Munkalapokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák

Fontos: 

  • Mielőtt egy régebbi fájlformátumba mentene egy Excel 2007-es vagy újabb verziójú munkafüzetet, a végleges adatvesztés vagy a hibás működés elkerülése érdekében érdemes körüljárni azokat a problémákat, amelyek jelentős funkcióvesztést okoznak. Az Excelben rendelkezésre álló Kompatibilitás-ellenőrző segíthet a potenciális problémák azonosításában.

  • A kisebb funkcióvesztést okozó problémákkal nem feltétlenül szükséges foglalkozni a munkafüzet mentése előtt – az adatok vagy az egyes funkciók ilyenkor nem vesznek el, de a munkafüzet esetleg nem pontosan a várt módon jelenik meg vagy működik a Microsoft Excel korábbi verzióiban való megnyitásakor.

A Kompatibilitás-ellenőrző automatikusan elindul, amikor egy munkafüzetet az Excel 97–2003 .xls formátumában kísérel meg menteni. Ha nem aggódik az esetleges problémák miatt, kikapcsolhatja a Kompatibilitás-ellenőrzőt.

Az ellenőrizendő verziókat megjelenítő Kompatibilitás-ellenőrző

A Kompatibilitás-ellenőrzőről további információt az Excel-munkafüzetek mentése az Excel korábbi verzióival kompatibilis formátumban című témakörben talál.

Tartalom

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzetben a választott formátumban megengedettnél több sor, illetve oszlop tartalmaz adatot. A megengedett 65 536 sorból és 256 oszlopból álló tartományon kívül eső adatok elvesznek a mentéskor. Az elveszett tartományba eső adatokra hivatkozó képletek #HIV! hibát fognak visszaadni.

Mit jelent ez?   Az Excel 2007-tel kezdődően a munkafüzetek 1 048 576 sorból és 16 384 oszlopból állnak, az Excel 97–2003-ban azonban csupán 65 536 sorból és 256 oszlopból. Az ezen a sor- és oszlopkorláton kívül eső cellákban lévő adatok elvesznek az Excel 97–2003-ban.

Teendők:    A sorokra és oszlopokra vonatkozó korlátozásokon kívül eső cellák és tartományok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrzőben a Keresés hivatkozásra, jelölje ki a kívül eső sorokat és oszlopokat, majd a Kivágás és a Beillesztés paranccsal helyezze őket az oszlopokra és sorokra vonatkozó korláton belül eső területre, illetve egy másik munkalapra.

A Kompatibilitás-ellenőrző

A munkafüzetben lévő egyes esetek olyan cellákra hivatkoznak, amelyek kívül esnek a kijelölt fájlformátum sor- és oszlophatárértékein. A program nem menti ezeket az eseteket a kijelölt formátumban.

Mit jelent ez?    A munkafüzetben az egyik eset az Excel 97–2003 oszlopokra és sorokra vonatkozó korlátozásán (65 536 oszlop, 256 sor) kívül eső cellára hivatkozik, és nem érhető el többé, amikor a munkafüzetet a korábbi Excel-verzióba menti.

Teendők:    Az Esetvizsgálóban keresse meg az Excel korábbi verzióinak sor- és oszlopkorlátozásán kívül eső cellára hivatkozó esetet, és módosítsa a hivatkozást úgy, hogy az a korlátozáson belüli helyre mutasson.

Az Adatok lap Adateszközök csoportjában kattintson a Lehetőségelemzés > Esetvizsgáló elemre. Az Esetek listában keresse meg a kompatibilitási problémát okozó esetet, és szerkessze a hivatkozását.

Ez a munkafüzet a választott fájlformátum által nem ismert naptárformázást tartalmaz. Ezek a dátumok Gergely-naptár szerinti formátumban jelennek majd meg.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően egyéni nemzetközi naptárformátumokat hozhat létre, például a héber holdnaptár, a japán holdnaptár, a kínai holdnaptár, a Saka naptár, a kínai állatövi jegyek, a koreai állatövi jegyek, a Rokuyou holdciklus és a koreai holdnaptár szerinti dátumokkal. Az ilyen naptárformátumokat azonban az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják.

Teendők:    A funkcióvesztés elkerülése érdekében a naptári formátumot célszerű átállítani olyan nyelvre (vagy területi beállításra), amelyet az Excel 97-2003 verziói támogatnak.

Ez a munkafüzet a választott fájlformátum által nem támogatott naptárformátumú dátumokat tartalmaz. Ezeknek a dátumoknak a szerkesztését Gergely-naptár szerinti formátumban kell végezni.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően nem nyugati stílusú naptártípusokat is alkalmazhat, például thai buddhista vagy arab iszlám naptárat is. Az Excel 97–2003-as verzióiban az ilyen típusú naptárakat csak a Gergely-naptár használatával lehet szerkeszteni.

Teendők:    A funkcióvesztés elkerülése érdekében a naptári formátumot célszerű átállítani olyan nyelvre (vagy területi beállításra), amelyet az Excel 97-2003 verziói támogatnak.

Ebben a munkafüzetben az Excel korábbi verzióiban támogatottnál több adatot tartalmazó cella szerepel. Az Excel korábbi verzióival nem lehet majd megnyitni ezt a munkafüzetet.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően a használható cellablokkok teljes számát a rendelkezésre álló memória korlátozza. Az Excel 97–2003-as verzióiban a rendelkezésre álló cellablokkok száma az Excel egy példányában legfeljebb 64 000 lehet.

Egy cellablokk 16 munkalapsorból áll. Ha egy munkalap mindegyik sorában szerepelnének adatok, az adott munkalapon 4096 cellablokk lenne, az Excel egy példányában pedig csupán 16 ilyen munkalap lehet (attól függetlenül, hogy az Excelben hány munkafüzetet nyitott meg).

Teendők:    Ha azt szeretné, hogy a munkafüzet biztosan ne lépje túl a 64 000 cellablokkos korlátozást, és az Excel 97–2003-as verzióiban is megnyitható legyen, használja az Excel 2007-es és újabb verzióinak Kompatibilitási üzemmódját, miután a munkafüzetet Excel 97–2003-as fájlformátumban mentette. Kompatibilitási üzemmódban az Excel nyomon követi az aktív munkafüzetben lévő cellablokkok számát.

A munkafüzet egy vagy több cellája értékgörbét tartalmaz. A program nem menti az értékgörbéket.

Mit jelent ez?    Az Excel 97–2010-ben az értékgörbék nem jelennek meg a munkalapon.

Ugyanakkor az összes értékgörbe elérhető marad a munkafüzetben, és a rendszer alkalmazza őket, amikor ismét megnyitja a munkafüzetet az Excel 2010-es vagy újabb verziójában.

Teendők:    Az értékgörbéket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat. Alkalmazhat például feltételes formázást az Excel régebbi verzióiban nem látható értékgörbék helyett vagy azokkal együtt.

Ez a fájl eredetileg olyan funkciókat tartalmazott, melyeket az Excel ezen verziója nem ismert fel. A program nem menti ezeket a funkciókat.

A hibaüzenet jelentése:    Az e munkafüzetben használt szolgáltatások nem használhatók az Excel 2007 verziónál korábbi (Excel 97–2003) verziókban, ezért elvesznek.

Teendők:    Ha tudja, mely szolgáltatások okozhatják a problémát, távolítsa el vagy cserélje le azokat (ha lehetséges), majd mentse a fájlt a megfelelő formátumban.

A fájl eredetileg olyan szolgáltatásokat tartalmazott, amelyeket az Excel jelenlegi verziója nem ismert fel. Ezen szolgáltatások elvesznek az OpenXML formátumból XLSB formátumba, illetve az XLSB formátumból OpenXML formátumba történő mentéskor.

A hibaüzenet jelentése:    Az e munkafüzetben használt szolgáltatások nem lesznek használhatók az Excel 2007 alkalmazásban, ha egy OpenXML-fájlt Excel bináris munkafüzet (.xlsb) formátumba ment és fordítva. Ha mégis menti a fájlt, a szolgáltatások elvesznek.

Teendők:    Ha tudja, mely szolgáltatások okozhatják a problémát, távolítsa el vagy cserélje le azokat (ha lehetséges), majd mentse a fájlt a megfelelő formátumban.

Ez a munkafüzet egy vagy több olyan diagramot (például treemaps) tartalmaz, amely nem érhető el az Excel korábbi verzióiban. Törlődnek.

A hibaüzenet jelentése:    Az ebben a munkafüzetben használt új diagramtípusok (például az Excel 2016-ban eredetileg treemaps) nem lesznek elérhetők a korábbi verziókban. Ha folytatja a fájlok mentését, a diagramok elvesznek.

Teendők    Ha továbbra is régebbi fájlformátumban menti a mentést, az Excel eltávolítja a munkafüzetből az újabb diagramtípusok közül az új típusokat. Ha tudni szeretné, hogy a régebbi verziókban lévő felhasználók használni fogják a munkafüzetet, fontolja meg az összes új diagramtípus eltávolítását a munkafüzetből, és Ehelyett használja az összes verzióhoz elérhető normál diagramtípusok használatát. Ezután mentheti a fájlt a kívánt formátumban.

Vissza a lap tetejére

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

Az Excel régebbi verziói nem támogatják a fejlécek és láblécek szövegének színes formázását. A színnel formázott szövegek egyszerű szövegként fognak megjelenni az Excel régebbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-tel kezdődően az élőfej és az élőláb szövegén színes formázást alkalmazhat. Az Excel 97–2003-ban nem használható színes formázás az élőfejben és az élőlábban.

Teendők    A színes formázás eltávolításához kattintson a Kompatibilitás-ellenőrzőben a Javítás hivatkozásra.

A Kompatibilitás-ellenőrző

A munkafüzet egyes munkalapjai a páros oldalakon vagy az első oldalon élőfejet és élőlábat tartalmaznak. Ezek az Excel régebbi verzióiban nem jelennek meg.

Mit jelent ez?   Az Excel 2007-tel kezdődően lehetőség van a páros oldalakon, illetve az első oldalon eltérő szöveget megjeleníteni az élőfejben és az élőlábban. A páros oldalak, illetve az első oldal élőfejeit és élőlábait az Excel 97–2003-as verziói nem tudják megjeleníteni, de továbbra is megjeleníthetők, ha a munkafüzetet ismét az Excel 2007-es vagy újabb verziójában nyitja meg.

Teendők:    Ha a munkafüzetet gyakran kell megnyitnia Excel 97-2003 fájlformátumban, érdemes megfontolni, hogy az adott munkafüzetben mellőzze az élőfejek vagy élőlábak használatát a páros oldalakon, illetve az első oldalon.

A munkafüzet bizonyos cellái vagy stílusai a választott fájlformátumban nem támogatott formázással rendelkeznek. Ezek a formázások a fájlformátum által támogatott leghasonlóbb formázásokkal helyettesítődnek.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően különböző cellaformázási és cellastílus-beállítások használhatók, például különleges effektusok és árnyékolások. Ezek a lehetőségek az Excel 97–2003-ban még nem találhatók meg.

Teendők:    A munkafüzet mentésekor az Excel az eredetihez legjobban hasonlító formázást alkalmazza, amely akár meg is egyezhet azzal a formázással, amelyet egy másik elemre alkalmazott. Ennek elkerülése érdekében törölje vagy módosítsa azokat a cellaformázási beállításokat, amelyeket az Excel nem támogat, mielőtt a munkafüzetet az Excel 97-2003 fájlformátumban menti.

A munkafüzet a választott fájlformátumban megengedettnél több egyedi cellaformátumot tartalmaz. A cellaformátumok egy része nem lesz mentve.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően 64 000 egyedi cellaformázást használhat, az Excel 97–2003-ban azonban csupán 4000 egyedi cellaformázás érhető el. Az egyedi cellaformázások közé tartoznak a munkafüzetben alkalmazott formázások tetszőleges kombinációi.

Teendők:    Ha szeretné elkerülni, hogy egyes speciális cellaformázások elvesszenek az Excel 97-2003 verzióiban, célszerű eltávolítani azokat a cellaformázási beállításokat, amelyeket nem tart fontosnak.

A munkafüzet a választott fájlformátumban megengedettnél több egyedi betűformázást tartalmaz. A program néhány betűformázást nem ment.

Mit jelent ez?    Az Excel 2007-tel kezdődően 1024 globális betűtípust, munkafüzetenként pedig 512 betűtípust használhat. Az Excel 97–2003 kevesebb egyedi betűtípust támogat.

Teendők:    Ha szeretné elkerülni, hogy egyes speciális betűformázások elvesszenek az Excel 97-2003 verzióiban, célszerű eltávolítani azokat a betűformázási beállításokat, amelyeket nem tart fontosnak.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Lásd még

Excel-munkafüzetek mentése az Excel korábbi verzióival kompatibilis formátumban

A más fájlformátumokba nem átvihető Excel-formázások és -funkciók

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×