LOG.ILL függvény

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ez a cikk a Microsoft Excel LOG.ILL függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Regresszióanalízis során meghatároz egy, a megadott adatokhoz legjobban illeszkedő exponenciális görbét. Eredményként egy tömböt ad, ezért tömbképletként kell bevinni.

A görbe egyenlete:

y = b*m^x

vagy

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ha több olyan x érték is meg van adva, ahol a függő y változó a független x változók függvénye. Az m értékek a kitevőként szereplő egyes x változók alapjai, a b egy konstans érték. Az y, x és az m vektor is lehet. A LOG.ILL által eredményként adott tömb: {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOG.ILL(ismert_y; [ismert_x]; [konstans]; [stat])

A LOG.ILL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Ismert_y:    Megadása kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert y értékek.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen oszlop, akkor az ismert_x értékek minden egyes oszlopát különálló változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen sor, akkor az ismert_x értékek minden egyes sorát különálló változóként értelmezi a függvény.

 • Ismert_x:    Megadása nem kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert x értékek.

  • Az ismert_x értékek tömbje egy vagy több különböző változó értékeit tartalmazhatja. Ha csak egy változót használ, akkor az ismert_y és az ismert_x tetszőleges, egyenlő számú sort és oszlopot tartalmazó tartomány lehet. Ha több, mint egy változót használ, az ismert_y tartománynak egy vektornak kell lennie (amely egyetlen sor magasságú vagy egyetlen oszlop szélességű tartomány).

  • Ha az ismert_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • Konstans:    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a b értéke mindenképpen 1 legyen-e.

  • Ha a konstans értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a függvény a b értéket korlátozás nélkül számolja ki.

  • Ha a konstans HAMIS, akkor a b értéke 1 lesz, az m értékek pedig az y = m^x egyenletnek megfelelően lesznek kiszámítva.

 • Stat:    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a függvény kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is számoljon-e.

  • Ha a stat értéke IGAZ, akkor a LOG.ILL kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is ad eredményül. Az eredménytömb ekkor {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ha a stat értéke HAMIS vagy hiányzik, a LOG.ILL csak az m-együtthatókat és a b értékét adja meg.

A kiegészítő regressziós statisztikai adatokról további információ a LIN.ILL függvény című témakörben található.

 • Minél több az adatábrázolás egy exponenciális görbéhez hasonlít, annál jobb lesz a számított vonalon az adatmennyiség. A Lin-hoz hasonlóan a ill is az értékek tömbjét adja eredményül, amely leírja az értékek közötti kapcsolatot, de a Lin egyenes vonalat illeszt az adatokhoz; Az ill exponenciális görbét illeszt be. További információt a Lin című témakörben talál.

 • Ha csak egyetlen független x változóval dolgozik, akkor az y metszéspont (b) értékeit a következő képletek felhasználásával közvetlenül is megkaphatja:

  Y metszéspont (b):
  INDEX(LOG.ILL(ismert_y; ismert_x);2)

  Az y további értékeinek becsléséhez felhasználhatja az y = b*m^x összefüggést, de használhatja a Microsoft Excel ÖV függvényét is. További információt a NÖV függvény című cikkben talál.

 • A tömböket eredményül adó képleteket a megfelelő számú cella kijelölése után tömbképletként kell bevinni.

  Megjegyzés:  Az Excel Online alkalmazásban nem hozhatók létre tömbképletek.

 • Ha tömböt ad meg argumentumként (ilyen lehet például az ismert_x értékek tömbje), akkor az egy sorba tartozó értékeket ponttal, az egyes sorokat pontosvesszővel válassza el egymástól. Ezek a karakterek a területi beállításoktól függően változhatnak.

 • Ne feledje, hogy a regressziós egyenlet által előre jelzett y értékek nem értelmezhetők, ha kívül esnek az egyenlet Ön által megadott értelmezési tartományán.

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Egység

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Képlet

Leírás

Eredmény

=LOG.ILL(B2:B7;A2:A7;IGAZ;HAMIS)

Megjegyzés: A példában szereplő képletet tömbképletként kell beírnia az Excelben. Másolja a példát egy üres munkalapra, majd jelölje ki a C9:D9 tartományt a képletet tartalmazó cellával kezdve. Nyomja le az F2 billentyűt, majd a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Ha a képletet nem tömbképletként írja be, az egyetlen eredmény 1,4633 lesz.

Megjegyzés: Ha az Office 365jelenlegi verziójával rendelkezik, akkor egyszerűen írja be a képletet a kimeneti tartományban a bal felső celláBa, majd nyomja le az ENTER billentyűt a képlet dinamikus tömbképletként való megerősítéséhez. Ellenkező esetben a képletet örökölt tömbképletként kell beírnia, ha először kijelöli a kimeneti cellatartományt, majd beírja a képletet a kimeneti sor bal felső cellájába, majd a CTRL + SHIFT + ENTER billentyűkombinációt lenyomva erősítse meg. Az Excel kapcsos zárójeleket szúr be a képlet elején és végén. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

1,4633

495,3048

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Hónap

Egység

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Képlet

Eredmény

=LOG.ILL(B2:B7;A2:A7;IGAZ;IGAZ)

1,4633

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×