Mentés SharePointba (PowerPivot)

Megjegyzés: Ez a cikk elvégezte a feladatát, és hamarosan megszűnik. „A lap nem található” üzenet elkerülése érdekében eltávolítjuk azokat a hivatkozásokat, amelyekről tudomásunk van. Ha létrehozott erre a lapra mutató hivatkozásokat, távolítsa el őket, így közösen naprakészen tartjuk a webet.

A PowerPivot-adatmodelleket tartalmazó Excel-munkafüzetek olyan SharePoint webhelyre menthetők, amelyet kibővítettek a PowerPivot-adatelérés támogatására. A munkafüzet közzétételét követően a SharePointhoz megadott engedélyek és a dokumentumtulajdonságok határozzák meg, hogy mások miként jeleníthetik meg, és hogyan használhatják a munkafüzetét.

Előzetes teendők

A munkafüzetek SharePoint rendszerben való közzétételéhez megfelelő engedélyekkel, szoftverrel és ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a munkafüzetet elő tudja készíteni a közzétételre.

Kiszolgálószoftver

Ha böngészőben szeretné megnyitni a munkafüzeteket, a használt SharePoint-kiszolgálón telepítve kell lennie a SharePointhoz és az Excel Serviceshez készült PowerPivotnak. A munkafüzetek SharePoint rendszerben történő feldolgozásához és megjelenítéséhez mindkét szolgáltatásra szükség van.

Bizonyos esetekben a webhely dokumentumtárainak és helyi menüinek megtekintésével ellenőrizni tudja, hogy a megfelelő szoftverrel rendelkezik-e, de előfordulhat, hogy a SharePoint-rendszergazdát kell megkérdeznie, hogy telepítve vannak-e a szükséges kiszolgálói szoftverek. Ha webhelyén megtalálható a PowerPivot-dokumentumtár, akkor a SharePointhoz készült PowerPivot telepítve van. Hasonlóképpen, ha anélkül meg tud nyitni egy Excel-munkafüzetet egy böngészőablakban, hogy az asztali Excel alkalmazásba le kellene töltenie a fájlt, a SharePoint-kiszolgálón működik az Excel Services.

Ha munkafüzete automatikus adatfrissítését szeretné ütemezni, feltétlenül kérdezze meg a kiszolgáló-rendszergazdától, hogy az adatok importálásához használt adatszolgáltatók elérhetők-e a kiszolgálón is.

Engedélyek

A dokumentumok SharePoint rendszerbe történő mentésekor a SharePoint engedélyei határozzák meg, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy törölheti a munkáját. Az alábbi táblázatban látható, hogy adott SharePoint-engedélyek milyen jogosultságot biztosítanak az Ön által közzétett munkafüzetekhez:

Engedély

Jogosultság

Megtekintés

A megtekintési engedéllyel bármely felhasználó megnyithatja a munkafüzetet a fájl URL-címét használva. Ez az engedély emellett lehetővé teszi a munkafüzet használatát más Excel-munkafüzetek vagy -jelentések írásvédett külső adatforrásaként.

Munkatárs

A Munkatárs engedély szélesebb körű jogosultságot jelent, mivel lehetővé teszi dokumentumok felvételét, szerkesztését vagy törlését a SharePoint-tárakban.

Teljes hozzáférés

A Teljes hozzáférés a munkatársi szinthez tartozó összes engedélyt tartalmazza, valamint lehetővé teszi lista vagy tár létrehozását és kezelését, illetve egy dokumentum kivételének visszavonását.

A SharePoint-webhelyekhez vagy -tárakhoz való hozzáférést a webhelygazdák vagy a webhelytulajdonosok által a csoportoknak vagy egyéni felhasználóknak megadott engedélyek biztosítják.

A legtöbben Megtekintés vagy Munkatárs engedéllyel rendelkeznek. A SharePoint-webhely Webhelyműveletek menüjében nézheti meg, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik. Ha a menüben egyedül a Teljes webhelytartalom megjelenítése parancs látható, akkor megtekintési engedéllyel rendelkezik, és nem tehet közzé fájlokat az adott SharePoint-webhelyen. Ha több elemből álló, hosszabb listát lát, vagy ha a menüszalagon láthatók a tárkezelési eszközök, munkatársi engedélyekkel rendelkezik.

A munkafüzet előkészítése

Mielőtt közzétenne egy PowerPivot-adatokat tartalmazó Excel-munkafüzetet, a dokumentum előkészítése céljából célszerű követnie az alábbi ellenőrzőlistát:

 1. Olvassa el, hogy miként hozhat létre olyan munkafüzetet, amely a fájl közzétételét követően is működő kapcsolati adatokat használ.

 2. Ismerje meg a PowerPivot-adatok SharePoint-webhelyen történő közzétételének biztonsági szempontjait.

 3. Munkafüzete az alábbi javaslatokat betartva áttekinthetőbben jeleníthető meg a SharePoint szolgáltatásban:

  • Excel-munkalapjait beszédes nevekkel lássa el. A munkalapok nevéből lapcímke lesz, amikor a dokumentumot közzéteszi a PowerPivot-dokumentumtárban.

  • Kapcsolja ki a használaton kívüli képi elemeket. Az Excel ablakában, a Nézet menüszalag Megjelenítés részén törölje a jelölést a Rácsvonalak, a Szerkesztőléc és a Fejlécek jelölőnégyzetből.

  • Rejtse el az üres vagy a jelentés szempontjából lényegtelen Excel-munkalapokat. Az Excel-ablakban kattintson a jobb gombbal egy munkalapfülre, és válassza a Munkalap elrejtése parancsot.

  • A munkafüzet mentését és közzétételét megelőzően jelölje ki az A1 cellát. A közzétett fájlok böngészőablakban történő megnyitásakor a fókusz a munkafüzet utolsó aktív celláján van. A kurzor A1 cellára helyezésével biztosítja, hogy a munkalap bal felső sarka a böngészőablak bal felső sarkába kerüljön.

Hitelesítési és frissítési beállítások ellenőrzése

A legjobb eredmények eléréséhez használja az Excel alapértelmezett hitelesítési és adatfrissítési beállításait.

Windows-hitelesítés ellenőrzése

Az Excel alapértelmezés szerint Windows-hitelesítést ad meg, így az adatmodell adatainak hozzáféréséhez a munkafüzetet megtekintő személy identitását használja. Az alapértelmezett beállítás megtartása lehetővé teszi, hogy a PowerPivot kiszolgálószoftver pontos információkat rögzítsen a PowerPivot-munkafüzetek használóiról, így hatékonyabban együttműködhet az adatait használó munkatársaival. Ha a Nincs választógombot jelöli be, vagy egy biztonságos társzolgáltatási azonosítót ad meg, a szoftver a szervezetében lévő tényleges személy helyett az Excel Services felügyelet nélküli felhasználói fiókjához (vagy a biztonságos társzolgáltatási azonosítóhoz) rögzíti a munkafüzet-használati adatokat.

 1. Az Excel Adatok menüszalagján kattintson a Meglévő kapcsolatok elemre.

 2. A Meglévő kapcsolatok párbeszédpanelen jelöljön ki egy kapcsolatot a munkafüzetben, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 3. Kattintson a Tulajdonságok > Definíció > Hitelesítési beállítások gombra.

 4. Jelölje be A hitelesített felhasználó fiókjának használata választógombot.

A frissítési szabályok beállításainak megadása

A frissítési szabályok beállításai befolyásolhatják, hogy miként tekintheti meg a PowerPivot-munkafüzeteket a PowerPivot-dokumentumtárban. Ha például munkafüzete a megnyitáskori frissítési tulajdonságot használja, és az Excel Services az adatfrissítési műveletek esetén figyelmeztetés megjelenítésére van konfigurálva, a dokumentum előnézeti képe helyett az Excel adatfrissítési figyelmeztetésének miniatűr képe jelenik majd meg.

 1. Az Excel Adatok menüszalagján kattintson a Kapcsolatok > Tulajdonságok gombra.

 2. A Használat lap Frissítési szabályok részén az alábbi ajánlások alapján jelölje be az Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését. Attól függően, hogy miként fér hozzá az adatmodell adataihoz, az ajánlások eltérőek lehetnek:

Adathozzáférés

Javaslat frissítési szabályra

Beágyazva a munkafüzetbe (a leggyakoribb helyzet)

Törölje az Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzet bejelölését. Mivel az összes adat be van ágyazva, nem szükséges őket frissíteni a munkafüzet minden megnyitásakor.

Külső adatforrásként tárolva (ha például az adatok importálása helyett külső adatkapcsolatot állít be egy munkafüzethez)

A fájl megnyitásakor jelölje be az Adatfrissítés jelölőnégyzetet. Mivel az adatokat más helyen tárolja, az adatok legutóbbi módosításainak megjelenítéséhez frissítést kell végezni.

Az előnézeti kép készítésének lehetővé tételéhez kérje meg a SharePoint rendszergazdáját, hogy szabja testre a Figyelmeztetés frissítéskor beállítást az Excel Servicesben. További információ a Megbízható hely létrehozása a PowerPivot-webhelyek számára című TechNet-cikkben olvasható.

Kiszolgálóoldali adatfrissítési műveletek (a SharePointban mentett és PowerPivot-adatfrissítésre ütemezett PowerPivot-munkafüzetekre vonatkozik)

Jelölje be az Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet. Mivel adatfrissítés van ütemezve ehhez a munkafüzethez, a PowerPivot automatikusan engedélyezni fogja az Adatfrissítés a fájl megnyitásakor tulajdonságot a munkafüzetre vonatkozóan, hogy biztosítsa a kimutatás gyorsítótárának újabb adatokkal való feltöltését. Ha törli a jelölést a jelölőnégyzetből, az automatikusan újra be lesz jelölve, amikor újból menti a munkafüzetet a SharePoint rendszerben.

Hely választása a fájl számára

A webhelyeken megosztott dokumentumokat rendszerint dokumentumtárban tartják. A Megosztott dokumentumok a leggyakrabban használt dokumentumtár, de a SharePointhoz készült PowerPivot összetevővel működő SharePoint-webhelyeken gyakran megtalálható a PowerPivot-dokumentumtár, amelyben minta és egyéni tárnézetek találhatók, valamint könnyen hozzáférhetők a munkafüzethez tartozó adatfrissítési konfigurációütemezések.

Ki kell választania egy SharePoint-kiszolgálót, amelyen megtalálható a SharePointhoz készült PowerPivot. Ha olyan kiszolgálón teszi közzé a munkafüzetet, amelyen nincs telepítve a PowerPivot kiszolgálószoftver, az adatok nem töltődnek be, amikor egy könyvtárból megnyitja a dokumentumot

A munkafüzet tárolásához választható a Megosztott dokumentumok mappa, a PowerPivot- vagy bármilyen más dokumentumtár. E helyek használatához ismernie kell a tár webes URL-címét. Alapértelmezett SharePoint-webhelyen ezekhez a tárakhoz a következő webes URL-címek tartoznak:

 • http://<kiszolgálónév>/Shared%20Documents

 • http://<kiszolgálónév>/PowerPivot%20Gallery

 • A tárak webes URL-címének megkereséséhez kattintson a jobb gombbal a tárban található valamelyik dokumentumra, és válassza a Tulajdonságok parancsot. A Cím (URL) mező mutatja a dokumentum elérési útját a SharePoint rendszerben. Ügyeljen arra, hogy a teljes URL-címet kijelölje az egérrel. A hosszú URL-címek egy része időnként nem látszik a megjelenített nézetben.

 • A használat előtt valószínűleg szerkesztenie kell az URL-címet. Erre főleg akkor van szükség, ha az URL-cím megjelenítőre és adatforrásra vonatkozó tulajdonságokat tartalmaz, amelyeket el kell távolítania ahhoz, hogy a kiszolgáló, a webhely és a tár nevéből álló, használható helyet kapjon. A következő URL-címnél például úgy kaphatja meg a tényleges URL-címet, hogy megtartja a félkövér betűtípussal megjelenített részt, a többit pedig törli: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Az URL-tulajdonság alapján a közzétételhez használandó tényleges elérési út a „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx”, ha a ContosoSales.xlsx fájlt teszi közzé, illetve a „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery”, ha csak a webhelyet és a tárt szeretné megadni.

 • Hely választásakor olyan tárat válasszon, amely elérhető azok számára, akikkel a munkafüzetet meg kívánja osztani. Előfordulhat, hogy a munkafüzet elérhetőségének biztosítása érdekében a dokumentumtárra vagy a dokumentumra vonatkozó engedélyeket kell kérnie.

A fájl mentése a SharePoint rendszerben

 1. Az Excelben kattintson a Fájl > Mentés másként > SharePoint vagy Webhelyek > Tallózás elemre, majd válasszon ki egy helyet.

 2. A Mentés másként párbeszédpanel Fájlnév mezőjében írja be a fájl nevét, ha egy meglévő helyet kíván használni. Ha pedig a Hely keresése tallózással lehetőséget választja, adja meg a SharePoint-webhely teljes URL-címét vagy annak egy részét. Ha az URL-cím egy részét adja meg (például http://<kiszolgálónév>), a Mentés gombra kattintva nyisson meg egy kapcsolatot a megadott kiszolgálóval, majd keresse meg a tárhoz használni kívánt webhelyet. A SharePoint URL-címére példát találhat a jelen témakör Hely választása a fájl számára című részén.

 3. A Mentés gombra kattintva tegye közzé a munkafüzetet a tárban.

Egy böngészőablakban ellenőrizze, hogy megjelenik-e a dokumentum a tárban. Az újonnan közzétett dokumentumok megjelennek a listában. A tár beállításai határozzák meg a dokumentum megjelenését (például dátum szerint növekvő sorrendben vagy név szerint ábécé sorrendben). A legutóbbi közzétételek megtekintéséhez lehet, hogy frissítenie kell a böngészőablakot.

PowerPivot-munkafüzet feltöltése a SharePoint rendszerből

A PowerPivot-munkafüzeteket hozzáadhatja a SharePoint-webhelyekről történő feltöltéssel. Ezt a módszert akkor érdemes alkalmaznia, ha kiindulási pontként a SharePointot szeretné használni.

 1. A SharePoint webhelyen nyisson meg egy dokumentumtárat.

 2. Az Elemtáreszközök részen kattintson a Dokumentumok > Dokumentum feltöltése > Dokumentum feltöltése gombra.

 3. Keresse meg a mentett .xlsx fájlt, jelölje ki, és kattintson az OK gombra.

A program feltölti a fájlt a SharePoint-webhelyre, ahol megjelenik a mappában. Előfordulhat, hogy a megjelenítéséhez a frissítés gombra kell kattintania a böngészőjében. Most már megnyithatja azt a SharePointban. A fájl elérhetőségét az URL-címe megadásával közölheti másokkal.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×