató hatókörén kívüli. Adattípusok és a DAX-képletekben operátorok kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a DAX online könyvek részletes ismertetése (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x409).

Lássunk egy másik. Ebben az esetben létrehoz egy mértéket a következő képlet beírásával, és az IntelliSense használatával. Ne aggódjon túl sok esetén nem megértette a képletet. A fontos tudnivaló a Itt megtudhatja, hogyan hozhat létre több elemet a helyes szintaxis együttes alkalmazásával képlet.

Feladat: Mérték képlet létrehozása

 1. Kattintson bármelyik üres cellába a FactSales táblázat számítási területén. Ez az üres cellákból álló terület közvetlenül a táblázat alatt látható a Power Pivot ablakban.

A PowerPivot ablak Számítási területe

 1. A szerkesztőlécen írja be az Előző negyedévi értékesítések nevet.

 2. Írjon be egy egyenlőségjelet = a számítási képlet elkezdéséhez.

 3. Írja be a kezdő CAL betűket, majd kattintson duplán a használni kívánt függvényre. Ebben a képletben a CALCULATE függvényt szeretné használni.

 4. Írjon be egy nyitó zárójelet ( a CALCULATE függvénynek átadandó argumentumok beírásának megkezdéséhez.

  Észreveheti, hogy a nyitó zárójel beírása után az IntelliSense funkció megjeleníti a CALCULATE függvényhez szükséges argumentumokat. Az argumentumokról kicsit később beszélünk.

 5. Írja be a FactSales táblázat első néhány betűjét, és kattintson a legördülő lista duplán a FactSales[Értékesítés].

 6. Írjon be egy vesszőt (,) az első szűrő megadásához, írja be a PRE betűket, majd kattintson duplán a PREVIOUSQUARTER függvényre.

  A PREVIOUSQUARTER függvény kiválasztása után megjelenik egy újabb nyitó zárójel, ami azt jelzi, hogy egy újabb argumentum szükséges, ezúttal a PREVIOUSQUARTER függvényhez.

 7. Írja be a kezdő Dim betűket, és kattintson duplán a DimDate[Dátumkulcs].

 8. Két záró zárójel )) beírásával zárja be a PREVIOUSQUARTER függvénynek átadott argumentumot és a CALCULATE függvénynek átadott argumentumot is.

  A képletnek a következőhöz hasonlóan kell megjelennie:

  Előző negyedévi értékesítések:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. A képlet ellenőrzéséhez kattintson a szerkesztőlécen látható Képlet ellenőrzése gombra. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a szintaxis minden elemét.

Elvégzett! Újonnan létrehozott egy mértéket a DAX és az, amely nem egy egyszerű használ. Ezt a képletet fog mire az összes értékesítés az előző negyedév, attól függően, hogy a kimutatás vagy kimutatásdiagram alkalmazott szűrők kiszámítása.

Voltak közvetlenül bevezetett fontos tulajdonságát DAX-képletekben. Első lépésként a ezt a képletet a két része. Figyelje meg a PREVIOUSQUARTER függvény van beágyazva, mint a CALCULATE függvénynek átadott argumentumot. DAX-képletek egymásba ágyazott függvények legfeljebb 64 is tartalmazhat. Valószínű, egy képlet minden eddiginél tartalmaz olyan sok egymásba ágyazott függvények. Valójában például egy képlet létrehozása és hibakeresés nagyon nehéz lenne, és akkor valószínűleg nem is nagyon vagy.

Ebben a képletben szűrőket is használt. A szűrők leszűkítik a kiszámított elemek körét. Ebben az esetben egy szűrőt adott meg argumentumként, amely azonban egy másik függvény. A szűrőkkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Végezetül a CALCULATE függvényt használta. Ez a DAX egyik leghatékonyabb függvénye. Ahogy adatmodelleket készít majd, és egyre összetettebb képleteket hoz létre, minden bizonnyal számos alkalommal használja majd ezt a függvényt. A CALCULATE függvény ismertetése túlmutat a jelen QuickStart útmutató keretein, de ahogy egyre mélyebben megismeri a DAX lehetőségeit, különösen figyeljen erre a függvényre.

Megjegyzés: Általában az időbeli intelligenciát nyújtó függvények DAX-képletekben való felhasználásához meg kell adnia egy egyedi dátumoszlopot a Megjelölés dátumtáblázatként párbeszédpanelen. A Contoso DAX Formula Samples.xlsx munkafüzetben a DimDate táblázat DateKey oszlopa van kiválasztva egyedi dátumoszlopként.

Bővített tananyag

Előfordulhat, hogy kérő: "Mi az a legegyszerűbb DAX-képlet lehet hozhat létre?" Valóban, a válasz "képlet nem kell". És ez pontosan mire képes egy mértéket a szabványos összesítő függvény segítségével. Szinte bármilyen adatmodell szűrésére és az összesített adatok kiszámítása igényeknek megfelelően. Például a SZUM függvény az értékesítés összege intézkedés a korábban használt a egy adott oszlopban szereplő számok összeadása. A DAX más függvényekkel összesített értékek is tartalmaz. Képletek használata a szabványos összesítéseket az AutoSzum funkció használatával automatikusan hozhat létre.

Feladat a bővített Tananyaghoz: Mérték képlet létrehozása az AutoSzum funkció használatával

 1. Görgessen a FactSales táblázat ReturnQuantity oszlopára, majd a teljes oszlop kijelöléséhez kattintson az oszlopfejlécre.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap a menüszalagon a Kezdőlapszámítások csoportjában a SZUM gomb.

Az AutoSzum gomb a PowerPivot ablakban

Kattintson a látható AutoSzumelem melletti lefelé mutató nyílra, és kattintson az átlag (értesítés a más szabványos összesítési működik, akkor használható, is).

Azonnal jön létre egy új mérték átlagos a ReturnQuantity neve: követi a képlet = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Ez igen egyszerű volt, ugye? Természetesen nem minden létrehozott képlet lesz ilyen egyszerű. De az AutoSzum funkció használatával gyorsan és egyszerűen létrehozhat szabványos összesítést alkalmazó képleteket.

A fentiek alapján biztosan megértette a DAX-képletekben használt szintaxis elemeit. Megismerkedhetett néhány hasznos funkcióval is, például az IntelliSense és az AutoSzum funkcióval, amelyek segítségével gyorsan, egyszerűen létrehozhat pontos képleteket. Természetesen még rengeteget tanulhat a szintaxisról. További információért tekintse át A DAX részletes ismertetése című témakört és az SQL online könyveket.

Gyors kérdéssor a szintaxisról

 1. Mire szolgál ez a gomb a szerkesztőlécen?
  Függvény gomb

 2. Mi veszi mindig körül az oszlopok nevét egy DAX-képletben?

 3. Hogyan szeretne, írja be a következő képlet:
  a a DimProduct tábla minden egyes sorához a UnitMargin számított oszlopot, hogy kivonjuk adott érték kiszámítása a Egységár oszlop levő értéket a UnitPrice oszlop?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Függvények

A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek adott értékek – úgynevezett argumentumok – alapján végeznek számításokat, adott sorrendben vagy szerkezetben. Az argumentumok lehetnek más függvények, más képletek, oszlophivatkozások, számok, szövegek, logikai értékek, mint például az IGAZ és a HAMIS, illetve állandók.

A DAX a következő kategóriákba tartozó függvényeket tartalmaz: Dátum- és időfüggvények, Információs, Logikai, Matematikai, Statisztikai, Szövegkezelő, valamint Időbeliintelligencia-függvények. Ha ismeri az Excel képleteiben felhasználható függvényeket, akkor a DAX számos függvénye hasonlónak tűnhet majd. A DAX függvényei azonban eltérőek a következő szempontokból:

 • A DAX-függvények minden esetben teljes oszlopra vagy teljes táblázatra hivatkoznak. Ha csak egy táblázat vagy oszlop meghatározott értékeit kívánja használni, szűrőket is felvehet a képletbe.

 • Ha soronként kell testre szabnia a számításokat, a DAX tartalmaz olyan függvényeket, amelyek segítségével az aktuális sor értéke vagy egy kapcsolódó érték használható argumentumként a környezettől függő számítások elvégzésére. A környezettel a későbbiekben ismerkedhet meg.

 • A DAX számos olyan függvényt is tartalmaz, amely nem egy értéket, hanem egy táblázatot ad vissza. A táblázat nem jelenik meg, más függvények bemeneteként szolgál. Például beolvashat egy táblázatot, és megszámlálhatja a benne szereplő eltérő értékeket, vagy kiszámíthat dinamikus összegzéseket szűrt táblázatok vagy oszlopok alapján.

 • A DAX különböző időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényt is tartalmaz. E függvények lehetővé teszik dátumtartományok definiálását és kijelölését, illetve dinamikus számítások elvégzését e tartományok alapján. Összehasonlíthatók például párhuzamos időszakok összesített adatai.

Néha nem egyszerű eldönteni, milyen függvényeket célszerű használni egy képletben. A Power Pivot és az SQL Server Data Tools részét képező táblázatosmodell-tervező is tartalmazza a Függvény beszúrása funkciót, ez megjelenít egy párbeszédpanelt, amely segít a függvények kategória szerinti kiválasztásában, és rövid leírást is nyújt mindegyik függvényről.

Függvény beszúrása

Hozzon létre egy új képletet, amely tartalmaz egy, a Függvény beszúrása funkcióval kiválasztott függvényt:

Feladat: Függvény felvétele képletbe a Függvény beszúrása funkció használatával

 1. Kattintson a FactSales táblázatban görgessen a jobb szélső oszlopra, és kattintson az oszlopfejlécben levő Oszlop hozzáadásalehetőségre.

 2. A szerkesztőlécen írjon be egy egyenlőségjelet (=).

 3. A Függvény beszúrása gombra. Függvény beszúrása Ezzel megnyitja a Függvény beszúrása párbeszédpanel.

 4. A Függvény beszúrása párbeszédpanelen kattintson a Válasszon egy kategóriát legördülő listában. Alapértelmezés szerint a teljes tartalom hivatkozást, és a függvény az összes kategória összes felsorolása olvasható. Funkciók, sok ez így fog alapján szűrni szeretné a függvények, így azok könnyebben keresse meg a keres függvény típusú.

 5. Ez a képlet a kívánt ad eredményül, amely már létezik adatokat a másik táblában. Az, hogy fogja a szűrés kategóriában függvény használata. Jóváhagyást, és kattintson a szűrő kategóriára, majd Válasszon egy függvényt, a görgessen le, és a kattintson duplán a RELATED függvény. Kattintson az Ok gombra a Függvény beszúrása párbeszédpanel bezárásához.

 6. Az IntelliSense funkció használatával keresse meg és válassza ki a DimChannel[ChannelName] oszlopot.

 7. Zárja be a képletet, és nyomja meg az Enter billentyűt.

 8. Miután lenyomja az Enter billentyűt a képlet befejezéséhez, megjelenik a Számítás szó az állapotsorban a Power Pivot ablak alján. Azt láthatja, hogy létrehozott egy új oszlopot a FactSales táblázatban a DimChannel táblázatból származó csatornaadatokkal.

 9. Nevezze át az oszlopot a Csatorna névre.

  A képletnek a következőképpen kell megjelennie: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Hozták csak be egy másik nagyon fontos függvény a DAX rendszerben, a kapcsolódó függvényt. A RELATED függvény másik táblázatból származó értékeket adja vissza. KAPCSOLÓDÓ is használhatja, ha az éppen táblázat és a kívánt értékeket tartalmazó tábla közötti kapcsolat áll fenn. Természetesen a kapcsolódó függvénynek belevágni lehetőségeit. Ebben az esetben most is az összes értékesítés értékesítés történt a FactSales táblát. Most már elrejtheti a Kimutatás mezőlista a DimChannel táblázat egyszerűsítése keresse meg és információ csak a legfontosabb igazán szüksége. A CALCULATE függvénynek ismertetett, hasonlóan a RELATED függvény nagyon fontos, és valószínűleg szüksége lesz rájuk sokszor.

Amint látható, a DAX rendszer függvényei segíthetnek nagyon nagy teljesítményű képletekkel. Hogy valójában csak a függvények alapjait érintés. A DAX szakértelemmel javítása, mint számos különböző függvények használata képletekben hoz létre. A legjobb helyen szeretne többet megtudni az összes a DAX-függvények egyike az adatelemzési kifejezések (DAX) hivatkozást.

Gyors kérdéssor a függvényekről

 1. Mire hivatkozik egy függvény minden esetben?

 2. Egy képlet tartalmazhat több függvényt?

 3. Milyen kategóriába tartozó függvényt használna két szöveges karakterlánc egyetlen karakterláncba való összefűzésére?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Környezet

A környezet a DAX egyik legfontosabb alapfogalma, amelyet meg kell ismerni. A DAX rendszerben kétféle környezettípus létezik: sorkörnyezet és szűrőkörnyezet. Először tekintsük át, mi az a sorkörnyezet.

Sorkörnyezet

A sorkörnyezetet legegyszerűbben úgy lehet elképzelni, mint „az aktuális sort”. Például emlékezzen vissza a Margin számított oszlopra, amelyet a szintaxis ismertetésénél használtunk. A =[SalesAmount] - [TotalCost] képlet kiszámít egy értéket a Margin oszlopban a táblázat minden egyes sorára. Az egyes sorok értéke az ugyanabban a sorban a két másik oszlopban – a [SalesAmount] és a [TotalCost] oszlopban – levő értékek alapján lesz kiszámítva. A DAX azért tudja kiszámítani a Margin oszlop értékét mindegyik sorban, mert ismeri a környezetet. Mindegyik sorban veszi a [TotalCost] oszlop értékét, és levonja azt a [SalesAmount] oszlop értékéből.

Az alább látható kijelölt cellában az aktuális sor 49,54 Ft értéke úgy lett kiszámítva, hogy a program kivonta a [TotalCost] oszlopban szereplő 51,54 Ft értéket a [SalesAmount] oszlopban szereplő 101,08 Ft értékből.

Sorkörnyezet a PowerPivot programban

Sorkörnyezet csak számított oszlopok nem érvényes. Sorkörnyezet is érvényes, ha a képlet által alkalmazott szűrők azonosítása egy táblázat egyetlen sor függvényt tartalmaz. A függvény a egy eredményhalmaz, amelyen a táblázat minden egyes sorára szűrés sorkörnyezet eleve érvényesek lesznek. Sorkörnyezet a következő típusú leggyakrabban a mértékek vonatkozik.

Szűrőkörnyezet

A szűrőkörnyezetet egy kicsit nehezebb megérteni, mint a sorkörnyezetet. A szűrőkörnyezetet a legegyszerűbben úgy képzelheti el, mint egy számításban alkalmazott egy vagy több szűrőt, amely meghatározza az eredményt vagy az értéket.

A szűrőkörnyezet nem a sorkörnyezet helyett, hanem a sorkörnyezett mellett létezik és jut szerephez. Például egy számításban szereplő értékek körének további korlátozásához alkalmazhat egy szűrőkörnyezetet, amely egyrészt megadja a sorkörnyezetet, de emellett megad egy meghatározott értéket (szűrőt) is az aktuális sorkörnyezetben.

A szűrőkörnyezet legegyszerűbben kimutatásokban tekinthető át. Amikor például felveszi a TotalCost mezőt az Értékek területre, majd a Year és a Region mezőt a Sorok vagy az Oszlopok közé, tulajdonképpen definiál egy szűrőkörnyezetet, amely a megadott év és régió alapján kiválasztja az adatok részhalmazát.

Miért van olyan fontos a DAX a szűrőkörnyezet? Mivel a szűrőkörnyezet legegyszerűbben alkalmazható kimutatásban oszlop és a Sorcímkék és a szeletelők hozzáadásával, miközben szűrőkörnyezet is alkalmazhatja a DAX-képletekben használata a függvények, például szűrő megadásával kapcsolódó, a szűrő, a kapcsolatok, amelyet a CALCULATE és más mértékek és oszlopok. Ha például tekintse meg a következő képletet a egy mértéket StoreSales nevű:

Képlet

Ez a képlet jól láthatóan összetettebb az eddig látott képleteknél. A képlet jobb megértéséhez azonban darabokra bonthatjuk, ahogy a korábbi képletekkel is tettük.

A képlet a következő szintaktikai elemekből áll:

 1. A mérték StoreSales nevét egy kettőspont követ:.

 2. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a képlet kezdetét.

 3. A CALCULATE függvény kiértékel egy kifejezést argumentumként, a megadott szűrőkkel módosított környezetben.

 4. Egy vagy több argumentum szerepel zárójelek () között.

 5. Egy mértéket [Sales] a táblázatból másként kifejezést. Az értékesítési mérték mellett a képletet: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Vessző (,) választja el az egyes szűrőket.

 7. A hivatkozott oszlop és egy adott érték, a DimChannel[ChannelName] =”Store”, szűrőként működnek.

Ez a képlet biztosítja csak értékesítési értékeket, a forgalmi mértéke szűrőként, által meghatározott számítása csak a sorok a DimChannel [ChannelName] oszlopban a "Store", szűrőként értéket.

El tudja képzelni, hogy a szűrőkörnyezet definiálásának lehetősége egy képleten belül milyen hatalmas és hatékony képességet jelent. A szűrőkörnyezet alkalmazására csak egy példa volt egy kapcsolódó táblázat valamely meghatározott értékére való hivatkozás lehetősége. Ne aggódjon, ha most még nem teljesen érti a környezet fogalmát. Ahogy létrehozza majd saját képleteit, egyre jobban megérti, mi az a környezet, és miért oly fontos a DAX szempontjából.

Gyors kérdéssor a környezetről

 1. Mi a környezet két típusa?

 2. Mi az a szűrőkörnyezet?

 3. Mi az a sorkörnyezet?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Összegzés

Most, hogy a DAX rendszerben már egy egyszerű a legfontosabb fogalmak megértéséhez, megkezdheti a létrehozott számított oszlopokat és mértékeket a DAX-képletekben. DAX valóban lehet kissé körlevelekben ismerje meg, de sok erőforrást elérhető vannak. Után néhány időpontok – Ez a témakör olvasása, és saját képleteit, néhány kísérletezést, más DAX fogalmak kapcsolatos további és képleteket, amelyek segíthetnek a saját üzleti problémák megoldásában. DAX-erőforrások áll rendelkezésre, nyissa meg a Power Pivot súgó, SQL Server Online könyvek, tanulmányok és blogok a Microsoft és a vezető BI szakemberek számára. A DAX-Erőforrásközpont központ Wikijére (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) egy remek kiindulási. Az adatelemzési kifejezések (DAX) hivatkozást is remek erőforrás. Ügyeljen arra, hogy mentse a Kedvencek között.

A DAX és a BI táblázatos modell áttekintő tanulmánya, amely letölthető a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x40e webhelyről, részletesebben elmélyül az itt említett alapfogalmak ismertetésében, és számos további fogalmat és képletet is bemutat. Ez a tanulmány ugyanazt a Contoso DAX Sample Formulas.xlsx munkafüzetet használja, amelyet már Ön is megismert.

Válaszok a gyors kérdéssorokra

Szintaxis:

 1. Megnyitja a Függvény beszúrása párbeszédpanelt.

 2. Szögletes zárójelek [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Függvények:

 1. Egy táblázat és egy oszlop.

 2. Igen. A képletek legfeljebb 64 beágyazott függvényt tartalmazhatnak.

 3. Szövegkezelő függvények.

Környezet:

 1. Sorkörnyezet és szűrőkörnyezet.

 2. Egy számításban szereplő egy vagy több szűrő, amely egyetlen értéket határoz meg.

 3. Az aktuális sor.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×