Microsoft szoftverlicenc-szerződés a Microsoft OneNote szoftverhez

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Köszönjük, hogy a Microsoft OneNote szoftvert választotta. A jelen licencszerződés Ön és a Microsoft vállalat (vagy annak az Ön lakhelye szerinti leányvállalata) között jön létre, és az Ön OneNote szoftverre vonatkozó jogait írja le. A könnyebb átláthatóság érdekében a szerződést két részre osztottuk: az első két oldal a bevezető feltételeket tartalmazza. Ez a rész kérdés–válasz formában íródott, és a licenceléssel kapcsolatos gyakori kérdéseket tárgyalja. Az ezt követő rész a további feltételeket és a jótállás részleteit tartalmazza részletesebben. A szerződés hivatkozással csatolt részeket is tartalmaz. Javasoljuk, hogy olvassa át a szerződés teljes szövegét, mert az összes feltétel és kikötés lényeges lehet, és ezek együttesen Önre kötelező megállapodást alkotnak. Miután a szoftver már fut, a hivatkozott kikötéseket és feltételeket is érdemes átolvasnia. AMENNYIBEN ÖN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LAKOSA, A TOVÁBBI FELTÉTELEK ÖNRE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTŐBÍRÓI RENDELKEZÉST ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁST IS MAGUKBAN FOGLALNAK. E KIKÖTÉSEK BEFOLYÁSOLJÁK, HOGY MIKÉNT FOLYTATHATÓK LE A JOGVITÁK ÖN ÉS A MICROSOFT KÖZÖTT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐKET.

A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS VALAMENNYI FELTÉTELÉT, ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A SZOFTVER BIZONYOS INFORMÁCIÓKAT TOVÁBBÍTSON AZ ELSŐ FUTTATÁSKOR, A FRISSÍTÉSKOR, ILLETVE A SZOFTVER BIZONYOS INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATAKOR. A JELEN SZERZŐDÉSBEN HIVATKOZOTT FELTÉTELEK HATÁLYA ALÁ ESŐ SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ADOTT HIVATKOZOTT FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, ÉS KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ŐKET. Ha nem fogadja el vagy tartja be a feltételeket és kikötéseket, akkor nincs joga a szoftver és az abba foglalt szolgáltatások használatához.

Hogyan használhatom a szoftvert?    A szoftver vagy -példány nem adunk el – azt csak licenc. A licenc, csoportban telepíthet és egy másolatot az alkalmazás használata legfeljebb 15 (15) a Windows 8 rendszerű eszközökre (vagy az eszközök, előfordulhat, hogy kell másképp a Microsoft Áruház használati feltételek, a https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ ilyen száma tár---használati) (a licenccel rendelkező eszközök), amely viszonyban-e a Microsoft Áruház fiókjához tartozó Microsoft-fiókkal. Mindezen jogok leáll, amikor az alkalmazás eltávolítása a licencelt ezekre az eszközökre. A "Távoli hozzáférés" alább leírtakhoz engedélyezett használja, kivéve a licenc csak a szoftver csak a licenccel rendelkező eszközök, például érintőképernyővel beviteli mechanizmusok segítségével közvetlen használni. Az nem engedi meg engedéllyel a kiszolgálón a szoftver telepítése vagy használatra vagy a számítógép vagy eszköz csatlakozik a kiszolgálóhoz, belső és külső hálózaton keresztül. A szoftver még nincs licencelve az kereskedelmi szolgáltatója –, akkor nem elérhetővé teheti a szoftver egyidejű használja-e több felhasználó esetében a hálózaton. Több felhasználó forgatókönyveket és virtualizációs a további tudnivalókért lásd: a további feltételeket.

Mit kell tudni a szoftver frissítésként való telepítéséről?    Ha a jelen szerződés hatálya alá eső szoftvert frissítésként telepíti a meglévő szoftverére, akkor a frissítés cseréli a frissített eredeti szoftvert. A frissítés után megszűnnek az eredeti szoftverhez fűződő jogai, vagyis nem folytathatja annak használatát, illetve nem adhatja azt tovább semmilyen módon. A jelen szerződés szabályozza a frissített szoftver használatát, és az eredeti szoftverhez társított szerződést teljes mértékben lecseréli.

továbbvihetem a szoftvert másik eszközre, vagy a felhasználó?    A licenc telepítése és használata a szoftver legfeljebb 15 (15) licenccel rendelkező eszközök (vagy az ilyen eszközök, mint egyébként áll rendelkezésre a használati feltételek Microsoft Áruház száma) egyidejű jobbra tartalmazza. Ha megpróbálja több eszközön az olyan szoftverek telepítése, előfordulhat, hogy inaktiválja automatikusan a ezekre az eszközökre, hogy legfeljebb hány példánya legfeljebb aktiválódnak egyszerre.

Van bármiféle korlátozás a OneNote programmal létrehozható, megtekinthető vagy szerkeszthető jegyzetek számára vonatkozóan?    Nincs semmilyen konkrét korlátozás a programmal létrehozható, megtekinthető vagy szerkeszthető jegyzetek számára vonatkozóan. Az eszköze hardveres képességei, illetve a jegyzeteket tároló kiszolgálón elérhető tárhely mérete azonban korlátozhatja a jegyzetek számát.

Gyűjt a szoftver rám vonatkozó személyes információkat?    Ha eszközével kapcsolódik az internetre, a szoftver egyes szolgáltatásai csatlakozhatnak a Microsoft vagy annak megbízott szolgáltatói számítógépes rendszeréhez, és információkat küldhetnek, illetve fogadhatnak. Nem feltétlenül kap a csatlakozásról minden esetben külön értesítést. Ha úgy dönt, hogy használja e szolgáltatások bármelyikét, akkor a használattal elfogadja a szóban forgó információknak a szolgáltatás használatakor történő küldését és fogadását. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható, illetve dönthet úgy, hogy nem használja őket.

Hogyan használja a Microsoft az információimat?    A Microsoft a szoftver szolgáltatásaival gyűjtött információkat a szoftver frissítéséhez és javításához, illetve a termékeink és szolgáltatásaink más jellegű fejlesztéséhez használja fel. Bizonyos körülmények között másokkal is megoszthatjuk az információkat. Megosztjuk például a hibajelentéseket a vonatkozó hardver- és szoftvergyártókkal, hogy ezen információk segítségével javíthassák a termékeik Microsoft-termékekkel való együttműködését. Ön beleegyezik az információknak a OneNote adatvédelmi nyilatkozatával összhangban történő használatába és megosztásába.

Mire ezt a szerződést vonatkozik?    A jelen szerződés vonatkozik a szoftvert, és a Microsoft frissítések is, a kiegészítők és a szolgáltatások, a szoftvert, kivéve, ha az egyéb kifejezéseket beépített részei, és a velük. Egyéb feltételek és kikötések, hogy érvényes más szolgáltatások, beleértve a használati feltételek Microsoft Áruház .

Van olyasmi, amit nincs jogom tenni a szoftverrel?    Igen. Mivel a szoftver licencelve van, nem pedig eladva Önnek, a Microsoft fenntartja a jelen szerződés által kifejezetten át nem ruházott összes jogát (ideértve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat is). Konkrétan, a jelen licenc nem engedélyezi Önnek, hogy: különálló módon használja vagy virtualizálja a szoftver szolgáltatásait; közzétegye, másolja (az engedélyezett biztonsági másolatokat kivéve), bérbe adja vagy kölcsönadja a szoftvert; átruházza a szoftvert (a szerződés által engedélyezett esetet kivéve); megkísérelje megkerülni a szoftver védelmi funkcióit vagy technikai korlátozásait; visszafejtse, visszafordítsa vagy elemeire bontsa a szoftvert – kivéve ha az Ön lakhelye szerint érvényes jogszabályok engedélyezik ezt a szerződésben szereplő tilalom ellenére. Utóbbi esetben kizárólag a helyi jogszabályok által engedélyezett mértékben térhet el a jelen szerződés feltételeitől. Az internetalapú szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely bárhogyan is zavarja más felhasználók szolgáltatáshoz való hozzáférését, továbbá nem kísérelheti meg a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz vagy hálózatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

 1. LICENCJOGOK ÉS TÖBBFELHASZNÁLÓS HASZNÁLAT

 2. Számítógép.    A jelen szerződésben a „számítógép” olyan (akár fizikai, akár virtuális) hardveres rendszerre utal, amely tárolóeszközzel van ellátva és képes a szoftver futtatására. A hardverpartíciók vagy az úgynevezett „blade” termékek ilyen értelemben számítógépnek minősülnek.

 3. Kombinált és megosztott kapcsolatok.    Nem kombinálhatja vagy oszthatja meg a kapcsolatokat speciális hardver vagy szoftver segítségével, illetve a szoftver licencelt eszközön keresztül történő elérését vagy használatát más módon sem teheti lehetővé több felhasználónak, számítógépnek vagy eszköznek.

 4. Használat virtualizált környezetben.    Ha virtualizációs szoftver (például a hyper-v ügyfélprogram) segítségével egy hardveres számítógéprendszeren belül egy vagy több további, virtuális számítógépet működtet, akkor a virtuális számítógépek a jelen szerződés vonatkozásában különálló számítógépnek minősülnek. Ha egynél több virtuális számítógépen szeretné használni a szoftvert, akkor külön szoftverpéldányokat, valamint az egyes szoftverpéldányokhoz külön licencet kell beszereznie. A digitális jogkezelő technológiákkal, illetve más, teljes kötetre kiterjedő titkosítási technológiákkal védett tartalmaknak a védettségét a virtualizált környezet hátrányosan befolyásolhatja.

 5. Távoli hozzáférés.    A Windows 8-eszközök „távoli asztal” és „távsegítség” technológiával kerülhetnek forgalomba, melyekkel a licencelt eszközön telepített szoftver elérhető távolról, más eszközökről is.

  • Távoli asztal.    A licenc engedélyezi, hogy távoli asztallal vagy ahhoz hasonló más technológiákkal elérje a szoftvert egy licencelt eszközről. Külön licencelt gazdaszámítógépen futó szoftverhez joga van hozzáférni licencelt eszközről távoli asztali kapcsolat segítségével.

  • Távsegítség.    A távsegítséget vagy más ahhoz hasonló technológiát további szoftverlicencek beszerzése nélkül is használhatja az aktív munkamenet megosztásához. A távsegítséggel egy felhasználó közvetlenül csatlakozhat egy másik számítógépéhez, melynek célja általában problémák elhárítása.

 6. DÖNTŐBÍRÓI RENDELKEZÉS ÉS LEMONDÁS A CSOPORTOS KERESETRŐL

 7. Alkalmazás.    A jelen B szakasz az összes vitára érvényes, KIVÉVE AZ ÖN, A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT LICENCELŐI SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK BETARTÁSÁT VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉT ÉRINTŐ VITÁKAT. A „vita” jelen értelmezés szerint magában foglalja az összes pert, keresetet és más jellegű jogvitát, amely Ön és a Microsoft között a szoftverre (beleértve annak árát) vagy a jelen szerződésre vonatkozóan kialakulhat, beleértve a szerződéses, jótállásos, kártérítéses, jogszabályi, rendeleti és minden egyéb jogi vagy méltányossági alapon nyugvó ügyet. A „vitát” a vonatkozó jogszabályok által megengedett legszélesebb értelemben kell érteni.

 8. Értesítés jogvitáról.    Esetén, vagy a Microsoft kell adni a másik értesítés az vitákat, egy írt nyilatkozat, amely a nevet, a cím és elérhetőségi adatok megadása, a vitában, és a kért mentesség előidéző tények fél részletezi. Meg kell küldenie bármely jogvitáról értesítés az Amerikai Egyesült Államok levélben Microsoft Corporation, ATTN:LCA DÖNTŐBÍRÓI, egy Microsoft módon, Redmond, Postafiók98052-6399. Űrlap címen érhető el Értesítés az jogvitáról – Microsoft Software, -termékek és szolgáltatások döntőbírói rendelkezést tartalmazó. A Microsoft küld vitás értesítés Önnek USA-beli levelezés által a címét, akkor, ha vagy más módon saját e-mail címére. Ön és a Microsoft megpróbál keresztül kötetlen küldött tevékenységhozzárendelés-frissítések a vitában értesítés érkezik 60 napig belül vitás feloldásához. 60 nap után, illetve a Microsoft kezdődhet döntőbírói.

 9. Kis értékű követelések.    A lakhelyén illetékes, kis értékű követelésekkel foglalkozó törvényszéken is perelhet, vagy választhatja Washington állam King megyéjének törvényszékét, ha a vitás kérdés kielégíti a kis értékű követelések összes feltételét. A kis értékű követelések törvényszékén perelhet függetlenül attól, hogy megkísérelte-e elsőként nem hivatalos úton rendezni a vitás kérdést.

 10. DÖNTŐBÍRÓI RENDELKEZÉS.   HA ÖN ÉS A MICROSOFT NEM TUDJA SEM NEM HIVATALOS ÚTON, SEM KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK TÖRVÉNYSZÉKÉN RENDEZNI A VITÁS KÉRDÉST, AKKOR A VITÁS KÉRDÉS RENDEZÉSÉRE DÖNTŐBÍRÓSÁGOT KELL FELKÉRNI, MELYNEK DÖNTÉSÉT A FELEK KÖTELESEK JOGERŐSKÉNT ELFOGADNI. ÖN LEMOND AZ ARRA VONATKOZÓ JOGÁRÓL, HOGY VITÁS KÉRDÉSEIVEL BÍRÓSÁGON, BÍRÓ VAGY ESKÜDTSZÉK ELŐTT MEGJELENVE PERELJEN (VAGY CSOPORTOS KERESETBEN ÉRINTETT FÉLKÉNT RÉSZT VEGYEN). Ehelyett a vitás kérdések rendezése független döntőbíró által fog történni, melynek döntése véglegesnek minősül, kivéve a Szövetségi Döntőbírói Törvény által nyújtott fellebbezési jog gyakorlását. A döntőbíró döntését bármely, a felek felett rendelkezni képes törvényszék kikényszerítheti.

 11. LEMONDÁS A CSOPORTOS KERESETRŐL.   MINDEN VITÁS KÉRDÉS – FÓRUMTÓL ÉS ELJÁRÁSTÓL FÜGGETLENÜL – KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON RENDEZHETŐ. SEM ÖN, SEM A MICROSOFT NEM FOGJA VITÁS KÉRDÉSÉT CSOPORTOS KERESETKÉNT MEGHALLGATTATNI, KÖZÉRDEKŰ ÜGYVÉDI ELJÁRÁSKÉNT TÖRVÉNYSZÉK ELÉ VINNI, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB OLYAN ELJÁRÁS KERETÉBEN RENDEZNI, AMELYBEN A FELEK BÁRMELYIKE KÉPVISELETI SZEREPET TÖLT BE. SEMMILYEN DÖNTŐBÍRÁSKODÁS VAGY MÁS ELJÁRÁS NEM KOMBINÁLHATÓ EGY MÁSIKKAL, HACSAK AZ ELJÁRÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÖSSZES FÉLTŐL ELŐZETES ÍRÁSOS BELEEGYEZÉST NEM KAP ERRE VONATKOZÓAN.

 12. Döntőbírói eljárás, költségek, díjak és ösztönzők.    Bármely döntőbírói az Amerikai döntőbírói egyesület (a "AAA") a saját kereskedelmi döntőbírói szabályok végzi, és sok esetben a kiegészítő eljárások az Consumer-Related viták. További tudnivalókért lásd: az Amerikai döntőbírói egyesület webhelye , vagy felhívhatja 1-800-778-7879. 75 000 $ érintő vitában vagy annál kisebb, a Microsoft fog haladéktalanul úgy a Iktatás: díjak és a cég AAA és értelmező meg díjak fizet. Ön és a Microsoft elfogadja a feltételeit eljárások, díjak és ösztönzők a Microsoft jogi és vállalati ügyekkel webhelyet. Döntőbírói kezdődik, hogy a a Microsoft-szoftverek, a termékek és szolgáltatások döntőbírói rendelkezést tartalmazó az Amerikai döntőbírói egyesület döntőbíró a AAA űrlap elküldéséhez. Ön vállalja, hogy csak a tartózkodási megye vagy érvényesíthet döntőbírói kezdődik. A Microsoft vállalja, hogy csak a tartózkodási hely, a megye döntőbírói kezdődik.

 13. Követelések és jogviták rendezésének indítása egyéves elévüléssel.    A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kötelesek a felek a jelen szerződésre vonatkozó követeléseiket és vitás kérdéseiket, amelyekre a B szakasz érvényes, egy éven belül benyújtani kis értékű követelések törvényszékén (B.3) vagy döntőbírói eljárásra (B.4). Az egyéves időtartam onnantól számítandó, amikortól benyújthatónak minősül a követelés vagy a vitáról szóló értesítés. A követelés vagy vita egy éven belüli benyújtásának elmulasztása esetén az adott követelés végleg elévül.

 14. Elválaszthatóság.    Ha a B.5 szakasz csoportos keresetről való lemondásának rendelkezése a vitás kérdés részeire vagy egészére jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor a B szakasz (döntőbíróság) nem érvényes a szóban forgó részekre. A szóban forgó részek ekkor elválasztandók és törvényszéken rendezendők, míg a hátramaradó részekre változatlanul érvényes marad a döntőbírói eljárás rendelkezése. Ha a B szakasz bármely egyéb rendelkezése is jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor az a rendelkezés elválasztandó, míg a B szakasz további rendelkezései teljes mértékben érvényben maradnak.

 15. JOGHATÓSÁG VÁLASZTÁSA

Az Ön lakhelyének országában érvényes jogszabályok a mérvadók a jelen szerződés kapcsán felmerülő követeléseknél és vitás kérdéseknél, beleértve a szerződési feltételek megszegéséből, a fogyasztóvédelmi törvényekből, a versenytörvényekből, a beleértett jótállásra vonatkozó törvényekből, a jogalap nélküli gazdagodásból és a károkozásból adódó követeléseket. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek, például fogyasztói jogokat. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az országa törvényei szerint Önt megillető jogokat, ha az adott ország törvényei ezt nem engedélyezik.

 1. ELSŐ HASZNÁLAT ÉS FRISSÍTÉSEK

 2. Először.    A szoftver csak az a Microsoft Áruházkaphat. Miután telepítette a szoftvert, olvassa el "Beállítások licencelési" a "Beállítások" belül a szoftver szeretne tudni a licenc.

 3. Frissítések.    Az a Microsoft Áruházcsak frissítések vagy a szoftver frissítései kaphat. További tudnivalókért olvassa el a Microsoft áruház használati feltételeicímű témakört.

 4. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK; ADATVÉDELEM

Az alábbi szoftverszolgáltatások internetet használnak, mellyel számítógépes adatokat küldenek a Microsoftnak (vagy a Microsoft szállítóinak, illetve szolgáltatóinak) – ilyen adat például az IP-címe, az operációs rendszere típusa, a böngészőjének típusa és neve, a használt szoftver verziója, illetve annak a számítógépnek a nyelvi azonosítója, amelyre a szoftvert telepítette. A Microsoft ezeket az adatokat az internetalapú szolgáltatások elérhetővé tételére használja fel, a OneNote adatvédelmi nyilatkozatával összhangban. Egyes internetalapú szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy késve, a Microsoft Windows Update szolgáltatáson keresztül települnek a számítógépére.

 1. Beleegyezés az internetalapú szolgáltatások használatába.    Az alább, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett szoftverszolgáltatások csatlakoznak a Microsoft (vagy annak szolgáltatói) számítógépes rendszereihez az interneten keresztül. Bizonyos esetekben Ön a csatlakozásról nem kap külön értesítést. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. A szolgáltatásokról bővebb információt a OneNote adatvédelmi nyilatkozatában találhat. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL BELEEGYEZIK AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁBA. A Microsoft a kapott adatok alapján nem próbálja meg azonosítani Önt, és nem próbál meg kapcsolatba lépni Önnel.

 2. Felhasználói élmény fokozása programjában.    A szoftvert használ a felhasználói élmény fokozása program. Felhasználói élmény fokozása program automatikusan elküldi a hardver és a szoftver használatának Microsoft információt. Azonosítása, vagy kérje meg nem használjuk az ezt az információt. Felhasználói élmény fokozása program is rendszeres letöltése egy kis fájlt a számítógépre. Ez a fájl segít, hogy a szoftver használata közben van problémák vonatkozó információk gyűjtését. Érhető el, ha új súgót információk a hibákról az lehet, hogy is lehet automatikusan letölteni.

 3. Online szolgáltatások és tartalom.    A szoftver szolgáltatásai alkalmasak arra, hogy bizonyos kapcsolódó tartalmakat a Microsofttól beszerezzenek és Önnek elérhetővé tegyenek. Ilyen tartalmak például a ClipArt-képek, a sablonok, az online oktatóanyagok, az online segítségnyújtó anyagok és a súgóanyagok. Az ezzel kapcsolatosan átvitt információk a vonatkozó tartalmak Önnek való elérhetővé tételét, illetve a szolgáltatásaink fejlesztését szolgálják. Dönthet úgy, hogy nem használja ezeket az online szolgáltatásokat és tartalmakat. A részletekről a jelen szerződés végén hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

 4. Cookie-k.    Ha úgy dönt, hogy használja a szoftver online szolgáltatásait, például az online támogatást és súgót, illetve a sablonokat, akkor cookie-kat állíthat be a szoftver. A cookie-k letiltásáról, kezeléséről és törléséről további információkat a jelen szerződés végén hivatkozott OneNote adatvédelmi nyilatkozat cookie-król szóló szakaszában találhat.

 5. OneNote a Windows 8 rendszeren.    Ha a szoftvert Windows 8-eszközön futtatja, és engedélyezte a szoftver online szolgáltatásait és tartalmait, akkor amikor bejelentkezik a Windows 8 rendszerbe a Microsoft-fiókjával, egyidejűleg a szoftverbe is bejelentkezik ugyanazzal a Microsoft-fiókkal. Így a Microsoft-fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó újbóli megadása nélkül tárolhat és érhet el online fájlokat a OneDrive szolgáltatásban. A részletekről a jelen szerződés végén hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

 6. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés.    Nem használhatja a szolgáltatásokat oly módon, hogy az kárt tehessen a szolgáltatásokban, vagy zavarjon másokat a szolgáltatások használatában. Nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

 • TOVÁBBI LICENCELÉSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK

  1. Harmadik féltől származó programok.    A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, és nem a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

  2. Betűtípuselemek.    A szoftver futtatása során használhatja annak betűtípusait tartalom megjelenítéséhez. A tartalmaiba csak a betűtípusok korlátozásai által megengedett mértékben ágyazhatja be a betűtípusokat.

  3. Médiaelemek.    A Microsoft licencet biztosít Önnek a szoftverhez mellékelt médiaelemek (képek, ClipArt-elemek, animációk, hangok, zenék, videóklipek, sablonok és egyéb tartalmak) másolására, terjesztésére, lejátszására és megjelenítésére az Ön projektjeiben és dokumentumaiban, a következő feltételekkel: (i) nem adhatja el, licencelheti tovább vagy terjesztheti a médiaelemek másolatait önmagukban vagy termékként, ha a termék fő értékei maguk a médiaelemek; (ii) nem biztosíthat a vevőinek jogokat a médiaelemek továbblicencelésére vagy terjesztésére; (iii) nem licencelhet tovább vagy terjeszthet kereskedelmi célokra olyan médiaelemeket, amelyek azonosítható személyt, kormányhivatalt, emblémát vagy márkajelzést ábrázolnak, illetve nem használhatja fel ezeket a típusú képeket olyan módon, amely a saját termékével, vállalatával vagy tevékenységével való egyetértést vagy kapcsolatot sejtet; és (iv) nem készíthet obszcén vagy botrányos munkákat a médiaelemekkel. Az egyéb, például az Office.com webhelyen vagy a szoftverszolgáltatásokon keresztül elérhető más webhelyeken található médiaelemek használatát az adott elemek webhelyének használati feltételei szabályozzák.

 • FÖLDRAJZI ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK

Ha egy megjelölt a szoftverek földrajzi terület, majd használhatja a szoftver csak az adott régióban. Meg kell felelniük a belföldi és nemzetközi exportálás törvényi és a szabályok a szoftverre, amelyek lehetnek a rendeltetési hely, a végfelhasználók és vége korlátozásai. A további információt a földrajzi és exportkorlátozások, látogasson el a Hogyan dönthető el a webhely és a Microsoft exportálása webhelyet.

 1. TÁMOGATÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOK

A Microsoft korlátozott támogatás szolgáltatásokat nyújt az megfelelően licencelt szoftver, a Microsoft terméktámogatásileírt módon.

 1. SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA

A jelen szerződés (a Microsoft által biztosított és Ön által használt szoftverkiegészítésekhez, frissítésekhez és szolgáltatásokhoz tartozó feltételekkel együtt), valamint a jelen szerződésben hivatkozott weblapokon található feltételek, alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozóan (hacsak a Microsoft külön feltételeket nem szab a kiegészítésekhez, frissítésekhez vagy szolgáltatásokhoz). A jelen szerződést a szoftver elindítása után a „Beállítások”, majd a „Licencelési beállítások” lehetőségre kattintva tekintheti meg ismét. A szerződésben lévő hivatkozásokon elérhető feltételeket szintén megtekintheti, miután elfogadta a jelen szerződést, és elindította a szoftvert. Ön kijelenti és elfogadja, hogy a jelen szerződés hatálya alá eső összes szolgáltatás és belefoglalt alkalmazás esetében el fogja olvasni a vonatkozó feltételeket a szolgáltatás használatának megkezdése előtt. Továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások használata a jelen szerződés és a hivatkozott feltételek elfogadását jelenti. Hivatkozások:

JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA

A szoftvert "mint-program." Akkor ellátni a használat kockázata. Microsoft lehetővé teszi a sürgős jótállás garantálja vagy feltételek. Önnel van a teljes kockázat minőségére és a szoftver teljesítménye. Kell a szoftvert a hibás bizonyítsa be, akkor tegyük fel, hogy a teljes költséget, az összes szükséges karbantartási vagy a javítási. További fogyasztói jogokkal előfordulhat a helyi törvények ezt a szerződést nem módosítható. A helyi törvények által megengedett mértékig, a Microsoft nem tartalmazza az összes hallgatólagos garanciát, köztük az adott, egy adott célra, és nem jogsértés.

JOGORVOSLATI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. Ha megalapozottnak bizonyuló követelése van károk Microsoft vagy annak szállítói általi megtérítésére, akkor kizárólag a közvetlen károk megtérítésére jogosult, legfeljebb 5 USD összegig. Nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

A korlátozás a következőkre érvényes:

 • bármi, ami harmadik fél internetes webhelyein vagy harmadik fél programjaiban található szoftverhez, szolgáltatásokhoz és tartalomhoz (beleértve a kódot) kapcsolódik; valamint

 • szerződésszegés miatti kárigény; jótállási kötelezettség, garancia vagy feltétel megszegése; objektív felelősség, hanyagság vagy egyéb károkozás; törvények vagy rendelkezések megsértése; jogalap nélküli gazdagodás; mind az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig.

A korlátozás akkor is alkalmazandó, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna a károkozás lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×