Megjegyzések és jegyzetek beszúrása az Excelben

Bármely cellához megjegyzést adhat. A megjegyzéssel ellátott cellák egyik sarkában jelölő látható. Amikor a kurzort a cellára viszi, megjelenik a Megjegyzés.

 1. Kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson az Új megjegyzés parancsra.

 2. Írja be a megjegyzést.

 3. Kattintson a Közzététel gombra (vagy nyomja le a Ctrl+Enter billentyűkombinációt).

 4. Mások úgy tudnak válaszolni a megjegyzésre, hogy a jobb gombbal a cellára kattintanak, és a Válasz a megjegyzésre parancsot választják.

 • Ha szerkeszteni szeretne egy témakörökbe rendezett megjegyzést, mutasson a cellára. Ezután mutasson a megjegyzés szövegére, és kattintson a Szerkesztés elemre.

 • Témakörökbe rendezett megjegyzés törléséhez kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson a Megjegyzés törlése parancsra.

 • Ha választ szeretne törölni, mutasson a cellára. Ezután mutasson a válasz szövegére, és kattintson a Törlés elemre.

 • Ha a megjegyzést tartalmazó hozzászóláslánc elkészült, akkor megjelölheti azt megoldottként: helyezze a kurzort a cellára, majd kattintson a ... > a hozzászóláslánc feloldásagombra. A Megjegyzés továbbra is megtekinthető marad, de a további kiegészítések csak akkor érhetők el, ha az újra meg van nyitva. Bárki, aki írási hozzáféréssel rendelkezik a munkafüzethez, megoldhatja vagy újra megnyithatja a megjegyzéseket.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy mások is szerkeszthetik a megjegyzéseit. Az Office-dokumentumokban lévő megjegyzéseket a program tárolja, így bárki szerkesztheti a megjegyzését, és szerkesztheti a fájlhoz való hozzáférést.

 1. Kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson a Megjegyzés beszúrása parancsra (vagy nyomja le a Shift+F2 billentyűkombinációt). Ha az Office 365-höz készült Excelt használja, kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza az Új jegyzet parancsot.

 2. Írja be a jegyzet szövegét.

 3. Kattintson a cellán kívülre.

A jegyzet szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson a Megjegyzés szerkesztése parancsra. Ha az Office 365-höz készült Excelt használja, kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza a Jegyzet szerkesztése parancsot. 

A jegyzet törléséhez kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza a Megjegyzés törlése parancsot. Ha az Office 365-höz készült Excelt használja, kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza a Jegyzet törlése parancsot.

Az Office 365-höz készült Excelben kétféle megjegyzés közül választhat: megjegyzések és jegyzetek. További információt a Témakörökbe rendezett megjegyzések és jegyzetek című témakör tartalmaz.

 1. Jelölje ki a másolni kívánt megjegyzéseket tartalmazó cellá(ka)t.

 2. Nyomja le a CTRL + Cbillentyűkombinációt.

 3. Kattintson a Kezdőlap lapon a Beillesztés gomb alatti nyílra, és kattintson az Irányított beillesztés parancsra.

 4. Az Irányított beillesztés párbeszédpanel Beillesztés csoportjában jelölje be a Jegyzetet választógombot, és kattintson az OK gombra.

 5. A áthelyezési szegély megszüntetéséhez kattintson egy másik cellára, vagy nyomja le az ESCbillentyűt.

Megjegyzések: 

 • Az OK gombra kattintás után ne nyomja meg az Enter billentyűt. Ha mégis megnyomja, akkor az Excel nemcsak a megjegyzésbe, hanem a beillesztési területre is odamásolja a cella tartalmát.

 • A másolt megjegyzések felülírják a célterületen lévő megjegyzéseket.

Az Excel alapértelmezés szerint jelölővel jelzi, hogy az adott cella megjegyzést vagy jegyzetet tartalmaz. Az alapértelmezett beállítások módosításával ugyanakkor megszabhatja, hogy az Excel mindig megjelenítse vagy elrejtse-e a cellákhoz tartozó megjegyzéseket és jelölőket.

 1. Kattintson a Fájl fülre, és kattintson a Beállítások parancsra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, és a Megjelenítés csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Ha a munkafüzet megjegyzéseit és jelölőjüket is el szeretné rejteni, akkor a Megjegyzéssel ellátott celláknál megjelenítendő sor alatt kattintson a Nem láthatók a megjegyzések és jelölésük választógombra.

  • Ha a jelölőket mindig meg szeretné jeleníteni, de a megjegyzést csak akkor, ha a mutatót a cellák fölé húzza, akkor a Megjegyzéssel ellátott celláknál megjelenítendő sor alatt kattintson a Csak megjegyzésjelölők, a megjegyzések rámutatáskor választógombra.

  • Ha a megjegyzéseket és a jelölőket is mindig meg szeretné jeleníteni, akkor a Megjegyzéssel ellátott celláknál megjelenítendő sor alatt jelölje be a Megjegyzések és jelölésük választógombot. Fontos tudni, hogy az Office 365-höz készült Excelben ez a beállítás kizárólag a jegyzetekre érvényes, a témakörökbe rendezett megjegyzésekre nem.

Az Excel minden témakörökbe rendezett megjegyzést annak a személynek a nevével címkéz meg, aki éppen be van jelentkezve a fiókjával. A név nem módosítható felülírással. Jegyzetek esetén azonban más a helyzet. Az Excel a Beállítások párbeszédpanelen megadott nevet használva címkézi meg a jegyzeteket. Az alábbi műveletsor azt ismerteti, hogy miként módosíthatja a jegyzetekhez (tehát nem a témakörökbe rendezett megjegyzésekhez) megjelenő nevet.

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra.

 2. Az Általános kategória A Microsoft Office személyes beállításai csoportjában írja be a kívánt nevet a Felhasználónév mezőbe.

  Megjegyzések: 

  • Ha üres a Felhasználónév mező, akkor az Excel automatikusan a személy felhasználónevét állítja be a Felhasználónév mezőben, és ezt a nevet használja címkeként.

  • Habár a jegyzetcímkék beszúrása nem kapcsolható ki, a címkék törléssel eltávolíthatók a jegyzetekből.

Lásd még

Megjegyzések és jegyzetek nyomtatása az Excelben

 1. Kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson az Új megjegyzés parancsra.

 2. Írja be a megjegyzést.

 3. Kattintson a Közzététel gombra (vagy nyomja le a ⌘ + ENTERbillentyűkombinációt).

 4. Mások úgy tudnak válaszolni a megjegyzésre, hogy a jobb gombbal a cellára kattintanak, és a Válasz a megjegyzésre parancsot választják.

 • Ha egy hozzászóláslánchoz fűzött megjegyzést vagy választ szeretne szerkeszteni, vigye a kurzort a cellára. Ezután vigye a kurzort a Megjegyzés szövegére, és kattintson a Szerkesztéselemre.

 • Témakörökbe rendezett megjegyzés törléséhez kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson a Megjegyzés törlése parancsra.

 • Ha választ szeretne törölni, mutasson a cellára. Ezután vigye a kurzort a válasz szövegére, és kattintson a Törlésgombra.

 • Ha a megjegyzést tartalmazó hozzászóláslánc elkészült, akkor megjelölheti azt megoldottként: helyezze a kurzort a cellára, majd kattintson a ... > a hozzászóláslánc feloldásagombra. A Megjegyzés továbbra is megtekinthető marad, de a további kiegészítések csak akkor érhetők el, ha az újra meg van nyitva. Bárki, aki írási hozzáféréssel rendelkezik a munkafüzethez, megoldhatja vagy újra megnyithatja a megjegyzéseket.

 1. Jelölje ki a másolni kívánt megjegyzéseket tartalmazó cellá(ka)t.

 2. Nyomja le a ⌘ + Cbillentyűkombinációt.

 3. Kattintson a Kezdőlap lapon a Beillesztés gomb alatti nyílra, és kattintson az Irányított beillesztés parancsra.

 4. Az Irányított beillesztés párbeszédpanel Beillesztés csoportjában jelölje be a Jegyzetet választógombot, és kattintson az OK gombra.

 5. A áthelyezési szegély megszüntetéséhez kattintson egy másik cellára, vagy nyomja le az ESCbillentyűt.

 6. Jelölje ki a kívánt cellát, majd nyomja le a ⌘ + Vbillentyűkombinációt.

Megjegyzés: A másolt megjegyzések felülírják a célterületen lévő megjegyzéseket.

A Mac Excel alapértelmezés szerint jelölővel jelzi, hogy az adott cella megjegyzést vagy jegyzetet tartalmaz. Az alapértelmezett beállítások módosításával ugyanakkor megszabhatja, hogy az Excel mindig megjelenítse vagy elrejtse-e a cellákhoz tartozó megjegyzéseket és jelölőket.

 1. Kattintson az Excel > Beállítások > Megjelenítés elemre (a Szerzői műveletek elem alatt).

 2. A Megjelenítés párbeszédpanel Megjegyzéssel ellátott celláknál megjelenítendő eleme alatt válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Ha a megjegyzéseket és a jelölőket is el szeretné rejteni a teljes munkafüzetben, jelölje be a Nem láthatók a megjegyzések és a jelölőik választógombot.

  • Amennyiben a jelölőket mindig meg szeretné jeleníteni, a megjegyzéseket viszont csak akkor, ha a celláikra mutat, a Csak megjegyzésjelölők, a megjegyzések rámutatáskor választógombot jelölje be.

  • Ha a megjegyzéseket és a jelölőket is mindig meg szeretné jeleníteni, jelölje be a Megjegyzések és jelölőik választógombot.

Az Excel minden témakörökbe rendezett megjegyzést annak a személynek a nevével címkéz meg, aki éppen be van jelentkezve a fiókjával. A név nem módosítható felülírással. Jegyzetek esetén azonban más a helyzet. Az Excel a Beállítások párbeszédpanelen megadott nevet használva címkézi meg a jegyzeteket. Az alábbi műveletsor azt ismerteti, hogy miként módosíthatja a jegyzetekhez (tehát nem a témakörökbe rendezett megjegyzésekhez) megjelenő nevet.

 1. Kattintson az Excel > Beállítások > Általános elemre.

 2. Az Általános párbeszédpanel Személyre szabás csoportjában írja be a kívánt nevet a Felhasználónév mezőbe.

  Megjegyzések: 

  • Ha üres a Felhasználónév mező, akkor az Excel automatikusan a személy felhasználónevét állítja be a Felhasználónév mezőben, és ezt a nevet használja címkeként.

  • Habár a jegyzetcímkék beszúrása nem kapcsolható ki, a címkék törléssel eltávolíthatók a jegyzetekből.

Lásd még

Megjegyzések és jegyzetek nyomtatása az Excelben

 1. Kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson az Új megjegyzés parancsra.

 2. A Megjegyzések munkaablakban írja be a megjegyzését. Arra is lehetősége van, hogy adott felhasználónak címezze a megjegyzést. Ehhez írjon egy @ szimbólumot a felhasználónév elé, vagy válasszon egy felhasználót a megjelenő legördülő listában.

 3. Kattintson a Közzététel gombra (vagy nyomja le a Ctrl+Enter billentyűkombinációt).

 4. Mások úgy tudnak válaszolni a megjegyzésre, hogy a jobb gombbal a cellára kattintanak, és az Új válasz parancsot választják.

 • Ha szerkeszteni szeretne egy témakörökbe rendezett megjegyzést, kattintson a cellára, kattintson a Megjegyzés megjelenítése ikonra, majd mutasson a szerkeszteni kívánt megjegyzésre, és kattintson a Szerkesztés elemre.

 • Témakörökbe rendezett megjegyzés törléséhez kattintson a jobb gombbal a cellára, és kattintson a Megjegyzés törlése parancsra.

 • Válasz törléséhez kattintson a cellára, kattintson a Megjegyzés megjelenítése ikonra, majd mutasson a törlendő megjegyzésre, és kattintson a Törlés elemre.

 • Ha a megjegyzést tartalmazó hozzászóláslánc elkészült, akkor megjelölheti azt megoldottként: a hozzászóláslánc jobb felső részén kattintson a ... > a hozzászóláslánc feloldásagombra. A Megjegyzés továbbra is megtekinthető marad, de a további kiegészítések csak akkor érhetők el, ha az újra meg van nyitva. Bárki, aki írási hozzáféréssel rendelkezik a munkafüzethez, megoldhatja vagy újra megnyithatja a megjegyzéseket.

Megjegyzés: Ha csoportosított megjegyzéseket másol és illeszt be más cellákba, Webes Excel a cellák értékeit is beilleszti.

 1. Jelölje ki a másolni kívánt megjegyzéseket tartalmazó cellá(ka)t.

 2. Nyomja le a CTRL + Cbillentyűkombinációt.

 3. Jelölje ki az üres cellákat, és nyomja le a CTRL + Vbillentyűkombinációt.

Megjegyzés: A másolt megjegyzések felülírják a célterületen lévő megjegyzéseket.

 1. Koppintson egy Excel-munkafüzetben a munkalapra.

 2. Koppintson a Véleményezés elemre.

 3. Koppintson a Megjegyzés elemre.

 4. Írja be a megjegyzést, és koppintson a Közzététel gombra.

 5. Ha meg szeretne válaszolni egy megjegyzést, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte lévő lila ikonjára, írja be a választ a Válasz mezőbe, és koppintson a Közzététel gombra.

A csoportosított megjegyzésekkel az alábbi műveleteket végezheti el Android rendszerű táblagépén:

 • Egy adott beszélgetés megtekintéséhez koppintson a cellára, majd koppintson a megjegyzés lila ikonjára.

 • Ha a munkalap összes beszélgetését meg szeretné tekinteni, koppintson a Véleményezés fülre, majd a Megjegyzések megjelenítése elemre.

 • Ha szerkeszteni szeretné a beszélgetés egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a szerkeszteni kívánt megjegyzésre, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Végezze el a megjegyzésen a kívánt módosításokat, és koppintson a Mentés gombra.

 • Ha törölni szeretné a szál egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a törölni kívánt megjegyzésre, és válassza a Törlés lehetőséget.

 • Ha egy teljes beszélgetést törölni szeretne, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a ... (három pont) ikonra a beszélgetés első megjegyzése mellett, és válassza a Beszélgetés törlése lehetőséget.

 • A hozzászólásláncok feloldásához koppintson a cellára (amelynek a megjegyzése van), koppintson a fölötte lévő lila megjegyzés ikonra, koppintson a (.. . ) ikonra a hozzászóláslánc első megjegyzése mellett, majd koppintson a téma feloldásaelemre.

 1. Koppintson a Szerkesztés ikonra Koppintson a menüszalag megjelenítéséhez az Android rendszerű telefonján.

 2. Koppintson a Kezdőlap elemre, majd a Véleményezés elemre.

  Koppintson a Véleményezés elemre

 3. Koppintson a Megjegyzés elemre, írja be a megjegyzést, és koppintson a Közzététel gombra.

 4. Ha meg szeretne válaszolni egy megjegyzést, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte lévő lila ikonjára, írja be a választ a Válasz mezőbe, és koppintson a Közzététel gombra.

A csoportosított megjegyzésekkel az alábbi műveleteket végezheti el Android rendszerű telefonján:

 • Egy adott beszélgetés megtekintéséhez koppintson a cellára, majd koppintson a megjegyzés lila ikonjára.

 • Ha a munkalap összes beszélgetését meg szeretné tekinteni, koppintson a Véleményezés fülre, majd a Megjegyzések megjelenítése elemre.

 • Ha szerkeszteni szeretné a beszélgetés egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a szerkeszteni kívánt megjegyzésre, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Végezze el a megjegyzésen a kívánt módosításokat, és koppintson a Mentés gombra.

 • Ha törölni szeretné a szál egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a törölni kívánt megjegyzésre, és válassza a Törlés lehetőséget.

 • Ha egy teljes beszélgetést törölni szeretne, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a ... (három pont) ikonra a beszélgetés első megjegyzése mellett, és válassza a Beszélgetés törlése lehetőséget.

 • A hozzászólásláncok feloldásához koppintson a cellára (amelynek a megjegyzése van), koppintson a fölötte lévő lila megjegyzés ikonra, koppintson a (.. . ) ikonra a hozzászóláslánc első megjegyzése mellett, majd koppintson a téma feloldásaelemre.

 1. Koppintson egy Excel-munkafüzetben a munkalapra.

 2. Koppintson a Beszúrás elemre.

 3. Koppintson a Megjegyzés elemre.

 4. Írja be a megjegyzést, és koppintson a Közzététel gombra.

 5. Ha meg szeretne válaszolni egy megjegyzést, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte lévő lila ikonjára, írja be a választ a Válasz mezőbe, és koppintson a Közzététel gombra.

A csoportosított megjegyzésekkel az alábbi műveleteket végezheti el iPad készülékén:

 • Egy adott beszélgetés megtekintéséhez koppintson a cellára, majd koppintson a megjegyzés lila ikonjára.

 • Ha a munkalap összes beszélgetését meg szeretné tekinteni, koppintson a Véleményezés fülre, majd a Megjegyzések megjelenítése elemre.

 • Ha szerkeszteni szeretné a beszélgetés egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a szerkeszteni kívánt megjegyzésre, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Végezze el a megjegyzésen a kívánt módosításokat, és koppintson a Mentés gombra.

 • Ha törölni szeretné a szál egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a törölni kívánt megjegyzésre, és válassza a Törlés lehetőséget.

 • Ha egy teljes beszélgetést törölni szeretne, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a ... (három pont) ikonra a beszélgetés első megjegyzése mellett, és válassza a Beszélgetés törlése lehetőséget.

 1. Koppintson a Szerkesztés ikonra Koppintson a menüszalag megjelenítéséhez az iPhone készülékén.

 2. Koppintson a Kezdőlap elemre, majd a Véleményezés elemre.

  Koppintson a Véleményezés elemre

 3. Koppintson a Megjegyzés elemre, írja be a megjegyzést, és koppintson a Közzététel gombra.

  Írjon be megjegyzést, majd koppintson a Küldés ikonra
 4. Ha meg szeretne válaszolni egy megjegyzést, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte lévő lila ikonjára, írja be a választ a Válasz mezőbe, és koppintson a Közzététel gombra.

 5. Ha elkészült, kattintson a zöld lefelé mutató nyílra.

A csoportosított megjegyzésekkel az alábbi műveleteket végezheti el iPhone készülékén:

 • Egy adott beszélgetés megtekintéséhez koppintson a cellára, majd koppintson a megjegyzés lila ikonjára.

 • Ha a munkalap összes beszélgetését meg szeretné tekinteni, koppintson a Véleményezés fülre, majd a Megjegyzések megjelenítése elemre.

  Megjegyzések almenü az iPhone-ban

 • Ha szerkeszteni szeretné a beszélgetés egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a szerkeszteni kívánt megjegyzésre, és válassza a Szerkesztés lehetőséget. Végezze el a megjegyzésen a kívánt módosításokat, és koppintson a Mentés gombra.

 • Ha törölni szeretné a szál egy adott megjegyzését, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a törölni kívánt megjegyzésre, és válassza a Törlés lehetőséget.

 • Ha egy teljes beszélgetést törölni szeretne, koppintson a (megjegyzést tartalmazó) cellára, koppintson a megjegyzés fölötte látható lila ikonjára, koppintson a ... (három pont) ikonra a beszélgetés első megjegyzése mellett, és válassza a Beszélgetés törlése lehetőséget.

 1. Koppintson egy Excel-munkafüzetben a munkalapra.

 2. Koppintson a Beszúrás elemre.

 3. Koppintson a Megjegyzés elemre.

  Megjegyzés beszúrása a Windows 10 Excel Mobile-ban

 4. Írja be a megjegyzést.

 5. A megjegyzésírási mód bezárásához koppintson a megjegyzésmezőn kívülre.

 6. A megjegyzés megtekintéséhez koppintson a megjegyzésre a munkafüzetben.

  Ha törölni szeretné a megjegyzést, koppintson a megjegyzésikonra, majd az X ikonra.

 1. Windowsos telefonon koppintson az Egyebek Koppintson a menüszalag megjelenítéséhez ikonra.

 2. Koppintson a Kezdőlap elemre, majd a Véleményezés elemre.

  Koppintson a Véleményezés elemre

 3. Megjegyzés felvételéhez koppintson a Megjegyzés elemre a Windows Phone-telefonján, írja be a megjegyzést, és koppintson a Kész gombra.

 4. Meglévő megjegyzés megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez koppintson a megjegyzésre.

  Megjegyzés szerkesztéséhez koppintson a Megjegyzés szerkesztése ikonra.

  Megjegyzés beszúrása

  Megjegyzés törléséhez koppintson a Megjegyzés törlése ikonra.

  Megjegyzés törlése

  Ha végzett a módosításokkal, zárja be a megjegyzésmezőt a Windows Phone-telefonon az X ikonra koppintva.

Fontos: Ne feledje, hogy mások is szerkeszthetik a megjegyzéseit. Az Office-dokumentumok megjegyzései a fájlban tárolódnak, így bárki szerkesztheti a megjegyzését, és szerkesztheti a fájlhoz való hozzáférést.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×