Másodlagos tengely hozzáadása vagy eltávolítása egy diagramban az Excelben

Ha a létrehozott diagram számainak nagyságrendje adatsor lényegesen eltér, vagy ha többféle típusú adatot (például árat és mennyiséget) jelenít meg, akkor érdemes egy vagy több adatsort másodlagos függőleges (érték-) tengelyen ábrázolni. A másodlagos függőleges tengely beosztása a hozzá tartozó adatsor értékeihez igazodik. A másodlagos tengelyek jól használhatók olyan diagramokban, amelyeket oszlop- és vonaldiagramok kombinációjaként hoznak létre.

Kombinált diagram másodlagos tengellyel

Gyorsan elkészíthet egy a fentihez hasonló diagramot, ha saját diagramját kombinált diagrammá alakítja.

 1. A kombinált diagrammá alakítandó diagram tetszőleges pontjára kattintva jelenítse meg a Diagrameszközök menüt.

  A Diagrameszközök eszközcsoport Tervezés és Formátum lapja

 2. Kattintson a Tervezés > Más diagramtípus gombra.

  A Tervezés lap Típus csoportja

 3. Válassza a Minden diagram lap Kombináltak pontját, majd válassza a Csoportosított oszlop és sor a másodlagos tengelyen diagramtípust.

  Kombinált diagram másodlagos tengellyel a Minden diagram lapon

 4. A Válassza ki a diagramtípust és a tengelyt az adatsorhoz területen jelölje be a Másodlagos tengely jelölőnégyzetet azoknál az adatsoroknál, amelyeket a másodlagos tengelyen szeretne ábrázolni, majd módosítsa diagramtípusukat a Vonal típusra.

 5. Győződjön meg róla, hogy minden más adatsor Csoportosított oszlop típusúként jelenik meg.

  Egyértelművé teheti, hogy mi látható a függőleges tengelyeken, ha megadja a tengelycímeket.

Tengelycímek felvétele a függőleges tengelyekre

 1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára, majd kattintson a Diagram-összetevők Diagram-összetevők gomb gombra.

 2. Jelölje be a Tengelycímek jelölőnégyzetet, kattintson a mellette levő nyílra, majd jelölje be a felvenni kívánt tengelycímek jelölőnégyzeteit.

 3. A diagramban kattintson egyesével a tengelycímekre, és írjon be egy címet, amely megnevezi az adott tengelyen ábrázolt adatokat.

Lásd még

Diagram létrehozásának lépései

Diagram alapadatainak kiválasztása

Diagram tengelyfeliratainak módosítása

Tengelycímek felvétele diagramba

További információ a kombinált diagramokról

Ha egy síkdiagram értékei az egyes adatsorokban lényegesen eltérnek egymástól, vagy ha többféle típusú adattal (például ár és mennyiség) dolgozik, egy vagy több adatsort másodlagos függőleges (érték-) tengely mentén is ábrázolhat. A másodlagos függőleges tengely beosztása a hozzá tartozó adatsor értékéhez igazodik.

Formázott kombinált diagram

A síkdiagram másodlagos függőleges tengelyének hozzáadása után felveheti a másodlagos vízszintes (kategória-) tengelyt is, amely az xy (pont-) diagramokban vagy buborékdiagramokban lehet hasznos.

A másodlagos tengelyen ábrázolt adatsorok megkülönböztetése érdekében érdemes mindegyikhez külön diagramtípust beállítani. Egy oszlopdiagramban például vonaldiagramra módosíthatja a másodlagos tengely mentén elhelyezkedő adatsorokat.

Fontos: Az alábbi műveletek végrehajtásához rendelkeznie kell egy meglévő síkdiagrammal. A másodlagos tengelyek nem használhatók térdiagramok esetében.

A másodlagos függőleges tengely mentén egyszerre csak egy adatsor adatait helyezheti el. Ha több adatsort szeretne megjeleníteni a másodlagos függőleges tengelyen, minden adatsor esetében külön el kell végezni ezt a műveletet.

 1. Kattintson a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsorra, vagy tegye az alábbiakat az adatsornak a diagramelemek listájából történő kiválasztásához:

  1. Kattintson a diagramra.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Diagramelemek mezőben található nyílra, és adja meg a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsort.

   Menüszalag képe

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

  Megnyílik az Adatsor formázása párbeszédpanel.

  Megjegyzés: Ha egy másik párbeszédpanel nyílik meg, ismételje meg az 1. lépést, és győződjön meg arról, hogy kijelölte a diagram adatsorait.

 3. Az Adatsor beállításai lap Adatsorok kirajzolása csoportjában kattintson a Másodlagos tengely elemre, majd a Bezárás gombra.

  A diagramon megjelenik a másodlagos tengely.

 4. A másodlagos tengely megjelenítésének módosításához végezze el az alábbi műveletet:

  1. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra.

  2. Kattintson a Másodlagos függőleges tengely elemre, és válassza ki a kívánt megjelenítési módot.

 5. A másodlagos függőleges tengely beállításainak módosításához végezze el az alábbi műveletet:

  1. Jobb gombbal kattintson a másodlagos függőleges tengelyre, majd a Tengely formázása parancsra.

  2. A Tengely beállításai csoportban válassza ki a használni kívánt beállításokat.

Az eljárás végrehajtásához a diagramon szerepelnie kell egy másodlagos függőleges tengelynek. A másodlagos függőleges tengely hozzáadásának lépéseit a Másodlagos függőleges tengely hozzáadása című szakasz ismerteti.

 1. Kattintson arra a diagramra, amely a másodlagos függőleges tengelyt tartalmazza.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra.

  Menüszalag képe

 3. Kattintson a Másodlagos vízszintes tengely elemre, és válassza ki a kívánt megjelenítési módot.

 1. A diagramban kattintson a módosítani kívánt adatsorra.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három füle: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum fül.

  Tipp: Másik lehetőségként kattintson a jobb gombbal az adatsorra, válassza a Sorozat-diagramtípus módosítása lehetőséget, és folytassa a 3. lépéssel.

 2. A Tervezés lap Típus csoportjában kattintson a Diagramtípus módosítása elemre.

  Az Excel menüszalagja

 3. A Diagramtípus módosítása párbeszédpanelen kattintson a használni kívánt diagramtípusra.

  Az első mezőben a diagramtípusok kategóriái szerepelnek, a második mezőben pedig az egyes kategóriákban elérhető diagramtípusok. A választható diagramtípusokról további információt a Rendelkezésre álló diagramtípusok című témakörben talál.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy adatsor diagramtípusát módosíthatja. Ha több adatsor diagramtípusát szeretné módosítani, minden adatsor esetében külön el kell végeznie a műveletet.

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyben az eltávolítani kívánt másodlagos tengely található.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában kattintson a Tengelyek > Másodlagos függőleges tengely vagy Másodlagos vízszintes tengely elemre, és válassza a Nincs lehetőséget.

  Menüszalag képe

Tippek: 

 • Másik lehetőségként kattintson az eltávolítani kívánt másodlagos tengelyre, majd nyomja le a DELETE billentyűt, vagy kattintson a jobb gombbal a másodlagos tengelyre, és kattintson a Törlés parancsra.

 • Ha közvetlenül azután szeretne eltávolítani egy másodlagos tengelyt, kattintson a Gyorselérési eszköztárVisszavonás Visszavonás gomb parancsára, vagy nyomja le a CTRL+Z billentyűkombinációt.

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, majd kattintson a Diagramkialakítás fülre.

  Például egy vonaldiagramban kattintson a diagram vonalaira, és ezzel az adatsorban az összes adatjelölő ki lesz választva.

 2. Az Aktuális kijelölés csoportban kattintson a Formátumválasztás elemre.

  Diagramok lap, Aktuális kijelölés csoport

 3. A navigációs ablakban kattintson a Tengely elemre.

 4. Kattintson a Másodlagos tengely, majd az OK gombra.

  További adatok hozzáadásához a másodlagos tengelyhez ismételje meg ezt a folyamatot.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 2. A Címkék csoportban kattintson a Tengelycímek mezőre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely címe vagy a Másodlagos függőleges tengely címe pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Címkék csoport

 3. Válassza ki a szöveget a Tengelycím mezőben, majd írjon be egy tengelycímet.

Tengelycímke megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 2. A Tengelyek csoportban kattintson a Tengelyek elemre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely vagy a Másodlagos függőleges tengely pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Tengelyek csoport

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, majd kattintson a Diagramkialakítás fülre.

  Például egy vonaldiagramban kattintson a diagram vonalaira, és ezzel az adatsorban az összes adatjelölő ki lesz választva.

 2. Az Aktuális kijelölés csoportban kattintson a Formátumválasztás elemre.

  Diagramok lap, Aktuális kijelölés csoport

 3. A navigációs ablakban kattintson a Tengely elemre.

 4. Kattintson a Másodlagos tengely, majd az OK gombra.

  További adatok hozzáadásához a másodlagos tengelyhez ismételje meg ezt a folyamatot.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 2. A Címkék csoportban kattintson a Tengelycímek mezőre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely címe vagy a Másodlagos függőleges tengely címe pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Címkék csoport

 3. Válassza ki a szöveget a Tengelycím mezőben, majd írjon be egy tengelycímet.

Tengelycímke megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 2. A Tengelyek csoportban kattintson a Tengelyek elemre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely vagy a Másodlagos függőleges tengely pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Tengelyek csoport

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, majd kattintson a Diagramkialakítás fülre.

  Például egy vonaldiagramban kattintson a diagram vonalaira, és ezzel az adatsorban az összes adatjelölő ki lesz választva.

 3. Az Aktuális kijelölés csoportban kattintson a Formátumválasztás elemre.

  Diagramok lap, Aktuális kijelölés csoport

 4. A navigációs ablakban kattintson a Tengely elemre.

 5. Kattintson a Másodlagos tengely, majd az OK gombra.

  További adatok hozzáadásához a másodlagos tengelyhez ismételje meg ezt a folyamatot.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 3. A Címkék csoportban kattintson a Tengelycímek mezőre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely címe vagy a Másodlagos függőleges tengely címe pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Címkék csoport

 4. Válassza ki a szöveget a Tengelycím mezőben, majd írjon be egy tengelycímet.

Tengelycímke megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Kattintson a diagramra, majd kattintson a Diagramkialakítás lapra.

 3. A Tengelyek csoportban kattintson a Tengelyek elemre, mutasson a Másodlagos vízszintes tengely vagy a Másodlagos függőleges tengely pontra, majd kattintson a kívánt beállításra.

  Diagramelrendezés lap, Tengelyek csoport

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

  Egy vonaldiagramban például kattintson a diagram vonalaira. Ezzel az adatsorban az összes adatjelölőt kijelöli.

 2. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelyek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

  Egy vonaldiagramban például kattintson a diagram vonalaira. Ezzel az adatsorban az összes adatjelölőt kijelöli.

 2. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelycímek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

 2. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelyek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

 2. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelycímek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

Amikor a diagram értékei az adatsortól függően nagy mértékben eltérnek, akkor létrehozhat még egy adatsort a másodlagos tengelyen. A másodlagos tengely egy kombinált diagram részeként is használható, ha vegyes típusúak az azonos diagramban található adatok (például ár és mennyiség).

Ezen a diagramon a baloldali elsődleges függőleges tengely az eladási mennyiség megjelenítésére szolgál, míg a jobboldali másodlagos függőleges tengelyen az árak adatai láthatók.

Diagram másodlagos tengellyel

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Másodlagos tengely hozzáadása

 1. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

 3. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelyek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

Tengelycím megadása másodlagos tengelyhez

 1. Kattintson a Nézet menü Nyomtatási elrendezés elemére.

 2. Az ábrán válassza ki azt az adatsort, amelyet a másodlagos tengelyen szeretne használni, és kattintson a menüszalagon a Diagramtervezés fülre.

 3. Kattintson a Diagram-összetevő hozzáadása > Tengelycímek elemre, majd válassza a Másodlagos vízszintes vagy a Másodlagos függőleges lehetőséget.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×