Microsoft Power Query az Excel programhoz – súgó

Megjegyzés:  A Power Query az Excel 2016-ban a Beolvasás és átalakítás nevet viseli. Az itt olvasható információk mindkét alkalmazásra vonatkoznak. További információt a Beolvasás és átalakítás az Excel 2016-ban című cikkben talál.

A Power Query adatfeltárási, Adatátalakítási és dúsítási lehetőségeket nyújt az asztalra a felhőben.

A Power Query szokásos funkciói

Egyszerűen feltárhatja, egyesítheti és finomíthatja az adatokat, hogy hatékonyabban elemezhesse őket az Excelben.

* Az általános elérhetőségű kiadás konkrét verziószámai: Power Query 1.5.3296.2082 és Power Query 2.10.3547.461.

További tudnivalók a Power Query az Excel programhoz szoftverről

Első lépések

A Microsoft Power Query az Excel programhoz természetesen használható felhasználói felületet biztosít az adatok feltárásához, átalakításához és gazdagításához.

Első lépések

Megoszthatja és kezelheti a lekérdezéseket, valamint adatokat kereshet a szervezeten belül. A lekérdezések megosztásáról további információt a lekérdezések megosztásacímű témakörben találhat.

Microsoft Power Query az Excel programhoz – bevezetés

A Microsoft Power Query az Excel programhoz természetesen használható felhasználói felületet biztosít az adatok feltárásához, átalakításához és gazdagításához.

Adatok importálása külső adatforrásokból

A Power Queryvel adatforrások széles választékából importálhat adatokat az Excelbe. Miután csatlakozott egy adatforráshoz, az adatokat az elemzési igényeinek megfelelően alakíthatja.

Adatok alakítása

A többféle adatforrásból származó adatokat a lekérdezéslépések szerkesztésével az adatelemzési igényeknek megfelelően alakíthatja.

Lekérdezés hozzáadása Excel-munkalaphoz

A lekérdezések adatait beszúrhatja egy Excel-munkalapra. A lekérdezésből származó adatok beszúrásakor betölthet egy lekérdezést az Excel adatmodelljébe.

Oktatóanyagok

Power Query – az alapok

Ebből az oktatóanyagból megismerheti, hogyan olvashat be és alakíthat át egy weblapról származó adattáblát.

Több adatforrás adatainak kombinálása

Ebben az oktatóprogramban adatokat fog importálni egy termékinformációkat tartalmazó helyi Excel-fájlból, valamint egy termékrendelési adatokat tartalmazó OData-adatcsatornából. Átalakítási és összesítési lépéseket fog végezni, és adatokat fog kombinálni a két forrásból a Total Sales per Product and Year (Összes eladás termékenként és évenként) jelentés elkészítéséhez.

A lekérdezésszerkesztő használata

A lekérdezésszerkesztő bemutatása

A lekérdezésszerkesztővel navigálhat az adatforrásokban, lekérdezéseket definiálhat és átalakítási műveleteket végezhet az adatforrások adatain.

Képlet módosítása

Módosíthatja azokat a képleteket, amelyek nincsenek képletkészítőkhöz társítva, vagy módosíthatja a meglévő képleteket.

Lekérdezési lépések beállításainak szerkesztése

A Lépések ablaktáblán lépések felvételével, illetve a meglévők szerkesztésével, átrendezésével vagy törlésével megváltoztathatja az adatok átalakítási módját.

Lekérdezés frissítése

A lekérdezés frissítésével a legfrissebb adatokat importálhatja egy táblába anélkül, hogy újra létrehozná a lekérdezést.

Adatok szűrése, rendezése és csoportosítása

Tábla szűrése

A táblák szűrésével csökkentheti a lekérdezés eredményeinek a méretét, hiszen kizárhat sorokat és oszlopokat méret, érték vagy feltétel alapján.

Tábla rendezése

A lekérdezés eredményében a táblasorokat különböző kritériumok, például egy vagy több oszlop szöveges vagy numerikus értéke szerint, illetve növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti.

Tábla sorainak csoportosítása

Több sor értékeit egyetlen értékké vonhatja össze a sorokat egy vagy több oszlop értékei alapján csoportosítva. A sorok csoportosításának módját a Több adatforrás adatainak kombinálása című oktatóanyag mutatja be.

Adatok alakítása lekérdezésben

Lekérdezés megformálása vagy átalakítása

A többféle adatforrásból származó adatokat a lekérdezéslépések gyarapításával, eltávolításával vagy szerkesztésével az adatelemzési igényeknek megfelelően alakíthatja.

Ismétlődések eltávolítása

Eltávolíthatja egy tábla összes olyan sorát, amelyben a kijelölt oszlopok értékei korábban már előfordultak. Az értékek első előfordulását tartalmazó sort nem távolítja el a program.

A hibát tartalmazó sorok eltávolítása

Eltávolíthatja az adathibákat tartalmazó lekérdezések bizonyos sorait.

Adatvédelmi szintek

Az adatvédelmi szintek megadnak egy elkülönítési fokot, amely meghatározza, hogy milyen mértékig legyen elkülönítve egy adatforrás a többi adatforrástól.

Oszlopok használata

Egyéni oszlop beszúrása táblázatba

Beszúrhat egy index- vagy egyéni oszlopot az aktuális lekérdezésbe (a képletet Ön határozza meg).

Egy oszlop adatainak összesítése

Bármely, társított táblát tartalmazó oszlop adatait összesítheti egy csoportművelet, köztük az Összeg, a Darabszám, az Átlag, a Minimum és a Maximum művelet eredményét megjelenítve.

Oszlopok egyesítése

Két vagy több oszlop értékeit egyetlen oszlopban egyesítheti egy lekérdezésben.

Sor előléptetése oszlopfejléccé

Előléptethet egy sort oszlopfejléccé.

Oszlopok áthelyezése

Eltávolíthatja a kijelölt oszlopokat egy lekérdezésből, vagy választhatja a További oszlopok eltávolítása lehetőséget is.

Oszlop átnevezése

Átnevezhet egy adatforrásoszlopot. A lekérdezés az új oszlopnevet használja.

Értékek lecserélése

Kicserélhet egy adott értéket egy másik értékre a kijelölt oszlopokban.

Szövegoszlop felosztása

Egy szöveget tartalmazó oszlopot feloszthat több oszlopra két módon is: elválasztó karakterrel vagy karakterszám alapján.

Oszlopok kimutatásformátumának megszüntetése

Átalakíthatja a kijelölt oszlopokat attribútum–érték párokká.

A kapcsolódó lekérdezések adatainak kombinálása

Több lekérdezés kombinálása

A Power Query lehetővé teszi több lekérdezés zökkenőmentes kombinálását azok egyesítésével vagy összefűzésével. Az Egyesítés és a Hozzáfűzés művelet bármely táblázatos formátumú lekérdezésen elvégezhető, függetlenül attól, hogy az adatok milyen adatforrásból származnak.

Lekérdezések egyesítése

Az Egyesítés művelet két meglévő lekérdezésből hoz létre új lekérdezést.

Lekérdezések összefűzése

Hozzáfűzés művelet létrehoz egy új lekérdezést, amely tartalmazza az első lekérdezés összes sorát, ezek után pedig egy második lekérdezés összes sorát.

Kapcsolódó táblát tartalmazó oszlop kibővítése

A társított táblákat tartalmazó oszlopokat kibővítve megjelenítheti a kapcsolódó adatokat. Kibonthatja a kapcsolódó táblából az összes oszlopértéket vagy csak a meghatározott oszlopértékeket.

Lekérdezések megosztása [Power Query 2.10-es verzió]

Lekérdezések megosztása

Miután csatlakozott a szükséges adatforrásokhoz, és megfelelően előkészítette (szűrte és alakította) az adatokat, az eredményül kapott adathalmaz metaadatait megoszthatja lekérdezésként a Power Queryben az összes felhasználóval vagy csak megadott felhasználókkal a cégen belül.

Megosztott lekérdezések kezelése

Megosztott lekérdezések megtekintése és frissítése

Megtekintheti és frissítheti a megosztott lekérdezéseket a lekérdezésdefiníció vagy a metaadatok szerkesztése érdekében.

Munkafüzetbeli lekérdezések megtekintése és kezelése

Egy helyről kezelheti az Excel-munkafüzetekben lévő lekérdezéseket.

Megosztott lekérdezés megkeresése és használata

Megosztott lekérdezés megkeresése és használata

Megkereshet egy megosztott lekérdezést, és a mögötte lévő adatokat felhasználhatja a lekérdezésekben elemzési és jelentéskészítési célra.

A megosztott lekérdezések használati elemzésének megtekintése

Mi a Power bi-felügyelet?

Megtekintheti a megosztott lekérdezések használati analitikáját a megosztott lekérdezések Power Queryben való kezelésekor.

Speciális lekérdezések

Speciális lekérdezés létrehozása

A Power Query képletnyelve segítségével speciális lekérdezéseket hozhat létre.

Power Query-képletek kategóriái

Referencia

Adatforrás beállításai

A Microsoft Power Query az Excel programhoz minden használt adatforrás-kapcsolathoz menti az adatforrás hitelesítő adatait (azaz a bejelentkezési identitást), illetve az adatforrás adatvédelmi szintjét.

Útmutató a Power Query menüszalaglapjaihoz

További tudnivalók a Power Query-képletekről

A Power Query képleteivel különféle műveletek, például adatbeszerzési és -átalakítási műveletek végezhetők.

Power Query-képletek kategóriái

A Power Query specifikációi és korlátai

Hibaelhárítás

Nemzetközi funkciók

A Power Query különféle nemzetközi funkciókkal segíti az adatok területi beállításnak megfelelő megjelenítését. A Windows operációs rendszerekben a területi beállítás a felhasználói beállítások egy csoportja, amely a felhasználó nyelvéhez, környezetéhez és/vagy kulturális közegéhez kapcsolódik.

Crypto Mobility

Biztonsági megjegyzés: A Power Query a Microsoft SDL-folyamataszerint a titkosítási mobilitási útmutatókat a DPAPI segítségével titkosítja a helyi hitelesítő adatokkal.

A Microsoft Power Query szolgáltatási szerződése

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×